Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind eficienţa prin comparaţie a procedeelor pentru dezvoltarea vitezei în lecţia de educaţie fizică la elevii de ciclu liceal, autor Daniela Ciuraru

În activitatea mea ca sportivă de performanţă, în probele de sprint şi sprint-prelungit precum şi în urma observaţiilor realizate în timpul practicii pedagogice la şcoala de aplicaţii şi în timpul practicii de antrenori constatat, în unele cazuri, o reducere a numărului mijloacelor folosite pentru educarea vitezei, ca şi o schematizare accentuată a acestora.

Dacă, în cazul sportului de performanţă schematizarea şi sistematizarea mijloacelor de educarea vitezei se justifică prin subordonarea acestuia măriei sale „rezultatului”, în cazul activităţii la clasă reducerea acestor mijloace poate duce la plictiseala elevilor şi la scăderea intereselor pentru practicarea exerciţiilor de viteză.

Din această cauză, mi-am propus diversificarea mijloacelor utilizate în educarea vitezei, prin utilizarea de exerciţii atât din atletism cât şi în jocuri sportive şi gimnastică, în speranţa că lecţiile să devină mai bogate în conţinut şi mai atrăgătoare pentru elevi pe de o parte, şi realizarea unui progres mai substanţial, pe de altă parte.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Studiu privind eficienţa prin comparaţie a procedeelor pentru dezvoltarea vitezei în lecţia de educaţie fizică la elevii de ciclu liceal, autor Daniela Ciuraru.

ISBN 978-606-577-166-6