Domenii | Autori

Arhiva

Stimularea creativităţii prin compunerea de exerciţii şi probleme, autor Tatiana Gîrbea

În învăţământul primar procesul creativ se caracterizează prin spontaneitate şi intuiţie (I. Russel). Activităţile de compunere a exerciţiilor şi problemelor matematice oferă terenul cel mai fertil pentru cultivarea şi educarea creativităţii, fără a elimina utilizarea algoritmilor de calcul şi a raţionamentului.

De aceea, prin lucrarea de faţă, propun utilizarea unor strategiile de învăţare [...]