Domenii | Autori

Particularităţi ale metodelor activ-participative în învăţământul primar, autor Camelia Dediu

Am pornit de la premisa că fiecare elev ajunge în felul lui la însuşirea materiei, în funcţie de experienţa anterioară şi potenţialul intelectual propriu; că nu există un singur mod în care elevii învaţă şi cu atât mai puţin nu există un singur mod în care aceştia să fie învăţaţi; că învăţarea este un [...]