Domenii | Autori

Arhiva

Tipuri de exerciţii gramaticale. Cultivarea creativităţii gândirii prin folosirea exerciţiilor gramaticale, autor Profesor înv. primar Ionela Matei

A învăţa elevii să vorbească şi să scrie corect în limba română este o datorie de onoare a şcolii şi un act de cultură cu profunde rezonanțe sociale şi patriotice.

Pentru ca elevii să dobândească pricepere şi deprinderi temeinice de folosire corectă a limbii, atât în comunicarea orală, cât [...]