Domenii | Autori

Arhiva

Noțiuni de toxicologie alimentară, autor Florența Albu

Problemele legate de producerea şi modalităţile de prevenire a intoxicaţiilor alimentare, prezentate în mod sumar în paginile acestui curs, supun în mod acut atenţiei elevilor necesitatea respectării stricte a principiilor de igienă alimentarã, de multe ori reconsiderarea acestor principii şi, totodată, obligativitatea conservării sistemelor ecologice prin reducerea poluării mediului înconjurător. Consecinţele negative asupra [...]

Ghid de examinare microscopică, ediţia a II-a, autor Florența Albu

Examinarea microscopicã este o metodã aplicatã pentru identificarea, pe baza caracterelor microscopice caracteristice a componentelor normale sau strãine din produsele alimentare sau furajere. Aceste produse pot fi materii prime, adjuvanţi sau produse finite. Microscopia este utilizata in mod curent si pentru autentificarea produselor de natura vegetala, animala, sau amestecuri prin caracterizarea componentelor [...]

Management educațional, autor Elena Minuţ

Lucrarea abordează teoretic funcţiile specifice managementului educational, managementul domeniilor cheie în învăţământ–curriculum, resurse, relaţii cu comunitatea-, respectiv managementul schimbării şi asigurarea calităţii. Este parte din lucrarea de licenţă “Management educaţional în contextul integrării europene”, ce are în centrul atenţiei termeni precum: transparenţă, calitate, implicare, responsabilizare, viziune, gândire strategică.

Lecturaţi gratuit Management educațional, autor [...]