Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de abordare a evaluării la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Codruţa Maria Moldovan

Lucrarea de faţă s-a născut din două motive: dorinţa de a cerceta cu mare atenţie evaluarea, ca o componentă de bază a procesului instructiv – educativ şi dorinţa de a-i face pe elevi să desluşească cu plăcere şi drag tainele limbii române.

Am constat, pe parcursul anilor de la catedră, că eforturile de perfecţionare [...]