Domenii | Autori

Arhiva

Cunoaşterea clasei de elevi – premisă pentru optimizarea managementului activităţii didactice şi a progresului şcolar ȋn cadrul programului Step by step, autor Ramona Cristina Oltean

Cunoaşterea clasei de elevi – premisă pentru optimizarea managementului activității didactice şi a progresului şcolar ȋn cadrul programului Step by Step ȋşi propune o abordare inovativă a rolului exercițiilor de cunoaştere a clasei de elevi, şi anume, prin prisma pedagogiei Step by Step, alternativă educațională ale cărei concepte fundamentale sunt comunicarea, preocuparea pentru elev, [...]