Domenii | Autori

Arhiva

Lecturi pentru clasele I-IV. Catrene școlare, fabule, snoave și ghicitori, autor Ionela Matei

Înainte de a ne comunica o învăţătură, fabula, epigrama şi snoava stârnesc un râs tonic, smulgându-ne din monotonia existenţei cotidiene. Cea dintâi pune mai adeseori în scenă două personaje, unul arogant şi agresiv, sigur pe sine, cu toată subtilitatea sa, iar celălalt modest, care se mulţumeşte să dezumfle pretenţia celui îngâmfat printr-un [...]

Limba română-aplicații clasa a II-a, autor Profesor înv. primar Ionela Matei

Lucrarea de față propune o colecție de exerciţii pentru corectarea ortografiei, vocabularului, despărțirii în silabe, urmărind sistematizarea, consolidarea şi fixarea cunoştinţelor de limbă, la nivelul clasei a II-a.

Descărcaţi gratuit Limba română – aplicații clasa a II-a, autor Profesor înv. primar Ionela Matei.

Lucrarea este protejată la copiere şi [...]

Receptarea basmului la ciclul primar, autor Maria Ostafe

Importanța studiului basmului în școală, a textelor narative, a literaturii, în general, și cu tot ce presupune obiectul limbă și literatură română, decurge din conținutul și trăsăturile caracteristice ale acesteia .„Iscusita zăbavă a cărților” este un instrument eficient în lumea plină de explozie informațională. Cunoașterea elevului prin exploatarea textului literar scris constituie un [...]

File de monografie: Școala Corlăteni -125 ani, autor Maria Ostafe

La sărbătorirea a 125 de ani a învățământului, acest lăcaș de cultură, Școala cu clasele I-VIII – Corlăteni, trăiește momente de satisfacție determinate de mândria că are ce raporta promoțiilor ce l-au iubit, dându-i viață și glorie, dar și de încredere în împlinirile ce le vor urma.

Lucrarea este dedicată numeroaselor promoții de elevi [...]

Tipuri de exerciţii gramaticale. Cultivarea creativităţii gândirii prin folosirea exerciţiilor gramaticale, autor Profesor înv. primar Ionela Matei

A învăţa elevii să vorbească şi să scrie corect în limba română este o datorie de onoare a şcolii şi un act de cultură cu profunde rezonanțe sociale şi patriotice.

Pentru ca elevii să dobândească pricepere şi deprinderi temeinice de folosire corectă a limbii, atât în comunicarea orală, cât [...]

Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a învățării în ciclul primar, autor profesor înv. primar Ionela Matei

Ca și în alte domenii, domeniul educației valorifică practica tradițională, îmbogățind-o cu metode moderne, ca astfel să se găsească în ele pulsul unui timp novator.Rămân statornice doar dăruirea învățătorului, creativitatea ce trebuie să-i fie specifică, dragostea lui pentru profesia aleasă, convingerea că demersul său este o probă de generozitate, destinată desăvârșirii ființei [...]

Comuna Buceș. File de monografie, autor Petric Călin Dorin

Pentru a valorifica cu maximum de eficienţă elementele de istorie locală sunt necesare pe lângă pasiune, o pregătire minuţioasă de specialitate şi o măiestrie pedagogică în măsură să concretizeze valenţele formative ale istoriei, în general, şi ale istoriei locale în special.

Elementele de istorie locală sunt un auxiliar oricând la îndemână şi în măsură [...]

Măsurarea mărimilor electrice şi electronice, autor Antoaneta Butoarcă

Lucrarea de faţă prezintă un complex de cunostinţe sintetizate care asigură interdisciplinaritatea noţiunilor studiate la mai multe module tehnice pe parcursul liceului, dar şi la discipline de studiu cum este fizica și matematica.

Noţiunile prezentate sunt utile, cu precădere, elevilor liceelor tehnologice sau şcolilor de maiştri, studenţilor şi profesorilor-ingineri [...]

Aşa cum a fost… Istoria sindicatelor libere din industria gazieră, autor Miron B. Neagu

Cartea domnului Miron B. Neagu are meritul de a reprezenta o premieră, din acest punct de vedere, fiind o primă încercare de acest fel (după ştiinţa mea) de a descrie condiţiile în care s-a constituit organizaţia sindicală a lucrătorilor din industria gazului metan, al cărui lider a fost, în toţi aceşti ani, ca şi [...]

Basmul cult, structuri narative și etice în liceu, autor Elena Gabriela Ciontea

Basmele contemporane, oricât ar fi de îndepărtate faţă de paradigmele acestei specii literare, sunt lectura predilectă a celor mai mulţi dintre noi, sub forma cărţilor, a benzilor desenate, a filmelor sau a spectaculoaselor producţii 3D.

Basmul contemporan nu mai este adresat exclusiv copiilor, pentru că se [...]