Domenii | Autori

Arhiva

La communication non-verbale dans l`environnement professionnel, autor Monica-Maria Iordache

Ce mémoire se propose une découverte de la problématique qui intègre la corporéité aux actes de langage, au milieu professionnel, tout en demeurant à l`écart de certaines impostures interprétatives.

Lecturați gratuit La communication non-verbale dans l`environnement professionnel, autor Monica-Maria Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

The Jazz Age in Scott Fitzgerald’s Short Stories, autor Octaviana Motoc

My paper focuses primarily on the impact that the Jazz Age had on America’s social, cultural, and political grounds. The Jazz Age represented the perfect time for development, emancipation, expression, innovations, and equal rights. It was a time of liberation. The image of the Jazz Age is closely connected with prosperity and extravagant living, [...]

Regenerare rurală sustenabilă prin intermediul patrimoniului cultural și social, autor Cosmina Andreea Manea, autor Cosmina Andreea Manea

Prin lucrarea de faţă se încearcă a se propune un model de dezvoltare locală în zonele rurale ale României prin care capitalul cultural şi social existent să poată fi folosit atât pentru dezvoltarea economiei, cât şi pentru crearea unei identităţi locale ce duce la ataşarea oamenilor de un spaţiu etnic şi cultural unic. Astfel, [...]

Imaginea urbană și reconfigurația spațială a teritoriului în sectorul 2, București, autor Cosmina Andreea Manea

Lucrarea de fată reprezintă o analiză teoretică şi aplicativă a spaţiului urban din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, un spaţiu divers din punct de vedere etnic, economic, social, istoric, cultural etc., în care imaginile urbane create sunt variate şi diversificate.

Lecturați gratuit Imaginea urbană și reconfigurația spațială a teritoriului în [...]

Studii de caz în utilizarea patrimoniului rural, autor Cosmina Andreea Manea

Arealul de studiu în cazul lucrării de faţă este reprezentat de interfaţa urban-rural din jurul municipiului Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş. Întrucât nu există o limită exactă a extinderii interfeţei, am selectat primele două inele de localităţi din jurul oraşului pentru a analiza influenţa Piteştiului asupra evoluţiei demografice, economice, sociale, etc. a zonei înconjurătoare.

CSR in Multinational companies. Case study – Lidl, autor Cosmina Andreea Manea

This thesis analyzes what is Corporate Social Responsibility and how and why it is implemented in multinational companies. It follows the structure of a qualitative case study, with a content summary that begins with a literature review and continues with a case study, which represents the local application of CSR policies at Lidl.

Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârstă şcolară mică, autor Florentina Constantinescu

Una din sarcinile învăţătorului este de a folosi mijloace şi metode diverse pentru dezvoltarea vocabularului şi stimulare a procesului de învăţare a sensului exact al cuvintelor, deoarece o exprimare greşită, confuză, poate duce la neînţelegerea ideilor transmise.

Lecturați gratuit Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârstă şcolară mică, autor Florentina [...]

Modalități de dezvoltare a capacității de comunicare la vârsta școlară mică, autor Florentina Constantinescu

În școala românească, dezvoltarea capacităților de comunicare se realizează prin intermediul tuturor disciplinelor de învățământ (Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Științe, Istorie, Geografie, Artă, etc.). Fiecare dintre aceste discipline de învățământ aduce ceva nou și contribuie la dezvoltarea comunicării. Fără comunicare copilul nu poate arăta ceea ce știe, comunicarea cunoștințelor dobândite [...]

Stilurile de conducere – tipologia și impactul lor asupra organizației școlare, autor Elena-Alina Dârmină

Orice persoană, indiferent de locul pe care îl ocupă în ierarhia unei instituții, poate contribui la creșterea eficienței actului managerial prin oferirea unor soluții care să remedieze problemele existente și care să contribuie la realizarea obiectivelor.

Lecturați gratuit Stilurile de conducere – tipologia și impactul lor asupra organizației școlare, autor [...]

Dezvoltarea abilităților de viață cotidiană la elevii cu TSA din ciclul gimnazial și liceal prin activități structurate de modelare video, autor Gabriela Petrescu

Prezenta lucrare, cu titlul ”Dezvoltarea abilităților de viață cotidiană la elevii cu TSA din ciclul gimnazial și liceal prin activități structurate de modelare video” incorporează studii de caz multiple și are scopul de a observa eficacitatea utilizării modelarii video asupra dezvoltării abilităților de viață cotidiană la elevii cu tulburări din spectrul autist (TSA) din [...]

Studiu cvasiexperimental privind modalitățile de dezvoltare și valorificare a deprinderilor de muncă intelectuală în scopul prevenirii și combaterii insuccesului școlar, autor Ioana Arici

Pe fondul unei preocupări constante de a mă apropia de tabloul caracteristicilor dezvoltării psihice a școlarului mic, m-a interesat în mod special crearea punților de legătură între informare și formare, stimulând dezvoltarea memoriei, gândirii, limbajului, atenției, imaginației, creativitătii, astfel încât elevii să devină responsabili pentru propria formare, aceasta permițându-le integrarea firească în societate, în [...]

Proiectarea unei activităţi în alternativă educaţională Step by Step, autor Adriana Milea

Entuziasmul copiilor, strategiile de predare utilizate de către cadrele didactice, interesul acestora pentru dezvoltare continuă, diversitatea materialelor folosite, dar şi accentul pus pe individualizarea experienţelor de învăţare ale fiecărui copil, au fost principalele motive care m-au determinat să realizez o analiză mai amplă a programului Step by Step.

Lecturați gratuit [...]

Importanța cercetării incidenței speciilor de viermi paraziți pentru însușirea normelor de igienă de către elevi, autor Florina Claudia Garabedian

Așa cum ne arată și titlul, scopul principal al materialului este ca să se conștientizeze importanța cercetării incidenței pe care o pot avea viermii paraziți asupra omului, precum și însușirea cât mai exactă și corectă a principalelor norme de igienă.

Lecturați gratuit Importanța cercetării incidenței speciilor
de viermi paraziți pentru însușirea [...]

Viermii paraziți ai sistemului digestiv la om, autor Florina Claudia Garabedian

“Viermii paraziți ai sistemului digestiv la om” ne prezintă o scurtă introducere în parazitologie, legătura acesteia cu celelalte discipline care se ocupă de studiul paraziților, relația parazit – gazdă, varietatea de interacțiuni dintre aceștia, implicațiile medicale, dar și evoluția parazitismului și adaptările sale biologice.

Lecturați gratuit Viermii paraziți ai sistemului [...]

Identităţi şi reprezentări culturale scoţiene, autor Rodica Georgiana Scarlat

Lucrarea de faţă nu a încercat să elucideze controversele ridicate de problema identităţii ţinutului Scoţiei, ci doar să prezinte perspectivele din care aceasta este privită şi să ofere un nepărtinitor punct de vedere. Urmărind atât istoria pe care au traversat-o scoţienii, barierele impuse de zona geografică care i-a găzduit, precum şi conflictele pe care [...]

Investigarea influenței credințelor iraționale și a anxietății față de testare asupra performanței academice, respectiv asupra abandonării studiilor universitare de către studenții din primul an, autor Alexandra Maura Indre

Lucrarea de față își propune să examineze în ce măsură variabile precum credințele iraționale și anxietatea față de testare prezic performanța academică, respectiv abandonarea studiilor universitare, dincolo de puterea de predicție a coeficientului de inteligență.

Lecturați gratuit Investigarea influenței credințelor iraționale și a anxietății față de testare asupra performanței academice, [...]

Integrarea elevilor cu tulburare de deficit de atenţie și hiperactivitate în învăţământul primar, autor Alexandra Maura Indre

Lucrarea de față își propune să analizeze o problemă reală, actuală, care constituie o provocare pentru școala românească, și anume integrarea elevilor diagnosticați cu tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate în învățământul [...]

Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar, autor Andreea Alina Bordeanu

Privind mediul înconjurător, poluarea din ce în ce mai inteansă, deşeurile care se strâng tot mai mult, schimbările climatice neaşteptate, gândim că există o nevoie imediată de educaţie ecologică pentru fiecare vârstă. Vom ajuta astfel la prevenirea catastrofelor naturale, din ce în ce mai evidente si cu urmări tot mai serioase, care ne [...]

Studiu privind importanța predării elementelor din gimnastica acrobatică în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport la ciclul gimnazial, autor Daniela Stan

Educaţia fizică, la nivelul învăţământului gimnazial, are de îndeplinit competențe generale și specifice precise, în strictă concordanţă cu modelele intermediare ce caracterizează fiecare an de studiu, iar realizarea acestor competențe se face după o metodologie specifică, impusă, în primul rând, de particularităţile elevilor cuprinşi în acest ciclu. Aspecte foarte importante ale acestei metodologii sunt [...]

Studiu privind importanţa predării elementelor acrobatice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică la ciclul primar, autor Daniela Stan

Astăzi gimnastica este considerată ca bază a exerciţiilor cu caracter educativ şi sportiv. Ea formează acea parte a educaţiei fizice care foloseşte exerciţiile naturale şi cele concepute de mintea omului, alese şi întocmite în mod ştiinţific (adică ţinând seama de consideraţii de ordin igienic, anatomic, fiziologic şi biomecanic) pentru a asigura omului o educaţie [...]

Proiectarea unor dispozitive pentru găurit și filetat, autor Prof. Elena Nicoleta Andrițoiu

Pe linia măririi tehnicităţii produselor şi a productivităţii muncii, mecanizarea operaţiilor manuale cu un consum mare de energie sau timp constituie un obiectiv de mare importanţă.
Din domeniul dispozitivelor pentru orientarea şi fixarea sculelor aşchietoare cele mai multe realizări pe această linie sunt în legătură cu operaţia de filetare.

Lecturați [...]

Învățăm MATE cu Toto!, autor Selena Costea

Lecturați gratuit Învățăm MATE cu Toto!, autor Selena Costea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4097-9

Calculăm, ne jucăm, matematica-nvățăm!, autor Selena Costea

Lecturați gratuit Calculăm, ne jucăm, matematica-nvățăm!, autor Selena Costea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4096-2

Formal, nonformal, informal în formarea imaginii despre lumea înconjurătoare la şcolarii mici, autor Selena Costea

În această lucrare doresc să prezint o serie de modalități de valorificare a educației forma-le, nonformale și informale în cunoașterea lumii înconjurătoare la școlarii mici, prin implementarea unui proiect educativ. Consider că numai integrând toate formele de educație putem crește eficiența unui proiect educativ, atingerea tuturor obiectivelor acestuia, crearea unui climat favorabil dezvoltării personalității [...]

Teaching vocabulary, autor Diana Salup Rusu

Effective reading is essential for success in acquiring a second language. After all, reading is the basis of instruction in all aspects of language learning: using textbooks for language courses, writing, revising, developing vocabulary, acquiring grammar, editing, and using computer-assisted language learning programs. Reading instruction, therefore, is an essential component of every second-language curriculum. [...]

Studiu privind ponderea acţiunilor tactice ale jucătorilor de handbal (juniori I) în timpul unui joc bilateral, autor Fănica Enache

Problematica antrenamentului echipelor de handbal este vastă. Dar, ca şi în alte jocuri sportive, competiţia este faza finală a acestui proces de pregătire, iar întrecerea, meciul, trebuie să fie pregătit, uneori, până în cele mai mici amănunte. Încă de la primele lecţii de antrenament, jocul trebuie utilizat, sub forme diferite, sau chiar bilateral, pentru [...]

Activitatea integrată în domeniul experienţial Ştiinţe, autor Maria Alis Chirac

Am realizat această lucrare din dorinţa de a transmite ideea că desfăşurarea activităţilor instructiv – educative din grădiniţă, în manieră integrată, are un mare avantaj asupra dezvoltării personalităţii copilului, asupra formării concepţiei de a învăţa în mod activ, cu accent pe cercetare, descoperire, formare de priceperi, deprinderi, abilităţi.

Lecturați gratuit [...]

L’image du monde en traduction: le sous-titrage, autor Bianca-Diana Cherecheș

Cet excellent livre démontre que le sous-titrage exploite des approches spécifiques à la traduction littéraire et à la traduction spécialisée. Le paralangage, allant au-delà des mots prononcés, des expressions faciles, des mimiques, des mouvements corporels vient renforcer le message transmis par le locuteur et donne du charme à la communication. L’ouvrage s’évertue à éclairer [...]

Comunicare şi unitate. Şcoala prin communication, autor Larisa Mihaela Făşie

Comunicarea didactică sau pedagogică este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. Faţă de aceasta, comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematic asistat. Comunicarea didactică constituie baza procesului de predare, asimilare a cunoştinţelor [...]

Using American Films in Developing Communicative Skills for Highschool Students, autor Gabriela-Nicoleta Tudurean

The task we set ourselves in the present paper was to bring together various methods of using American films in the process of teaching English to highschool students, grouping them according to the skills teachers want to develop and draw certain conclusions.Throughout the study, we have discovered that the youth nowadays present a special [...]

Flexibilitate și adaptare în contextul instructiv – educativ actual – Culegere de exemple de bune practici, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru

Conferința națională intitulatǎ ”Flexibilitate și adaptare în contextul intructiv-educativ actual, elemente ce condiționează eficiența și succesul activităților didactice” (21 mai 2021), face parte din planul de activități de diseminare al proiectului de parteneriat strategic Erasmus+, [...]

Morfosintaxa numeralului, autor Florentina Pamela Nicolescu

Denumirea numeralului a fost luată după franţuzescul numéral, latinescul numeralis. Existenţa numeralului a pus deosebite probleme în timp, având în vedere considerarea sa ca o clasă lexico-gramaticală inclusăaltor clase mai ample sau tratarea sa ca o clasă gramaticală de sine stătătoare cu caracteristici proprii şi posibilitatea de a funcţiona într-o propoziţie fără intervenţia sau [...]

Teaching English Vocabulary to Primary and Secondary School Students, autor Elena Stefania Radi

The aim of my research paper is to come up with relevant scientific and original information which can help me more to improve my experience in teaching English vocabulary to primary and secondary school students and discover new methods, means and techniques that can be applied for both categories and thus, improving myself as [...]

Modalități de intervenție pentru copiii cu dificultăți de învățare la matematică, autor Alina Mihaela Poiană

Le travail intitulé Les méthodes d’intervention pour les enfants avec des difficultés d’ap-prentissage en mathématiques, décrit, dans la section pertinente de la théorique, la synthèse d’une étude détaillée présentée dans la littérature qui traite le problème des difficultés d’ap-prentissage rencontrées chez les jeunes élèves, leurs caractéristiques, mais comprend [...]

Problema libertății în filosofia patristică, autor Daniela Țibulcă

Pornind de la clasificarea realizată de Fericitul Augustin în De Civitate Dei, în care două iubiri au construit două cetăți: „iubirea de sine până la disprețul lui Dumnezeu, cetatea pământească; și iubirea lui Dumnezeu până la disprețul de sine, cetatea cerească” , se formulează o problemă prezentă în viața fiecăruia dintre noi, cu atât [...]