Domenii | Autori

Arhiva

Managementul clasei. Ghid suport pentru directori, pentru a sprijini profesorii. Școala gimnazială, autor Prof. Carmen Oancă

Nu există nicio strategie, pentru managementul clasei, care să depășească problemele de comportament ale elevilor, dacă profesorul nu furnizează un program interesant, captivant, care permite fiecărui elev să devină implicat activ. Nu există nicio strategie pentru managementul clasei care să creeze în mod magic un mediu de clasă pozitiv, dacă profesorul nu angajează toți [...]

Managementul sistemului românesc de învățământ în contextul provocărilor globale -studiu la nivelul anului 2017, autor Prof. Carmen Oancă

România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa. A făcut progrese semnificative în ultimele decenii în consolidarea proceselor sale democratice și îmbunătățirea transparenței în sectoarele public și privat. De asemenea, a făcut progrese semnificative în modernizarea sistemului său de educație și creșterea nivelului de învățare al elevilor. Dar rezultatele elevilor [...]

Vitaminele hidrosolubile – mituri și realităţi, autor Prof. Carmen Oancă

În ciuda unui număr mare de lucrări de cercetare efectuate pentru a studia efectele vitaminelor aspra sănatăţii umane în ultimele decenii, dovezile pentru atribuirea de potențiale beneficii ale suplimentelor vitaminice asupra sănătăţii umane, sau pentru prevenirea și/sau tratamentul bolilor cronice degenerative, sunt încă nesemnificative. Analiza lucrărilor de cercetare publicate în ultimii ani, arată că [...]

COVID-19 autoimmune disease, homocysteine and depression – COVID-19 – Boala autoimună, homocisteina și depresia, autori Cristina-Amalia Dumitraș, Ecaterina Hrițcu

Moderate hyperhomocysteinemia can be found in 1% of the population and does not indicate an increased risk of thrombotic events.
Wouldn’t a trivial analysis, such as homocysteine, indicate a possible serious evolution? Patients, including those asymptomatic with upper or higher normal homocysteine, should be better monitored to receive sufficient preventive anticoagulants.
B6 and B12 could reduce [...]

Vocabulary acquisition and interactive strategies, autor Ana Donici

In my everyday teaching practice I see how students have a real problem when learning and using vocabulary in the English language. Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills and is one of the key building blocks in learning [...]

Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican

Lecturați gratuit Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3212-7

Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Pentru a face faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, elevii au nevoie de competente strategice, cum ar fi abilitățile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, abilitățile de evaluare, posibile prin predarea interdisciplinară. Aceasta punând accent simultan pe multiplele aspecte ale dezvoltării școlarului: intelectuală, emoțională, socială, fizică [...]

Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Pentru a distinge mai ușor scopurile de mijloace, elevii au nevoie de un învățământ interdisciplinar, formarea la aceștia de competențe, aptitudini transversale și transferabile.
Interdisciplinaritatea este tocmai ceea ce face ca elevii să treacă cu ușurință de la un domeniu la altul și să-și îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiți prin gradul [...]

La négation en classe de FLE. Approche théorique et didactique, autor Maria-Cătălina Bădiţa

La recherche en acquisition d’une langue étrangère a pris de plus en plus d’importance aux cours des dernières années. Le présent travail s’inscrit dans ce champs d’étude car son objectifs est d’examiner la négation d’un point de vue théorique, pragmatique, didactique et méthodique.

Lecturați gratuit La négation en classe de [...]

Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Ține de educația fiecărui individ în parte să participe puțin câte puțin la prevenirea și eventual la remedierea efectelor poluării. Privind pe harta lumii putem vedea state mari cum ar fi India și China care suferă enorm datorită efectelor poluării rezultate în urma unei industrializări masive a mediului în care [...]

Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Originalitatea profesorului în activitatea instructiv educativă, alegerea și modul în care sunt îmbinate strategiile didactice, variațiunile activităților utilizate la oră, abilitatea de a induce comportamente de învățare, formează stilul de predare a cadrului didactic. Stilurile de predare, deși variate, urmăresc același scop: o activitate didactică atractivă de calitate și eficientă.

How to Construct a Public Image Study Case-Hillary Clinton, autor Elena-Amalia Antochi

Considering the structure, the thesis contains a short biographical section with a focus on how Hillary Clinton has carefully constructed her public career, starting with the moments when she was just a leader student, or working as an advocate for children, or as First Lady of the Arkansas State, and ending [...]

Sistemul de lecții în predarea-învățarea morfologiei în gimnaziu, autor Aurica Nicoară

Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi [...]

Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară

Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi [...]

Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Scopul lucrării este acela de a afla care este frecvența entorselor de gleznă la jucătoarele din Liga Națională de Baschet Feminin, cauzele recidivelor, analiza metodelor terapeutice aplicate și eficiența kinetoterapiei.

Lecturați gratuit Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Lucrarea poate fi citită [...]

Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran

Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare. Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi competenţelor noastre, la stabilirea [...]

Formarea sentimentelor patriotice şi moral-civice prin lecţiile de istorie la şcolarul mic, autor Lavinia-Gabriela Niţu

În vederea obținerii unor răspunsuri practice, studiul aplicativ al lucrării de față urmărește propunerea unor metode interactive eficiente pentru ca structura cu care se realizează predarea istoriei la școlarii mici, să schimbe situația unei țări în care patriotismul și sentimentul moral-civic nu mai sunt demult o responsabilitate, ci doar o rară [...]

TV news in the EFL classroom, autor Anamaria Tănase

Television, through TV news, can offer convenient, up-to-date sources of authentic materials which are even more valuable than film. Mass media provides a variety of visual, audio and written texts that can be used in many classroom contexts to develop literacy skills. Many teachers and students all over the world have the opportunity today [...]

Design – sursă de creativitate, autor Minodora-Monica Bercea

Designul tradițional va fi întotdeauna în stil, deoarece acesta este bazat pe elemente clasice. Produsele descrise în proiect (ia, obiecte din lut) sunt mai mult sau mai puțin căutate în zilele noastre de către consumatori deoarece aceștia preferă stilul modern, contemporan cu influențe tradiționale și nu produsul tradițional în sine, dar [...]

Le document authentique vidéo et ses utilisations en classe de langue. L’univers de la pub – auxiliar didactic, autor Mihaela-Florentina Raiciu

Le présent ouvrage aborde un territoire vaste de la didactique du FLE sans avoir la prétention d’être une étude exhaustive: l’utilisation du document authentique vidéo en classe de FLE. Son objectif principal est de présenter des aspects de didactique qu’on rencontre dans la pratique pédagogique de l’enseignant roumain qui organise ses cours [...]

RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Lecturați gratuit RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3094-9

Fostering Grammatical Accuracy Through Video Content, autor Alice Siretean

Using multimedia material in order to improve implicit grammar teaching draws learners’ attention to grammatical structures incontext and fosters accuracy of the output. The role of explicit instruction was not neglected either in this p iece of work. Besides the structure, of the tense, the meaning it conveys was also [...]

Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara Robea

Structuré en trois chapitres, cette étude veut exemplifier les divers types de texte et de discours avec un appui particulier sur la langue spécialisée, et proposer des activités pour leur exploitation en classe de FLE.

Lecturați gratuit Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara [...]

Alteritatea lingvistică și dimensiunea pragmatică, autor Dana Pop

Această lucrare şi-a propus să discute noţiunea de alteritate din două perspective: cea pragmatică şi cea coşeriană. Comunicarea ca transmitere de informaţii, punctul de plecare al demersului nostru, nu este decât o dimensiune a comunicării de tip pragmatic, în pofida vocilor care neagă orice legătură între cele două tipuri [...]

Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop

Am încercat să surprindem, în această lucrare, cele două mari dimensiuni ale alterității, intersubiectivității, adică ale dialogului uman, și anume: dimensiunea sa filosofică și dimensiunea sa estetică, încheind cu o analiză pe text, pentru a dovedi că se poate vorbi despre dialog, relativ în toate aspectele existenței, de la primele gesturi [...]

A comparative approach of literature as presented in romanian textbooks. For highschool level, autor Anca-Roxana Plînge

During the last fifty years, English has emerged as the most sought-after language for foreign learners throughout the world. As the demand for effective English teaching has increased, the critical awareness of both teacher and trainee has heightened.
It is not surprising therefore, that the present mood in language teaching and testing is one [...]

Valorificarea descrierilor de peisaje naturale în vederea dezvoltării exprimării orale, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Pornind de la cunoaşterea unor aspecte generale ce ţin de particularităţile dezvoltării proceselor şi capacităţilor psihice la vârsta şcolară mică şi mijlocie, ale dezvoltării proceselor senzoriale, percepţiei, reprezentărilor, memoriei, atenţiei, imaginaţiei, gândirii, limbajului, afectivităţii, deprinderilor şi intereselor, voinţei, precum şi de caracteristicile de personalitate ale copiilor, cadrul didactic pregăteşte terenul pentru formarea şi dezvoltarea [...]

Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă

Materialul de faţă încearcă să aducă în dezbatere modul în care eu, ca și cadru didactic am încercat să integrez TIC în activitatea mea la clasă.
Din punctul de vedere al cadrului didactic, am constatat că introducerea calculatorului în școală nu constituie un scop în sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței [...]

Subiectul și propoziția subordonată subiectivă, autor Corina Ștefan

Această lucrare vizează analizarea uneia dintre părţile principale de propoziţie, deoarece, din punct de vedere gramatical, pune în dificultate pe mulţi vorbitori de limbă română. Am structurat informaţia aşa cum aş prezenta o lecţie. Am pus accent atât pe situaţiile aparte în care poate apărea subiectul, cât şi pe problemele de acord ale predicatului [...]

Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan

În activitatea didactică, cadrului didactic îi revine sarcina să îmbine metodele tradiționale cu cele moderne în funcție de tipul lecției și obiectivele propuse. Este important ca și cadrul didactic să fie adeptul noutăților, să fie creativ, să fie flexibil în concepții și să se adapteze ușor la schimbările survenite.
Pe baza bibliografiei de specialitate, precum [...]

Language for Specific Purposes. The Language of the Law Concepts and Characteristics, autor Cătălina Daria Mărginean

The paper is an explanatory study designed to identify and examine the linguistic particularities of the English language of the law, irrespective of genre, grouping them under three generic characteristics: technicality, coherence and ritualism. In brief, it covers the two components that define it, that is, legal terminology and legal discourse. The selection of [...]

Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu

Lucrarea de faţă îşi propune analiza particularităţilor de limbaj specific literaturii şi filmului, înţelegerea punctelor de interferenţă dintre aceste modalităţi de comunicare artistică şi a manierei de transmitere a mesajului sensibil. În egală măsură, se urmăreşte cultivarea şi dezvoltarea capacității elevilor de a recepta și interpreta un mesaj artistic (fie din domeniul literaturii, [...]