Domenii | Autori

Arhiva

Perspectives on tomboy’s image in Road signs that say West by Sylvia Gunnery, autor Oana-Mihaela Dănilă

The idea of dealing with „tomoboy” as a term which defines a girl or a particular group of girls that do not fall under the classical category of what it is said to be feminine must have been the basis of a wide variety of debates. If one is [...]

An insight into the role of music and poetry in creating a positive mindset among preteens – O perspectivă asupra rolului muzicii și poeziei în crearea unei atitudini pozitive în rândul preadolescenților, autor Oana-Mihaela Dănilă

In the attempt to bring forward a thought-provoking topic of discussion, our suggestion took the form of a research paper meant to examine the impact of pieces of music and poetry in what the positive attitude of the students is concerned. Even if these forms of art may seem to be strictly related to [...]

INTERGRANULAR RESIDUAL STRAINS: A MAGNETIC AND NEUTRON DIFFRACTION COMPARISON STUDY IN STEELS, autor Roxana Alexandru

The discovery of intergranular stresses was an important step toward a better understanding of the phenomena taking place during the elastic and plastic deformation of polycrystalline materials. This discovery helped to explain anomalous neutron diffraction results such as those found in bent steam- generator tubing

Lecturați gratuit INTERGRANULAR RESIDUAL STRAINS: [...]

Titu Maiorescu – îndrumător al culturii și al literaturii române, autor Carmen-Lăcrămioara Aldea

Punctul de plecare al acestei lucrări a fost ideea conform căreia locul pe care îl ocupă Titu Maiorescu în litaratura noastră este foarte aprig controversat. În vechile istorii literare, ideologul Junimismului este elogiat fără rezerve, iar astăzi, în manualele școlare alternative și în publicistica literară, este repudiat cu atâta energie, încât [...]

LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE FRANÇAISE, autor Ana Jompan-Codilă

L’objet fondamental de notre étude, la métaphore dans la langue française, a fait l’objet de nouvelles interprétations, appliquant des techniques d’analyse et même une partie de la terminologie proposée par le groupe de Liège dans sa Rhétorique générale, où le terme «métasémème» désigne les figures de style sémantiques, [...]

Situația Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă, autor Andreea Gabriela Dumitru

45 de ani de comunism. Să-i gândim ?Să nu-i. Să-i dăm tinerilor care vin după noi? Să-i dăm în fapt?
Să-i decojim foiță cu foiță, să-i vedem, să-i auzim, să-i uităm? Să nu-i. Să-i scoatem un ochi celui care-i va dezgropa, să îi scoatem pe amândoi celui ce va îndrăzni [...]

Jocul, metoda de cunoaștere a copilului preșcolar, autor Andreea Gabriela Dumitru

Jocurile didactice desfăşurate în perioada preşcolaritǎţii constituie o excelentǎ şcoalǎ a educaţiei, a conduitei, fanteziei și imaginaţiei, a energiei, toate acestea datorându-se valorilor instructiv-educative, posibilităţi de a întredeschide, prin intermediul lor, porți spre viitoarea treaptǎ – şcolaritatea.

Lecturați gratuit Jocul, metoda de cunoaștere a copilului preșcolar, autor Andreea Gabriela [...]

Formarea elevilor ca buni cititori – strategii de lectură, autor Elena Ghiță

Accentul pus pe dezvoltarea competenţei de lectură se explică prin complexitatea acestui proces care presupune observare, precizie, nuanţare, elaborare, identificare şi construire, confirmare şi infirmare de sens, reflecţii şi imaginaţie. Trebuie remarcat [...]

Caracterul transdisciplinar al valorificării tradițiilor și obiceiurilor populare în învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Trăim un prezent istoric în care părinții își dedică puțin timp pentru educarea copiilor, motiv pentru care consider că se impune ca rolul esențial în acest proces să fie preluat de școală, de cadrele didactice. Astfel, privind educația din perspectiva valorilor naționale, a tradițiilor și obiceiurilor populare, am convingerea că noi îi putem învăța [...]

Cercetare privind valorificarea folclorului în curriculum pentru învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Rezultatele obținute prin studiul de față inventariază și analizează desfășurarea etapei constatative a unei investigații psihopedagogice mai ample, cu privire la caracterul transdisciplinar al valorificării tradițiilor și obiceiurilor populare în învățământul primar.

Lecturați gratuit Cercetare privind valorificarea folclorului în curriculum pentru învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Principii educaționale moral-religioase aplicabile în învățământul primar actual, autor Anica Berdilă

Educaţia moral-religioasă trebuie începută din fragedă copilărie în viaţa de familie, alături de părinţi şi bunici. De la această vârstă copilul vine în contact cu realităţi, simboluri, manifestări religioase ale căror semnificaţii este bine să le înţeleagă, să le cunoască, să le practice şi să le aplice în viaţa socială. Acest tip de educaţie [...]

Metoda de analiză prin fluorescența indusă cu laser, autor Ionela Dalia Brașoveanu

Spectrofotometria de absorbție, utilizând sursa laser acordabilă, poate fi utilizată în controlul poluării, putându-se aplica unei clase mari de substanțe care prezintă coeficienți de absorbție semnificativi în anumite domenii ale spectrului UV.

Lecturați gratuit Metoda de analiză prin fluorescența indusă cu laser, autor Ionela Dalia Brașoveanu

Lucrarea poate fi citită [...]

Strategii pentru creșterea performanței școlare a elevilor în perioada pandemiei, autor Florina Vișan

Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze importanța esențială a cunoașterii și valorificării potențialului unor factori interni și externi copilului pentru asigurarea succesului acestuia în activitatea de învățare în mediul online și înlăturarea nereușitei și pentru dezvoltarea [...]

Evaluarea rezultatelor şcolare – componentă a procesului didactic, autor Lestyán Ildikó

Ca toate activităţile umane, educaţia – acţiune conştientă, întreprinsă deliberat, în perspectiva unori scopuri – presupune şi procese evaluative, asociate constant şi aflate în interacţiune cu toate celelalte componente ale acesteia. Aceste procese reprezintă un domeniu problematic de expertiză foarte variat, iar consideraţiile teoretice pe care le comportă constituie componente ale [...]

Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de educare și dezvoltare psihosocială, autor Adriana-Paraschiva Pop

Prin această lucrare ofer un punct de sprijin pentru organizarea predării în mod diferenţiat, să le permit elevilor prin varietatea situaţiilor prezentate, dorinţa de a învăţa mai mult, să sporească ocaziile de a înţelege şi să lanseze demersuri, la finele cărora aceştia să se poată recunoaşte mai bogaţi şi mai liberi în acelaşi timp.

Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica

Învățământul care lucrează simultan, cu două sau mai multe clase, are nevoie de un volum și de o mare varietate de conținuturi și forme de muncă independentă pe care să le dea elevilor, ca sarcini de executare. El trebuie să stabilească obiectivele fiecărei activități, volumul de muncă și dificultățile interne, durata efectuării activității respective [...]

Eşecul şcolar, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Se poate spune că cel mai bun predictor al reuşitei scolare este atributul demersului educaţional de a ameliora stima de sine. Astfel, pentru a reuşi în studiile pe termen lung nu contează doar competenţele intelectuale şi cantitatea de lucru, ci şi stabilitatea emotională, rezistenţa la eşecuri, toate fiind legate de stima de sine . [...]

Predarea basmului în ciclul gimnazial. O abordare interdisciplinară și interculturală, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Nu e oare datoria noastră, condiția ”sine qua non ” a unui profesor de limba si literatura română să direcționeze tinerii spre lectură, să perceapă novatorul, dar să nu nege tradiția? De ce să nu transformăm anacronicul în diacronic, dacă stă în puterea noastră să realizăm acest lucru? Iată că se pot citi [...]

Construcții cu rigla și compasul, autor Olga Ionela Ionescu

Problemele de construcții geometrice, pe lângă faptul că sunt atractive, au și o influență binefăcătoare asupra judecății rezolvitorului pentru că ele se analizează, se repetă și fac posibilă descoperirea unor proprietăți noi, aducând prin [...]

Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru

Povestirea este una din activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât le satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate, le stimulează imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare. De asemenea, contribuie la dezvoltarea proceselor psihice: gândirea logică, memoria voluntară, imaginaţia creatoare, limbajul – [...]

Méthodes et techniques dans l’ enseignement du français écrit, autor Cristina Poroșnicu

Les dernières années ont connu une orientation de l’enseignement des langues vivantes vers la communication orale et écrite. L’attention de l’enseignant doit porter sur le renforcement de la compétence orale de façon à [...]

Punctul virtual de informare turistică. Studiu științific, autor Monica–Cecilia Frâncu

în lucrarea de față, având ca titlu „Influența punctului virtual de informare turistică asupra alegerii destinației de vacanță” ne-am propus să demarăm un studiu de caz privind necesitatea punctului virtual de informare turistică asupra [...]

Particularitățile demersului de aplicare a lecturii explicative la textul narativ pentru ciclul primar, autor Ana Hussain

Importanţa lecturii explicative în cadrul metodicii predării limbii şi literaturii române în ciclu primar a fost şi argumentul principal pentru care am ales această lucrare de licenţă. Am structurat materialul în patru capitole. Primul capitol prezintă aspecte introductive legate de lectura explicativă. Cel de-al doilea capitol analizează metodele şi tehnicile folosite în predarea şi [...]

Comuna Fundeni. Studiu geografic asupra comunei Fundeni, județul Galați, autor Lidia Mihaela Tiron

Este firesc să ne întrebăm în ce constă farmecul acestui ţinut. Situat într-o zonă de câmpie aspră, secetoasă, acest meleag uitat de Dumnezeu la socoteala dintâi, la împărţirea frumuseţilor lumii, a fost binecuvântat mai târziu [...]

Cauzele pierderii biodiversității, autor Lidia Mihaela Tiron

Biodiversitatea este un concept destul de vast, care cuprinde milioane de plante și specii de animale de pe planeta noastră. Chiar și această cifră, care depășește ordinul milioanelor, este o cifră estimată, deoarece ecologiștii cred că numărul real este mult mai [...]

Antichitatea greacă. Relația Magistru–discipol. Reflecții asupra unor principii morale și educaționale, autor Irina Beatrice Sincă

Important în relaţia dintre Socrate şi discipolii săi este dialogul; de fapt, relaţia dintre magistru-discipol se conturează în jurul acestui dialog. Dialogul este o modalitate de a susţine un mod de viaţă, cel al filosofului. Nu se poate vorbi de o discrepanţă între viaţa filosofului şi discursul său. Dialogul socratic este însoţit de un [...]

Аspecte metodico-științifice аle învățării-evаluării vocаbulаrului în gimnаziu, autor Andreea Mocanu

Amеlіοrarеa randamеntuluі aсtіvіtăţіі іnѕtruсtіv-еduсatіvе ѕе va rеalіza рrіn abοrdarеa unοr dеmеrѕurі dіdaсtісе odіfеrіtе сarе ѕă îmbіnе mеtοdеlе tradіţіοnalе сu сеlе aсtіvo-рartісірatіvе în рrеdarе-învăţarе, рrіn aрlісarеa ounοr іtеmі dіfеrіţі în еvaluarе. Aѕtfеl, рrіn oaрlісarеa сеlοr maі рοtrіvіtе dеmеrѕurі сarе trădеază taсtul реdagοgіс al рrοfеѕοruluі, flеxіbіlіtatеa şі сrеatіvіtatеa, οrеlе dе lіmba rοmână, în ѕресіal сеlе [...]

POLITENESS AS REFLECTED IN SOME OF THE 19TH AND 20TH CENTURY ENGLISH NOVELS. A PRAGMALINGUISTIC APPROACH IN A POSTMODERN PERSPECTIVE, autor Vasilica Mleșniță

The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore [...]

Utilizarea proiectelor pentru înfiinţarea unei pensiuni agroturistice. Studiu de caz: Pensiunea La Matei, autor Pop Coman Ioana

Politica de coeziune are un puternic caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate contribuie la îndeplinirea obiectivelor altor politici sectoriale ale UE – cum ar fi politica agricolă comună, politica socială, politica de protecţie a mediului. În plus, politica de dezvoltare regională este corelată şi cu politica de extindere a UE, prin crearea [...]

Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével – Asigurarea calității autocunoașterii profesionale prin supervizarea profesorilor, autor Gabor Szusza

Activitățile metodei de supervizare pot ajuta în activizarea resurselor proprii ale pedagogilor, să-și îmbunătățească relațiile la locul de muncă, să-și rezolve cu mai mult succes conflictele personale și la locul de muncă și să recunoască în comportamentul propriu simptomele sindromului burn-out.

Lecturați gratuit Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével [...]

Metode de estimare a parametrilor. Statistică și probabilități, autor Iulia Dumitrache

Modelele probabilistice şi metodele statistice de confruntare a acestor modele cu realitatea obiectiva oferă procedee de investigaţie ştiinţifică în sectoare de activitate dintre cele mai diferite. Aceasta explică importanţa deosebită care se acorda teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice în ţara noastră. Introducerea în cadrul învăţământului de cultură generală a unor elemente de teoria probabilităţilor [...]

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii prin intermediul metodelor activ participative, autor Lina Cristina Călin

Lucrarea de faţă îşi propune să identifice şi să valorifice metode active eficiente de predare-învăţare-evaluare aplicate, cu preponderență, în cadrul activităţilor specifice domeniului experienţial ştiinţe, demonstrându-se că utilizarea permanentă a unor astfel de metode accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuie la valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil, precum şi la [...]

Rolul povestirii în educarea limbajului la preșcolari, autor Tina Claudia Bîznă

Rolul şi importanţa povestirilor adultului în instruirea şi educarea copiilor sunt bine cunoscute; poveştile asigură dezvoltarea intelectuală, precizând şi întregind cunoştinţele. Ele contribuie la formarea vorbirii copiilor, fiind model de vorbire închegată, expresivă şi corectă, stimulându-i totodată şi pe ei să povestească; influenţează dezvoltarea morală prin sentimentele ce le trăiesc alături de eroii basmelor [...]

Parteneriatul grădiniță-familie-comunitate, premiza unui management de calitate într-o unitate de învățământ preșcolar, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă [...]

Contribuții la proiectarea, organizarea și desfășurarea lecțiilor de biologie la gimnaziu, autor Ana Ecaterina Avrigeanu

Proiectarea didactică nu poate să lipsească din preocupările noastre pentru că o lecţie bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare, documentul de proiectare fiind un instrument necesar de lucru. Specificul activităţii de proiectare pedagogică evidenţiază importanţa acţiunilor de planificare –programare- concretizare a instruirii educaţiei, care vizează valorificarea optimă a unei resurse materiale [...]

Utilizarea proverbelor în învăţământul primar, autor Daniela Badiu

Cadrul didactic, prin activitatea la clasă, este cel mai în măsură să identifice imediat care este direcţia în care se îndreaptă interesele, preocupările şi motivaţiile elevilor săi. De asemenea, prin contactul nemijlocit cu familiile acestora, se află în postura de a cunoaşte diverse situaţii particulare cu influenţă directă asupra activităţii sale şi a performanţelor [...]

Elemente de teoria jocurilor, autor Nicoleta Tecucianu

Teoria jocurilor constituie diviziunea cercetării operaționale renumită pentru luarea celor mai eficiente decizii în situații de conflict (competiționale), mai precis în situații în care factorii „raționali”, dependenți prin finalitate, dar independenți prin alegerea hotărârilor proprii, acționează în vederea atingerii unui țel. Aceste decizii se concretizează în noțiunea matematică de joc. Deși termenul [...]

Memoria, zeii și destinul. Octavian Paler, autor Oana Olariu

Literatura lui Octavian Paler e pasul înapoi, zborul sau ceea ce rămâne din lecturi, memorări, asimilări, distanţări şi obsesii. Paler nu are un drum al vieţii care se cere cu orice preţ povestit, ci un labirint de întâmplări şi neevenimente frustrante în care orice căutător al unui sine sfâşiat se poate regăsi. [...]

Textul liric. Abordări didactice de lectură și interpretare, autor Oana Olariu

În funcție de organizarea formală a textului şi de incongruențele din planul textual, este obligatorie raportarea poeziei la o strategie de lectură care să evidențieze paradigmele textului şi intuițiile instanței ,,vorbitoare”. Scenariile didactice construite respectă treptele taxonomiei lui Bloom pentru domeniul cognitiv (cunoştințe, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare). Fiecare strategie de lectură vizează un [...]

Proiectarea procesului de învățare a grupei a VI-a principală prin activități metodice, scenarii didactice și probe de evaluare / O activitate pentru cercul de chimie sau pentru săptămâna Școala Altfel – Elementele chimice ale vieții, autor Ligia Elena Tudor

Voi prezenta în continuare forme de organizare a activității de învățare pe care le-am elaborat si validat experimental, utilizând cu precădere un set de probe de evaluate. Dobândirea cunoștințelor despre grupa a VI-A principală de către elevi poate fi realizată printr-o strategie didactică care sa îmbine mai multe forme de activitate cu elevii [...]

Finanţarea afacerii, autor Magda Csavar

Finanţarea reprezintă procesul de asigurare a fondurilor băneşti necesare desfăţurării activităţii întreprinderii.
Finanţarea reprezintă importanţă deosebită pentru supravieţuirea şi dezvoltarea unei afaceri. Sursele de finanţate sunt adaptate la nevoile agentului economic şi se regăsesc în cadrul structurilor de pasiv sub denumirea de capitaluri.
Finanţarea poate fi realizată prin surse proprii sau surse străine, externe (din afara [...]

Ghid metodologic. Educația în era postmodernă, autor Mihaela Răducea

Este obligatorie disponibilitatea profesorului postmodern către studiu individual continuu, prelucrare critică proprie a datelor, formulare de ipoteze şi soluții interpretative. Profesorul trebuie să dețină cunoştințe privind metodologia ştiințifică de cunoaştere, cercetare, în domeniu şi în pedagogie.
Adaptându-se la specificul clasei, profesorul postmodern dă naștere formulării unor multiple interpretări, susținerea lor cu argumente pertinente, [...]

Limbajul corporal în diferite activități umane, autor Borbély Botond

Oamenii sunt dominați de legi biologice, care ne controlează acțiunile și reacțiile, limbajul trupului și gesturile. Dar uimitor, omul este rareori conștient de faptul că mișcările și gesturile sale pot transmite o anumită poveste, în timp ce vocea sa poate spune cu altceva.

Lecturați gratuit Limbajul corporal în diferite activități [...]

Studiu privind sursele de poluare în agricultură pe categorii de lucrări agricole și modalități de reducere a acestora, autor Ligia Elena Tudor

În deceniile următoare, populația mondială va continua să se confrunte cu schimbări de mediu care reprezintă provocări tot mai mari pentru sistemele noastre alimentare, pentru sănătate și bunăstare. Aceste schimbări – cum ar fi schimbările climatice, creșterea ozonului la nivelul solului, schimbările în disponibilitatea apei, fertilizarea datorită creșterii nivelului de [...]

Educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical în învăţământul preşcolar, autor Mihaela Trifan

Vârsta cuprinsă între trei şi şapte ani este vârsta vorbirii. Nu întâmplător ea coincide, cu vârsta grădiniţei, şi este prima educaţie de tip organizat. Dar grădiniţa nu şi-ar [...]

Gabriela Adameșteanu – „Dimineață pierdută” – construcția personajelor și a semnificațiilor romanului, autor Cătălina Tirim

Performanţa şcolară apare atunci când este puternic motivată şi mai ales când este susţinută de o recompensă. Formele de recompense care sunt practicate în instituţiile şcolare (note, laude, distincţii, premii, excursii, etc.) urmăresc un scop de întărire, de a forma motive puternice, pentru a se însuşi mai bine, mai repede materialul. Cu cât întărirea [...]

Relația dintre motivație și performanță la vârsta școlară mică, autor Cătălina Tirim

Performanţa şcolară apare atunci când este puternic motivată şi mai ales când este susţinută de o recompensă. Formele de recompense care sunt practicate în instituţiile şcolare (note, laude, distincţii, premii, excursii, etc.) urmăresc un scop de întărire, de a forma motive puternice, pentru a se însuşi mai bine, mai repede materialul. Cu cât întărirea [...]

Integrarea copilului cu ADHD în şcoală, autor Mariana Hirţe

Un copil cu deficit de atenţie şi hiperactuvitate apare imediat în sala de clasă ca un ,,copil problemă” prin continua sa mişcare, dificultateade a sta la locul său şi de a păstra liniştea, impulsivitate şi agitaţie.Toate aceste caracteristici, la care se adaugă slaba capacitate de susţinere a atenţei în timpul orelor de curs, îl [...]

Soft educațional aplicat în cadrul orelor de limba engleză – învățământul liceal, autor Alina-Arșaluis Crețu

Problema violenței școlare trebuie și poate să devină o reflecție pentru toți cei care sunt implicați în actul educațional al elevului. Fie că suntem profesori sau părinți este foarte important să ne dăm timp de gândire în ceea ce privește atât violența școlară cât și combaterea acestei probleme des întâlnite.

Trăim [...]

Modalități de prevenire a violenței în ciclul primar, autor Roxana-Mihaela Albu

Problema violenței școlare trebuie și poate să devină o reflecție pentru toți cei care sunt implicați în actul educațional al elevului. Fie că suntem profesori sau părinți este foarte important să ne dăm timp de gândire în ceea ce privește atât violența școlară cât și combaterea acestei probleme des întâlnite.