Domenii | Autori

Arhiva

La négation en classe de FLE. Approche théorique et didactique, autor Maria-Cătălina Bădiţa

La recherche en acquisition d’une langue étrangère a pris de plus en plus d’importance aux cours des dernières années. Le présent travail s’inscrit dans ce champs d’étude car son objectifs est d’examiner la négation d’un point de vue théorique, pragmatique, didactique et méthodique.

Lecturați gratuit La négation en classe de [...]

Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Ține de educația fiecărui individ în parte să participe puțin câte puțin la prevenirea și eventual la remedierea efectelor poluării. Privind pe harta lumii putem vedea state mari cum ar fi India și China care suferă enorm datorită efectelor poluării rezultate în urma unei industrializări masive a mediului în care [...]

Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Originalitatea profesorului în activitatea instructiv educativă, alegerea și modul în care sunt îmbinate strategiile didactice, variațiunile activităților utilizate la oră, abilitatea de a induce comportamente de învățare, formează stilul de predare a cadrului didactic. Stilurile de predare, deși variate, urmăresc același scop: o activitate didactică atractivă de calitate și eficientă.

How to Construct a Public Image Study Case-Hillary Clinton, autor Elena-Amalia Antochi

Considering the structure, the thesis contains a short biographical section with a focus on how Hillary Clinton has carefully constructed her public career, starting with the moments when she was just a leader student, or working as an advocate for children, or as First Lady of the Arkansas State, and ending [...]

Sistemul de lecții în predarea-învățarea morfologiei în gimnaziu, autor Aurica Nicoară

Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi [...]

Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară

Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi [...]

Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Scopul lucrării este acela de a afla care este frecvența entorselor de gleznă la jucătoarele din Liga Națională de Baschet Feminin, cauzele recidivelor, analiza metodelor terapeutice aplicate și eficiența kinetoterapiei.

Lecturați gratuit Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Lucrarea poate fi citită [...]

Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran

Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare. Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi competenţelor noastre, la stabilirea [...]

Formarea sentimentelor patriotice şi moral-civice prin lecţiile de istorie la şcolarul mic, autor Lavinia-Gabriela Niţu

În vederea obținerii unor răspunsuri practice, studiul aplicativ al lucrării de față urmărește propunerea unor metode interactive eficiente pentru ca structura cu care se realizează predarea istoriei la școlarii mici, să schimbe situația unei țări în care patriotismul și sentimentul moral-civic nu mai sunt demult o responsabilitate, ci doar o rară [...]

TV news in the EFL classroom, autor Anamaria Tănase

Television, through TV news, can offer convenient, up-to-date sources of authentic materials which are even more valuable than film. Mass media provides a variety of visual, audio and written texts that can be used in many classroom contexts to develop literacy skills. Many teachers and students all over the world have the opportunity today [...]

Design – sursă de creativitate, autor Minodora-Monica Bercea

Designul tradițional va fi întotdeauna în stil, deoarece acesta este bazat pe elemente clasice. Produsele descrise în proiect (ia, obiecte din lut) sunt mai mult sau mai puțin căutate în zilele noastre de către consumatori deoarece aceștia preferă stilul modern, contemporan cu influențe tradiționale și nu produsul tradițional în sine, dar [...]

Le document authentique vidéo et ses utilisations en classe de langue. L’univers de la pub – auxiliar didactic, autor Mihaela-Florentina Raiciu

Le présent ouvrage aborde un territoire vaste de la didactique du FLE sans avoir la prétention d’être une étude exhaustive: l’utilisation du document authentique vidéo en classe de FLE. Son objectif principal est de présenter des aspects de didactique qu’on rencontre dans la pratique pédagogique de l’enseignant roumain qui organise ses cours [...]

RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Lecturați gratuit RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3094-9

Fostering Grammatical Accuracy Through Video Content, autor Alice Siretean

Using multimedia material in order to improve implicit grammar teaching draws learners’ attention to grammatical structures incontext and fosters accuracy of the output. The role of explicit instruction was not neglected either in this p iece of work. Besides the structure, of the tense, the meaning it conveys was also [...]

Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara Robea

Structuré en trois chapitres, cette étude veut exemplifier les divers types de texte et de discours avec un appui particulier sur la langue spécialisée, et proposer des activités pour leur exploitation en classe de FLE.

Lecturați gratuit Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara [...]

Alteritatea lingvistică și dimensiunea pragmatică, autor Dana Pop

Această lucrare şi-a propus să discute noţiunea de alteritate din două perspective: cea pragmatică şi cea coşeriană. Comunicarea ca transmitere de informaţii, punctul de plecare al demersului nostru, nu este decât o dimensiune a comunicării de tip pragmatic, în pofida vocilor care neagă orice legătură între cele două tipuri [...]

Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop

Am încercat să surprindem, în această lucrare, cele două mari dimensiuni ale alterității, intersubiectivității, adică ale dialogului uman, și anume: dimensiunea sa filosofică și dimensiunea sa estetică, încheind cu o analiză pe text, pentru a dovedi că se poate vorbi despre dialog, relativ în toate aspectele existenței, de la primele gesturi [...]

A comparative approach of literature as presented in romanian textbooks. For highschool level, autor Anca-Roxana Plînge

During the last fifty years, English has emerged as the most sought-after language for foreign learners throughout the world. As the demand for effective English teaching has increased, the critical awareness of both teacher and trainee has heightened.
It is not surprising therefore, that the present mood in language teaching and testing is one [...]

Valorificarea descrierilor de peisaje naturale în vederea dezvoltării exprimării orale, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Pornind de la cunoaşterea unor aspecte generale ce ţin de particularităţile dezvoltării proceselor şi capacităţilor psihice la vârsta şcolară mică şi mijlocie, ale dezvoltării proceselor senzoriale, percepţiei, reprezentărilor, memoriei, atenţiei, imaginaţiei, gândirii, limbajului, afectivităţii, deprinderilor şi intereselor, voinţei, precum şi de caracteristicile de personalitate ale copiilor, cadrul didactic pregăteşte terenul pentru formarea şi dezvoltarea [...]

Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă

Materialul de faţă încearcă să aducă în dezbatere modul în care eu, ca și cadru didactic am încercat să integrez TIC în activitatea mea la clasă.
Din punctul de vedere al cadrului didactic, am constatat că introducerea calculatorului în școală nu constituie un scop în sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței [...]

Subiectul și propoziția subordonată subiectivă, autor Corina Ștefan

Această lucrare vizează analizarea uneia dintre părţile principale de propoziţie, deoarece, din punct de vedere gramatical, pune în dificultate pe mulţi vorbitori de limbă română. Am structurat informaţia aşa cum aş prezenta o lecţie. Am pus accent atât pe situaţiile aparte în care poate apărea subiectul, cât şi pe problemele de acord ale predicatului [...]

Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan

În activitatea didactică, cadrului didactic îi revine sarcina să îmbine metodele tradiționale cu cele moderne în funcție de tipul lecției și obiectivele propuse. Este important ca și cadrul didactic să fie adeptul noutăților, să fie creativ, să fie flexibil în concepții și să se adapteze ușor la schimbările survenite.
Pe baza bibliografiei de specialitate, precum [...]

Language for Specific Purposes. The Language of the Law Concepts and Characteristics, autor Cătălina Daria Mărginean

The paper is an explanatory study designed to identify and examine the linguistic particularities of the English language of the law, irrespective of genre, grouping them under three generic characteristics: technicality, coherence and ritualism. In brief, it covers the two components that define it, that is, legal terminology and legal discourse. The selection of [...]

Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu

Lucrarea de faţă îşi propune analiza particularităţilor de limbaj specific literaturii şi filmului, înţelegerea punctelor de interferenţă dintre aceste modalităţi de comunicare artistică şi a manierei de transmitere a mesajului sensibil. În egală măsură, se urmăreşte cultivarea şi dezvoltarea capacității elevilor de a recepta și interpreta un mesaj artistic (fie din domeniul literaturii, [...]

Educaţie prin comunicare în cadrul bibliotecilor şcolare, autor Elena Marica

Impactul comunicării copilului cu adultul se proiectează asupra raportului dintre elementele de structură ale inteligenţei, altfel spus asupra calităţii ei.
Conform tuturor studiilor psihologice privind comunicarea cu adultul, rezultă cum aceasta repercusionează asupra componentelor concrete ale inteligenţei, provocând modificări calitative ale raporturilor funcţionale la nivel de sistem cognitiv.
În corespondenţă cu concluzia formulată anterior, s-ar putea [...]

Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu

Practica limbii literare impune respectarea unor norme unanim recunoscute şi acceptate.
Orice încălcare a acestor norme constituie o abatere de ordin lingvistic. Învăţarea limbii este în acelaşi timp libertate şi constrângere. Libertate pentru că ea permite fiecăruia să se exprime, să se afirme, să înţeleagă lumea şi pe ceilalţi oameni, şi este constrângere fiindcă, [...]

Tehnici diversificate de înțelegere și de interpretare a textelor cu caracter patriotic din ciclul gimnazial – aplicație pe textul liric -, autor Nicoleta Cărăușu

Azi, mai mult decât oricând, țara e pândită de pericole mai mult sau mai puțin perceptibile. Griji, probleme de naturi diferite ne împovărează cumplit, încât se așează pe sufletul nostru o zgură (nedeslușită) a indiferenței, a autosuficienței, a înstrăinării.
Problema patriotismului este amplă și acută în zilele noastre. În iureșul evenimentelor social-politice, abia dacă ne [...]

Utopie și distopie în „Generalul armatei moarte“ de Ismail Kadare, autor Nicoleta Cărăușu

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XX, utopiile şi distopiile pure încep să fie tot mai rare. Exegeții se împart în două categorii: o parte care declară 1984 al lui Orwell drept ultima distopie pură ce aplică performanţa estetică – o capodoperă literară şi, de cealaltă parte, cercetătorii care consideră aberantă această [...]

Educația ecologică în cadrul activităților din grădiniță, autor Mădălina Alexandra Grecu

Scopul educaţiei ecologice trebuie să fie cel de a pregăti tineretul pentru viaţa de mâine în spiritul respectului absolut pentru valorile naturii, ale culturii naţionale şi universale, fiind parte componentă a educaţiei morale. În acest scop învaţamântului îi revine un rol tot mai important în educarea tineretului, căruia trebuie să i se imprime o [...]

L’enseignement / apprentissage du vocabulaire à l’aide des expressions figées, autor Livia Emilia Păvălaşcu

Le thème abordé répond au besoin des élèves de connaȋtre et de parler le « vrai » français et non de réaliser une traduction littérale du roumain en franҫais. On connaȋt le fait que les élèves ont parfois besoin de moments de détente pour ne plus voir la classe comme un lieu où les [...]

Figement et défigement dans l’œuvre de San-Antonio – Difficultés de traduction en roumain – , autor Livia Emilia Păvălaşcu

La traduction de l’œuvre de San-Antonio est un véritable exercice de style parce que cet écrivain offre au traducteur roumain l’occasion d’exploiter au maximum l’expressivité de sa langue maternelle, en cherchant le meilleur argot, la meilleure expression idiomatique correspondante en roumain, le calembour convenable afin de rendre en roumain le sens visé par San-Antonio, [...]

Rolul consilierului/psihologului şcolar în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie rromă. Realităţi şi perspective, autor Marilena Hațegan-Comșa

Motivele care conduc la abandonarea şcolii sunt multiple şi nu ţin numai de „persoana elevului” ci şi de mediul în care trăieşte şi relaţionează. Fiecare specialist şi aici mă refer la educator/învăţător, profesor/diriginte, psiholog, sau asistent social, mediator şcolar, consilier şcolar are un rol şi poate interveni ferm, cu mijloace pe măsură în [...]