Domenii | Autori

Arhiva

Geografie: particularităţi psihopedagogice … autor Carmen Costache

Lucrarea Particularităţi psihopedagogice si metodice ale formării noţiunilor şi reprezentărilor de geografie la clasele I-IV se bazează pe un studiu documentat din punct de vedere psiho¬pedagogic, în lumina căruia s-au putut selecta experienţe didactice pe un timp relativ scurt întâlnite în practică, cât şi teorii moderne, active, ale învăţării.

A învăţa pe elevi să gândească geografic înseamnă să-i deprindem să privească fenomenele naturale şi sociale în continuă dezvoltare şi transformare, să pătrundă legăturile lor interne, interdependenţa dintre ele. În acest scop, am căutat, ca în timpul orelor de geografie, să nu prezint un fenomen separat, ci în contextul din care face parte. Astfel, elevii vor înţelege legătura fenomenelor studiate cu toate celelalte fenomene precum şi interdependenţa dintre ele.

Am pus accent pe aplicarea principiilor didactice, care lasă un câmp larg de iniţiativă creatoare a cadrului didactic, care trebuie să acorde fiecărui principiu ponderea cerută de conţinutul, scopul, obiectivele lecţiei de vârsta elevilor.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “ Particularităţi psihopedagogice si metodice ale formării noţiunilor şi reprezentărilor de geografie” – autor Costache Carmen Florina

ISBN 978-606-8129-17-4