Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de evaluare în predarea chimiei în gimnaziu, autor Maria Topciu

Evaluarea în procesul de învăţământ este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev, cu scopul de a eficientiza funcţionarea întregului sistem educaţional.

Evaluarea are în primul rând un rol de feed-back pentru elevi, profesori, părinţi şi factori de decizie. Aşadar, scopul major al evaluării este să ofere datele necesare care să permită luarea celor mai bune decizii educaţionale (I. Neacşu, A. Stoica, 1996, p.1).

Astfel, lucrarea de faţă îşi propune:

1. prezentarea noţiunilor teoretice, privind evaluarea;
2. aplicarea acestor cunoştinţe în elaborarea unor itemi în proiectarea unor teste în cadrul mai multor lecţii, având drept temă ,,Îngrăşămintele chimice,,.

Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor interesaţi de a realiza progres în învăţarea chimiei.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de evaluare în predarea chimiei în gimnaziu, autor Maria Topciu.

ISBN 978-606-577-802-3