Domenii | Autori

Arhiva

Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu

Comerţul internaţional modern se realizează prin efectuarea unor lanţuri logice de transport între expeditor şi destinatar, care pot folosi o succesiune de moduri şi terminale de transport. Dezvoltarea transportului intermodal de mărfuri se bazează, în perioada actuală, pe dezvoltarea terminalelor de transport, cărora le revine rolul de a integra modurile de transport în vederea [...]

Manual de marinărie, autor Mirela Dediu

Manualul corespunde obiectivelor curriculumului pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: mecanic. Modulul “Marinărie” face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală: Marinar. Parcurgerea acestui manual vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului.
Manualul abordează în principal aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea pregătirii marinăreşti la bordul navelor.

Manual de aplicaţii AutoCAD – 2D, autor Mirela Dediu

În această carte sunt propuse spre rezolvare diverse aplicaţii, începând de la cele mai simple desene de execuţie, până la cele mai complicate, în funcţie de învăţarea comenzilor şi parcurgerea capitolelor indicate. Aceste exerciţii au drept scop crearea deprinderilor, de găsire a celor mai rapide soluţii în vederea realizării desenelor complexe. Abordarea acestor aplicaţii [...]