Domenii | Autori

Arhiva

Deformarea plană a mediilor anizotrope, autor Loredan Constantin Mihalache

Modelul elastic izotrop corespunde între anumite limite comportării materialelor uzuale. Există totuşi situaţii în care ipoteza de izotropie nu satisface din punct de vedere al concordanţei cu răspunsul unor materiale la solicitări exterioare. Din acest motiv studiul mediilor anizotrope prezintă un interes deosebit dar şi anumite dificultăţi privind formularea problemelor la limită, studiul [...]

Clase remarcabile de inele, autor Loredan Constantin Mihalache

Inelele joacă un rol important în rezolvarea problemelor legate de mulţimi înzestrate cu două operaţii binare. Exemple concrete de mulţimi înzestrate cu două operaţii se întâlnesc
de către cei ce vor să studieze matematica încă din primile clase de şcoală. Ei discută despre suma şi produsul a două numere naturale deşi definiţiile mai concrete ale operaţiilor de adunare şi înmulţire în mulţimea numerelor naturale nu le pot înţelege încă. În liceu sunt învăţaţi să definească corect operaţiile de adunare şi înmulţire în mulţimea numerelor întregi, raţionale, reale, complexe, în mulţimea polinoamelor cu o nedeterminată, în mulţimea matricelor pătratice, etc. Asemenea exemple concrete de mulţimi, înzestrate cu două operaţii binare, pot fi studiate dintr-un punct de vedere mai larg, prin introducerea noţiunii de inel.

Lucrarea de faţă cuprinde cinci capitole: “Inele. Domenii de integritate”, „Inele euclidiene”, „Inele principale”, „Inele factoriale”, „Consideraţii generale privind predarea matematicii şcolare”. Lucrarea îşi propune să prezinte noţiuni despre inele, realizând o prezentare teoretică a inelelor cât şi demonstraţii ale teoremelor, cu unele exemple practice.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Clase remarcabile de inele, autor Loredan Constantin Mihalache

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-406-3