Domenii | Autori

Arhiva

Monografie. Aspecte specifice domeniului securității privind riscurile transfrontaliere, autor Alexandra-Maria Deac

În contextul marilor schimbări pe plan global, al deschiderii frontierelor, al globalizării şi al intereselor, fenomenul crimei organizate a luat o mare amploare, bucurându-se de o vastă activitate în statele slab dezvoltate, cu probleme de securitate la nivel intern, cu lacune în legislaţia naţională şi în cele aflate în tranziţie.

Unirea de la 1859 și reflectarea ei în conținuturile școlare, autor Corina Kovacs

Unirea de la 1859 constituie un izvor bogat de învățăminte pentru școlarii mici, care rezultă din experiența colectivă a celor care au contribuit la realizarea mărețului act, care a deschis drum larg spre împlinirea succesivă a năzuințelor națiunii, spre România zilelor noastre.

Lecturați gratuit Unirea de la 1859 și reflectarea [...]

Proiectarea activităților în educația timpurie, autor Daniela Evelina Oancea

Lecturați gratuit Proiectarea activităților în educația timpurie, autor Daniela Evelina Oancea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5088-6

Proiectarea activităților integrate, autor Daniela Evelina Oancea

Lecturați gratuit Proiectarea activităților integrate, autor Daniela Evelina Oancea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5087-9

Elizabeth I – The Golden Age (Elisabeta I – Epoca de Aur), autor Ana-Maria Colța

The Elizabethan Era took place from 1558 to 1603 and is considered by many historians to be the golden age in English History. During this era England experienced peace and prosperity while the arts flourished. The time period is named after Queen Elizabeth I who ruled England during this time.

Queen Elizabeth I was responsible [...]

Joc-învățare-dezvoltare la vârstele timpurii, autor Claudia-Laura Bîrzescu

Niciuna din teoriile privind dezvoltarea umană nu este acceptată universal și nicio perspectivă teoretică nu explică toate fațetele dezvoltării. Pe măsura evoluției dezvoltării umane, modelele mecaniciste și cele organismice, au avut pe rând, influență mai mare sau mai mică. Cei mai mulți dintre pionierii din acest domeniu au preferat abordări organismice sau stadiale (Freud, [...]

Structura comunităţilor algale din lacul dulce de la Turda, autor Diana Ioana Stan

Zăcământul de sare gemă Turda a constituit obiectul unor exploatări încă din cele mai vechi timpuri. Lacurile Sărate existente în zona Turda provin din umplerea cu apa din precipitaţii a vechilor excavaţii practicate în scopul expoatării sării, la partea superioară a masivului, apă care prin procese de dizolvare a sării din pereţii şi de [...]

Metoda studiului de caz în analiza dependenţelor chimice la copii şi adolescenţi, autor Diana Ioana Stan

Este important ca elevii să dobândească un comportament responsabil, să evite consumul substanţelor care pot duce la dependenţă şi să promoveze un stil de viaţă sănătos. Este indicat să prevenim consumul de alcool, tutun, droguri sau alte substanţe care pot duce la dependenţă, iar copiii şi adolescenţii să cunoască pericolul acestor vicii, precum şi [...]

Beneficiile ludoterapiei în recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, autor Ioanа  Nițu

O strategie eficientă pentru educarea elevilor cu CES constă în utilizarea jocului ca metodă de învățare. Prin intermediul activităților ludice, aceștia își pot dezvolta abilitățile intelectuale și fizice, pot învăța despre lumea din jurul lor, pot experimenta diverse experiențe și senzații, pot descoperi reguli de adaptare socială și pot dezvolta relații de prietenie. În [...]

Specificul tulburărilor lexico-grafice la deficientul mintal din învățământul special și deficientul mintal integrat, autor Ioana Manciu

Sfera persoanelor cu deficienţă mintală este foarte largă, continuarea domeniului depăşeşte cadrul teoretic, având profunde implicaţii practic-aplicative, în care educaţia, instrucţia, recuperarea şi integrarea, se constituie ca activităţi de intervenţie specială vizate să conducă la dezvoltarea de comportamente şi disponibilităţi necesare inserţiei sociale. Prin investigaţii şi studii aprofundate s-au elaborat metodologii [...]

Optimizarea pregătirii tactice în jocul de fotbal, la grupele de copii (10-12 ani), autor Adi-Ionuț Racoviță

Pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor propuse în organizarea jocului, așezarea jucătorilor pe teren reprezintă punctul de plecare. Un rol hotărâtor îl are îmbinarea mijloacelor specifice cu cele nespecifice și deasemenea, alegerea strategiei didactice necesare. Cea mai simplă acțiune tactică implică o anumită dispunere a jucătorilor între ei și respectarea unor reguli de [...]

Valorificarea jocului didactic în formarea și dezvoltarea conduitei socio-morale a școlarului mic, autor Paula Dolea

Cum jocul este manifestarea specifică vârstei şcolare mici, mi-am propus în această lucrare să analizez jocul didactic ca fiind o activitate ce trebuie să ocupe un loc prioritar în procesul de formare și dezvoltare a conduitei socio-morale a elevului, ţinând cont că este un mijloc eficient în procesul de instruire și de formare a [...]

Modalități de eficientizare a învățării citirii și scrierii la școlarii mici. Fundamente teoretice, autor Paula Cătălina Loghin

În demersul educațional de la ciclul primar trebuie să punem accent pe aspectul motivațional. De aceea, strategiile de predare a citit-scrisului trebuie să fie unele dintre cele mai creative. Modalitățile propuse pentru însușirea acestor deprinderi nu trebuie privite ca soluții, ci ca alternative ale didacticii tradiționale. Scopul nostru este de a găsi modalitățile pedagogice [...]

Învățăm, învățăm, tainele cuvintelor le dezlegăm! – Auxiliar didactic – Clasa pregătitoare, autor Paula Cătălina Loghin

Lecturați gratuit Învățăm, învățăm, tainele cuvintelor le dezlegăm! – Auxiliar didactic – Clasa pregătitoare, autor Paula Cătălina Loghin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5052-7

Fişe de muncă independentă. Clasa a IV-a. Limba și literatura română, autor Andreea Alina Brăescu

„Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea micilor şcolari. Fără însuşirea corespunzătoare a unor noţiuni de bază, nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a elevilor, pregătirea lor la celelalte discipline de învăţământ, precum şi integrarea lor în viaţa socială.
Să gândeşti corect româneşte, să vorbeşti corect româneşte, să scrii corect româneşte [...]

Fişe de muncă independentă. Clasa a III-a. Limba și literatura română, autor Andreea Alina Brăescu

„Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea micilor şcolari. Fără însuşirea corespunzătoare a unor noţiuni de bază, nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a elevilor, pregătirea lor la celelalte discipline de învăţământ, precum şi integrarea lor în viaţa socială.
Să gândeşti corect româneşte, să vorbeşti corect româneşte, să scrii corect româneşte [...]

Stimularea creativității prin activitățile didactice din perioada școlarității mici, autor Ioana Alexandra Văduva

Creativitatea poate fi înțeleasă și ulterior stimulată doar de către cadrele didactice ce posedă creativitate. Cu cât creativitatea este mai extinsă la învățător, cu atât stimularea și dezvoltarea e este mai pregnantă la copii. Un învățător creativ aduce în atenția copiilor activități diverse ce le dezvoltă creativitatea, creatoare devenind chiar și cele mai [...]

Modele de proiecte de activitate pentru grupa mare, autor Mihaela-Mariana Zibileanu

Modul în care proiectele de activitate integrează elementele ludice, explorarea mediului și interacțiunea socială pot susține învățarea activă și implicarea cu succes a copiilor în activitățile desfășurate.
Orice dascăl bine informat, folosind [...]

Tipuri de joc specifice vârstei timpurii – Ghid metodologic, autor Alina Petrea

Activitate dominantă, fundamentală la vârsta prescolarității, jocul reprezintă o forță cu caracter propulsor în procesul dezvoltării copilului, permițandu-i acestuia să patrundă în realitatea pe care o cunoaște activ, sporindu-ți [...]

Mеdіеrеа șі nеgοсіеrеа сοnflісtuluі în οrgаnіzаțііlе școlare, autor Alina Petrea

Pеntru а fасе fаță unеі ѕіtuаțіі сοnflісtuаlе, іndіvіzіі trеbuіе ѕă аіbă în vеdеrе unеlе аѕpесtе сu prіvіrе lа сοnflісt, șі аnumе сă асеѕtа fасе pаrtе dіn vіаțа сοtіdіаnă, сă [...]

Jocul didactic în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă – lucrare științifică -, autor Alina Petrea

În vederea pregătirii treptate a copiilor pentru activitatea şcolară, este necesar să se asigure o gradare progresivă a raportului dintre activităţile libere, independente şi cele dirijate, în care preponderenţa să revină totuşi activităţilor dirijate – [...]

Importanţa managementului stresului în instituţiile de învăţământ preşcolar, autor Alina Petrea

Criza educaţiei nu loveşte doar societatea românească. Consecinţele ei au continuat să degradeze condiţiile de muncă şi viaţă ale educatorilor din întreaga lume. Lipsa de credibilitate a politicilor [...]

Contribuția jocului didactic la dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari – lucrare ştiinţifică, autor Alina Petrea

Jocul didactic dezvoltă copiilor capacitatea de a-şi construi şi realiza trăirile, copilul are posibilitatea să-şi dezvolte într-un anumit grad gândirea şi limbajul. Copilul cucereşte mijloacele gândirii logice, desprinzăndu-se din [...]

Arhitectura codurilor prezentaționale în procesul terapeutic. Gesturi și sensuri în cabinetul psihologic, autor Camelia Elena Păun

Deși limbajul este principalul mijloc de comunicare, el nu este singura formă de comunicare interumană, fiind chiar subsidiar în unele împrejurări. Comunicarea nonverbală poate completa un mesaj în procesul terapeutic, prin ticurile verbale și prin gesturile comportamentale ale persoanei din fața noastră. Procesul comunicării, în actul terapeutic, trebuie privit ca un act interpersonal, ce [...]

Învățare activă în școală, autor SIMION Constantin Romulus

Învățarea activă are rolul de a dezvolta gândirea critică, abilitățile de rezolvare a problemelor, creativitatea, abilitățile de comunicare și capacitatea de colaborare. Ea este esențială în pregătirea elevilor pentru provocările din viața reală și pentru a le dezvolta abilitățile necesare pentru a fi cetățeni responsabili și implicați.

Lecturați gratuit Învățare [...]

Magic. Motivate games, increase competences, autor SIMION Constantin Romulus

Our project has been carried out together with these schools: Tömük Cumhuriyet Primary School in Turkey, Kauno r from Lithuaniai ,Raudondvario lopselis – darzelis “Riesutelis”, from Romania, [...]

Activități specifice dezvoltării auzului fonematic la copiii din grădinița speciala, autor Celmare Panoschi Călina Bianca

Metodele psihoterapeutice folosite în învățământul special vin în sprijinul procesului instructiv-educativ,înlesnind adaptarea școlară,în primul rând. Cu toată seriozitatea şi competența celor care se implică în acest proces, s-a constatat faptul că de multe ori acomodarea școlară se face cu dificultate. Tocmai de aceea se impune o terapie corectiv-recuperatorie logopedică şi psihologică precoce, complexă şi [...]

Aspecte teoretice privind dezvoltarea auzului fonematic la copiii preșcolari din învățământul special, autor Celmare Panoschi Călina Bianca

Auzul fonematic joacă un rol foarte important în pronunţia corectă a sunetelor şi implicit a cuvintelor şi propoziţiilor. Este de știut faptul ca la copiii cu deficienţă mintală procesul de recuperare a limbajului se realizează în timp îndelungat şi anevoios din cauza multiplelor dizabilități pe care le prezintă întreaga dezvoltare (motrică, afectivă, neurologică, cognitivă, [...]

Stele de gheață și versuri în zăpadă, autor Andreea Atanasiu

În cazul copiilor de vârstă preșcolară, potențialul creativ este manifestat în cadrul unor activități specifice vârstei:, joc, comunicare, desen, iar o primă etapă în dezvoltarea creativității lor este chiar identificarea potențialului creativ. Creativitatea nu se realizeazǎ de la sine, ci este nevoie de acţiuni continue şi organizate, de stimulare şi activare a potenţialului creativ. [...]

Modalități de stimulare a creativității copilului preșcolar. Cercetare educațională, autor Andreea Atanasiu

În cazul copiilor de vârstă preșcolară, potențialul creativ este manifestat în cadrul unor activități specifice vârstei:, joc, comunicare, desen, iar o primă etapă în dezvoltarea creativității lor este chiar identificarea potențialului creativ. Creativitatea nu se realizeazǎ de la sine, ci este nevoie de acţiuni continue şi organizate, de stimulare şi activare a potenţialului creativ. [...]

Modalități de stimulare a creativității copilului preșcolar. Fundamente teoretice, autor Andreea Atanasiu

Creativitatea este un fenomen complex, greu de definit, de aceea, de-a lungul timpului, a fost definit în mai multe moduri, dar vom face referire la trei aspecte ale acesteia: la produsele creativității, la trăsăturile de personalitate ale persoanelor creative și la gândirea creativă.
Importanța dezvoltării creativității la copii este deosebită, deoarece ajută și dezvoltarea trăsăturilor [...]

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului la vârstele timpurii. Repere metodico-științifice și practice, autor Paula Cătălina Loghin

Jocul este activitatea de bază la vârsta preșcolară și școlară mică. Jocul și distracția par la prima vedere activități banale, însă ele au un caracter formativ și informativ pe tot parcursul dezvoltării individuale. Psihologia și pedagogia studiază tipurile de jocuri și distracții ca momente importante în evoluția omului. Prin intermediul jocului, copilul încearcă să [...]