Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de realizare a educaţiei estetice la ciclul primar, autor Dumitra Parvana

Educaţia estetică ocupă un loc important în formarea personalităţii copilului şi acest proces depinde de ceea ce i se oferă copilului, mai ales în perioadele sensibile ale dezvoltării, începând cu vârsta preşcolarităţii, continuând cu vârsta şcolară mică, urmărind o evoluţie continuă a cărei finalitate este apreciată în termeni de maturizare psiho-afectivă şi intelectuală, care [...]