Domenii | Autori

Arhiva

Ghid de realizare al proiectului LA PAŞTI, autori Prof. înv. primar Găitan Anca, Prof. înv. primar Bularca Lăcrămioara

Temele abordate în cadrul proiectului:
1 . Anotimpul primăvara
2 . Simboluri pascale
3 . Tradiţii şi obiceiuri de Paşte ale noastre comparativ cu ale bunicilor, părinţilor

Activităţile de învăţare propuse precum şi metodele de predare-învăţare-evaluare solicită elevii să utilizeze în diferite situaţii informaţiile dobândite, să-şi îmbogăţească cunoştinţele, stimulând dorinţa lor de a cerceta, de a căuta răspunsuri, de a colecţiona imagini sugestive despre Paşti cu care îşi vor completa portofoliul pe care îl vor întocmi.

Materialele suport folosite de învăţător şi cele oferite elevilor pe parcursul activităţilor sunt corelate cu necesitatea dezvoltării abilităţilor de gândire critică şi sistemică, a creativităţii şi curiozităţii intelectuale, a comunicării, a capacităţii de colaborare.

Autoarele

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ghid de realizare al proiectului LA PAŞTI, autori Prof. înv. primar Găitan Anca, Prof. înv. primar Bularca Lăcrămioara.

ISBN 978-606-577-780-4