Domenii | Autori

Arhiva

Le texte litteraire en classe de FLE – Pierre et Jean de Guy de Maupassant, autor Gabriela Ion

L’objectif primordial de mon étude serait de mettre en évidence le fait qu’on ne peut comprendre la valeur d’une œuvre littéraire – dans notre cas l’oeuvre de Maupassaant – sans prendre en compte son statut d’objet d’art.Je ne peux pas prouver à mes élèves que mon goût est meilleur que le leur (et, d’une [...]

Aplicații ale jocului in dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme în Ciclul Achizițiilor Fundamentale, autor Cristina Raluca Lazăr

Prin activitatea de joc, copiii învață să desfăşoare o activitate în sensul descoperirii identităţii personale, își rezolvă problemele legate de viaţa din mediul înconjurător fie el fizic sau social, experimentează diferite posibilităţi de adaptare, creează soluţii diferitelor probleme ivite, exprimă experienţele în simboluri, abilitate care îi va ajuta să gândească puţin mai abstractizat, comunică [...]

Studiu experimental privind depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj la nivelul învățământului preșcolar, autor Mădălina-Daniela Tudose

Cercetarea cuprinsă în cadrul lucrării Depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj la nivelul învățământului preșcolar dorește să amelioreze și să optimizeze procesul instructiv-educativ din grădiniță prin evidențierea necesității implicării tuturor agenților educaționali în procesul de identificare și ameliorare [...]

Proiect de cercetare pedagogică – Eficienţa metodelor interactive în stimularea creativităţii elevilor în orele de Limba şi literatura română la clasa a IV-a, autor Mădălina-Daniela Tudose

Preşcolarii şi şcolarii mici au o creativitate nativă, graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozităţii, plăcerii de a fabula, spontaneităţii specifice vârstei. Cu cât se oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent, cu atât şansele ca acesta să devină o persoană creativă, cresc.

Lecturați gratuit Proiect de [...]

Caiet auxiliar pentru o evaluare eficientă la nivelul învățământului preșcolar – Grupa mare – Învățăm prin anotimpuri, coordonator: Mădălina-Daniela Tudose

Lecturați gratuit Caiet auxiliar pentru o evaluare eficientă la nivelul învățământului preșcolar – Grupa mare – Învățăm prin anotimpuri, coordonator: Mădălina-Daniela Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4181-5

Contribuții privind modelarea lecției de educație fizică cu teme de gimnastică prin folosirea mingii la ciclul gimnazial, autor Paula Luminița Mișca

Prezența mingii în sălile de sport a devenit o necesitate în procesul instructiv, numărul exercițiilor efectuate cu mingea este în continuă creștere, iar preocuparea specialiștilor de a găsi mișcări cât mai utile procesului de pregătire fizică și sportivă se intensifică continuu.

Lecturați gratuit Contribuții privind modelarea lecției de educație fizică [...]

Utilizarea orizontului local în realizarea curriculum-ului pentru învățământul primar, autor Paula Luminița Mișca

Considerând geografia ca disciplină indispensabilă în demersul educativ, importanţa unei lucrări despre utilizarea orizontului local este indiscutabilă şi ea este strict legată de atenţia pe care cadrele didactice trebuie să o acorde utilizării noţiunilor caracteristice acestei discipline în procesul pedagogic. Relaţia cunoaşterea orizontului local – cunoaşterea [...]

Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor preşcolari, autor Antoaneta Geanovu

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte functii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de conținutul lecțiilor.

Lecturați gratuit Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor preşcolari, autor Antoaneta Geanovu

Lucrarea poate fi citită online doar [...]

Studiu privind optimizarea lecției de educație fizică la ciclul primar prin folosirea jocurilor dinamice, autor Paula Luminița Mișca

Prin formă, conținut și efecte benefice, jocul de mișcare prezintă unele avantaje față de alte mijloace.

Lecturați gratuit Studiu privind optimizarea lecției de educație fizică la ciclul primar prin folosirea jocurilor dinamice, autor Paula Luminița Mișca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4186-0

Jocul didactic – componentă indispensabilă a strategiilor pedagogice în învăţământul preşcolar, autor Carmen-Amalia Brătilă

Pentru copil trecerea de la activitatea liberă, din perioada antepreşcolară desfăşurată într-un mediu familial, la o activitate organizată în cadrul învăţământului preşcolar, presupune un demers cu multe obstacole, de a cărei reuşită depinde evoluţia şi împlinirea ulterioară a copilului. De-a lungul acestui demers, jocul constituie cuvântul magic cu ajutorul căruia noi, educatorii putem deschide [...]

Modalități de recuperare a copiilor cu tulburări din spectrul autist, autor Ionel Tăbăcaru

Autismul este una dintre cele mai controversate tulburări, suscitând numeroase dezbateri în lumea ştiinţifică încă de la începutul secolului al XIX-lea. Autismul a rămas o tulburare enigmatică (Fritt, 1989), deoarece persoanele cu o dezvoltare tipică nu reușesc să pătrundă în lumea persoanelor cu autism, la fel cum nici ele nu reușesc să înțeleagă lumea [...]

Pagini de istorie şi cultură românească: Bogdan Petriceicu Haşdeu, autor Camelia Stănilă

Apariţia lucrării Cuvente den bătrâni a făcut o mare impresie atât la noi, cât şi peste hotare. Sunt remarcabile aprecierile lui Gheorghe Bariţiu în raportul său către Academie în care propunea premierea lucrării: „La dezlegarea acestor probleme autorul vine armat cu erudiţiune vastă, cunoştinţe de mai multe limbi vechi şi noi, orientale şi europene, [...]

O poveste a cuvintelor româneşti, autor Camelia Stănilă

Apariţia lucrării Cuvente den bătrâni a făcut o mare impresie atât la noi, cât şi peste hotare. Sunt remarcabile aprecierile lui Gheorghe Bariţiu în raportul său către Academie în care propunea premierea lucrării: „La dezlegarea acestor probleme autorul vine armat cu erudiţiune vastă, cunoştinţe de mai multe limbi vechi şi noi, orientale şi europene, [...]

Formarea gândirii critice – o aventură prin literatură, autor Camelia Stănilă

Manifestarea critică demonstrează o triplă funcţionalitate ca urmarea intersecţiei dintre cadrul semiotic şi mijloacele lingvistice: act al cunoaşterii, orientat spre operă, act al iniţierii în cunoaştere, axat pe cititor şi act valorizator, expresie a atitudinii axiologice sau a interpretului în raport cu opera, prin prisma subiectivităţii sale creatoare. Criticul se află în postura [...]

Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Petruța Iuliana Aurica

Sistemele de ecuații liniare sunt asociate cu multe probleme în inginerie și știință, precum și cu aplicații ale matematicii în studiul problemelor de afaceri și economice. Găsirea soluției unui sistem de ordin mare (sau inversarea unei matrice de ordin mare) poate fi o sarcină dificilă în practică, datorită numărului mare de operații aritmetice necesare [...]

Călătoria piticului matematician. Culegere de exerciții, autor Gabriela Răileanu

Lecturați gratuit Călătoria piticului matematician. Culegere de exerciții, autor Gabriela Răileanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4173-0

Predarea eficientă și obținerea performanței în învățământul primar, autor Gabriela Răileanu

În epoca modernă, științele educației și-au îndreptat atenția tot mai mult asupra asupra vârstei copilăriei, valorificând datele cercetărilor pedagogice și psihologice și au sugerat noi teme de cercetare științifică, pentru a veni în sprijinul practicii educative. Practica a făcut și ea eforturi în acest domeniu, organizând unele instituții, inițiind unele experimente, oferind unele recomandări, [...]

La didactique de la lecture littéraire, autor Carmen Oajdea

Malgré l’extension de plus en plus grande que prennent la radio et la télévision, la lecture demeure le plus important moyen de culture, la principale occupation des loisirs de l’homme, la plus riche source d’informations scientifiques et culturelles, tandis que les jeunes élèves apprennent une langue étrangère à l’aide de la lecture des mots.

Mindenhol folytonos, de nem mindenhol derivalhato fuggvenyek – Funcții continue peste tot care nu sunt derivabile peste tot, autor Fülöp Adetta

Tema principală a lucrării este investigarea funcțiilor continue care nu pot fi derivate dintr-o mulțime dată.

Lecturați gratuit Mindenhol folytonos, de nem mindenhol derivalhato fuggvenyek – Funcții continue peste tot care nu sunt derivabile peste tot, autor Fülöp Adetta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN [...]

Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2021 – 2027″, Ediția a VIII-a

Volum realizat de Comisia de Proiecte și Programe Europene din cadrul Liceului Tehnologic “Toma Socolescu” din Ploiești, Școală eTwinning, Școală Europeană și Școală asociată UNESCO.

Lecturați gratuit Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2021 – 2027″, Ediția a VIII-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Manual – Învățare combinată în era digitală: curs de predare pentru profesor în domeniul științelor sociale, autori: Marian Dragomir, Adrian Ion, Andrei Cristian Ioniță

Acest manual este o resursă inovatoare pentru ca profesorii să organizeze un curs de formare de trei zile și să-i educe pe profesori pentru a-și dezvolta în continuare abilitățile și programele de învățământ în educația formală și informală, folosind învățare combinată și diverse instrumente digitale. Manualul conține cunoștințe de ultimă oră și experiențe [...]

Calomnia și insulta prin presă, autor Aura Buharu

Întrucât folosirea și răspândirea insultei și calomniei, de altfel plăgi vechi ale societății umane, pot avea, în condițiile actuale de comunicație mass media, efecte devastatoare, atât asupra opiniei publice, cât și a instituției de presă în ansamblul ei discreditând-o, prezenta lucrare se vrea a fi o analiză a acestora.

Lecturați [...]

Perspective diferite asupra relației de cuplu: Rolul unei comunicări eficiente în reconectarea partenerilor, autor Simona-Alexandra Rădulică

Stilul de atașament poate influența patternurile de comunicare foloste în interacțiunea dintre parteneri. Cei cu un stil de atașament insecurizant pot folosi patternuri disfuncționale de comunicare care activează, la rândul lor, anumite răni de atașament ale partenerilor. Aceste patternuri pot avea efecte asupra relației de cuplu, în special asupra satisfacției și angajamentului în relație. [...]

Influența relației stabilite cu părintele de sex opus asupra satisfacției în relația de cuplu atunci când există asemănări la nivelul trăsăturilor de personalitate între partener și părintele de sex opus, autor Simona-Alexandra Rădulică

Dintre numeroasele relații pe care le formează oamenii pe parcursul vieții, relația dintre părinte și copil este prima și cea mai importantă. Părinții au o influență semnificativă asupra personalității copilului, dezvoltării sale emoționale, obiceiurilor comportamentale, precum și asupra relațiilor romantice ale acestora. Alegerea partenerului și satisfacția în relația de cuplu este atât direct cât [...]

Teoreme variaționale în teoria plasticității corpurilor elasto-plastice, autor Adrian Gabor

Teoria elasticității a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare foarte rapidă, pătrunzând tot mai adânc în diferite domenii de activitate. Folosirea metodelor ei face posibilă o estimare mai exactă a rezistentei construcțiilor și a organelor de mașini, dă posibilitatea abordării teoretice a problemelor tehnologice legate de prelucrarea plastică și permite o estimare mai precisă [...]

Specificul învăţării la şcolarul mic, autor Andreea Mădălina Burcea

Învăţarea la vârsta şcolară mică restructurează gândirea infantilă în numeroase puncte şi-i modifică aspectul, lărgind sistemul structurilor ei cognitive. Cunoştinţele şi priceperile deja însuşite se adâncesc, devin mai sistematice, se consolidează structurile naţionale şi schemele logice creându-se premisa dobândirii a noi abilităţi, priceperi şi capacităţi, care depăşesc limitele a ceea ce oferă nemijlocit situaţiile [...]

Dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv, la copilul cu autism, prin intermediul terapiei Aba, autor Anca Bută

În ceea ce privește autismul, sunt încă prea multe persoane care au rețineri serioase în lega-tură cu eficiența intervenției terapeutice. Înainte de începerea tratamentului, de obicei , nu există limbaj la acești copii, ci numai comportamente- problemă, datorită inabilității acestora de a-și co-munica nevoile și de a-i înțelege pe ceilalți. Prin această intervenție precoce [...]

Terapia ABA – Importanța Task Analysis-ului asupra deprinderilor de autonomie personală la copiii cu autism, autor Anca Bută

Motivarea copiilor cu tulburare din spectrul autist este deseori o provocare, de cele mai multe ori dificilă, însă aceasta este esențială, deoarece aceștia au un repertoriu limitat de interese și abilități. Fără planificarea unor experiențe pozitive, bine definite, ei nu se pot adapta la cerințele de mediu și nu vor reuși să devină independenți.
Accentul [...]

Ne pregătim pentru evaluarea națională, autor Cristian Octavian Eni

Lecturați gratuit Ne pregătim pentru evaluarea națională, autor Cristian Octavian Eni

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4160-0

Legende din lumea plantelor și animalelor, autor Aura Diaconu

Lecturați gratuit Legende din lumea plantelor și animalelor, autor Aura Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4159-4

Recapitulăm, clasa IV terminăm, autor Aura Diaconu

Lecturați gratuit Recapitulăm, clasa IV terminăm, autor Aura Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4158-7

Să exersăm … cu Math, autor Aura Diaconu

Lecturați gratuit Să exersăm … cu Math, autor Aura Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4157-0

Teste cu conținut istoric și geografic. Fișe de lucru clasa a IV-a, autor Aura Diaconu

Lecturați gratuit Teste cu conținut istoric și geografic. Fișe de lucru clasa a IV-a, autor Aura Diaconu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4156-3

Perfecţionarea tehnicilor de predare-ȋnvăţare-evaluare a operei lui Ion Creangă la orele de limba şi literatura română. Ediția a II-a, autor Cristina Ecaterina Acasandrei

Scopul lucrării de faţă este de a perfecţiona tehnicile de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn cunoaşterea, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la unul din cei mai iubiţi şi ȋndrăgiţi scriitori clasici ai literaturii române, Ion Creangă.
Opera sa a ȋncântat generaţii de cititori prin farmecul şi vioiciunea ȋntâmplărilor, prin umorul ei genial , prin limba populară de [...]