Domenii | Autori

Arhiva

Diferențierea și individualizarea procesului formativ în cadrul jocurilor și activităților libere alese, autor Valentina Dănăilă

Diferențierea și individualizarea constituie un principiu fundamental în organizarea și metodologia procesului de predare-învățare-evaluare, impunând evitarea uniformizării acestuia, ceea ce contribuie la dezvoltarea maximal a potențialului biopshic al fiecărui educabil. Problema diferențierii și individualizării în demersul didactic este una de esență, ea nu poate fi neglijată. Am încercat să demonstrăm că de-a lungul secolelor, [...]

Rolul inteligenţelor multiple în activităţile didactice cu preşcolarii, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea de faţă îşi propune pe de o parte o analiză teoretică a modului de dezvoltare a proceselor psihice a preşcolarilor, rolul reprezentării şi al limbajului în formarea gândirii şi poate rolul lor în explicarea inteligenţei omului, dar şi o trecere în revistă a principalelor teorii cu privire la inteligenţa umană, diferenţiind între teoriile [...]

Limbaj şi comunicare. Caracteristici de dezvoltare la vârsta preşcolară, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea de față este dedicată problematicii dezvoltării limbajului la vârsta preșcolară cu preponderență în activitățile din grădiniță, fiind un material informativ și un ghid util în studiul dezvoltării limbajului în activitățile intructiv-educative, ducând la o reală creștere a calității educației.

Referent științific, Inspector Școlar Prof. Dogaru Mihaela

Lecturați gratuit [...]

Influenţa comunicării organizaţionale asupra comportamentului cadrelor didactice, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea de față încearcă să arate modul în care comunicarea organizațională dintr-o unitate educațională influențează comportamentul profesional al cadrelor didactice, performanța lor în muncă, satisfacția lor cu munca lor și chiar comunicare interpersonală sau didactică proprie.

Comunicarea eficientă și comportamentul profesorilor, au fost analizate de către autor în patru dimensiuni: opinia profesorilor cu privire [...]