Domenii | Autori

Arhiva

Metode și procedee pentru formarea la elevi a algoritmilor și însușirea conștientă a operațiilor. Ghid metodic, autor Gabriela Alina Oneț

Abordarea modernă a matematicii, care impune o învățare de tip inovator ce are, drept caracteristici esențiale, caracterul anticipativ și participativ, m-a determinat să folosesc în predarea-învățarea operațiilor în mulțimea numerelor naturale, metode și procedee cât mai moderne. Aceste metode au un caracter mobilizator, activizant, care fac ca învățarea să fie tot mai mult [...]