Domenii | Autori

Arhiva

Teorema lui Nagumo, autor Murariu Maria Iustina

În această lucrare prezentăm un rezultat semnificativ în teoria ecuaţiilor deferenţiale ordinare, şi anume teorema lui Nagumo care dă o condiţie necesară şi suficientă de existenţă pe mulţimi închise. Lucrarea este structurată în două capitole.
[...]