Domenii | Autori

Arhiva

Structuri de Intelligence româneşti, autor Florina Vevera

In cadrul acestei lucrări voi prezenta trecutul structurilor de securitate si a securităţii ca instrument de politie politica în perioada comunistă, în perioada imediat următoare comunismului când întreaga societate româneasca încerca să prindă din urmă modelul democratic al popoarelor occidentale şi toate instituțiile,inclusiv cele militare şi de securitate au trebuit sa se reorganizeze pentru [...]

Sistemul românesc de securitate, autor Florina Vevera

În cadrul lucrării voi prezenta istoricul structurilor de securitate, înfiinţarea, evoluţia sistemelor de securitate din perioada post-modernă până în ceea ce numin noi o societate democratică. Pornind de la “poliţia politică” din perioada comunistă voi încerca să urmez etapele evoluţiei Serviciilor Secrete până la democratizarea politică ce a dus la restructurarea instituțiilor din sectorul [...]

Protecţia infrastructurilor critice – imperative ale societăţilor europene moderne, autor Florina Vevera

Atacurile teroriste asupra unor mijloace de transport aerian, feroviar, subteran, rutier sau având ca ţinta sisteme informatice importante şi au pus amprenta asupra dezbaterilor care au avut loc la nivel guvernamental sau al structurilor de decizie politice şi militare, a documentelor elaborate, precum şi a deciziilor luate după 11 septembrie 2001.

Noi vulnerabilităţi ale [...]

Influent Communication, autor Florina Vevera

This self-study workbook has been designed for those with little (or no) experience in giving presentations, who need to prepare a presentation.

The workbook can be used on its own or in conjunction with a presentation skills course. It is in five sections, each of which contains information on presentations and activities [...]

Sisteme strategice şi operaţionale de protecţie a infrastructurilor critice, autor Florina Vevera

Informaţia pentru securitatea infrastructurilor critice este componentă operaţională a informaţiei pentru securitatea naţională, definită în cadru doctrinar ca ,,produs analitic, rezultat al activităţii specializate de căutare, identificare, obţinere, prelucrare/procesare a datelor referitoare la disfuncţii, vulnerabilităţi, factori de risc, ameninţări, stări de pericol la adresa principiilor şi normelor politico-sociale statornicite prin Constituţie”.

În actualul mediu [...]

Studiul fizionomiei infrastructurilor critice, autor Florina Vevera

Ţinând cont de ultimele evoluţii în domeniu şi de creşterea gradului de globalizare se poate lua în considerare un nou concept de bună guvernare în domeniul infrastructurilor critice, concept care are potenţial de valorificare la nivelul instituţiilor internaţionale cât şi la nivel naţional.

Viaţa noastră a devenit din ce în ce mai dependentă de [...]

Influenţa infrastructurilor critice asupra dezvoltării social – economice armonioase, autor Florina Vevera

Mondializarea rapidă a utilizării comunicaţiilor electronice şi a tranzacţiilor comerciale sau financiar-bancare au desenat harta unei lumi din ce în ce mai interconectate, dar şi cu un coeficient de volatilitate mai ridicat al riscurilor.

Interconectări determinate şi de apariţia sau resuscitarea unor pericole şi ameninţări comune, globalizate, de la efectele negative ale încălzirii globale [...]