Domenii | Autori

Arhiva

Rolul jocului didactic în predarea matematicii în învățământul preșcolar și primar, autor Nicoleta Burnac

Activitățile matematice, ca formă de activitate didactică în grădiniță, urmăresc formarea capacităților intelectuale și a gândirii logice. Ele contribuie la trecerea treptată de la o gândire concretă la una simbolică, abstractă, pregătind copiii pentru o mai bună înțelegere a matematicii la clasa I.

       

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în predarea [...]

Ghid metodic de proiectare a unei programe de opțional pentru învățământul primar, autor Mariana Mînjineanu-Dima

Recomand opționalul ce urmează elevilor de clasa I. Lectura, ca una dintre activitățile de bază ale elevului în școală, rămâne pentru toată viața un proces prin care adultul nu doar cunoaște lucruri importante pentru realizarea sa profesională, ci și receptează sisteme coerente de imagini, valori promovate în limbaj artistic. Contactul direct cu câteva texte [...]

Formarea și dezvoltarea conduitei moral-civice la elevii de clasa a IV-a. Studiu de specialitate. Cercetare educațională metodico-științifică, autor Mariana Mînjineanu-Dima

În înfăptuirea unui învăţământ de calitate, formativ, consider o condiţie importantă și formarea unui comportament moral. Un profil moral puternic structurat se va răsfrânge asupra educației intelectuale în mod pozitiv prin mobilizarea resurselor interne ale personalității în scopul unei mai bune receptivități și asimilări a valorilor științifice și suportul moral a activității creatoare.

Modalităţi de realizare a educaţiei estetice la ciclul primar, autor Dumitra Parvana

Educaţia estetică ocupă un loc important în formarea personalităţii copilului şi acest proces depinde de ceea ce i se oferă copilului, mai ales în perioadele sensibile ale dezvoltării, începând cu vârsta preşcolarităţii, continuând cu vârsta şcolară mică, urmărind o evoluţie continuă a cărei finalitate este apreciată în termeni de maturizare psiho-afectivă şi intelectuală, care [...]

Conservarea biodiversității din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu

Educaţia ecologică, sau educaţia relativă la mediu, vizează în egală măsură asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, precum şi un demers practic eficient, investind în dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale. În acest context, rolul educaţiei ecologice şi de [...]

Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100. Caiet auxiliar. Clasa a II-a, autor Maria Bulgărean

       

Lecturați gratuit Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100. Caiet auxiliar. Clasa a II-a, autor Maria Bulgărean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4744-2

Povestiri cu tâlc. Auxiliar didactic pentru clasele primare, autori Prof. Sas Cristina, Prof. Sârbu Tania Maria

Poveștile plac tuturor copiilor. Din fiecare poveste avem ceva de învățat, dar cele cu tâlc, cu morală, sunt chiar recomandate spre a fi spuse și explicate celor mici. Poveştile sunt o fereastră deschisă către lume, către principii sănătoase şi valori morale, reprezintă primii paşi spre o cultură literară, un plus de valoare şi un [...]

Stagiile de pregătire practică în companii europene, un prim pas către un angajat de succes pe piața muncii. Proiect în cadrul Programului Erasmus, autori Elena Gogu, Marioara Saghin

Publicație realizată în cadrul proiectului “STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN COMPANII EUROPENE, UN PRIM PAS CĂTRE UN ANGAJAT DE SUCCES PE PIAȚA MUNCII”, număr de referință 2021-1-RO 01-KA121-VET-000009296, beneficiar Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” Constanța.

Lecturați gratuit Stagiile de pregătire practică în companii europene, un prim pas către un angajat de [...]

Particularități ale rezolvării și compunerii problemelor matematice în ciclul primar, autor Clemența Ion

Introducerea elevilor în activitatea de rezolvare a problemelor se face progresiv antrenându-i în depunerea de eforturi mărite pe măsură ce înaintează în studiu şi pe măsură ce experienţa lor repetitivă se îmbogăţeşte. Astfel, o dată [...]

Time for Tea. Ghid de bune practici. Ediție bilingvă – limba engleză / Good practice guide. Bilingual-English edition Proiect ecologic/Ecological project, Coordinatori: Prof. Raluca-Ionușa Leotescu – Prof. Ionuț Popescu

”Time for tea” cause in equal measure teenagers to think about their problems, about the problems of the society, to make decisions in fixing them and to have the courage, with a cup of tea, to discuss them with the decision factors. This promotes mutual respect and allows that the teens voice [...]

Modalități de dezvoltare a calității motrice: rezistența, la nivelul ciclului gimnazial, autor Alexandru Ionuț Iga

Unul din factorii de bază în desfăşurarea multor activităţi profesionale sau pentru obţinerea unor performanţe sportive superioare îl constituie capacitatea de efort. Aceasta se referă la posibilitatea organismului uman de a presta o activitate fizică, [...]

Effectiveness Of Audio-Visual Aids In Teaching English To Lower Secondary Students, autor Claudia Mager

When it comes to the study of a language, audio-visual aids are always beneficial in the teaching and learning process. However, engaging pupils, particularly young and teenage students, to study grammar and vocabulary is a difficult undertaking since they have a [...]

Metode de predare a literaturii române la gimnaziu, autor Olivia Toader

Scopul general al receptării literaturii în şcoală este formarea gustului estetic, în acest scop general fiind incluse şi alte obiective formative dezvoltarea gândirii, formarea orizontului intelectual-cultural, a concepţiei despre lume şi viaţă, cultivarea dragostei faţă de cultura naţională etc. De aici rezultă şi sarcina specifică [...]