Domenii | Autori

Arhiva

Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia

Intrarea României, după Al Doilea Război Mondial, în sfera de influență sovietică, a marcat atât economia românească, cât şi evoluția societății. Ȋn cadrul lucrării, s-a urmărit studierea impactului pe care l-a avut subordonarea industriei petroliere față de sovietici asupra populației în general şi în special, asupra salariaților prahoveni din această ramură industrială.
Necesitatea elaborării acestei [...]

The Shadow of a Dream. A Comparative Analysis of Shakespeare and Calderón, autor Toth Kinga-Tünde

The dichotomy between reality and dreams is a fundamental topic in Shakespeare‘s and Calderón‘s drama. Dreaming is considered a creative imaginative process of the mind, breaking the boundaries [...]

Intervenția personalizată în stimularea/dezvoltarea comunicării și adaptării socio-emoționale a elevilor cu C.E.S., autor Delia Maria Mărginean

În ultimii ani, învățământul românesc modern și-a schimbat direcția de la accentul pus pe formarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi de ordin intelectual către dezvoltarea social-afectivă. Societatea actuală are nevoie de persoane adaptate social, școlar, armonioase fizic, autonome, responsabile pentru o inserție socio-profesională cât mai potrivită fiecărei personalități în parte.
Copiii integrați cât și [...]

Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză

Lecturați gratuit Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-65-7

Profilul psihologic și dezvoltarea limbajului la elevii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă, autor Delia Maria Mărginean

Copiii cu nevoi speciale reprezintă o categorie deosebit de vulnerabilă, având o personalitate în formare, evoluţie şi structurare, iar în sprijinul lor societatea contemporană a creat pârghiile necesare integrării.
Aceștia se confruntă cu o situație specială, deoarece fără sprijin decompensează haotic, iar cu sprijin poate fi conturată calea spre o adaptare optimă. Acceptarea [...]

Rolul jocului didactic în dezvoltarea personalității preșcolarilor și școlarilor mici, autor Maria Cristea

Aplicând cu pricepere jocul didactic, educatoarea trebuie să poată valorifica unele din bogatele resurse formativ–educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susținut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Manifestând creativitate, cadrul didactic va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va [...]

Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea

Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, de stimulare a potenţialului creativ al copilului.

Scopul demersului de faţă, alături de caracterul constatativ pe care il comportă, este şi de a atrage atenţia asupra necesităţii și oportunităţii desfăşurării de jocuri și exerciţii creative, aplicabile [...]

The Use of Drama in ELT – Pros and Cons, autor Raluca Oana Andronic

In the context of the up-to-date chool education which is focused on the student and on inter-active teaching methods, our main duty and greatest challenge now is finding the best methods and means to stimulate and persuade students to become more involved and more active in the complex process of learning.

Metode integrative, sprijin în educația incluzivă, autor Ana Antonescu

La 20 dе anі dе ϲând nе-am ϲâştіgat drерtul la оріnіе şі aϲϲеsul la іnfоrmaţіі nеmanірulatе роlіtіϲ, ϲоndіţіa реrsоanеі ϲu deficiențe dіn Rоmânіa еstе dіn nоu în atеnţіa Εurореі, şі dіn nоu aϲеasta „рătеază” іmagіnеa ţărіі în străіnătatе. În mоmеntul aϲtual, mulţі dеfіϲіеnţі sunt рrіvіţі ϲa nіştе ϲоnsumatоrі aі bugеtuluі [...]

Educația incluzivă și metodele integrative, autor Ana Antonescu

Сорііі ϲu dеfіϲіеnţе sunt реrϲерuţі dе multе оrі nеgatіv, datоrіtă numеrоasеlоr tulburărі dе ϲоnduіtă sau dіvеrsеlоr dеfіϲіеnţе asоϲіatе şі nu dе рuţіnе оrі sunt margіnalіzaţі sau ϲhіar ехϲluşі dіn şϲоală, aϲеst luϲru duϲând la fеnоmеnul dе іnadaрtarе sоϲіală şі sоϲіо-рrоfеsіоnală.
Рrоblеma dеvіеrіlоr dе ϲоnduіtă rерrеzіntă un asреϲt întâlnіt nu numaі la ϲорііі ϲu [...]

Valori educative ale basmului românesc, autor Gina Claudia Demian

Lumea basmului oferă micilor ascultători o multime de personaje și teme de unde copilul îşi va alege modele de urmat in viață. Copiii iubesc si ascultă cu plăcere basmele și poveștile pentru că răspund nevoile lor de a şti, de a cunoaşte, de a înţelege, cum se împlinesc speranțele spre mai bine, spre [...]

Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta

Cartea abordează un subiect de actualitate, dezvoltarea competențelor de limba engleză prin joc dramatic, ca parte a noilor perspective în didactica limbilor moderne. Demersul de tip metodico-aplicativ își propune să demonstreze că integrarea metodelor practice care au la bază folosirea jocului didactic bazat pe dramatizare în cadrul orelor de limbă valorifică la nivelul [...]

Developing English Language Skills through Songs and Music, autor Dănila Nicoleta

When I first began teaching, I was busy trying to survive and cover the syllabus. My focus was on the subject matter, the methods and keeping the children quiet. It was only gradually that I began to understand the importance of observing what children do and I also began to talk to them. As [...]

Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru

Utilizând jocul la clasă, rezultatele nu întârzie să apară, jocul determină la elevi sporirea atenţiei, interes, participare afectivă şi creşterea ritmului de lucru. Prin utilizarea jocului didactic la clasă, se asigură formarea unor deprinderi de muncă individuală şi de grup, spiritul de ordine şi cooperare, valorificarea la maxim a timpului, manifestarea personalităţii sub toate [...]

Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban

Derivatele de ordin superior au apărut în același timp cu întregul aparat al calculului diferențial. Au fost folosite sistematic de Newton și Leibniz spre sfârșitul secolului XVII la probleme de geometrie, mecanică și fizică.

Lecturați gratuit Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban

Lucrarea poate fi citită online doar în [...]

Utilizarea resurselor multimedia în procesul de învățare, autor Liliana Cristina Stoiculeț

Cu siguranță, viitorul sistemului de învățământ se îndreaptă către digitalizare și toți actorii implicați în procesul educațional trebuie să accepte acest lucru și să fie deschiși la schimbările care apar. Perioada în care procesul de învățare s-a mutat în mediul online a demonstrat capacitatea de adaptare a cadrelor didactice, nevoite ca într-o perioadă scurtă [...]

Valorificarea operei lui I. L. Caragiale în manualele de gimnaziu, autor Daniela Mitrea

Autorii de manuale alternative de Limba si literatura română pentru gimnaziu folosesc drept suport de studiu al diverselor noțiuni de limbă, comunicare sau literatură, texte integrale sau fragmente de texte literare cu o valoare artistică recunoscută, în general din autori canonici sau autori consacrați. În perioada gimnazială, datorită specificului vârstei, se pune accent pe [...]

Tipologia fantasticului eminescian, autor Silvia-Alina Ristea

Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi [...]

Mihai Eminescu în contextul romantismului românesc şi european, autor Silvia-Alina Ristea

Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi [...]

Rolul familiei în dezvoltarea psihologică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Această carte, atât de dragă sufletului meu, înfăţişează sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica importanței pe care familia o deţine în educarea şi dezvoltarea psihologică a copilului, o temă destul de amplă, cât şi actuală în secolul XXI, precum şi rezultatele unei cercetări personale în vederea descoperirii stilului parental care [...]

Incluziunea minorității rrome în societatea românească și în învățământul de masă, autor Oana-Maria Călărașu

Majoritatea cercetătorilor sunt preocupaţi să vadă câţi romi nu sunt angajaţi, sau câtor romi li s-a refuzat îngrijirea medicală, dar prea puţini se concentrează pe analiza cauzelor care au determinat de-a lungul timpului această situaţie nefavorabilă a romilor pe teritoriul României şi a altor ţări.. Ori, pentru a putea propune politici eficiente de diminuare [...]

Importanța programelor de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător, autor Oana-Maria Călărașu

Vom dezbate criteriile de diagnostic si premisele apariției tulburării de opoziție și comportament sfidător, analizând factorii implicați.
Se prezintă în continuare un tratament recomandat care include pregătirea pentru managementul părinților, psihoterapia individuală, terapia familială, terapia comportamentală cognitivă și formarea competențelor sociale.
Încadrarea problematicii studiate în literatura de specialitate, dezvăluie importanța rolului implicării părinților [...]

Efectele tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Limbajul este esențial pentru viața socială; vorbirea și dezvoltarea limbajului este o piatră de temelie pentru rezultatele reușite de mai târziu, în viață. Cu toate acestea, competențele de vorbire și de limbaj nu se dezvoltă normal în ceea ce privesc majoritatea copiilor, iar cercetările arată că acești copii prezintă un risc mai mare pentru [...]

Psihologia învinsului în opera lui Ioan Slavici, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Eroii lui Ioan Slavici îmbogățesc galeria tipurilor de inrobiți și împătimiți ai aurului, a credinței absurde că
banii ar avea proprietatea de a întruchipa valoarea. Aceasta acționează cu forța unei puteri magice asupra sufletelor personajelor, cruzimea sa devorează sufletele inocente și virtuoase ale personajelor, adevărate victime ale sorții.

Lecturați gratuit Psihologia [...]

Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Şcoala românească din ultimii ani se doreşte a fi o şcoală ȋn schimbare. Se pune tot mai mult accentul pe ȋnvăţarea activă, bazată pe investigarea directă a realităţii, pe elaborarea cunoştinţelor prin efort propriu. Transmiterea de cunoştinţe dense şi structurate de-a gata duce la uitarea rapidă a acestora, la incapacitatea elevilor de a lua [...]

Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a structurii și problematicii operei lui Creangă în ciclul gimnazial, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Metode şi procedee de predare-ȋnvăţare-evaluare a structurii şi problematicii operei lui Ion Creangă ȋn ciclul gimnazial propune o prezentare teoretică şi practică a metodelor activ-participative şi alternative folosite la clasă, precum şi expunerea implementării experimentului pedagogic care s-a fundamentat pe analiza comparativă a rezultatelor activităţilor grupului experimental care a avut ca scop evidenţierea [...]

Tehnici de analiză psihologică în romanele lui Anton Holban, autor Olimpia-Maria Filip

Lucrarea de față are ca scop prezentarea tehnicilor de analiză psihologică din romanele subiective scrise de Anton Holban: O moarte care nu dovedește nimic, Ioana și Jocurile Daniei, dar și evidențierea drumului pe care Sandu îl parcurge de la superioritate la inferioritate din primul până în cel de-al treilea roman. Prin aceste romane Holban [...]

Pădurea spânzuraţilor, roman de analiză psihologică, autor Olimpia-Maria Filip

Lucrarea de față are ca temă prezentarea și analizarea evoluției dramei de conștiință a lui Apostol Bologa, eroul lui Liviu Rebreanu din celebrul roman Pădurea spânzuraților. Am ales să scriu despre acest personaj al lui Rebreanu deoarece este unul complex ce permite a fi analizat din mai multe perspective: Apostol Bologa-cetățeanul, Apostol Bologa-românul și [...]

Limbaj şi comunicare. Caracteristici de dezvoltare la vârsta preşcolară, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea de față este dedicată problematicii dezvoltării limbajului la vârsta preșcolară cu preponderență în activitățile din grădiniță, fiind un material informativ și un ghid util în studiul dezvoltării limbajului în activitățile intructiv-educative, ducând la o reală creștere a calității educației.

Referent științific, Inspector Școlar Prof. Dogaru Mihaela

Lecturați gratuit [...]

Influenţa comunicării organizaţionale asupra comportamentului cadrelor didactice, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea de față încearcă să arate modul în care comunicarea organizațională dintr-o unitate educațională influențează comportamentul profesional al cadrelor didactice, performanța lor în muncă, satisfacția lor cu munca lor și chiar comunicare interpersonală sau didactică proprie.

Comunicarea eficientă și comportamentul profesorilor, au fost analizate de către autor în patru dimensiuni: opinia profesorilor cu privire [...]

Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu

Şcoala funcţionează într-un context social amplu. Influenţele contextului social asupra instituţiilor de învăţământ se materializează în: finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturi ale disciplinelor, modul de organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrativ. Pe de altă parte funcționarea şcolii într-un context social restrâns, imediat își are [...]

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea creativității la elevii claselor primare și la învățământul preșcolar, autor Nada Moraru

Prezenta cercetare cuprinde două capitole teoretice, privind profilul psihopedagogic al copilului preșcolar/ școlar mic și rolul jocului didactic în dezvoltarea creativității, și un capitol practic bazat pe metoda interviului. Prin intermediul interviului s-a analizat aplicabilitatea conceptelor teoretice prezentate în primele două capitole și varietatea modalităților de aplicare a jocului didactic pentru a susține dezvoltarea [...]

Căile de creștere a motivației, autor Nada Moraru

S-a dovedit că în spatele companiilor de succes se află o echipă de angajați bine motivați. Dacă reușesc să înțeleagă pe deplin acest rol managerii pot obține mari succese în activitatea lor. Un bun manager trebuie să fie preocupat de motivarea și creșterea satisfacției angajaților pentru îmbunătățirea activității, astfel rezultând performanțe ridicate. [...]

Rolul stilurilor de învățare în actul didactic, autor Ioana Băceanu

Postura de cadru didactic implică recurgerea la metode ingenioase pentru a suplini numărul redus de instrumente cu care poate lucra pentru a-și atinge obiectivele. De multe ori, sub presiunea contextului, apelăm cu prea multă lejeritate la metode coercitive pentru a forma deprinderile de lectură și de receptare a operei literare. Plecând de la aceste [...]

Forme ale negației în critica românească interbelică, autor Ioana Băceanu

Forme ale negaţiei în critica românească interbelică reprezintă un aspect destul de controversat al criticii literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea, deoarece virulenţa actelor critice ale exegeţilor unilateralizaţi în negaţie a determinat atitudini contradictorii din partea contemporanilor, dar şi din partea generaţiilor postbelice, care au pendulat între acceptarea valorii şi validităţii judecăţilor [...]

Functional Characteristics of the Voice in Languages of Different Systems, autor Consuela Adriana Manole

The main material of our qualification paper is illustrated with the examples taken from English literary texts. There also given the analysis of the usage of functional identity of perfect continues – forms in English speech.

The novelty of this qualification paper is determined by the concrete results of investigation which is to distribute [...]

The Passive Voice in Modern English, autor Consuela Adriana Manole

This Course Paper deals with the study of Passive Voice in modern English language. All languages that are spoken in the world have something which can be considered like common aspects. One of these points can be related to the Passive Voice in English. For understanding better this topic, we have to analyze and [...]

Interactive Strategies in Teaching English, autor Consuela Adriana Manole

The classroom environment allows students to learn, regardless of their preferred learning style or starting level. Instructors are able to work closely with students and better understand their needs. This enables them to focus lessons on weaker areas and accelerate the pace when the students have mastered particular concepts.
While we all learn differently and [...]

Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi şi studenţi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. Această [...]

Parteneriatul grădiniță-familie–comunitate, premiza unei educații de calitate, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă [...]

Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu

Asigurarea, menţinerea și sporirea calităţii serviciilor educaţionale pe care le oferă instituțiile de învățământ preuniversitar s-au constituit în premise puternice care au stat la baza analizelor teoretice și a investigațiilor întreprinse în scopul identificării factorilor ce pot contribui în mod substanțial la atingerea acestor deziderate. În acest context, lucrarea elaborată se focalizează asupra unui [...]

Valenţe şi limite ale utilizării metodelor de lucru în grup în lecţiile desfăşurate cu elevii din învăţământul primar, autor Chivu Dana-Georgiana

Bine fundamentată teoretic, abordând problematica din perspectivă ştiinţifică, dar și practic-aplicativă, lucrarea se constituie într-un valoros material informativ util cadrelor didactice din învăţământul primar, preocupate de a desfășura o activitate instructiv-educativă centrată pe elev și de a facilita activitatea de învățare a micilor școlari

Referent științific, Lector univ. dr. Cornelia Ștefănescu

Curs universitar. Dreptul muncii și securității sociale, autor Dr. Sofia Stoian

Acest curs, fără a avea pretenţii exhaustive, abordează instituțiile fundamentale ale dreptului muncii punând accent pe familiarizarea cu termenii folosiți în dreptul muncii și o definire a acestora, fără a-i dezvolta sau explicita prea mult, urmărind să furnizeze doar concepte generale studenților, încercând, în același timp, să-i obișnuiască să identifice, din bibliografia pusă la [...]

Dreptul muncii și securității sociale. Suport de curs ID, autor Dr. Sofia Stoian

Cursul Dreptul muncii și securității sociale oferă informaţii specifice şi facilitează formarea competențelor profesionale privind educaţia şi intervenţia în domeniul dreptului muncii. Disciplina asigură familiarizarea studenţilor cu problematica complexă a relațiilor de muncă din cadrul societăților comerciale, evidențiind importanța cunoașterii legislației primare ce reglementează domeniul. Din lectura capitolelor, dar şi a lucrărilor bibliografice, reiese [...]

Submaksimal efor sirasinda farkli tip müziğin bazi fizyolojik parametreler üzerindeki etkisinin araştirilmasi, autor prof. dr. Geafar Turchian

The purpose of this study was to determine, for Physical Education students of “Gazi University”, the effect of different types of music towards some physiological parameters during a submaximal exercise.

Lecturați gratuit Submaksimal efor sirasinda farkli tip müziğin bazi fizyolojik parametreler [...]

Influența muzicii asupra organismului ce prestează efort fizic, autor prof. dr. Geafar Turchian

În urma experimentului făcut de autoare, s-a constatat că ascultarea muzicii este foarte utilă și poate avea efecte pozitive asupra organismului ce prestează efort de tip submaximal și maximal, aceste influențe depinzând de intensitatea efortului, de perioada când este ascultată muzica și de sexul subiecților.
În mod evident, utilitatea se aplică nu numai sportivilor și [...]

Müzik ve fiziksel aktivite, autor prof. dr. Geafar Turchian

Prin prezenta carte autoarea își propune să determine la studenții de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Ankara efectele diferitelor tipuri de muzică asupra unor parametri fiziologici (frecvența cardiacă, tensiunea arterială sistolică și diastolică, temperatura corpului, percepția subiectivă a oboselii) și asupra unor parametri de performanță (puterea maximă, medie și minimă) în [...]

Călătoriile în textul literar. Abordare didactică, autor Maria Constantin

Fără îndoială, o exploatare didactică legată de călătorie în textul literar nu poate fi decât salutată cu entuziasm de către elevi şi profesori, aşa ca am apreciat de la bun început tema aleasă de dna prof. Maria Constantin, urmărind cu interes evoluţia elaborării lucrării, în toate etapele ei.
După ce prezintă ipoteza de [...]

Strategii de comunicare în procesul de învăţământ, autor Maria Constantin

Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun; iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să dețină în comun aceste lucruri. Pentru a forma o comunitate sau o societate, ei trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri aspirații, cunoștințe – o înțelegere comună [...]

Operatori şi convexitate (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Studierea funcţiilor convexe în clasa a XI-a presupune rezolvarea unei multitudini de exerciţii din analiză, algebră și geometrie – trigonometrie pe care elevii le regăsesc în cadrul temelor de recapitulare din clasa a XII-a.

Prin tematica acestei lucrări am urmărit consolidarea și aprofundarea elementelor legate de funcţii convexe dar și tratarea acestora din punct [...]