Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de comunicare în procesul de învăţământ, autor Maria Constantin


Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun; iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să dețină în comun aceste lucruri. Pentru a forma o comunitate sau o societate, ei trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri aspirații, cunoștințe – o înțelegere comună – “același spirit”, cum spun sociologii. Comunicarea este cea care asigură dispoziții emoționale și intelectuale asemănătoare, moduri similare de a răspunde la așteptări și cerințe.

Lecturați gratuit Strategii de comunicare în procesul de învăţământ, autor Maria Constantin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-62-6

You must be logged in to post a comment.