Domenii | Autori

Arhiva

Călătoriile în textul literar. Abordare didactică, autor Maria Constantin


Fără îndoială, o exploatare didactică legată de călătorie în textul literar nu poate fi decât salutată cu entuziasm de către elevi şi profesori, aşa ca am apreciat de la bun început tema aleasă de dna prof. Maria Constantin, urmărind cu interes evoluţia elaborării lucrării, în toate etapele ei.
După ce prezintă ipoteza de lucru şi realizează un cuprinzător istoric al problematicii studiate, autoarea procedează la abordarea unei perspective didactice, cu investigarea retrospectivă a metodelor utilizate în predarea literaturii la ora de franceză ca limbă străină, apoi a elementelor din pedagogia actuală.

Lecturați gratuit Călătoriile în textul literar. Abordare didactică, autor Maria Constantin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-63-3

You must be logged in to post a comment.