Domenii | Autori

Copilăria-un start egal pentru toți. Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Copilăria este un start egal pentru toți, de noi ca părinți depinde în ce direcție ne orientăm copiii.E foarte important să ținem cont de aptitudinile copiilor noștri, de ceea ce le place, de resursele de care dispunem la un moment dat.Ceea ce urmează după copilărie e de fapt un set de alegeri… de care depinde întreaga noastră viață viitoare! Noi alegem ceea ce vrem să devenim.
Trăiți-vă copilăria! Nu vă veți mai întâlni cu ea!

(Ancuța Diana Maria)

Lecturați gratuit Copilăria-un start egal pentru toți. Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2344-6

Linia cu scop de ornament, autor Vasilica Tudor

O generaţie nouă, bine pregătită, care să utilizeze deprinderile practice, să se adapteze pe piaţa muncii, să aibă o viaţă socială activă, este scopul acestui demers şi ar trebui să fie al tuturor celor implicați în educaţie. Formarea competenţelor, nu numai informarea elevilor ar trebui să devină cu adevărat preocuparea educatorilor.
Această lucrare este un demers util pentru mine, ca autor, pentru colegii mei, dar şi pentru colaboratorii mei, copiii

Lecturați gratuit Linia cu scop de ornament, autor Vasilica Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2320-0

Dezvoltarea capacităţii coordinative în lecția de educație fizică prin utilizarea mijloacelor specifice jocurilor sportive la elevii din ciclul gimnazial, autor Cristian-Nicolae Dumbravă

Deprinderea copiilor cu practicarea diferitelor ramuri sportive formează calea ce asigură pe baze trainice viitorul ,,sportului pentru toţi’’. În acest sens, practica a demonstrat că adulţii care nu şi–au însuşit în anii şcolarităţii principalele procedee tehnice ale unui sport, greu mai pot fi atraşi spre mişcare, spre exerciţiile fizice generatoare de sănătate şi bună dispoziţie.
Capacităţile de coordonare constituie un factor important ce contribuie la însuşirea corectă a tehnicii, la progresul tehnic şi la aplicarea eficientă a tehnicii în joc.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacităţii coordinative în lecția de educație fizică prin utilizarea mijloacelor specifice jocurilor sportive la elevii din ciclul gimnazial, autor Cristian-Nicolae Dumbravă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2327-9

Activitatea muzicală în Palatele și Cluburile Copiilor. Aspecte. Standarde. Metode, autor Dan Sava

Palatele şi Cluburile Copiilor oferă posibilitatea practicării muzicii prin alte forme decât cele oferite de şcoală. Numărul mare de elevi care participă în cadrul activităților muzicale oferite de Palat demonstrează popularitatea, dar și necesitatea acestui gen de activitate.
Cercul pe care eu îl coordonez, cel de „Instrumente muzicale tradiționale” cuprinde mai multe tipuri de activități, acestea fiind: orele de instrumente muzicale (pian și vioară), precum și cele de muzică vocală tradițională. Fiecare activitate organizată şi desfăşurată cu copiii trebuie să fie o reuşită, să aducă de fiecare dată lucruri noi şi interesante pentru cei ce învaţă, astfel că, fiecare personalitate să cunoască modificări şi transformări pozitive. Astfel, pe parcursul lucrării mi-am propus să prezint fiecare activitate în parte, cu noțiuni de bază, modalități de lucru, metodele şi caracteristicile aferente.

Lecturați gratuit Activitatea muzicală în Palatele și Cluburile Copiilor. Aspecte. Standarde. Metode, autor Dan Sava

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1782-7

Educaţie raţional emotivă şi comportamentală prin poveşti terapeutice, autor Cristina Adina Marincaş

Lucrarea de faţă subliniază importanţa terapiei raţional-emotive şi comportamentale asupra dezvoltării copiilor, prin unul dintre instrumentele ce pot fi utilizate şi care şi-a dovedit eficienţa în cadrul unor studii anterioare: povestea terapeutică sau biblioterapia.

Lecturați gratuit Educaţie raţional emotivă şi comportamentală prin poveşti terapeutice, autor Cristina Adina Marincaş

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2307-1

THE LITERARY TEXT AS PRETEXT FOR STUDYING ENGLISH LANGUAGE AND CIVILIZATION AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

The study is structured into two main parts (chapters), to which an introduction, conclusions and appendices were added. It presents the theoretical frame, applies it to the actual practice of teaching at secondary school level and focuses on the experimental activities carried out and the ensuing materials.
The first section of the paper focuses on the role of literature in studying a language, with emphasis on the connection between literature and art and on the techniques involved in approaching it. It begins with a brief overview of the process of perceiving a literary text, highlights some methods and procedures for studying language and literature, developing the capacity of receiving oral messages and themes that lead to the study of written literature in English and Romanian classes. Then, the literary text is seen as a pretext for pursuing the study of English, for acquiring communication skills, decoding a text, learning how to read, understanding the importance of the vocabulary involved and foregrounding the teacher’ s role.
Chapter two presents the development of cultural representations, the positive attitudes and interests in language study and in the Anglo-Saxon cultural space in English classes dedicated to: novel or traditional grammar patterns, the basic vocabulary used in these texts, the specific aspects of culture and civilization. It ‘also deals with issues of curriculum structure, identifying objectives and performance standards by comparing the two subjects (English and Romanian), the material resources used in teaching, the thematic organization of content and the role of literature textbook, thus targeting the advantages and disadvantages of the theme under the lens.
Of course, the paper does not boast of an exhaustive treatment of the issue under scrutiny, its ultimate objectives being those of raising awareness as to the role of literature in young people’s lives and of opening up the discussion on the way in which literature is dealt with in the educational system.

Lecturați gratuit THE LITERARY TEXT AS PRETEXT FOR STUDYING ENGLISH LANGUAGE AND CIVILIZATION AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2303-3

ENGLISH ROMANIAN CROSS-CURRICULAR PERSPECTIVES AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

Chapter one addresses the similarities and dissimilarities between the two subjects and foregrounds cross curricular and applied activities in the classroom, looking into: the literary language used; writing the main •ideas (intended to identify the narrator’s point of v1ew); the distinction between fiction and autobiography; sources of humour; how atmosphere is created; producing creative writing; the correspondence with the real; reading poetry etc. In short, this last section includes the intended comparative-contrastive approach to teaching English and Romanian.
Chapter two of this paper deals with the results of a research. The first section intends to reinstate the mother tongue importance starting from Atkinson’s opinion and to make some suggestions for activities which use Ll in mono-lingual classes through a questionnaire handed to the students and teachers. The next section of this chapter expresses the results of a second questionnaire. The purpose is to investigate the effects of the teaching of revision strategies in a computer – based environment both on revision and on the quality of texts. The third section of this chapter focuses on the answers of the teachers and of the students on an interview. The last part of this chapter includes a vast amount of resources that is used during the English classes which are specifically on the subject and divided into two appendices.

Lecturați gratuit ENGLISH ROMANIAN CROSS-CURRICULAR PERSPECTIVES AT SECONDARY LEVEL, autor Gina Liliana Giurgea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2304-0

Curente culturale și literare, autor Gabriela Popa

Curentul literar/artistic este mişcare artistică sau literară care reuneşte un număr de scriitori sau de artişti în baza unui program estetic şi a unor înclinaţii (relativ) comune.
Curentul cultural este un concept mai larg decât cel de curent literar şi se referă la oamenii de cultură (filozofi, savanţi, scriitori, artişti) dintr-o epocă, uniţi de o ideologie şi de scopuri social-politice şi culturale comune. Scriitorii care fac parte din acelaşi curent cultural nu au întotdeauna aceleaşi principii estetice.

Lecturați gratuit Curente culturale și literare, autor Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2299-9

Evoluția romanului românesc, autor Gabriela Popa

Romanul este o scriere epică în proză, deschisă modificărilor de structură și îmbogățirilor de conținut. Definirea termenului evoluează o dată cu istoria speciei și în raport cu epoca și cu dezideratele estetice ale fiecărui moment cultural.
Romanul se dezvoltă prin asimilarea celorlalte specii literare, cum ar fi epopeea, basmul, povestirea şi nuvela.
Georg Lukacs, în lucrarea Teoria romanului, motivează trecerea de la epopee la roman prin distanţarea eroului de lume, pentru că epopeea echilibra raportul spaţiului cu timpul, în sensul unei concentrări maxime în jurul unor eroi reprezentativi.
Romanul este rezultatul deformării acestor specii, dar mai ales al povestirii, care îşi schimbă proporţiile, planurile, conflictele, intriga şi personajele.
Ajuns astăzi, în mod incontestabil, cel mai frecventat tip de proză literară, romanul a avut o traiectorie plină de sinuozități. Originea lui e greu de precizat, amintind de amploarea narativă a epopeii. Termenul de roman provine din fr. roman, atestat în Franța începând din a doua jumătate a secolului al XII-lea, când însemna orice scriere care nu era în limba latină, iar mai târziu, în secolul al XIII-a, termenul capătă sensul restrâns de scriere narativă. Abia la sfârșitul secolului al XIII-lea devine o specie exclusiv în proză.

Lecturați gratuit Evoluția romanului românesc, autor Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2300-2

A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. METHODOLOGICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Samuel Beckett found his own voice after the Second World War, when he made the original synthesis of Proust’s explorations of memory, Joyce’s linguistic virtuosity, Surrealists’ interest in dream logic and Eliot’s and Kafka’s profound sense of sterility and blockage. These writers were on the scene of literature in 1928, when Beckett arrived in Paris and attached himself to the circle around Joyce and Eugene Zola’s avant-garde magazine, Transition.

Lecturați gratuit A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. METHODOLOGICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2295-1

A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. THEORETICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Samuel Beckett found his own voice after the Second World War, when he made the original synthesis of Proust’s explorations of memory, Joyce’s linguistic virtuosity, Surrealists’ interest in dream logic and Eliot’s and Kafka’s profound sense of sterility and blockage. These writers were on the scene of literature in 1928, when Beckett arrived in Paris and attached himself to the circle around Joyce and Eugene Zola’s avant-garde magazine, Transition.

Lecturați gratuit A SURVEY OF THE NARRATOLOGICAL COMPONENTS OF SAMUEL BECKETT’S PROSE AND DRAMA. THEORETICAL ASPECTS, autor Adriana Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2294-4

Valori etice şi estetice ale basmului românesc, autor Alina Olimpia Nagy

Lumea basmului îi dezvoltă copilului capacitatea de a-şi construi şi verbaliza trăirile, proiectiile. În călătoriile imaginare copilul se simte fericit, participând afectiv şi însoţind protagoniştii basmelor în tărâmuri fictive.
Este necesar să oferim copiilor unele exemple de viată în mod indirect, prin intermediul basmului decât un învăţ, o povaţă, fără suport intuitiv. Preşcolarul aflat la vârsta întrebărilor este satisfăcut cu ajutorul imaginarului din basme şi poveşti, dându-i-se posibilitatea de a-şi da seama că e înconjurat de răspunsuri posibile, imaginarul îi dă posibilitatea să trăiască momente asemănătoare eroilor îndrăgiţi, copilul îşi construieşte singur canoane, asemeni eroilor din basme.

Lecturați gratuit Valori etice şi estetice ale basmului românesc, autor Alina Olimpia Nagy

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2274-6

Eseuri libere, autor Felicia-Dora Dogaru

Una dintre cele mai frumoase definiţii ale scrisului, pentru că la el ne referim atunci când vorbim despre cărţi, aparţine lui Platon. El foloseşte termenul Pharmakon, care înseamnă în acelaşi timp si leac si otravă , scrisul fiind leac împotriva uitarii. Desigur, în societatea acelor vremuri termenul era foarte relevant şi adevărat , scrisul fiind singura eternizare a ideilor. Atunci când Zenon a fost intrebat : ,,- De ce citeşti? el a răspuns:,,-Ca să fac comerţ cu morţii,,. Dilema care rezultă de aici ar fi următoarea : – Ce anume i-a determinat pe oameni de-a lungul timpului să-şi fixeze ideile şi să le transmită celor care vor veni după ei?

Lecturați gratuit Eseuri libere, autor Felicia-Dora Dogaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2301-9

Optimizarea pregătirii tehnice la echipa reprezentativă liceală de fotbal prin dezvoltarea îndemânării, autor Ionuţ Acasandrei

Jocul de fotbal, în ansamblul său, a evoluat de-a lungul anilor datorită impactului social imens, a numărului tot mai crescut de practicanţi, dar şi a preocupărilor şi cercetărilor din plan metodologic şi ştiinţific. Activitatea practică a generat sursa permanentă de informaţii care a stat la baza cercetării ştiinţifice. Cu o teorie şi o metodică fundamentate ştiinţific, care derivă din ştiinţa teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului, fotbalul este o disciplină ştiinţifică consolidată prin cercetări şi studii asupra întregului său conţinut. Abordarea permanentă a unor căi şi surse de informare privind evoluţia jocului în ansamblu, datele furnizate de disciplinele ştiinţifice specializate dar şi de celelalte discipline sportive, caracteristice concepţiei de joc şi pregătire, metodica instruirii la toate nivelele, criteriile de selecţie şi promovare în performanţa sportivă, modelul şi modelarea jucătorilor, contribuie la îmbogăţirea teoriei şi metodicii sportului, fiind în acelaşi timp o sursă permanentă, evolutivă, pentru cercetarea proprie.

Lecturați gratuit Optimizarea pregătirii tehnice la echipa reprezentativă liceală de fotbal prin dezvoltarea îndemânării, autor Ionuţ Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2275-3

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a XI-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a XI-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a XI-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2284-5

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a IX-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2283-8

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a X-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2282-1

Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Această lucrare își propune să aducă ceva util pentru cei care se află la început de drum, lipsiți de cunoștinte practice sau experiență la catedră. Având în vedere că Limba și literatura română este una dintre disciplinele de bază ale curriculumului, trebuie să tindem spre a deveni cei mai buni. Iar pentru aceasta este nevoie numai de cunoașterea metodelor moderne, centrate pe gândirea și creativitatea elevilor, ci și de curajul aplicării lor. Din păcate, se constată că majoritatea cărților de pedagogie sau metodică se rezumă doar la a prezenta aceste strategii didactice și nu aduc prea multe exemple practice. Pe de altă parte, manualele școlare nu oferă suportul necesar pentru exersarea unor metode activ-participative. De aceea am considerat necesar demersul de a realiza acest ghid practic pentru profesorul debutant.

Lecturați gratuit Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2281-4

„Învăţăm jucându-ne”. Studiu experimental privind valorificarea jocului didactic în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea de faţă se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecţionarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode şi procedee în obţinerea performanţelor în învăţământul primar.
Şcolarizarea copiilor la 6 ani ridică probleme din punct de vedere intelectual, afectiv şi psiho-motor în adaptarea la regimul muncii şcolare. Acest lucru ne determină să folosim jocul didactic, pe parcursul lecţiilor, care să vină în sprijinul adaptării lor la procesul de învăţare menţinerii atenţiei pentru o perioadă mai mare de timp, accelerării ritmului de lucru, corectării defectelor de vorbire şi prevenirii rămânerii în urmă la învăţătură.

Lecturați gratuit „Învăţăm jucându-ne”. Studiu experimental privind valorificarea jocului didactic în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2251-7

Jocul didactic – soluţie pentru eşecul şcolar?, autor Vasilica Perjeru

În opinia mea este una dintre soluţii. Căci esecul şcolar este cauzat de o multitudine de factori iar soluţia trebuie să fie o sumă de metode, particularizate la fiecare caz în parte. Nu putem vorbi de o soluţie general valabilă.
Pe parcursul carierei am întâlnit copii care nu vroiau să înveţe datorită relaţiei cu cadrul didactic. Nu aveau încredere în acesta, nu se simţeau confortabil în prezenţa sa. Aici s-a lucrat la relaţia cadru didactic- copil, la construirea ei în afara şcolii iar când copilul a prins drag de învăţător lucrurile s-au îndreptat.
O altă situaţie este reprezentată de copiii care vor dar efectiv nu pot. Şi din păcate procentul copiilor cu nevoi speciale de învăţare este în creştere. Iar în această situaţie familia are rol esenţial. Dacă ea nu accepta că acel copil are o problemă, că are nevoie de consiliere psihologică, de suport unu la unu pentru învăţare atunci toate eforturile cadrului didactic sunt zadarnice iar acel copil nu-şi va atinge niciodată potenţialul maxim.
Un alt caz e reprezentat de copiii care ştiu prea multe. De generaţia tehnologiei. Care sunt plictisiţi şi neinteresaţi de jocurile clasice. Aici o introducere a tehnologiei în actul de învăţare, combinarea jocului clasic cu tehnologia, diversitatea activităţilor şi materialelor ar reprezenta răspunsul.

Lecturați gratuit Jocul didactic – soluţie pentru eşecul şcolar?, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2250-0

A semantico-pragmatic view on interjections, autor Roxana Săvulescu

In my previous paper on interjections1 I mentioned my intentions with reference to the de-structuring of the linguistic status of the interjection as category. Having already drawn a brief presentation of how interjections are catalogued in traditional grammar, I have reached that which may be described as the edge between the ‘de-structuring’ approach and the ‘inter’ – aspect of interjections, namely the semantico-pragmatic perspective(s) on the by-far intricate study of interjections. Why intricate is what I have already sketched about interjections and what you yourselves are going to discover about the controversial nature of interjections2.
The reason why I have favored a double approach in one single chapter is apparently evident: the boundary between semantics and pragmatics as linguistic sciences appears a fragile one, in the sense that linguists themselves are much undecided as to where the domain of semantics ends and respectively where the scope of pragmatics begins. The real problem is that with the study of interjections the interrelation between the two sciences becomes even more prominent.

Lecturați gratuit A semantico-pragmatic view on interjections, autor Roxana Săvulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2253-1

Interjections at the origins of language, autor Roxana Săvulescu

After the presentation of the traditional grammar approach on interjections I have synthesized the main linguistic grounds determining the marginal status of the interjection as linguistic category, viz. phonological aberrance, emotions as core meaning, (lexical) non- productivity and syntactic independence. Mention is to be made that I attached counterarguments to each, i.e. only more marginal members of the category are phonologically aberrant (e.g. mhm, brrr, psst), interjections are not ‘purely emotive words’, they express mental states, most decomposition formulae proposed by the Journal of Pragmatics containing the ‘I think’ component in their structure; moreover their indexicality tends to be explicated at the linguistic level, e.g. an interjection like ‘yuk’ uttered by students in the school context is to be decoded as the students’ reaction to the teacher’s prompt decision to give them a test or to his announcing their homework.

Lecturați gratuit Interjections at the origins of language, autor Roxana Săvulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2252-4

Probleme de analiză matematică pentru elevii performanți, autor Cristina Cioroiu

Lucrarea de faṭă ȋṣi propune să vină ȋn sprijinul elevilor care au un interes deosebit pentru matematică ṣi ȋn principal pentru analiza matematică, avȃnd un puternic caracter aplicativ.
Aceasta conṭine cinci capitole ȋn care sunt prezentate noṭiuni de teoria ṣirurilor, cu un capitol separat pentru ṣirurile recurente, limite de funcṭii ṣi continuitate. Nu am insistat asupra elementelor de teorie ȋncercȃd să accentuez latura aplicativă a lucrării.
În fiecare din cele cinci capitole sunt prezentate probleme ṣi exerciṭii deosebite date la concursurile de matematică sau apărute ȋn reviste de specialitate ṣi Gazeta Matematică. Problemele au rezolvări complete ṣi acoperă o paletă largă . Unele dintre ele au caracter teoretic ṣi pot fi considerate mici teoreme de analiză matematică.

Lecturați gratuit Izotopi, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2265-4

Izotopi, autor Maria Ardeleanu

Comportamentul chimic al unui atom este dat de numarul, dar si de dispunerea electronilor, greutatile atomice determinand doar cantitatea din fiecare element care participa la o reactie chimica. Aceasta este si motivul pentru care pot exista doi atomi ai unui singur element, cu greutati atomice diferite, dar cu proprietati chimice identice. Descoperirea izotopilor este folositoare nu doar in chimie, ci si in foarte multe alte domenii, cum ar fi armele nucleare si energia electrica.

Lecturați gratuit Izotopi, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2268-5

Corectarea atitudinii deficitare și a deficienţei fizice “cifoza“ la copii (12-14 ani), folosind mijloace specifice gimnasticii şi înotului, autor Raluca Mădălina Burlui

Corectarea atitudinilor şi deficienţelor fizice în mediul acvatic şi pe uscat constituie o problemă de actualitate, având în vedere numărul mic al unor publicaţii de specialitate în acest domeniu.
O serie de deficienţe fizice cunoscute, precum şi poziţiile vicioase ale corpului pot fi influenţate benefic prin exerciţii specifice înotului şi gimnasticii.
Explicând scopul acestor exerciţii, folosind mijloacele şi indicaţiile metodice de acţionare în apă şi pe uscat, am urmărit permanent respectarea principiului hipocratic “primum non nocere”.
Exerciţiile sunt ordonate, într-o formă simplă şi accesibilă, cunoscând influenţa acestora asupra aparatului locomotor, cardiovascular, respirator, sistemului nervos şi metabolismului.
Realizarea unor programe în apă şi pe uscat reprezintă pentru cei interesaţi modele utile şi surse de inspiraţie.

Lecturați gratuit Corectarea atitudinii deficitare și a deficienţei fizice “cifoza“ la copii (12-14 ani), folosind mijloace specifice gimnasticii şi înotului, autor Raluca Mădălina Burlui

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2262-3

ÎNOT. Îndrumar lucrări practice, autor Raluca Mădălina Burlui

Importanţa igienică și recreativă a înotului, efectele favorabile pe care le exercită asupra organismului sunt completate de acțiunea factorilor naturali ai mediului ambiant, care contribuie la călirea organismului și, implicit, la întărirea sănătăţii practicanţilor. Totodată, înotul este un important mijloc al odihnei active, unul din sporturile cu un puternic caracter utilitar si aplicativ. Acesta dezvoltă hotărârea, curajul, perseverenţa, constituind un factor indispensabil pentru evitarea unor accidente în unele meserii ca: pescar, marinar, constructor de baraje si poduri, cercetători subacvatici,etc.
Una dintre funcţiile importante ale înotului rezidă în faptul că, pe plan medical, este folosit atât profilactic, cât mai ales ca mijloc de tratament (paralizii, TBC pulmonar, boli de inimă, boli de circulaţie, boli de rinichi, obezitate etc.).
La noi, înotul este practicat de obicei vara, când condiţiile atmosferice sunt prielnice și într-un mod mai restrâns iarna, acolo unde există condiţiile propice pentru practicarea acestuia (bazine acoperite).
Numărul celor ce sunt iniţiaţi crește cu regularitate de la an la an dar, cu toate acestea, există un număr mare de copii care nu știu să înoate.

Lecturați gratuit ÎNOT. Îndrumar lucrări practice, autor Raluca Mădălina Burlui

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2261-6

Strategii de reabilitare în urma unei crize organizaţionale, autor Ioana Mihai

Criza organizaţională aleasă, retragerea de către MECI a acreditării Universităţii Spiru Haret, în vara anului 2009, este una fără precedent în România şi de aceea ea a devenit atractivă pentru studierea evoluţiei sale şi a strategiilor aplicate de actanţii implicaţi, într-un context social-politic delicat, datorită crizei economice dar şi a alegerilor prezidenţiale din perioada imediat următoare, care şi-au pus amprenta în gestionarea crizei.

Lecturați gratuit Strategii de reabilitare în urma unei crize organizaţionale, autor Ioana Mihai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2260-9

Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Prin această lucrare ne propunem a ajuta elevii să înțeleagă lecția copilăriei, să desprindă frumusețea și importanța acestor texte pentru literatura română pentru că Amintirile îl fac inegalabil pe Ion Creangă, căci el este cele care a știut cel mai bine să povestească despre copilărie „singură (…) veselă și nevinovată”.
Povestirile nelipsite de învățături oferă micului lector un set de valori morale chiar dacă „Morala este și ea pe dos”, cum observă N. Manolescu. Prin studiul acestor texte elevii își dezvoltă empatia , nuanțele propriei dimensiuni etice, capacități proprii de a produce texte prin care să demonstreze înțelegerea operelor crengiene. Dramatizările pun în valoare oralitatea stilului lui I. Creangă, scheletul de recenzie, piramida povestirii şi alte metode activ-participative alături de cele tradiționale folosite în practica pedagogică conduc elevul către cunoaşterea artei narative a celui ce-a fost Ion Creangă.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2259-3

Integration of techniques and language skills through Sherlock Holmes’s detective stories, autor Alina Fevga

Sherlock Holmes short stories encourage skills such as the power of observation and critical thinking and because each story is independent one from another, the teacher is offered the opportunity of presenting the stories the students would be most interested in. The aim is to stimulate curiosity and interest in the topic, to keep their attention focused on the characters of the story.

Lecturați gratuit Integration of techniques and language skills through Sherlock Holmes’s detective stories, autor Alina Fevga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2258-6

Detective stories and the teaching of english, autor Alina Fevga

Detective Stories and the Teaching of English focuses on the need and importance of acquiring English language skills through the use of detective fiction short stories. They serve as a source for teaching techniques of the English language in authentic context. The main goal of this work is to create a real purpose for reading detective fiction as part of the English language teaching and to introduce various activities aimed at reading, speaking, language study and writing.

Lecturați gratuit Detective stories and the teaching of english, autor Alina Fevga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2257-9

Assessing the English Curriculum at the end of compulsory education, autor Daniela Balalia

The paper attempts to highlight the gaps between European language policies and the Romanian policy in use, on one hand, and on the other hand, the inappropriate formulation of objectives and competences within the formal documents and the Romanian students’ real level of performance in foreign languages.

Lecturați gratuit Assessing the English Curriculum at the end of compulsory education, autor Daniela Balalia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2256-2

Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Fiecare persoană trebuie să înţeleagă importanţa cunoaşterii noţiunilor de geometrie deoarece aplicaţiile practice din geometrie ne însoţesc mereu în viaţa cotidiană. Aceste noţiuni ne ajută la observarea şi aplicarea, în diferite activităţi, a proprietăţilor formelor plane dar deasemenea şi spaţiale, apoi la recunoaşterea unor proprietăţi simple de simetrie ale unor desene. Descoperirea, recunoaşterea şi utilizarea în diferite contexte a corespondenţelor simple şi a succesiunii de obiecte reprezintă o parte formatoare din procesul cunoaşterii. Rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu zi implică de asemenea cunoaşterea noţiunilor de geometrie plană, cât şi spaţială. Abordarea noţiunilor mai sus menţionate în clasele primare contribuie la formarea la elevi a unor reprezentări spaţiale, la dezvoltarea unei gândiri logice şi a diferitelor raţionamente (ipotetico- deductiv, inductiv-analitic).

Lecturați gratuit Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2255-5