Domenii | Autori

ON TRANSLATION -A FEW THEORETICAL ASPECTS-, author Prof. Daniela Bălan

Translation is an activity comprising the interpretation of the meaning of a text in one language — the source text — and the production, in another language, of a new, equivalent text — the target text, or translation. Traditionally, translation has been a human activity, although attempts have been made to automate and computerize the translation of natural-language texts — machine translation — or to use computers as an aid to translation — computer-assisted translation. The goal of translation is generally to establish a relation of equivalence of intent between the source and target texts (that is to say, to ensure that both texts communicate the same message), while taking into account a number of constraints. These constraints include context, the rules of grammar of both languages, their writing conventions, their idioms, and the like.

Lecturați gratuit ON TRANSLATION -A FEW THEORETICAL ASPECTS-, autor Prof. Daniela Bălan.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1078-1

Influenţa insuccesului şcolar asupra stimei de sine a adolescenţilor, autor Sînziana-Camelia Ailenei

Stima de sine în adolescenţă este o componentă labilă a personalităţii, iar ca factori generatori se impun modul în care persoana s-a format şi locul pe care îl ocupă printre ceilalţi. Ea, la rândul ei, îi determină comportamentul în cadrul relaţiilor cu părinţii sau cu ceilalţi de o vârstă cu el şi mai ales în cadrul sistemului instructiv – educativ al cărui component principal este şcoala, locul unde persoana are posibilitatea să se valorizeze, mai ales din punct de vedere intelectual. De fapt relaţia stimă de sine – şcoală presupune o anumită dualitate în sensul că în funcţie de modul cum se percepe adolescentul va acţiona ca un elev bun sau slab, iar pe de altă parte succesul sau insuccesul şcolar sedimentează o stimă de sine pozitivă sau negativă.
Este foarte interesant faptul că, deşi se vorbeşte mult de identitate, cunoaştere de sine şi mai toate componentele acestora, stima de sine este un subiect cu discreţie abordat în literatura de specialitate.
Îmi propun în această lucrare să aduc la un loc cât mai multă informaţie despre stima de sine şi să aflu cum se conturează aceasta în adolescenţă, perioadă cu profunde frământări existenţiale, şi ce impact are asupra succeselor şcolare.

Lecturați gratuit Influenţa insuccesului şcolar asupra stimei de sine a adolescenţilor, autor Sînziana-Camelia Ailenei.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1063-7

Aspecte ale dublului la E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, autor Aura Pipeaua

Materialul de faţă propune o analiză a ipostazelor pe care le îmbracă motivul romantic al dedublării în operele scriitorilor E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, punctul de plecare fiind reprezentat de naşterea dublului în culturile lumii.
Abordarea subiectului se face atât ştiinţific (urmărind conceptul de dublu şi evoluţia acestuia în cultură, în general, şi în literatură, în special, atenţia concentrându-se pe materializările sale în prozele celor doi scriitori), cât şi didactic (vizând realizarea demersului metodologic la clasele unde se studiază literatura universală – filiera filologică şi vocaţională – , perioada Romantismului).

Lecturați gratuit Aspecte ale dublului la E. T. A. Hoffmann şi E. A. Poe, autor Aura Pipeaua.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1064-4

De la civilisation aux civilisations dans l’espace français, autor Oana Silvia Nicu

Dans cette étude nous allons mettre en évidence l’histoire de la civilisation française. Nous essayerons d’exposer chronologiquement le déroulement de ce processus de “civilisation”. C’est pour ça que nous commencerons par l’apparition du mot „civilisation” et par la description de toutes les civilisations qui se sont passées sur le territoire de la France.
Notre point de départ est l’article d’un grand historien anglais Arnold J. Toynbee (1889-1975). Nous allons discuter sur les 38 civilisations dont il parle dans son article.
Nous parlerons surtout de ces groupes humains et non de leur bagage de créations mentales. Ensuite, nous dériverons l’évolution du genre de vie dans l’espace français, de la mentalité, la durée du travail, la profession, l’hygiène et la santé. Nous voulons souligner en quelques lignes l’évolution du niveau de vie dans l’espace français et aussi de l’amélioration du niveau de vie dans la société contemporaine.
Nous ferons une courte description de toutes les changements intervenus dans l’amélioration du sort matériel de l’homme, en ce qui concerne le pouvoir d’achat et la productivité, des phénomènes importants de la révolution industrielle contemporaine.

Lecturați gratuit De la civilisation aux civilisations dans l’espace français, autor Oana Silvia Nicu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1059-0

Aplicații economice în PHP și MySQL, autor Ciprian Crețu

Pe sistemele de operare Linux în mod uzual este instalat interpretorul PHP și serverul de baze de
date MySQL.
În acest manual vom folosi sistemul de operare Debian, care de la început l-am instalat astfel
încât să nu fie server de web. Acest sistem de operare poate fi descărcat de la adresa
www/debian.org și are număr număr de trei DVD-uri care conține în afară de sistemul de operare
un număr foarte mare de programe cum ar fi: Eclipse, PHP, Apache, MySQL, Code::Blocks, QT
etc.

Lecturați gratuit Aplicații economice în PHP și MySQL, autor Ciprian Crețu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1052-1

Probleme de valori pe frontieră în electrostatică, autor Prof. Veronica Huiu

Interacţiunea electromagnetică este deosebit de importantă deoarece ea determină în cea mai mare măsură proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor atât la scară microscopică, în lumea
atomilor şi moleculelor, cât şi la scară microscopică. Forma şi stabilirea atomilor, moleculelor, a
structurilor moleculare biologice gigantice, aranjarea regulată a atomilor şi moleculelor în reţele
cristaline, mişcările pe care le execută particulele componente ale edificiilor micro- şi macroscopice, toate sunt determinate de interacţiunea electromagnetică. Raza de acţiune a interacţiunii electromagnetice nu este limitată nici inferior, nici superior.
Pornind de la existenţa celor două tipuri de sarcini electice, în cantităţi egale în corpurile
neutre, se pot explica simplu fenomenele de electrizare prin frecare, cunoscute încă din antichitate. În procesul de electrizare are loc doar o separare a sarcinilor electrice de semn opus, astfel ca unul din corpuri rămâne cu exces de sarcină pozitivă, iar celălalt cu exces egal de sarcină negativă. Remarcăm faptul că dacă atomii, moleculele şi corpurile macroscopice pot fi neutre sau incărcate sau sarcini electrice, particulele elementare nu pot fi decât, ori încărcate (sau sarcina + e sau− e ), ori neutre. Cele încărcate nu pot fi descărcate niciodată de sarcina lor, iar cele neutre nu pot fi încărcate niciodată cu sarcină electrică.

Lecturați gratuit Probleme de valori pe frontieră în electrostatică, autor Prof. Veronica Huiu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1047-7

Spaţiul concentraţionar în literatura despre detenţie, autor Andreea Cătălina Șerban

După anul 1990 în România au apărut diverse scrieri cu caracter memorialistic menite a prezenta cealaltă faţă a comunismului, cea care nu este cunoscută cu ajutorul istoriei sau a documentelor făcute publice în perioada dictaturii sau în perioada imediat următoare. Această lucrare nu şi-a propus o abordare exhaustivă a scrierilor de acest gen, abordare care ar fi fost practic foarte greu de realizat din cauza numărului mare de astfel de publicaţii, dar mai ales din cauza editurilor mai puţin cunoscute care au acceptat publicarea de astfel de lucrări, cât şi a tirajului foarte mic în care acestea au fost publicate.

Lecturați gratuit Spaţiul concentraţionar în literatura despre detenţie, autor Andreea Cătălina Șerban.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1046-0

Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Calitatea vieţii şcolare presupune posibilitatea de a răspunde prin modul de existenţă şi funcţionare a şcolii ca întreg la cerinţele clienţilor direcţi(elevi) şi ale clienţilor indirecţi(părinţii, comunitatea, societatea în ansamblul ei şi chiar profesorii şcolii).
Creşterea calităţii educaţionale pentru toţi este un concept dezvoltat în Marea Britanie, ce vizează cuprinderea în câmpul educaţional a tuturor elevilor, considerarea oricărei acţiuni destinate creşterii calităţii procentului educaţional din perspectiva tuturor celor supuşi educaţiei la nivelul instituţiei şcolare.

Lecturați gratuit Proceduri de asigurare a calităţii în educaţie din Marea Britanie. Comparaţie cu învăţământul preuniversitar românesc, autor Liliana Cristina Sandu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1045-3

Educația fizică și sportul, mijloace de socializare pentru ciclul gimnazial, autor Mihaela Voicu

Despre socializare știam că elevii au găsit o modalitate de a-și face prieteni în mediul virtual, imperiu ce a creat deja dependență în rândul elevilor din ciclurile primar și gimnazial. Este atât de simplu să socializezi pe Facebook, Instagram, Yahoo, Google +, încât comportamentul copiilor s-a schimbat complet. Prietenii sunt defapt o listă disponibilă într-un banal telefon conectat la internet, iar interacțiunea cu aceștia stă în vârful degetelor.

Plecând de la premisa că în educație trebuie schimbat ceva, mi-am propus să studiez Cum, Ce, Unde și în special De ce disciplina obligatorie Educație fizică nu mai este Regina disciplinelor, cu toate că are efecte benefice asupra elevilor din ciclul gimnazial, dacă este „prezentată” de specialiștii domeniului.

Lecturați gratuit Educația fizică și sportul, mijloace de socializare pentru ciclul gimnazial, autor Mihaela Voicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1041-5

Monografia Satului Sâg, autori Pr. Flavius-Ioan Lazăr, Prof. Loredana Lazăr

Fără a avea pretenţia de a fi spus tot ceea ce era de spus despre satul Sâg, această lucrare se vrea a fi o lectură plăcută şi interesantă despre trecut şi prezent. Colecţia de date despre sat, adunate din manuscrise, arhive, documente, cărţi şi pe cale orală de la bătrânii din sat, este menită să aducă în faţă realităţi ale trecutului pentru o mai bună înţelegere a prezentului.

Lecturați gratuit Monografia Satului Sâg, autori Pr. Flavius-Ioan Lazăr, Prof. Loredana Lazăr

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-36-7

Traditional vs. Modern Teaching Methods: Advantages and Disadvantages, author Nadia Mihaela Tache

I decided to write a thesis on Traditional vs. Modern Teaching Methods because I am facing a personal incertitude: “What methods should I use in my classroom?” Due to the recent popularity of modern methods, I have come to the point where I feel that I have to choose to follow either the model of the teachers whom I observed at school and it proved to be a good example, or the new model which has appeared on the language teaching scene.

Lecturați gratuit Traditional vs. Modern Teaching Methods: Advantages and Disadvantages, author Nadia Mihaela Tache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1019-4

Orașul – panoramă teoretică și practică, autor Marian Dragomir

În ultimul secol, spaţiul urban a devenit unul dintre spaţiile care poate crea valori proprii datorită oamenilor, ce încearcă să dea noi atribute teritoriului pe care îl locuiesc. În raport cu referenţialul rural păstrează cu acesta legături, în forme şi grade diferite, de la caz la caz. Dezvoltarea urbană conduce implicit la transformări ale vechilor elemente rurale. Pe linia diferenţelor specifice, dintre sat şi oraş, un exemplu poate fi numărul mare de oameni care locuiesc spaţiul citadin – spre deosebire de sat – această creştere demografică impunând o dezvoltare verticală a structurilor habitale. Dominaţia blocurilor şi a altor tipuri de construcţie pe verticală a dus la stabilirea unor relaţii interumane particulare, diferite faţă de sat.

Lecturați gratuit Orașul – panoramă teoretică și practică, autor Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1016-3

Marin Preda și Obsedantul deceniu, autor Marian Dragomir

Lucrarea de faţã prezintã succintã o privelişte concludentã asupra literaturii române a decenilui al VI-lea. Caracteristica de bazã a acestui deceniu este modalitatea de redare relaistã a literaturii. Deşi aceastã perioadã se caracterizeazã prin rigiditatea mantalitarã şi doctrine impuse asupra modului de realizare a actului creaţional, prozatorii au reuşit sã învingã acest sistem prin noi modalitãţi de redare a trãirilor comune.

Lecturați gratuit Marin Preda și Obsedantul deceniu, autor Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1017-0

Jocuri și fișe de evaluare în dezvoltarea preșcolarului, autor Alina-Maria Popa

Prin joc, preşcolarul se dezvoltă motric, volitiv, emoţional, împarte sarcini de grup, cooperează, se întăreşte moral, cunoaşte. Într-un cuvânt, se dezvoltă ca personalitate.
Mai mult, din momentul în care respectă regulile unui joc, se ordonează, se disciplinează şi concentrează, iar acestea toate, îmbinate cu creativitatea sa spontană şi nestăpânită de nicio regulă, fac din orice copil un univers unic, irepetabil, o minune indescriptibilă în limbajul cuvintelor. Începutul stă în joc.

Lecturați gratuit Jocuri și fișe de evaluare în dezvoltarea preșcolarului, autor Alina-Maria Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1020-0

Predarea-învățarea unităților de învățare pentru timp, autor Popa Alina-Maria

Predarea-învăţarea unităţilor de măsură pentru timp este o temă care a fost, este şi va fi mereu de actualitate, dacă ne gândim la aplicaţiile practice, din viaţa de zi cu zi. Dacă elevii îşi vor însuşi bine aceste noţiuni, ele vor facilita înţelegerea altor noţiuni, nu doar la matematică, ci şi la multe alte discipline ştiinţifice, dar în special la fizică. Aceste noţiuni sunt indispensabile şi la disciplinele tehnico-aplicative , dar şi la înţelegerea unor aspecte din natură, din viaţă sau din societate.

Lecturați gratuit Predarea-învățarea unităților de învățare pentru timp, autor Popa Alina-Maria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1028-6

Raportul joc-învăţare la preşcolari în cadrul activităţilor matematice, autor Popa Alina-Maria

Structurarea modului de gândire matematică a copilului preşcolar este o faţetă a dirijării procesului de cunoaştere a realităţi cu care copilul vine în contact direct sau indirect. Se justifică aceasta prin realizarea evidentă şi anume, aceea ca în procesul de cunoaştere, copiii la început sunt interesaţi de denumirea obiectelor, de însuşirea lor, ca apoi linia aceloraşi curiozităţi epistemice să fie interesată de raporturile corelative din realitate.
Datele psihologice asupra dezvoltării preşcolarului arată că înainte de a se forma la copii noţiunea de număr trebuie să aibă loc o serie de procese care să le asigure maturizarea şi deci, posibilitatea de înţelegere a conceptului de număr.

Lecturați gratuit Raportul joc-învăţare la preşcolari în cadrul activităţilor matematice, autor Popa Alina-Maria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1029-3

Monografia geografică a comunei Roșiori, județul Brăila, autor Georgeta Soare

Aflată în partea centrală a interfluviului Ialomiţa-Călmăţui, teritoriul comunei prezintă caracteristici asemănătoare cu subdiviziunea Câmpiei Române din care face parte, respectiv Câmpia Bărăganului Central, mai ales din punct de vedere al elementelor fizico-geografice.
Bărăganul lui Alexandru Odobescu şi Panait Istrati a devenit o amintire. Astăzi, vânturile violente nu mai mătură ciulinii, ducându-i dintr-o parte în alta, bordeiele săpate în pământ au dispărut, iar drumurile prăfoase de transhumanţa turmelor de oi bârsane s-au şters, rămânând doar “au fost odată…”.
În elaborarea acestei lucrări am plecat de la punctul de vedere modern, conform căruia obiectul de studiu al geografiei îl constituie mediul geografic, privit ca o unitate sistematică, ca
o unitate de diversităţi, ca o entitate de fenomene şi fapte fizico-geografice şi umano-economice care se condiţionează şi se influenţează reciproc, reflectându-se în peisajul specific – peisajul agrar din Bărăgan.
Acest studiu monografic m-a determinat să subliniez importanţa condiţiilor fizicogeografice în toate activităţile economice.

Lecturați gratuit Monografia geografică a comunei Roșiori, județul Brăila, autor Georgeta Soare

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0995-2

Auxiliar curricular Limba și literatura română, autor Mihaela Răducea

Lecturați gratuit Auxiliar curricular Limba și literatura română, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1021-7

Ghid metodologic Limba și literatura română. Modele de proiecte didactice pentru orele de limba și literatura română la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lecturați gratuit Ghid metodologic Limba și literatura română. Modele de proiecte didactice pentru orele de limba și literatura română la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1022-4

Formarea conduitei morale la vârstă preşcolară, autor Simona-Mihaela Onu

Nici o perioadă a dezvoltării psihice umane nu are caracteristici atât de numeroase ca perioada preşcolară. Expresia celor 7 ani de acasă, pe care omul îi are sau nu, reflectă tocmai importanţa constituirii bazelor activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate ce îşi pun pecetea pe comportamentele viitoare tocmai în această perioadă a prescolarităţii.

Omul înfruntă pericolele, pentru că se simte curajos, îşi ajută semenii pentru că este milos. S-ar părea că pentru a învăţa pe cineva să fie curajos sau caritabil, ar trebui învăţat să simtă.

Mediul solicită copilului nu numai adaptări ale comportamentului la diferite situaţii în condiţii de afecţiune şi protecţie dar creează, în acelaşi timp o mare sesizare a diversităţii vieţii, o antrenare a deciziilor, curiozităţii şi a trăirilor interne la situaţii numeroase. Concomitent se dezvoltă bazele personalităţii copilului şi capacităţile de cunoaştere şi comunicare.

Lecturați gratuit Formarea conduitei morale la vârstă preşcolară, autor Simona-Mihaela Onu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1010-1

Cultivarea creativității în școală, autor Aurelia Georgeta Stancu

Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în interiorul propriei sale fiinţe, deoarece goliciunea interioară corespunde unei apatii exterioare, unei incapacităţi de a înţelege realitatea şi de a avea comportamente adecvate.Prin originea ei, natura umană este creatoare. Dar creativitatea nu înseamnă doar receptarea şi consumul de nou, ci, în primul rând, crearea noului.

Lecturați gratuit Cultivarea creativității în școală, autor Aurelia Georgeta Stancu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1002-6

Valorificarea mărturiilor arheologice referitoare la dacii din Crișana, autor Florentina–Minodora Barta

Înțelegerea trecutului înseamnă un pas în construirea viitorului. În acest sens stau mărturie dacii din Crișana, care le oferă tinerilor de azi un exemplu de viață, de rezistență în fața primejdiilor, de creativitate, spiritualitate și originalitate.
Istoria e cea care, mai mult ca oricare disciplină, contribuie la formarea personalității unui om, la dobândirea unor valori și atitudini, ea îl învață să-și asume obligațiile care îi revin ca cetățean nu doar al țării, al Europei chiar. Învățarea istoriei cu ajutorul mijloacelor și metodelor moderne, pe lângă cele tradiționale, creează premisele formării unor tineri de perspectivă, cu vaste cunoștințe în diverse domenii, cu mare putere de înțelegere a fenomenelor actuale și cu capacitate de predicție a schimbărilor ce au loc în societate.

Lecturați gratuit Valorificarea mărturiilor arheologice referitoare la dacii din Crișana, autor Florentina–Minodora Barta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0998-3

Test book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare them for life. Also, the project is an opportunity for the teachers involved to develop professionally, because it challenges them to come up with ideas and it requires them to combine their knowledge, experience and expertise in a methodological approach which, though not entirely new, has been less used as a method of teaching and learning within the educational systems of the countries involved in the project.

Free download Test book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences.

ISBN 978-606-30-1003-3

Caracterizare fizico-geografică a văii Slănicului (afluent al Buzăului) cu privire asupra modului de utilizare al terenurilor, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol, autor Prof. Cristi-Petruș Haină

În dorinţa de a face cunoscută această regiune şi mai ales unele elemente, care-i conferă statutul de unicat, am încercat să realizez un studiu cu privire la modul de utilizare al terenurilor, protecţiei şi ameliorării resurselor de sol la nivelul bazinului hidrografic al Slănicului. Acest studiu este necesar având în vedere faptul că desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor socio-economice este strâns legată de cunoaşterea bazinului Slănic.

Lecturați gratuit Caracterizare fizico-geografică a văii Slănicului (afluent al Buzăului) cu privire asupra modului de utilizare al terenurilor, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol, autor Prof. Cristi-Petruș Haină.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0990-7

Limbajul discursului miniștrilor de externe, autor Andreea-Cătălina Șerban

Scopul lucrării de faţă îl reprezintă monitorizarea evoluţiei discursului şi implicit a structurilor care l-au generat. În vederea îndeplinirii acestuia vizăm următoarele obiective: depistarea mecanismelor retorice de funcţionare ale discursurilor ministrilor de externe şi a modurilor în care acestea au evoluat, identificarea influenţelor ideologice, evidenţierea clişeelor şi a stereotipurilor, precum şi identificarea miturilor politice prezente în discursurile diplomaţilor români.

Lecturați gratuit Limbajul discursului miniștrilor de externe, autor Andreea-Cătălina Șerban.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0981-5

Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete

Demersurile întreprinse în această lucrare au vizat înţelegerea comunicării în contextul instituţiilor de învățământ şi, mai ales, a legăturii sale cu managementul organizaţiei. Până în acest moment, atenţia acordată acestei problematici a fost destul de redusă, în special în România, unde există un număr foarte mic de lucrări publicate şi lipsesc cercetările ce abordează comunicarea la nivel managerial şi organizaţional, mai ales din punct de vedere practic.
Pentru o riguroasă susţinere a cercetării , eforturile de documentare au condus la studierea diferitelor articole, lucrări, cărţi şi manuale ale unor renumiţi experţi din domeniul comunicării şi managementului.

Lecturați gratuit Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0974-7

Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare didactică, autor Elena Roșioru

Nici televiziunea, nici internetul, nici cinematograful nu sunt duşmanii lecturii; doar excesul şi frecventarea lor necorespunzătoare poate sabota lectura şi dragostea de carte. O frecventare responsabilă a emisiunilor televizate, o navigare inteligentă pe internet pot stimula gustul lecturii, dovedind, astfel, că revoluţia electronică are capacitatea de a contribui la culturalizarea publicului.

Cartea a început să iasă treptat din spaţiul convenţional al bibliotecii, un spaţiu „surd”, al zgomotelor exterioare, şi să pătrundă în magazine, pe stradă, în bucătărie etc. Se poate „citi” cartea preferată fără să o ţinem în mâini şi fără să o avem în faţa ochilor, fiindcă e nevoie doar de un CD-player portabil, de CD-ul cu textul cărţii preferate şi de o pereche de căşti. Audiobook-ul îşi dovedeşte utilitatea în astfel de vremuri în care timpul este ocupat cu activităţi zilnice. Pe lângă avantajul audiobookului că poate fi ascultat oriunde şi oricât, vocea care povesteşte facilitează înţelegerea textului şi îl face mai plăcut. Lectura acestor cărţi este făcută fie de autor, fie de actori ale căror voci sunt inconfundabile.

Lecturați gratuit Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare didactică, autor Elena Roșioru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0946-4