Domenii | Autori

Studiu privind conţinutul şi eficienţa jocului de volei în zona III, autor Radu-Emil Buzan

Înţelegând continua perfecţionare a jocului de volei atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, prin intermediul acestui studiu voi încerca să aduc o mică contribuţie la îmbogăţirea materialului privind jocul în zona 3 la nivelul echipei C.S. Ştiinţa Bacău.
Pe această cale voi încerca să împărtăşesc celor implicaţi în jocul de volei, respectiv antrenori, profesori, jucători, un cumul de idei care ar putea contribui la dezvoltarea în general a jocului de volei.

Lecturați gratuit Studiu privind conţinutul şi eficienţa jocului de volei în zona III, autor Radu-Emil Buzan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1726-1

Motivația practicării sportului de performanță. Studiu privind motivația practicării voleiului de performanță, comparativ cu alte sporturi individuale și de echipă, autor Radu-Emil Buzan

Sarcinile psihologiei sportului de performanţă se regăsesc în general în încercările de rezolvare a aspectelor privitoare la pregătirea, îndrumarea, educarea sau motivarea sportivilor şi a echipelor din care aceştia fac parte.
La nivelul sportului de mare performanţă metodele şi tehnicile de asistenţă şi de pregătire psihologică sunt superioare celor tradiţionale, pentru că antrenamentul este individualizat, iar pregatirea psihologică se reduce la aplicarea metodelor de care are nevoie un anumit sportiv.

Lecturați gratuit Motivația practicării sportului de performanță. Studiu privind motivația practicării voleiului de performanță, comparativ cu alte sporturi individuale și de echipă, autor Radu-Emil Buzan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1727-8

Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Evaluarea este o componentă importantă a procesului instructiv – educativ. Ea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare – învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății contemporane.
Evaluarea națională reprezintă o evaluare sumativă, o evaluare de bilanţ a instruirii, care intervine la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot unitar, de exemplu: parcurgerea unei programe.
În urma cercetărilor efectuate, Evaluarea Naţională de la clasele primare este considerată utilă în mare măsură de către 50% din cadrele didactice chestionate.
Evaluarea Naţională de la clasa a II-a are scopul de a sugera ce schimbări trebuie făcute în strategia de predare a profesorului, iar Evaluarea Naţională de la clasa a IV-a are scopul de a pune un diagnostic al învăţământului primar.

Lecturați gratuit Program de formare a competenţelor cadrelor didactice pentru implementarea noii metodologii de evaluare în învăţământul primar, autor Diana-Narcisa Crişan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1718-6

Motivația și satisfacția profesională la cadrele didactice, autor prof. Florentina Grigore

Motivarea resurselor umane a devenit o preocupare continuă a managerilor din orice domeniu de activitate, iar sistemul de învăţământ nu poate face excepţie. Nenumărate studii de psihologie organizațională demonstrează că motivaţia şi satisfacţia angajaţilor sunt sursele esențiale care determină performanţele acestora.

Lecturați gratuit Motivația și satisfacția profesională la cadrele didactice, autor prof. Florentina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1699-8

Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de cărămidă şi piatră, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Sub aspectul cronologic am optat pentru sec. II – III pChr., adică din momentul în care avem primele ştiri despre fortificaţiile ce compun Limes Transalutanus şi până la data dispariţiei acestui sistem defensiv.
S-a avut în vedere, în măsura documentaţiei, descoperirile cuprinse în arealul din vestul Munteniei, aparţinând tuturor tipurilor de monumente ce ar putea condiţiona procesul de funcţionare al limesului, atât pentru a avea o viziune de ansamblu asupra fenomenului, cât şi pentru a încerca desluşirea raţiunilor care au dus la ridicarea lui.
Numai acestea ar putea contribui la o datare, cât de cât exactă, la modul de construcţie al valului şi lagărelor ce îl însoţeau de-a lungul traseului său şi la traseul pe care îl urma.

Autorul

Lecturați gratuit Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de cărămidă şi piatră, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1703-2

Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de pământ, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Deşi Troianul a fost intens cercetat, mai ales in ultimele decenii, el pune şi în prezent numeroase probleme. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta pe larg toate ipotezele referitoare la Limes-ul Transalutan. Această lucrare işi propune să trateze o serie de aspecte precum un scurt istoric al cercetărilor, prezentarea castrelor şi turnurilor care se aflau în imediata apropiere a acestuia. Se va insista asupra unor puncte arheologice şi situri cercetate sistematic, cum ar fi castrele de la Câmpulung-Jidava, Urluieni, Săpata de Jos, Gresia şi Băneasa.

Autorul

Lecturați gratuit Contribuţii arheologice la evoluţia cultural-istorică a nord – vestului Munteniei
în secolele II-III pChr. Fortificaţii cu incintă de pământ, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1702-5

Câmpulung Muscel – file de istorie – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Castrul de piatră de la Câmpulung-Jidava are formă dreptunghiulară şi măsoară 132,35 x 98,65 m, este orientat cu porta pretoria spre sud; agger-ul era lat de cca. 5 m; berma măsura 2,50 m, uşor înclinată; fossa avea o deschidere de 7,50 m şi o adâncime de 2,30 m (Petolescu, Cioflan 1995, 22). S-a identificat un al doilea şanţ, mai mic, lat de 3,50 m şi adânc de 1,20 m.

Autorul

Lecturați gratuit Câmpulung Muscel – file de istorie – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1701-8

Bârla – permanenţe istorice – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Menţinerea stăpânirii romane în Dacia a impus organizarea unui sistem eficient de apărare împotriva atacurilor barbare. Acesta era reprezentat, în zonele de graniţa, de valuri de pământ, în spatele cărora se aflau castre şi turnuri. Acest sistem defensiv poartă denumirea de limes.
La est de Olt s-a construit limes transalutanus, cu o lungime de aproximativ 235 km. Pornea de la Dunăre (castrul de la Flămânda), trecea pe la est de oraşul Roşiori de Vede, ajungând în zona submontană în faţa oraşului Câmpulung (castrul de la Jidava).

Autorul

Lecturați gratuit Bârla – permanenţe istorice – Monografie, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1700-1

Viaţa, un dar de la Dumnezeu, autor Manole Cșunea

Cu cât analizăm mai mult mecanismele vieții, cu atât mai complicate le descoperim, și cu atât mai mult descoperim că viața NU putea să apară de la sine. Nu este nevoie numai de o sursă de informație, dar și de “mașinăriile” complexe ale chimiei vieții, chiar de la început! De asemenea acum știm că noi ne schimbăm continuu, că nimic din copilul de altădată nu mai este prezent în adultul de acum și nimic material din adultul de acum nu va mai fi prezent în bătrânul de peste câțiva ani și totuși memoria, gândirea, obiceiurile, etc, eu-l care ne caracterizează, esența noastră, rămâne în noi.
Vom observa apoi de la pagina 45 că toate metodele de datare sunt inconsecvente și produc rezultate contradictorii, care nu sunt comunicate publicului, fiind prezentate doar acele rezultate care sunt în concordanță cu teoria evoluționistă. Dacă toată materia a apărut în același timp, lucru acceptat de toată lumea științifică, cum putem să spunem că o piatră este mai veche decât altă piatră, decât apelând la multe supoziții care nu pot fi verificate?

Lecturați gratuit Viaţa, un dar de la Dumnezeu, autor Manole Cșunea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1696-7

Ioan Slavici – nuvelist, autor Mihaela Asandei

În preocupările lucrării de față, am dorit să îl dezbat pe Ioan Slavici deoarece, exceptând câțiva istorici literari, opera sa literară nu s-a bucurat nici pe departe de atenția cuvenită.
Ioan Slavici face parte din constelația de aur a literaturii române. Lectura operei sale nu e un exercițiu aspru de voință, ci dimpotrivă o încântare, o întâlnire cu viața din viață, structurată în durabilă creație. Opera lui, de un realism robust, popular, viață din viață adevărată, nu a rămas doar un capitol ilustru de istorie literară. Ea nu e doar un document al unor vremuri revolute, nici numai mărturia moartă a unei anume etape din evoluția literaturii române. Este o realitate vie, organic încorporată în fluxul spiritualității noastre, un pisc al geniului creator românesc, exprimat inegalabil prin scriitorii cei mai iluștrii ai „ Junimii”.

Autoarea

Lecturați gratuit Ioan Slavici-nuvelist, autor Mihaela Asandei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1704-9

Studiu privind fundamentarea plăților făcute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Sectorul privat de asistenţă medicală obligă prin însăşi natura lui, la plata prestaţiilor după reguli economice, aşa cum se procedează pentru toate entităţile economice prestatoare de servicii. CNAS, ca instituţie publică, primeşte alocaţii bugetare (clasificate ca atare) doar pentru finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării ei; fondurile alocate pentru plata serviciilor medicale nu au acest regim şi trebuie folosite după reguli economice comune ambelor părţi
contractante.
Din aceleaşi resurse financiare şi în aceleaşi condiţii contractuale se finanţează şi serviciile medicale prestate de spitalele de stat, de unităţile de recuperare medicală, etc.
Toţi aceşti furnizori de servicii medicale, fie din sfera privată, fie din sistemul bugetar, generează costuri pentru serviciile prestate, costuri care trebuie recuperate prin calculaţiile de tarif.
Orice contract de prestări de servicii prevede cantitatea, tariful pe u/m şi valoarea totală convenită între părţi; suma lor, în cazul asigurărilor de sănătate reprezintă necesarul real de fonduri pentru finanţarea sistemului, necesar care trebuie acoperit din surse proprii şi din surse atrase în caz de deficit.
Aceste realităţi ar trebui să stea la baza construcţiei mecanismului de tarifare, de contractare şi decontare a serviciilor medicale şi repartizare a fondurilor pe domenii.
Din păcate, mecanismul reglementat nu are încă o abordare economică, nu se bazează pe costurile reale ale furnizorilor respectivi, pe ofertele de servicii medicale ale acestora, adică pe informaţii de la baza sistemului prelucrate succesiv către vârf, ci pe proceduri relativ bugetare de defalcare a fondurilor disponibile şi de calculare a tarifelor în limita acestora, totul făcut de la nivel central.

Autorul

Lecturați gratuit Studiu privind fundamentarea platilor facute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1694-3

Elemente de construcţie a comunicării – o abordare practică în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare specifice învăţământului gimnazial, autor Simona Mara Neacșu

Instrumentul indispensabil prin care se realizează atât acumularea de cunoştinţe, cât şi dezvoltarea posibilităţilor de folosire creatoare, de exprimare originală a acestora, este limbajul, mijloc de exprimare a conştiinţei noastre (prin vorbire şi scriere). Fără ajutorul cuvintelor nu ar fi posibil limbajul interior şi limbajul exterior, pentru că limbajul este suportul gândirii; gândim cu ajutorul cuvintelor şi este necesar să le utilizăm corect, clar şi coerent. Din aceste adevăruri reiese cât se poate de clar, rolul hotărâtor al exerciţiilor de dezvoltare a limbajului, de îmbogăţire a vocabularului, de însuşire a regulilor impuse de fonetică, de morfologie şi sintaxă.

Autoarea

Lecturați gratuit Elemente de construcţie a comunicării – o abordare practică în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare specifice învăţământului gimnazial, autor Simona Mara Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1681-3

Dezvoltarea modalităţilor de cunoaştere a elementelor de construcţie a comunicării prin activităţi curriculare şi extracurriculare în învăţământul gimnazial. Repere teoretice, autor Simona Mara Neacșu

Copilul învaţă să se exprime încă din primii ani de viață, de fapt, elementele de construcţie a limbii se învaţă în procesul exprimării, treptat, noţiunile de limbă devenind un instrument valoros în dezvoltarea vorbirii corecte a elevilor. Prin studiul limbii elevii îşi fundamentează ştiinţific exprimarea corectă, normele limbii devenind modele de urmat; dezvoltă logica elevului, ordonează ideile şi conferă coerenţă în comunicare.

Autoarea

Lecturați gratuit Dezvoltarea modalităţilor de cunoaştere a elementelor de construcţie a comunicării prin activităţi curriculare şi extracurriculare în învăţământul gimnazial. Repere teoretice, autor Simona Mara Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1680-6

Formarea deprinderilor de exprimare orală a elevilor din clasa a II-a, autor Alina-Ioana Tecșa

Lucrarea de faţă constituie rezultatul cercetarii mele din perioada noiembrie2005, ianuarie, februarie si martie 2006, atât la clasa I, cât şi la clasa a II-a dorind a pune în evidenţă necesitatea educării unei exprimări verbale corecte gramatical, dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului, comunicarea cu ajutorul limbajului, factorii de influenţă în dezvoltarea exprimării corecte, perfecţionarea capacităţii de exprimare orală şi a receptării mesajului oral.

Autoarea

Lecturați gratuit Formarea deprinderilor de exprimare orală a elevilor din clasa a II-a, autor Alina-Ioana Tecșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1687-5

Potenţialul turistic al litoralului românesc cuprins între Agigea şi Tuzla, autor Oana Emilia Matei

În prezent, este mai mult decât necesară amenajarea spaţiilor turistice existente prin modernizarea şi extinderea bazei de primire, diversificarea ei, introducerea în circuitul turistic a unor noi areale cu potenţial nevalorificat, dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului, ca o nouă formă de turism, legată de activităţile tradiţionale ale populaţiei.
Lucrarea cuprinde patru capitole ce încearcă să prezinte faptul că dezvoltarea turismului trebuie să fie durabilă sub aspect ecologic, viabilă şi rentabilă sub aspect economic şi echitabilă din punct de vedere etic şi social pentru comunitatea locală.

Autoarea

Lecturați gratuit Potenţialul turistic al litoralului românesc cuprins între Agigea şi Tuzla, autor Oana Emilia Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1686-8

Methodological guide, Coord. Nicoleta Nechita

The methodological guide has developed out o f the activities implemented within Erasmus+ project,„MIGRATION“ 2016-1-RO01-KA219-024814 for two years. It is the jointly work of teachers coming from eight countries: Romania (the coordinator), Sweden, Turkey, Autria, Spain, Croatia, Germany and Italy. The lesson plans are mostly about the migration process from different perspectives, they are diverse concerning the content, time and resources.
It is meant to be an inspirational tool for educators around the world not only to be used in the classroom, but also as informative resources as it provides detailed guidance in the development of materials and it also serves as a basis for the development of curriculum.

Lecturați gratuit Methodological guide, Coord. Nicoleta Nechita

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1665-3

Migration Without Borders, Profesori coordonatori: Nicoleta Nechita, Carmen Neagu, Mioara Singeorzan, Oana Dulea

Lucrarea ”Migration without borders” este o colecție de poezii și eseuri pe tema ”migrației” realizate de elevii participanți la Concursul Național ”Margareta Sterian” – 2017. Tema concursului a fost propusă în urma implementării proiectului internațional ”Migration”, nr de referinţă 2016-1-RO01-KA219-024814, din cadrul programului Erasmus+, ca o provocare a imaginației și creativității elevilor prin manifestările artistice, dar și ca o formă de conștientizare a acestui fenomen care ia amploare la nivel global și care prezintă atât provocări, cât și oportunități pentru întreaga Europă.

Lecturați gratuit Migration Without Borders, Profesori coordonatori: Nicoleta Nechita, Carmen Neagu, Mioara Singeorzan, Oana Dulea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1666-0

Elemente de teoria spațiilor Hilbert, autor Dana Georgiana Florea

Calculul variațional se ocupă cu studiul extremelor pentru o clasă specială de funcții numite funcționale. Aceste funcționale sunt definite pe submuțimi ale unor spații de funcții obișnuite. Din punct de vedere istoric, contribuții decisive la dezvoltarea calculului variational au adus Euler (1744), dar mai ales Lagrange (1760) care a dat metodele generale ale disciplinei și le-a aplicat în mecanică.

Autoarea

Lecturați gratuit Elemente de teoria spațiilor Hilbert, autor Dana Georgiana Florea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1664-6

Monografie școlară dâmbovițeană. Școala Lazuri în activități extrașcolare, autor Mihaela Alina Curcan

În lucrarea de față voi împărțași experiențele didactice trăite pe meleagurile satului nostru, satul Lazuri, comuna Comișani, județul Dâmbovița. Știm foarte bine că nimic nu capătă valoare dacă nu ne întoarcem la izvoare, la origini. Voi face apel la Legenda Comișanilor, atât de frumos scrisă de cel care a fost profesorul de limba și literatura română, Aurelian Trandafir.

Autoarea

Lecturați gratuit Monografie școlară dâmbovițeană. Școala Lazuri în activități extrașcolare, autor Mihaela Alina Curcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1676-9

Elemente de limbă și stil în textele de lectură suplimentară, autor Mihaela Alina Curcan

Succesul școlar, măsurabil în rezultate se bazează pe foarte multe aspecte. Un aspect extrem de important este asumare rolului de elev în cadrul procesului intructiv-educativ. Alături de cadre didactice și familie, elevul este un factor care trebuie să își înțeleagă destinul încă de mic. Asumarea, conștientizarea presupune acceptarea sarcinilor școlare. A citi suplimentar este una dintre sarcinile adesea refuzate de școlari. Nu găsesc motivația pentru a face acest lucru cu pasiune și însuflețire. “La ce mă ajută lectura?” este întrebarea adesea adresată de școlar. Acum, școala, dar și familia trebuie să formeze o echipă sudată pentru ca subiectul să înțeleagă de ce este nevoie de lectură suplimentară în viața sa.

Autoarea

Lecturați gratuit Elemente de limbă și stil în textele de lectură suplimentară, autor Mihaela Alina Curcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1677-6

Activitățile matematice în învățământul preșcolar, autor Mirela Stoian

Pe parcursul celor patru ani de grădiniţă, datele senzoriale se îmbogăţesc foarte mult, datorită lărgirii sferei de contact a copiilor cu noi şi variate obiecte şi aspecte ale mediului ambiant şi ca urmare a activităţii din ce in ce mai diferenţiate a analizatorilor.
Evoluţia formării reprezentărilor matematice nu rămâne numai la nivelul înregistrării unor date, la memorarea şi denumirea lor. Pe baza datelor senzoriale, începe să acţioneze gândirea. Furnizate în mod sistematic şi gradat, acestea constituie un permanent prilej pentru activizarea gândirii.

Autoarea

Lecturați gratuit Activitățile matematice în învățământul preșcolar, autor Mirela Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1653-0

Evaluarea activităților din grădiniță, autor Mirela Stoian

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp.
Evaluarea, însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea.
Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării.
În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de muncă independentă.

Autoarea

Lecturați gratuit Evaluarea activităților din grădiniță, autor Mirela Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1652-3

Primul război mondial în romanul românesc interbelic, autor prof. Laura Moțoi

Lucrarea şi-a propus să evidenţieze o generaţie care, condusă în primul război mondial de idealuri înălţătoare şi anume întregirea României şi schimbarea mentalităţilor, a fost deziluzionată şi înşelată în aşteptări. Sacrificiile s-au dovedit zadarnice, moravurile societăţii nu s-au schimbat, goana după înavuţire a devenit tot mai rapace. Cu o adâncă resemnare, combatanţii înflăcăraţi observă că nici tarele societăţii nu au putut fi schimbate şi nici ei nu au puterea să le schimbe. Faptele de eroism ale acestora nu îşi găsesc corespondent în realitatea de după prima conflagraţie mondială.
Fiecare dintre cei patru scriitori români prezentaţi în această lucrare a surprins, prin participarea directă sau nu la tragedia războiului, aspecte mai mult sau mai puţin marcante, având ca numitor comun falsa condiţie a eroismului soldaţilor români angrenaţi în focul luptelor din primul război mondial. În spatele actelor de vitejie ale tinerilor – desprinşi de pe băncile şcolii sau veniţi pe front pentru a-şi demonstra sieşi sau altora capacitatea rezolvării unei adevărate crize de personalitate- se ascund interesele meschine ale profitorilor de pe urma războiului.

Autoarea

Lecturați gratuit Primul război mondial în romanul românesc interbelic, autor prof. Laura Moțoi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1655-4

Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

În sistemul românesc de formare a cuvintelor (…) ca și celelalte limbi romanice, româna a manifestat preferință pentru derivare, în special pentru derivarea cu sufixe, și a folosit mai puțin derivarea cu prefixe, compunerea și schimbarea valorii gramaticale. S-a continuat astfel, în linii generale, situația din limba latină, în care cele trei procedee aveau aproximativ aceeași pondere. Trebuie observat, totuși, că, în etapa actuală, multe dintre sufixele vechi latinești sau împrumutate din alte limbi (mai ales din slavă) au pierdut din productivitate, locul lor fiind luat de sufixe neologice cu caracter internațional și că s-a dezvoltat mai mult derivarea cu prefixe internaționale, compunerea (mai ales compusele formate din elemente de compunere inexistente și independent în limba română, de fapt tot din elemente internaționale) și schimbarea valorii gramaticale, pe baza modelelor oferite de alte limbi moderne cu care româna se află în contact.

Autoarea

Lecturați gratuit Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1648-6

Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Contactul dintre limbi este în esență rezultatul unor fenomene extralingvistice, care presupune într-o formă sau alta fenomenul de bilingvism. Contactul se poate stabili între orice fel de limbi, diferite sau asemănătoare ca structură, legate sau nelegate între ele genealogic, dar influența este întotdeauna mai puternică între limbile cu structuri asemănătoare și întrudite genetic decât între limbi neînrudite genetic și tipologic.
Rațiunea fundamentală a împrumutului este nevoia practică, necesitatea de a acoperi termenii care lipsesc într-o limbă aflată într-o stare de inferioritate.
Deși orice limbă are posibilitatea evitării neologismului, printre altele prin polisemie, transfer funcțional și stilistic, derivare, compunere, schimbarea categoriei morfologice și calc lingvistic, toate limbile împrumută nume de obiecte și noțiuni necunoscute.
Din punct de vedere sincronic și având în vedere cauzele împrumuturilor, ele se clasifică în: împrumuturi propriu-zise și barbarisme.

Autoarea

Lecturați gratuit Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului, autor Camelia-Vasilica Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1647-9

The Role Of Films In EFL Classroom, autor Roxana Luiziana Baciu

I strongly believe that an English teacher is able to use new and interesting resources so that teaching becomes more pleasant and much more effective. Students feel that reading or writing about abstract topics, places or people is, on the one hand, not useful, and on the other hand – boring. My objective as an English teacher is to provide teaching tools so that my students find the confidence to share their opinions, to talk about themselves, to learn about their classmates and to discover information about other countries’ cultures.
One example of such an excellent tool used in teaching English as a foreign language is the film. I consider that the students’ motivation increases while watching films in the classroom because the screen captivates them and the mixture of sound and image is a stimulating way in which learners are exposed to language. Films are funny, interesting and they can lead students towards exchanges of opinions and ideas.

Autoarea

Lecturați gratuit The Role Of Films In EFL Classroom, autor Roxana Luiziana Baciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1651-6

Coordonarea în eseistica lui Andrei Pleșu, autor Adela Drăguț

În lucrarea lui Andrei Pleşu, Obscenitatea publică, se întâlnesc toate tipurile de coordonare: copulativă, adversativă, disjunctivă şi conclusivă, însă din punctul de vedere al frecvenţei, coordonarea copulativă şi adversativă sunt dominante.
Originalitatea stilului creator al autorului este pusă în evidenţă în structurile complexe din cadrul coordonării copulative, dar mai ales din cadrul celei adversative.
Fiind o lucrare critică la adresa lumii româneşti din zilele noastre, critică adusă politicii, comportamentului public, moravurilor, autorul creează o adevărată listă de defecte, pune în contradicţie idei, trage concluzii.

Autoarea

Lecturați gratuit Coordonarea în eseistica lui Andrei Pleșu, autor Adela Drăguț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1658-5

Prepoziția în limba română, autor Adela Drăguț

Lucrarea de față este dedicată exclusiv categoriei gramaticale a prepoziției. Cuprinde două capitole: în primul sunt tratate aspectele definitorii ale prepoziției (definiție, clasificare, modul de funcționare în anumite structuri, greșeli frecvent folosite în folosirea lor) și locuțiunile prepoziționale, în al doilea capitol sunt tratate în detaliu principalele prepoziții ale limbii române.

Autoarea

Lecturați gratuit Prepoziția în limba română, autor Adela Drăguț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1657-8

Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico-plastice, autor Györgyi Baki-Szmaler

Cultivarea la elevi a capacităţilor creatoare se realizează prin activitatea şcolară pornindu-se de la însuşirea unui bagaj de cunoştinţe, de informaţii care să fie prelucrate şi structurate în sfera arhitecturii mentale. Aceasta presupune respectarea unor coordonate în activitatea de direcţionare a actului creator de către toţi profesorii: încurajarea manifestărilor creatoare ale elevilor, sesizarea şi înlăturarea factorilor de blocaj care frânează creativitatea elevilor, stimularea în mod gradual şi sistematic a potenţialului creator al elevilor. Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârsta şcolară.

Autoarea

Lecturați gratuit Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico-plastice, autor Györgyi Baki-Szmaler

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1646-2

Structuri narative în romanele lui Gib I. Mihăescu, autor Ana Corina Tibu

Între 1919-1944, romanul psihologic, „proza cea nouă a scafandrilor sufletului”, cum afirma Gib I. Mihăescu, se impune în literatura noastră prin creaţia lui Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, H. P. Bengescu, Gib I. Mihăescu. Dintre aceste creaţii se desprinde o nouă viziune asupra posibilităţilor de cunoaştere a fiinţei umane.
Dintre toţi aceşti scriitori, l-am ales pe Gib I. Mihăescu, deoarece este un adept al psihologismului romanesc, un scriitor original, cu un timbru unic, inconfundabil. Opera sa este apreciată pentru originalitatea şi profunzimea analizei, pentru nota unică adusă în romanul romanesc din secolul XX.
Majoritatea criticilor actuali – Al. Piru, N. Balotă, O. Papadima- au făcut interesante şi aprofundate consideraţii pe marginea romanelor lui Gib I. Mihăescu şi au remarcat contribuţia acestuia, unitatea operei sale în cadrul tabloului diferenţiat al literaturii din opera interbelică.
În lucrarea de faţă mi-am propus să evidenţiez structurile narative din romanele lui Gib I. Mihăescu.

Autoarea

Lecturați gratuit Structuri narative în romanele lui Gib I. Mihăescu, autor Ana Corina Tibu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1635-6

Evaluarea – un instrument școlar, autor Ana-Maria Grama

Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De asemenea, rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar.

Autoarea

Lecturați gratuit Evaluarea – un instrument școlar, autor Ana-Maria Grama

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1637-0

Monografia comunei Valea Lungă, autor Ana-Maria Grama

Întocmirea monografiei comunei Valea-Lungă este un omagiu adus strămoșilor noștri, care au contribuit din plin la evoluția și dezvoltarea așezării. De asemenea, aspectul de astăzi, plăcut și pitoresc al comunei, m-a impulsionat să cercetez și să descopăr istoria ei.
Dacă ajungi vreodată să treci prin comună merită să te oprești o clipă și să te convingi singur de ospitalitatea localnicilor și de frumusețea locurilor.

Autoarea

Lecturați gratuit Monografia comunei Valea Lungă, autor Ana-Maria Grama

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1636-3