Domenii | Autori

Exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba şi literatura română în învăţământul primar, autor Prof. Laura Ioan

Lucrarea este structurată pe trei capitole distincte, două teoretice şi unul practic-aplicativ. Primul capitol reprezintă o trecere în revistă a particularităţilor psihice ale şcolarului mic.
Al doilea capitol se opreşte asupra inteligenţei umane, definind-o şi clasificând-o.
Ultimul capitol constituie partea esenţială a lucrării, cuprinzând şi detaliind toate etapele unei cercetări pedagogice: obiectivele cercetării, ipoteza de lucru, testarea iniţială, descrierea eşantioanelor, introducerea factorului experimental, testarea finală, consideraţii asupra desfăşurării cercetării.
Demersul meu se încheie cu o parte distinctă în care expun concluziile cercetării şi mi-am permis să formulez o serie de propuneri şi recomandări ce pot fi utile cadrelor didactice din ciclul primar în practica pedagogică.

Lecturați gratuit Exersarea inteligenţelor multiple în desfăşurarea activităţilor de limba şi literatura română în învăţământul primar, autor Prof. Laura Ioan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0730-9

ŢIGANIADA de Ion Budai-Deleanu, unica epopee a literaturii noastre încheiată, autor Daniela Nistor

Sensibilitatea literară contemporană găseşte răspunsuri consistente în cele două scrieri de la începuturile literaturii române. În ce mă priveşte, cred că putem îmbogăţi semnificativ imaginea primelor scrieri ale literaturii române citindu-le din această perspectivă.
În prezenta cercetare, mi-am propus să fac o analogie între propriile păreri – despre ceea ce înseamnă Ţiganiada – şi opiniile marilor critici literari în acestă direcţie.
Metodele de studiu folosite au fost: analiza acţiunilor şi documentelor literare şi istorice referitoare la Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu, precum şi sinteza argumentelor oferite de critica literară pentru unica epopee a literaturii noastre.
Am ales această temă, Ţiganiada, de Ion Budai-Deleanu, singura epopee a literaturii noastre încheiate, influenţată fiind de cursurile domnului profesor univ. dr. Nicolae Ioana, adevărate prelegeri oglindite în lumina literaturii române.
Construcţiile şi concluziile detaşate din cercetarea şi studierea documentelor privind Ţiganiada, singura epopee a literaturii noastre încheiate face ca această lucrare să fie unică.

Metodist,
prof. înv. primar Ilie Ana- Simona

Lecturați gratuit ŢIGANIADA de Ion Budai-Deleanu, unica epopee a literaturii noastre încheiată, autor Daniela Nistor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0713-2

Valenţele formativ-educative ale jocului didactic în activitatea matematică, autor Maria Carmen Drîngu

Lucrarea de faţă este axată pe evidenţierea rolului strategiilor didactice activ-participative, în esenţă jocul didactic, în stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţătură şi creşterea randamentului acestora.
“Jocul este cea mai bună introducere în arta de a munci!”, afirma E. Claparede.
Dezvoltând această idee, autoarea promovează un stil didactic creativ, exigent, deschis, subordonând jocul didactic realizării obiectivelor educaţiei. Fiecare moment din jocurile alese de copii sau obligatorii este valorificat în mod direct de autoare, pentru a le forma copiilor trăsături pozitive de caracter, însuşiri morale superioare, sentimente şi deprinderi de comportare.

Metodist,
prof. înv. primar Ilie Ana- Simona

Lecturați gratuit Valenţele formativ-educative ale jocului didactic în activitatea matematică, autor Maria Carmen Drîngu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0741-5

Labirintul cunoașterii, autor Eugenia Stoichitoiu

Culegere cu subiecte realizate la Concursul Judeţean de Cultură Generală ”Labirintul”, concurs destinat elevilor de clasa a IV-a.

Lecturați gratuit Labirintul cunoașterii, autor Eugenia Stoichitoiu.

Culegerea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0725-5

Aspecte lingvistice ale terminologiei juridice, autor Georgescu Alice Ștefania

În dubla calitate de filolog și de viitor specialist în drept am realizat acest studiu dorind să evidențiez faptul că în activitatea desfășurată de practicienii dreptului, precum: avocați, juriști, judecători, procurori, limbajul juridic se folosește în fiecare moment al carierei lor insistând în acest sens asupra limbajului juridic și implicit asupra vocabularului, fiind de mare interes mai ales nespecialiştilor, care nu cunosc cum a avut loc trecerea dinspre vocabularul limbii standard spre cel juridic, dar și viceversa.

Lecturați gratuit Aspecte lingvistice ale terminologiei juridice, autor Georgescu Alice Ștefania

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0717-0

Bariere in comunicarea profesor-elevi, autor Georgescu Alice Ștefania

Educația în sens larg presupune artă, pregătire, îndemânare, capacități psihopedagogice, valori, dar și talent. Fiind practicată de generații întregi, aceasta trebuie să atingă perfecțiunea. Activitățile didactice desfășurate în cadrul orelor de curs depind de relația dintre cadrul didactic și elevi și anume de eficiența cu care profesorul reușește să interacționeaze cu elevii, să se apropie de ei dincolo de legătura strictă de transmitere a informațiilor care se poate forma între un dascăl și elevii săi.

Lecturați gratuit Bariere in comunicarea profesor-elevi, autor Georgescu Alice Ștefania

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0716-3

Aspecte ale calităţii vieţii în comunele din judeţul Botoşani, autor Trăeniţa Buhaschi

Lucrarea încearcă să structureze diferiţi indicatori ai calităţii vieţii obţinuţi din datele Institutului de Statistică şi de la alte instituţii abilitate şi să ofere un tablou real al acestor indicatori în comunele judeţului Botoşani şi de asemenea să contureze diferenţele dintre diferite zone ale judeţului prin analiza diferenţiată a acestor indicatori.

Lecturați gratuit Aspecte ale calităţii vieţii în comunele din judeţul Botoşani, autor Trăeniţa Buhaschi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0714-9

Încălzirea locală, panouri termo-aerosolare, centrale peleți, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

E timpul să fim ECO, să gândim de două ori înainte de a face ceva, iar când o facem să fie ECOlogic, să fie ECOnomic și să aibă ECOu și asupra celorlalți.
Și putem începe chiar acum…
Să ne obligăm la o viață ECOnomică, să avem o conduită ECOlogică, pentru a ne ajuta pe noi înșine să supraviețuim în confruntarea pe viață și pe moartea pe care o ducem tot cu noi….
Pentru că poluarea afectează sănătatea, produce pagube materiale, pierderea forței de muncă, duce la schimbări climatice ireversibile, afectează agricultura și producția de alimente, iar curentul electric consumă cea mai mare sumă de bani, mi-am propus ameliorarea acestora, prin schimbări ECOlogice și ECOnomice în unitatea de învățământ preuniversitar din localitatea Roznov.
Soluțiile propuse vor putea duce la diminuarea cheltuielilor, la creșterea gradului de confort al tuturor persoanelor ce își desfășoară activitatea zilnică în areal, dar și celor ce locuiesc în apropiere, prin reducerea emisiilor de CO2 ce se degajă zilnic urmare la arderea combustibilului solid.

Lecturați gratuit Încălzirea locală, panouri termo-aerosolare, centrale peleți, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0724-8

Mașini unelte pentru prelucrarea lemnului. Auxiliar didactic, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

În cadrul acestui auxiliar, elevii se vor familiariza cu mașinile unelte folosite pentru prelucrarea lemnului, vor dobândi competenţe privind executarea operaţiilor de prelucrare mecanică a acestora la maşini simple în condiţii de securitate a muncii. Vor fi capabili să verifice din punct de vedere calitativ şi dimensional piesele prelucrate şi eventual vor remediadefecte, în condiţii de securitate a muncii.
Calificarea de Tâmplar universal oferă posibilitatea dobândirii de cunoştinţe şi deprinderi care vor permite continuarea pregătirii la calificarea de nivel avansat, ori găsirea unui loc de muncă eventual, să deschiderea propriei afaceri.
Materialul constituie un îndrumar, pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate.
Auxiliarul face parte din cultura de specialitate pentru domeniul de bază Fabricarea produselor din lemn, a învățământului profesional și tehnic și vine în sprijinul profesorului și elevului.

Lecturați gratuit Mașini unelte pentru prelucrarea lemnului. Auxiliar didactic, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0712-5

Amintiri. Cartea copilăriei mele, Coord. Maria Georgescu

Timpul aleargă…. Parc[ ieri întâmpinam, într-o aurită zi de toamna, niște copii sfioși, stăpâniți de emoții, unii chiar cu lacrimi in ochi, rugători,ce voiau parca să spună „Nu mă lăsa singur la școală …”

Vă mai amintiți ?

Ne-am întâlnit în curtea scolii, Povestea noastră începea. Începea cu momentele de descoperire a școlii, a clasei, a băncii, a colegilor; începea cu suspine de teamă sau sfioase semne de prietenie.

A venit vremea bastonașelor, a literelor a primelor adunări, apoi problemele, tabla înmulțirii, cititul, povestitul…. si anii au trecut… Privind in urma totul ni se pare acum atât de simplu si ne vine să zâmbim, gândindu-ne cât de greu am scris primul cuvânt, cuvântul „mama”. Orice muncă cere efort și munca noastră a cerut un efort, dar efortul a fost încununat de multe bucurii. Voi sunteți bobocii de acum patru ani. Ați crescut, ați muncit, ați si greșit (unii mai mult, alții mai puțin) si din greșeli am învățat cu toții.

La toamnă veți începe clasa a V-a: obiecte de studiu noi, profesori noi. Nimic nu trebuie să vă sperie, deoarece ceea ce ați învățat în acești patru ani constituie baza pe care se va putea înălța învățătura viitoare. Pășiți încrezători în voi spre clasele mai mari; creșteți sănătoși la trup si la minte; învățați cu dragoste si cu sârg, spre bucuria părinților si a mea – învățătoarea voastră.

Lecturați gratuit Amintiri. Cartea copilăriei mele, Coord. Maria Georgescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0718-7

Impactul violenței familiale asupra performanțelor copilului de vârstă școlară mică, autor Carmen Mihaela Săndulescu

În societatea actuală se poate vorbi de o creștere a ratei de agresivitate în rândul copiilor, vârsta acestora coborând chiar către clasele primare. Mai grav este faptul că în afara cadrelor didactice și în ultimul timp al psihologilor școlari, nimeni nu este îngrijorat și nu caută soluții pentru remedierea acestui fenomen, nici familia, nici societatea nu întreprind măsuri pentru scăderea gradului de agresivitate și micșorarea numărului de cazuri de violență care se petrec pe stradă și uneori chiar în școli. Deși aceste acte de violență nu sunt în totalitate grave,nu au întotdeauna urmări nefaste sau leziuni, totuși ele există și au efect negativ asupra climatului școlar, cadrele didactice confruntându-se zilnic cu situații în care elevii folosesc între ei violența fizică și mai ales un limbaj violent.
Există foarte mulți copii care au tendință de comportament violent, care foarte greu fac față regulamentelor școlare tocmai datorită conflictualității din familiile din care provin, în care au fost victime ale violențelor.
Din acest motiv, lucrarea își propune să pătrundă în substanța, producerea și mecanismele manifestărilor comportamentale violente din sânul familiei, factor principal în diminuarea performanțelor copilului de vârstă școlară mică.

Lecturați gratuit Impactul violenței familiale asupra performanțelor copilului de vârstă școlară mică, autor Carmen Mihaela Săndulescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0704-0

Ghid metodic de educaţie rutieră, autori prof. Japalela Tamara Veronica, prof. Ilie Ana Simona, prof. Drîngu Maria Carmen

Visul fiecărui copil este să împlinească mai repede 18 ani şi să îşi ia permisul de conducere. Conştientizarea lui, încă de când este elev, asupra principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere cu consecințe deosebit de grave, îl va face să fie un şofer mai responsabil atunci când va obţine permisul de conducere.
Scopul activităților de educație rutieră este prevenirea vătămării copiilor și adolescenților prin accident rutier, prin formarea abilităților, competențelor și comportamentului rutier.

Lecturați gratuit Ghid metodic de educaţie rutieră, autori prof. Japalela Tamara Veronica, prof. Ilie Ana Simona, prof. Drîngu Maria Carmen.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0705-7

Manualele şcolare – analiza manualelor şi opinia cadrelor didactice, autor Maria Carmen Drîngu

În ultimii ani au apărut foarte multe materiale informative, şi în aceste condiţii, alegerea unui manual sau a unor auxiliare din mai multe elaborate pentru o singură disciplină, este o șansă benefică și necesară care vine în sprijinul unei învățări performante, a formării la elevi a competențelor stabilite în programe. Pentru o anumită disciplină de studiu, clasă, sau treaptă de şcolaritate, pot exista mai multe manuale şcolare alternative. Acestea se bazează pe modalităţi diferite de abordare, operaţionalizare a conţinuturilor, care contribuie în cele din urmă la atingerea finalităţilor curriculare cuprinse în programele şcolare.

Lecturați gratuit Manualele şcolare – analiza manualelor şi opinia cadrelor didactice, autor Maria Carmen Drîngu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0708-8

Creativitatea – un pas important către viitor, autor Maria Carmen Drîngu

A gândi creativ înseamnă să te folosești de tot ceea ce ai, de ceea ce poţi tu, dar şi de ceea ce ştii, pentru a genera noi idei, soluții noi cu scopul de a rezolva o anumită problemă. Trebuie mai întâi să te cunoşti pe tine, să îţi foloseşti imaginaţia, să creezi multe analogii și să privești lucrurile din perspective diferite.
De aceea se poate vorbi de o artă a gândirii, adică o activitate capabilă să beneficieze, substanţial, de un şir întreg de cunoştinţe, de o exercitare adecvată fără ca acest fapt să însemne excluderea intuiţiei şi a fanteziei în căutarea soluţiilor.

Lecturați gratuit Creativitatea – un pas important către viitor, autor Maria Carmen Drîngu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0693-7

Genuri şi specii literare, autor Mădălina-Elena Dumitraşcu

Prezenta carte abordează o temă foarte întâlnită astăzi, şi anume, genurile şi speciile literare, un subiect prolific şi foarte des întâlnit în publicaţiile ultimilor ani datorită faptului că reprezintă o parte importantă din programa examenului de Evaluare Naţională. Astfel, lucrarea de faţă se adresează elevilor, venind în sprijinul acestora în pregătirea examenului, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere creativ.

Lecturați gratuit Genuri şi specii literare, autor Mădălina-Elena Dumitraşcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0706-4

Discovering the link in the inkling: “The Pilgrim’s Progress” and “The Pilgrim’s Regress”, author Rebeca Olaru

My present study endeavours to bring together under the same magnifying glass two writers belonging to different centuries, who, though physically distanced were close at heart.
The choice is mainly grounded on personal edification, but also on a desire to show that Christian literature still represents a subject of interest, and is still attractive for some students. Although there is a minority amongst them who approaches it for their papers, I was determined to be one of them.
I find we live worse times of ignorance than before, though ignorance has been a “luxury” that all people could afford in all times. In truth, some are the victims of ignorance unwillingly, due to circumstances they did not choose.
In writing on John Bunyan and C. S. Lewis, I try to search some of the things for myself, which I might have left aside before due to ignorance. I am touching some theological issues which I reckoned helpful for a better understanding of the writers’ religious positions. Some of the things I have discovered have puzzled me, and I am not bringing them forth for debate or to contrast the writers’ personal beliefs. I choose to walk in charted territories in the limits of my understanding and capability.
Bunyan’s The Pilgrim’s Progress has its place in the bag of my early childhood odds and ends. Because I then could enjoy only the pictures and the cartoon movie, but still be impressed, I believed I had to relive the experience, but accompanied by the reading.

Lecturați gratuit Discovering the link in the inkling: “The Pilgrim’s Progress” and “The Pilgrim’s Regress”, author Rebeca Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0699-9

The EFL Class: Grounds for Cultivating Digital and Emotional Literacy, author Rebeca Olaru

My goal in this paper is to draw attention to technology and the Internet in present and future times, as well as to the concept of Emotional Intelligence, and to analyze how these central issues influence the course of society and of education in particular, contextualizing it to the English class.

Lecturați gratuit The EFL Class: Grounds for Cultivating Digital and Emotional Literacy, author Rebeca Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0698-2

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă la elevii claselor a III-a şi a IV-a, autor Mihaela Polyana Babă

Elevii zilelor noastre rareori citesc o carte sau poate deloc. Un rol important în a-i îndruma pe elevi spre lectură îl au deopotrivă învăţătorii şi părinţii. Însă în condiţiile în care părinţii sunt preocupaţi mai degrabă de grija zilei de mâine decât de educaţia copilului sau nivelul lor de pregătire este scăzut, sarcina de a lărgi orizontul elevilor revine în cea mai mare măsură şcolii. Faptul că sunt atraşi de alte mijloace de informare (televizor, computer) şi uită că doar prin lectură îşi pot îmbogăţi vocabularul sau că trăiesc într-un mediu social şi cultural care nu le oferă posibilitatea dezvoltării intelectuale, nu trebuie privit ca o fatalitate. Din aceste considerente am dorit să aduc un serviciu atât elevului, cât şi grupului social din care face parte, ştiind că „a-l face pe copil să-şi vorbească corect limba şi să o înţeleagă bine, înseamnă a servi deopotrivă individul şi societatea”.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă la elevii claselor a III-a şi a IV-a, autor Mihaela Polyana Babă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0697-5

Strategii didactice activ-participative de predare a nuvelei la clasele de gimnaziu, autor Prof. Oana-Raluca Zazuleac

Premisa de la care pornește lucrarea de față este aceea că învățarea nu este doar un proces de înmagazinare de cunoștințe, ci o activitate care implică efort cognitiv, volitiv și emoțional din partea elevilor care trebuie să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele și emoțiile. De aceea, experimentul prezentat aici își propune să cerceteze în ce măsură utilizarea metodelor activ-participative în cadrul orelor de literatură conduce la îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, le stimulează creativitatea, le dezvoltă capacitate de interpretare și analiză a textului literar și gustul estetic.

Lecturați gratuit Strategii didactice activ-participative de predare a nuvelei la clasele de gimnaziu, autor Prof. Oana-Raluca Zazuleac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0646-3

Calculul variaţiilor cu aplicaţii în geometrie şi optică, autor Prof. Camelia Aurora Dumitrescu

Sinteza subansamblurilor formate din lentile reprezintă etapa finală a calculului de proiectare a unui sistem optic original. Ea urmează etapei calculului de gabarit, care, în general, se bazează pe algoritmi stabiliţi pentru fiecare tip de aparat optic, cu structură elaborată pe considerente de optică geometrică. Calculul de gabarit modelează matematic schema optică asociată aparatului. Literatura de specialitate, deşi nu foarte bogată în reţete de calcul de gabarit, oferă totuşi căi de determinare a parametrilor optici ai subansamblurilor din diverse scheme optice ale grupelor de aparate clasice, cum ar fi lupa, luneta, microscopul, aparatele de proiecţie etc. Diverse surse pot indica algoritmi asemănători, dar nu identici, dat fiind faptul că nu există metode riguroase şi complet determinante cum sunt standardele de calcul din alte domenii tehnice tradiţionale.

Lecturați gratuit Calculul variaţiilor cu aplicaţii în geometrie şi optică, autor Prof. Camelia Aurora Dumitrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Editura Sfântul Ioan
ISBN 978-606-94216-3-5

LE FRANÇAIS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL, autor Carmen Lăcrămioara Pora

Ayant comme point de départ le thème envisagé „L’enseignement du vocabulaire de spécialité dans les lycées économiques”, aussi bien que mon expérience en tant que professeur au Collège Économique „Mihail Kogălniceanu” de Focşani, j’essaie de proposer un modèle de manuel support pour la classe de français en option facultative pour la XII-ème classe, classe de terminale.
Cet ouvrage s’adresse aux élèves qui ont intérêt à acquérir une bonne compétence en français des affaires et à ceux qui veulent enrichir leurs connaissances de langue, culture et civilisation socio-économiques. Par ce manuel je me propose d’offrir un appui efficace aux élèves qui étudient la langue française dans des buts commerciaux.
L’ouvrage présente des activités économiques de l’entreprise: vie financière, marketing, comptabilité, publicité, informatique, etc.

Lecturați gratuit LE FRANÇAIS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL, autor Carmen Lăcrămioara Pora

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0685-2

Materiale, procese și tehnici. Suport pentru lucrări de specialitate, autor Lect. univ. dr. Valentina Ștefănescu

Tehnica modernă foloseşte din ce în ce mai mult metode de prelucrare a fibrelor şi ţesăturilor pe cale chimică, ţinându-se seama de însuşirile fundamentale ale materiilor prime ce intră în componenţa amestecurilor. Cunoaşterea proprietăţilor fizico-mecanice, tehnologice şi chimice se impune din ce în ce mai mult pe măsură ce creşte ponderea ţesăturilor produse din amestecuri de fibre sau chiar din fibre sintetice.

Lecturați gratuit Materiale, procese și tehnici. Suport pentru lucrări de specialitate, autor Lect. univ. dr. Valentina Ștefănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0657-9