Domenii | Autori

Arhiva

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodologic în domeniul didacticii și specialității, autori Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana


Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în context european. A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de a oferi programe/proiecte de educaţie, în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale și europene. Acest proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor permanentă.

Lecturați gratuit Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodologic în domeniul didacticii și specialității, autori Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4926-2

Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu


În cercetarea desfășurată am dorit să analizăm rolul emoțiilor pozitive în atingerea unui nivel înalt de performanță care presupune stimularea nevoilor afective ale angajaților prin practici motivaționale care necesită relații pozitive, implicare în muncă, ce conduc la sentimente de împlinire profesională. Eșantionul a fost format din 48 de cadre didactic din mediu rural și urban. Am efectuat analize corelative între emoții pozitive și satisfactia cu viața și satisfacția în muncă și analize diferențiale ale acestor dimensiuni în funcție de datele demografice.
Rezultatele au arătat că emoțiile pozitive influențează starea de bine și satisfacția în muncă și au clarificat relația dintre emoții și performanța percepută de profesori.

Lecturați gratuit Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4913-2

Auxiliar de sprijin pentru activitățile din Grădiniță. Activitate matematică și Cunoașterea mediului, autor Maria-Raluca Florescu


Lecturați gratuit Auxiliar de sprijin pentru activitățile din Grădiniță. Activitate matematică și Cunoașterea mediului, autor Maria-Raluca Florescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4912-5

Lumea personajelor din povești, autor Anuța Timiș


Lecturați gratuit Lumea personajelor din povești, autor Anuța Timiș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4910-1

Steluțele se joacă cu numere. Auxiliar de activități matematice pentru grupa mare, autor Prof. Jenica Siteavu


Lecturați gratuit Steluțele se joacă cu numere. Auxiliar de activități matematice pentru grupa mare, autor Prof. Jenica Siteavu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4904-0

Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol


Universul literaturii oferă un câmp virtual infinit de teme, idei, opţiuni creatoare. Ar fi necesar firul de aur al Ariadnei care să ne călăuzească prin acest labirint spre centrul iradiant al ideii creatoare. Prezenta lucrare nu este ceea ce se numeşte în mod obişnuit un studiu al operelor ce aparțin literaturii populare, ci doar un punct de plecare, un pretext prin care se pot evidenţia valențele creațiilor literaturii populare, precum și o serie de metode şi mijloace de învăţământ utilizate în cadrul orelor de limba şi literatura română, la clasele I-IV.

Lecturați gratuit Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4902-6

Malul sângelui, autor Vlad Opran


I. Cuvânt către cititor

Aici, unde câmpul ia foc în amurg
Se înalță așezările noastre
Din lutul prin albia căruia curg

Atât de îndepărtatele astre.

Brazde adânc semănate cu umbre
Străbat ținutul acesta de aur -
Demult, oameni cu privirile sumbre
Au vărsat sânge aprins de balaur.

Uneori, după vreo rară furtună
Când frunzele străzii picură șoapte,
Poți auzi cum ascuns după lună
Monstrul acela se tânguie-n noapte.

Lecturați gratuit Malul sângelui, autor Vlad Opran

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4897-5

Conferința internațională „Sinergii educaționale privind practicile STEAM”, 31.08.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, 2020 -1-RO01-KA229—079815, „Synergies for Remigrants Children Inclusion”, Coordonatori: Prof Camelia Elena BUCȘA, Prof. Mirela Geanina RADU


Lecturați gratuit Conferința internațională „Sinergii educaționale privind practicile STEAM”, 31.08.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, 2020 -1-RO01-KA229—079815, „Synergies for Remigrants Children Inclusion”, Coordonatori: Prof Camelia Elena BUCȘA, Prof. Mirela Geanina RADU

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4931-6

Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, autor Elena Beatrice Ștefănescu


My chosen theme is Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, because I consider the study of English verbs as one of the most difficult themes in the learning of the English language and at the same time one of the most important aspects so that the learners may gain effective communication skills.

Lecturați gratuit Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, autor Elena Beatrice Ștefănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4901-9

Auxiliar curricular. Soluții, autor Monica Răveanu


Lecturați gratuit Auxiliar curricular. Soluții, autor Monica Răveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4900-2

Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică


A fi cadru didactic înseamnă a fi o prezenţă semnificativă în viaţa elevilor. Mult discutata autoritate a profesorului nu se reduce la posesia cunoştinţelor de specialitate, ci derivă şi din capacitatea acestuia de a alterna strategiile didactice, adaptându-le situaţiilor educaţionale, de a repartiza responsabilităţi elevilor, de a mobiliza elevii la cooperarea în grup, de a valorifica valenţele relaţiei învăţător-elev, în sensul unui dialog real.
Situată în acest context, cercetarea de faţă, încearcă să ofere soluţii practice care să contribuie la creşterea randamentului şcolar şi la coeziunea grupului de elevi prin optimizarea comunicării şi a climatului socio-afectiv.

Lecturați gratuit Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4889-0

Exersăm, ne dezvoltăm și matematica prin joc și joacă repetăm. Auxiliar didactic pentru clasa a III-a, autor Titiana-Carmen Ioniță


Lecturați gratuit Exersăm, ne dezvoltăm și matematica prin joc și joacă repetăm. Auxiliar didactic pentru clasa a III-a, autor Titiana-Carmen Ioniță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4888-3

Jocul și cântecul – elemente esențiale în educația muzicală, autor Inovan Bertók Renata


De-a lungul anilor am încercat să introduc cântecul și jocul în diferite momente ale lecției și am ajuns la concluzia că elevii se acomodează cu modificările și schimbările foarte repede și chiar le place să nu fie toate orele gândite la fel. Bineînțeles etapele privind pregătirea psihică și vocală cu încălzirea vocii, exerciții ritmice se îmbină armonios cu noțiuni teoretice gândite sub formă de ciorchine, desene legate de cântece sau de anotimpul în care se face lecția și nu în manieră clasică- tradițională, în care profesorul vorbește, dictează și scrie pe tablă, iar elevii copiază lecția și sunt atenți la profesor. Am ales această temă deoarece din anul 2004 predau, și de-a lungul anilor, am învățat la cursuri, din resurse educaționale deschise, de la copii, diferite jocuri ritmice, melodice /jocuri didactice cu sau fără cântece care au avut mai mare succes decât tradiționalele exerciții muzicale. Dacă exercițiile de cultură vocală, ritmice sau melodice le tranform și le gândesc puțin diferit-adaug 2 reguli, ele vor deveni jocuri. iubesc ideea de joc, deoarece aecasta a fost și este principala activitate a copilului.

Lecturați gratuit Jocul și cântecul – elemente esențiale în educația muzicală, autor Inovan Bertók Renata

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4882-1

Avantajele comunicării eficiente între profesori şi elevi, autor Daniela Simona Buzera


Când intenţionăm să vorbim despre comunicare, fie şi doar din raţiuni tangenţiale, la o altă temă propusă spre dezbatere observăm aproape imediat un fenomen interesant: termenul de comunicare se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale cu multiple (şi deseori neaşteptate) ramificaţii, fiind văzut drept parte integrantă şi în acelaşi timp, cuprinzând procedural un mare număr de ştiinţe.
În acest mod, ne aflăm în faţa unui câmp extreme de generos de posibilităţi, dar, în aceeaşi măsură, dificil de surprins de către o abordare globală; comunicarea poate astfel să capete accentele unor definiţii lingvistice, psihologice şi psihosociale, filosofice, matematice, pedagogice, etc.

Lecturați gratuit Avantajele comunicării eficiente între profesori şi elevi, autor Daniela Simona Buzera

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4877-7

Ziua în care soarele nu a mai apus, autor Larisa Roșca


Lecturați gratuit Ziua în care soarele nu a mai apus, autor Larisa Roșca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4876-0

De la literatură la muzică. Auxiliar didactic pentru învățarea limbilor străine, autor Elena Corbeanu


Discursul literar și versurile melodiilor devin din ce în ce mai mult un dialog strategic pentru ora de limbi moderne. Studiul melodiilor devine o sursă de abilități fundamentale pentru predarea limbii străine este inseparabilă de studiul literaturii. Această abordare permite elevilor să descopere o mare diversitate de texte și perspective, combinând în același timp abordările
interne și externe, lectura, ascultarea și interpretarea, captarea și producerea, plăcerea, jocul și cultura.

Lecturați gratuit De la literatură la muzică. Auxiliar didactic pentru învățarea limbilor străine, autor Elena Corbeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4875-3

Moartea, somnul și visul din perspectivă biblică, autor Alexandru Prundeanu


Noi, creştinii evanghelici de toate confesiunile, ne întemeiem pe ce spune Biblia despre rai şi iad. Legat de acestea, există multe păreri diferite, dar nu toate au susţinere biblică. Unii cred, de pildă, că între moarte şi înviere, omul este inconştient sau anihilat. Există şi o comparaţie între moarte şi somn, scoasă chiar din unele versete biblice [46] , aşa că, din acest motiv, am analizat şi versetele care vorbesc despre somn. Iar, cum în timpul somnului putem să şi visăm, am analizat şi versetele care se referă la vis.

Lecturați gratuit Moartea, somnul și visul din perspectivă biblică, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4820-3

Îndrumător didactic cu sugestii de planificare și tipuri de activități ce pot fi susținute pe tema „Insecte”, autori Prof. înv. preșcolar Botezatu Gabriela, Prof. înv. preșcolar Costache Roxana


În cadrul acestui ghid –îndrumător didactic pentru cadre didactice veți descoperi o colecție de activități distractive și captivante, potrivite pentru proiectul tematic despre insecte și mici viețuitoare, ce pot fi utilizate și în cadrul altor lecții despre anotimpul primăvara, putând fi integrate cu ușurință în scenarii didactice diverse. Activitățile propuse pot fi selectate atât pentru grupa mică cât și pentru grupa mijlocie sau grupa mare și urmăresc dezvoltarea cunoștințelor copiilor despre limbaj, cunoștințe despre mediu, educație pentru societate, arte, dar și concepte matematice precum: numere, formă, mărime, spațiu.

Lecturați gratuit Îndrumător didactic cu sugestii de planificare și tipuri de activități ce pot fi susținute pe tema „Insecte”, autori Prof. înv. preșcolar Botezatu Gabriela, Prof. înv. preșcolar Costache Roxana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4819-7

Ghid metodologic – Limba și literatura română. Tradițional și modern în predarea-învățarea-evaluarea basmului, autor Maria Magdalena Plopeanu


A şti să alegi cele mai eficiente metode pentru perfecţionarea procesului de predare-învăţare este permanenta provocare a oricărui profesor. În selectarea anumitor strategii, metode sau procedee este necesar să se ţină seama de particularităţile grupului de elevi, experienţa acestora de viaţa, maturizarea psihologică etc. Metodele pe care le-am prezentat în demersul nostru aparţin didacticii active şi au rolul de a evidenţia ideea că o specie literară considerată (pe nedrept) învechită şi oarecum închisă, poate fi permanent reinventată, readusă în actualitate cu ajutorul mijloacelor moderne.

Lecturați gratuit Ghid metodologic – Limba și literatura română. Tradițional și modern în predarea-învățarea-evaluarea basmului, autor Maria Magdalena Plopeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4818-0

Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic, autor Prof. Apostol Ecaterina


Scopul esenţial pe care-1 urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci, prin predarea acestei discipline, se urmăreşte să se realizeze mai ales dezvoltarea raţionamentului şi a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor şi a deprinderilor de gândire logică, de adaptare creatoare la cerinţele actuale şi de perspectivă ale vieţii sociale.
Din acest motiv se recomandă la începutul clasei pregătitoare chiar “pierderea timpului”, cum consideră încă unii învăţători, cu o matematică “literară” şi distractivă chiar, cu “poveşti” matematice vorbite, până a nu se ajunge la redutabila scriere pe tablă a primelor cifre cu pretenţia reală ca elevii să le reţină şi să “manipuleze” matematic.

Lecturați gratuit Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic, autor Prof. Apostol Ecaterina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4817-3

Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu


Ca profesor, poţi avea un impact pe viaţă asupra elevilor tăi introducând strategiile educaţiei pentru mediu în predare. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală şi mediu şi trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii personale în probleme de mediu.
Elevii vor fi antrenați atât în activităţile de observare, cât şi de experimentare, având în vedere faptul că, învaţă mai mult atunci când lucrează practic şi când forma de activitate depăşeşte spaţiul şcolar. De asemenea știm că învăţarea eficientă presupune feed back, care-i oferă elevului nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată.
Activitățile desfășurate în afara sălii de clasă au contact nemijlocit cu mediul înconjurător, iar noi trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim, precum îi învățăm să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală, în societate.

       

Lecturați gratuit Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4815-9

Curcubeul emoțiilor, coordonatori: Cristina Ivan, Lucia Șomoiag, Tatiana Neagoe, Mariana Iordache


Publicația a fost realizată în cadrul proiectului „COPILUL – UN CURCUBEU AL EMOȚIILOR ȘI AL CREATIVITĂȚII”, derulat de Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Buzău.

Lecturați gratuit Curcubeul emoțiilor, coordonatori: Cristina Ivan, Lucia Șomoiag, Tatiana Neagoe, Mariana Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4814-2

Fișe de lucru. Nivel I, autori Tocmelea Corina Aurelia, Marcu Mădălina Iuliana


Lecturați gratuit Fișe de lucru. Nivel I, autori Tocmelea Corina Aurelia, Marcu Mădălina Iuliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4874-6

Auxiliar Limbă și Comunicare – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana


Lecturați gratuit Auxiliar Limbă și Comunicare – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4871-5

Auxiliar Matematică și Științe – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana


Lecturați gratuit Auxiliar Matematică și Științe – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4872-2

Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu


Vârsta preșcolară este importantă atât pentru formarea personalității viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, căt şi pentru acumularea de informații, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine. Încă de la intrarea în grădiniță acesta este acaparat de aspecte estetice ce ţin de amenajarea sălii de grupă: organizarea mobilierului, jucării, orientarea în sală a centrelor de lucru, decorațiunile sălii, culorile predominante, identificarea grupei cu un anumit nume, grup etc. Toate acestea acționează asupra tuturor proceselor cognitive ale copilului și participă la formarea, conturarea personalității copilului, dar mai ales asupra ramurii creative.

Lecturați gratuit Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4870-8

Să descoperim cititul. Exerciții și teste pentru formarea competențelor de citit, scris, autor Doinița Sîmpetru


M-am gândit să proiectez acest auxiliar care să corespundă nevoilor elevilor, având în vedere faptul că la baza interacțiunii umane stă – comunicarea.

Elevii vor fi capabili astfel, să folosească limba română pentru a înțelege și exprima realități complexe, să-și dezvolte capacități de a înțelege și a recrea lumea nu doar cu ajutorul cuvintelor, să-ți formeze o atitudine empatică, să gândească și să înțeleagă pe sine și pe ceilalți, să învețe să-și controleze gândurile, emoțiile, atitudinile nepotrivite, altfel spus pregătindu-se pentru viață și pentru o societate care pune accent pe oameni competenți și abili.

Lecturați gratuit Să descoperim cititul. Exerciții și teste pentru formarea competențelor de citit, scris, autor Doinița Sîmpetru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4869-2

Rebusuri matematice pentru copii, autor Rodica Daniela Vlad


Lecturați gratuit Rebusuri matematice pentru copii, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4868-5

Ne jucăm… matematică învățăm!, autor Prof. Apostol Ecaterina


Prin intermediul jocului didactic, învăţătorul consolidează, precizează şi verifică cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare. Poate să aducă varietate în exerciţiul matematic, poate înviora lecţia şi ca urmare drumul spre deprinderi este mai sigur şi mai plăcut.

Lecturați gratuit Ne jucăm… matematică învățăm!, autor Prof. Apostol Ecaterina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4867-8

Atomul. Tabelul periodic al elementelor Exerciții și probleme, autor Monica Răveanu


Lecturați gratuit Atomul. Tabelul periodic al elementelor Exerciții și probleme, autor Monica Răveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4864-7

Studiu de cercetare metodică privind valorificarea potentialului turistic al orasului Bacau raportat la persoanele cu dizabilitati, autor Alina-Mihaela Moga


Lucrarea de față se dorește a fi o abordare nouă a preocupărilor legate de persoanele cu nevoi speciale, din perspectiva accesibilității la potențialul turistic al municipiului Bacău. Studiul de față este o diagnoză a situației privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la turismul din municipiul Bacău și identificarea celor mai eficiente și realiste măsuri pentru valorificarea potențialului turistic al zonei Municipiului Bacău la persoanele cu nevoi speciale.

Lecturați gratuit Studiu de cercetare metodică privind valorificarea potentialului turistic al orasului Bacau raportat la persoanele cu dizabilitati, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4860-9

Perspectiva dezvoltării şi promovării turismului ȋn municipiul Bacău ȋn raport cu persoanele cu dizabilități, autor Alina-Mihaela Moga


Lucrarea își propune să fie un instrument al învățării pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale și un suport de prezentare a conținutului științific util actului didactic de predare-învățare-evaluare a geografiei în școală, raportat la obiectivele educaționale și particularitățile de vârstă, în funcție de curriculum școlar. Poate fi considerat o sursă complementară de prezentare pentru principalele aspecte geografice caracteristice spațiului adiacent municipiului Bacău, ce constituie subiectul diferitelor capitole, teme și discipline din învățământul preuniversitar.

Lecturați gratuit Perspectiva dezvoltării şi promovării turismului ȋn municipiul Bacău ȋn raport cu persoanele cu dizabilități, autor Alina-Mihaela Moga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4859-3

Ghid practic-aplicativ privind formarea deprinderilor de muncă independentă în ciclul primar, autor Antohe Gina


Acțiunea cadrului didactic de a preda, de a transmite cunoștințe trebuie să cedeze locul acțiunii elevului de a învăța. Învățătorul devine astfel organizatorul și îndrumătorul de instruire și educare prin efort propriu al elevului, iar acesta devine participant direct și activ la cunoașterea realității, la formarea propriei sale personalități.

Lecturați gratuit Ghid practic-aplicativ privind formarea deprinderilor de muncă independentă în ciclul primar, autor Antohe Gina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4858-6

Părți de vorbire. Caiet auxiliar. Consolidare, aprofundare, dezvoltare, autor Antohe Gina


Caietul auxiliar abordează într-un mod accesibil cunoștințele despre părțile de vorbire învățate pe parcursul claselor primare.

Lecturați gratuit Părți de vorbire. Caiet auxiliar. Consolidare, aprofundare, dezvoltare, autor Antohe Gina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4857-9

Incluziunea școlară – principiu de bază al organizării educației, pentru copii cu cerințe speciale, în spațiul european, autor Mihaela Boșneaga


Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de personalităţi, alături de misiunea de a transmite bagajul de cunoştinţe ale unei societăţi, este un mediu care este prioritar pentru începerea şi implementarea politicii incluzive. Să ne gândim doar la perioada pe care un copil o petrece în şcoală. Aceşti ani pot fi marcaţi de segregare, de excluziune sau pot fi marcaţi de efortul de a adapta metodele, tehnicile şi instrumentele de care dispune educatorul pentru a facilita integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în mijlocul copiilor fără CES. Efectele pozitive ale unui astfel de efort pot fi surprinse prin apelul la doar un singur aspect – dizabilitatea nu este o stare care se dobândeşte doar prin naştere. Ca urmare a unor situaţii de viaţă negative oricine poate să ajungă în această stare. Tocmai de aceea, exercitarea abilităţii de a accepta că toţi suntem diferiţi şi a abilităţii de a accepta că nu există standarde unice de evaluare a valorii absolute a unei persoane este un exerciţiu cu valoare pe viaţă pentru elevi, viitori cetăţeni.

Lecturați gratuit Incluziunea școlară – principiu de bază al organizării educației, pentru copii cu cerințe speciale, în spațiul european, autor Mihaela Boșneaga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4840-1

Ghid de bune practici pentru educație incluzivă, coordonator: Marin Cerasela


Școala incluzivă, în sensul cel mai larg, înseamnă că fiecare elev este sprijinit și se lucrează în beneficiul tuturor elevilor. În sens restrâns, școala incluzivă se referă la integrarea/includerea tuturor copiilor, indiferent de capacitățile și competențele de adaptare și, de învățare în toate formele de educație.

Proiectul Erasmus+ „Together, beyond differences – Accept me as I am!” (nr. de referință 2020-1-RO01-KA229-080131_1) este un proiect de mobilitate în domeniul educației școlare prin care școala noastră, dar și celelalte cinci școli partenere din proiect, au reușit să-și extindă dimensiunea europeană, a oferit elevilor și cadrelor didactice oportunități de a dobândi și de a exersa abilități esențiale asigurării un mediu școlar incluziv în care diferențele nu sunt doar acceptate, respectate, ci și valorizate.

Lecturați gratuit Ghid de bune practici pentru educație incluzivă, coordonator: Marin Cerasela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4885-2

Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia școlară Dănicei, autor Ilie Stanciu


Tema „Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia şcolară Dănicei”, mă ajută ca manager sa fundamentez un plan strategic al acestei organizatii, să evaluez influenta parametrilor externi ai organizatiei asupra celor interni si asupra deciziilor manageriale pe termen lung şi nu in ultimul rand, la probarea competenţelor mele ca manager al acestei organizaţii şcolare.

Lecturați gratuit Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia școlară Dănicei, autor Ilie Stanciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4810-4

Jocuri pentru școlari și… oameni mari, autor Edith-Aurora Wagner


Lecturați gratuit Jocuri pentru școlari și… oameni mari, autor Edith-Aurora Wagner

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4803-6

Masculinities in the Chinese American and the Korean American Novel, autor Marian Suciu


The current research demonstrates that the Chinese American and Korean American authors after 1990 attempted to change the primary portrayal of Asian American man into a more realistic depiction of the hard-working Asian immigrant that strives to become either a successful scholar or a modern Asian American hero. The book explains the literary evolution of the Asian immigrant model and describes the new masculine models.

Lecturați gratuit Masculinities in the Chinese American and the Korean American Novel, autor Marian Suciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4767-1

Ferma Animalelor, autor George Orwel, traducere în Română – de Marin Ene, Gheorghe Ghe. Borcan, Alina Elena Pătrașcu


Lecturați gratuit Ferma Animalelor, autor George Orwel, traducere în Română – de Marin Ene, Gheorghe Ghe. Borcan, Alina Elena Pătrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4780-0

Explorând tainele matematicii: culegere de teste și provocări, autor Nicoleta Tecucianu


Lecturați gratuit Explorând tainele matematicii: culegere de teste și provocări, autor Nicoleta Tecucianu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4812-8

Istoric și mărturii privind Biserica „Sfânta Sofia” din municipiul Galați, autor Iuliana Aron


Lucrarea de față urmărește aducerea în prim-plan a unei realități istorice și a unei metode folosite deseori de regimul comunist pentru eradicarea formelor de manifestare a credinței: demolarea bisericilor. Pe lângă terorizarea slujitorilor Bisericii prin amenințări, anchete, arestare etc., lăcașurile de cult au reprezentat una dintre țintele Partidului Comunist Român, care avea drept scop distrugerea acestora, slăbirea credinței oamenilor și înlocuirea valorilor creștine cu cele ale ideologiei de partid. Prin acțiunile întreprinse, se urmărea inducerea fricii în rândul populației și a ideii că regimul comunist deține controlul absolut.
Demersul acesta este necesar, deoarece în România ultimilor 30 de ani ororile epocii comuniste au rămas nesancționate. În acest caz, tăcerea sau indiferența reprezintă o complicitate cu răul produs de fostul regim totalitar.

Lecturați gratuit Istoric și mărturii privind Biserica „Sfânta Sofia” din municipiul Galați, autor Iuliana Aron

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4838-8

Aparatul genetic al celulei, autor Iuliana Aron


Așa cum fizicienii s-au încredințat că atomul nu este ultima realitate în ceea ce privește structura materiei și în biologie, cercetătorii au descoperit că celula ascunde, la rândul ei, un univers complex și armonios plin de mișcare și de informație.
Această informație se pare că este cea responsabilă de faptul că există foarte multe asemănări între părinți și copii, ea transmițându-se de la generație la generație, în cazul tuturor formelor de viață, de la cele mai simple până la cele mai complexe.
Deși părea un mister de nedezlegat, s-a descoperit că fundamentul eredității biologice este reprezentată de genă, sursa esențială de informație a celulei, care ajută la construcția, întreținerea și reproducerea acesteia și, deci, și a organismelor.

Lecturați gratuit Aparatul genetic al celulei, autor Iuliana Aron

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4837-1

Managementul culturii organizaționale și performanță instituțională în Ministerul Apărării Naționale – rezumat, autor Marius NIȚĂ


Ne-am propus ca demersul nostru științific și rezultatele obținute în urma cercetării să genereze un inters suficient de mare pentru clarificarea și lărgirea aspectelor teoretice în ceea ce privește cultura organizațională, activitatea managerială de pe fiecare nivel organizațional care are ca scop îndeplinirea obiectivelor de performanță stabilite.

Lecturați gratuit Managementul culturii organizaționale și performanță instituțională în Ministerul Apărării Naționale – rezumat, autor Marius NIȚĂ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-030-5

Management strategic și politici publice de dezvoltare sustenabilă în administrația publică locală – rezumat, autor Sorela-Maria PRUTEANU


Principalul obiectiv al acestui studiu constă în identificarea unor mecanisme de management strategic ce vor contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a comunităților din mediul rural, în următoarea perioadă.

Lecturați gratuit Management strategic și politici publice de dezvoltare sustenabilă în administrația publică locală – rezumat, autor Sorela-Maria PRUTEANU

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-031-2

Impactul activităților nonformale în procesul instructiv-educativ la ciclul primar, autor Iuliana Loredana Matei


Aceste activități cunoscute de obicei sub denumirea de activități extracurriculare se referă la toate acele activități care sunt desfășurate în afara orelor de curs și care dezvoltă la elevi competenţe şi atitudini cum ar fi: competenţe interpersonale, încrederea în sine, responsabilitatea, capacitatea de lucru în echipă, disciplina, capacităţi de planificare, coordonare şi organizare/competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice, gândirea critică etc. Întrucât aceste competenţe au o pondere mare în dezvoltarea personală a individului, acestea sunt complementare celor achiziţionate prin educaţia formală. Metodele utilizate în activitățile nonformale diferă, de cele mai multe ori, de pedagogia utilizată în educaţia formală. În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egal la egal şi activitatea de voluntariat.

Lecturați gratuit Impactul activităților nonformale în procesul instructiv-educativ la ciclul primar, autor Iuliana Loredana Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4809-8

Studiu privind selecția și pregătirea echipei reprezentative de handbal băieți a liceului tehnologic „Petri Mór” Nușfalău, la nivelul ciclului gimnazial, autor Józsa Csongor-Márton


Datorită faptului că majoritatea procedeelor tehnice sunt executate cu mâna, jocul de handbal poate fi învăţat şi practicat cu uşurintă chiar de indivizi fără o pregătire specială, îndelungată. El poate fi organizat în instituţii, întreprinderi, unităţi militare, facultăţi şi în mod deosebit în şcoli, fiind un joc cu influenţe pozitive asupra motricităţii şi psihicului celor ce-l practică.

Lecturați gratuit Studiu privind selecția și pregătirea echipei reprezentative de handbal băieți a liceului tehnologic „Petri Mór” Nușfalău, la nivelul ciclului gimnazial, autor Józsa Csongor-Márton

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4810-4

Învăţarea şi consolidarea procedeelor tehnice de bază ale jocului de fotbal la clasele a V-a şi a VI-a, autor Marius Valentin Palce


Problemele pe care le tratează şi le dezvoltă în perioada actuală teoria şi metodica jocului de fotbal sunt din ce în ce mai complexe. Cerinţele fotbalului modern pretind profesorilor de educaţie fizică, antrenorilor şi jucătorilor de fotbal, cunoaşterea temeinică a tuturor problemelor de specialitate, precum şi a datelor furnizate de diferite ramuri sportive.

Lecturați gratuit Învăţarea şi consolidarea procedeelor tehnice de bază ale jocului de fotbal la clasele a V-a şi a VI-a, autor Marius Valentin Palce

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4806-7

Studiul radiației electromagnetice utilizând T.I.C., autor Adriana Mariana Palce


Noile tehnologii oferă profesorilor multe instrumente interesante, care pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi predarea-învăţarea. Este important ca profesorii să aibă mai multe informaţii despre avantajele şi posibilităţile de utilizare a tehnologiei în clasă şi despre rezultatele obţinute în urma aplicării lor. Pe lângă faptul că internetul este o sursă vastă de informaţii, există unele aplicaţii web ( aplicația Padlet, platforma e-twinning, sistemul AEL, software-uri educaţionale,etc.) care sunt concepute pentru a fi utilizate ca resursă didactică. Aceste aplicaţii permit profesorilor să ofere elevilor diferite tipuri de materiale, dar şi posibilitatea de a interacţiona cu ei în timp real.

Lecturați gratuit Studiul radiației electromagnetice utilizând T.I.C., autor Adriana Mariana Palce

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4805-0

Strategii didactice de dezvoltare, îmbogățire, nuanțare a vocabularului școlarului mic, autor Oana Damian


Limba este o materie care, folosită nuanţat, reverberează într-o varietate de culori şi sunete. După cum se ştie, în clasa I a ciclului primar vin, în majoritate, copii care au frecventat -mai mult sau mai puţin grădiniţa-, din medii diferite, cu părinţii interesaţi -mai mult sau mai puţin- de şcoală. Din punct de vedere al limbajului, în fiecare colectiv sunt deosebiri evidente. De aceea, pentru a putea acţiona în continuare, învăţătorii trebuie să folosească cele mai eficiente mijloace care să ducă la cunoaşterea fiecărui copil sub toate aspectele. În această sferă de preocupare trebuie să se afle şi depistarea eventualelor deficienţe de auz, văz şi ale aparatului fonator, precum şi organizarea unor activităţi pentru diminuarea sau înlăturarea lor.

Lecturați gratuit Strategii didactice de dezvoltare, îmbogățire, nuanțare a vocabularului școlarului mic, autor Oana Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4804-3