Domenii | Autori

Litoralul Mării Negre în sectorul Agigea-Tuzla. Lacul Agigea – studiu de geografie fizică, autor Oana Emilia Matei

Încercarea mea modestă de a descifra şi detalia unele informaţii cu privire generală asupra zonei s-a completat cu însuşirea unor date strict de natură hidrografică şi dinamică, pe care le-am obţinut din diferite surse scrise, date care m- au ajutat la trasarea unor concluzii adecvate. Diferitele metode de prelucrate a datelor de specialitate s-au concretizat în realizarea unor materiale grafice care să ilustreze modul de producere a unor fenomene climatice sau de natură hidrologică specifice ţărmului mării.

Lecturați gratuit Litoralul Mării Negre în sectorul Agigea- Tuzla. Lacul Agigea – studiu de geografie fizică, autor Oana Emilia Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2711-6

Particularități ale realizării educației morale a școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele de învăţământ cu situaţiile educative specifice având o contribuţie în sfera morală. În funcţie de vârsta copiilor, de contextul general, de conţinutul utilizat drept suport pentru educaţia morală, învățătorul poate alege strategii didactice variate (analogice, inductive, deductive, algoritmice, euristice etc.) pentru realizarea acestora.
Am ales această temă deoarece formarea conduitei morale prin intermediul celor două discipline de profil: Dezvoltare personală și Educație civică dar și prin celelalte discipline și activități școlare și extrașcolare au o însemnată importanță în dezvoltarea trăsăturilor morale și astfel se formează o bază, încă de la o vârstă fragedă, pe care, ulterior, se vor construi caractere și personalități ce conturează individul ce va fi parte integrantă a societății în care trăim.

Lecturați gratuit Particularități ale realizării educației morale a școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2710-9

Specificul vârstei școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Locul jocului ca activitate predominantă este luat treptat de învățare care devine tipul fundamental de activitate. Această nouă condiție îi modifică existența și acționează profund asupra personalității copilului. Sunt introduse în fluxul activității copilului, un anumit orar, anumite planuri și programe cu valoare structurată pentru activitate . Adaptarea la viața de școlar, la ocupațiile și relațiile școlare presupune o oarecare maturitate din partea copilului, care să-i asigure capacitatea de a renunța treptat la activitatea îngustă din mediul familial și la interesele imediate ale jocului pentru a pătrunde într-un nou univers de legături sociale și de asumarea unor îndatoriri.

Lecturați gratuit Specificul vârstei școlarului mic, autor Stelian Chivoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2709-3

Aplicații practice pentru utilizarea T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Prin această cercetare, am urmărit modul în care utilizarea și valorificarea resurselor T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română crește motivația elevilor pentru învățare și duce la îmbunătățirea performanțelor acestora. Utilizarea T.I.C. la orele de limba şi literatura română se face cu scopul de a crea abilităţi, competenţe şi de a dezvolta cunoştinţele de cultură generală şi de specialitate.

Lecturați gratuit Aplicații practice pentru utilizarea T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2698-0

Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată puternic de transformarea ei într-o societate digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvanţei mijloacelor utilizate. Cadrul general şi politicile comunitare pentru e-learning se legitimează prin obiectivele strategice ale Uniunii Europene, afirmate în documentele elaborate de Comisia Europeană, orientate către creşterea calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane. Aceste obiective pot fi atinse printr-o transformare la nivelul sistemelor de educaţie din Europa, pentru a asimila noile tehnologii, pentru a le utiliza în mod cât mai eficient, pentru a creşte accesul la resurse educaţionale digitale şi pentru a crea noi medii virtuale de învățare.

Lecturați gratuit Valorificarea T.I.C. în orele de limba și literatura română, autor Nicoleta Mocan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2697-3

Un outil en classe de fle: la chanson comme document authentique, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Apprendre une langue c’est avoir la disposition de voir le monde d’une autre manière, découvrir un univers autre que le sien. Pour créer le désir d’apprendre on doit se créer une stratégie par l’intermédiaire de laquelle on réalise un lien affectif positif entre l’élève et la langue. On doit envisager l’apprentissage du français comme une approche qui fait appel à tous les sens. Et d’ici le besoin de diversifier les outils pédagogiques. La valeur des activités dépend en bonne mesure de la formation et de la personalité de l’enseignant, mais aussi des matériels pédagogiques et des aides divers dont il dispose. Il fait partie du travail de chaque enseignant d’évaluer son travail et de tâcher de le perfectionner pendant toute sa carrière (ou même vie). C’est-à-dire, il doit chercher de nouvelles pistes dans ses méthodes d’enseigner, quoique déjà bonnes, et exploiter de nouveaux matériels, tout cela en vue de créer une leçon encore meilleure que la précédente.

Lecturați gratuit Un outil en classe de fle: la chanson comme document authentique, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2695-9

L’EMPLOI DU CONDITIONNEL. Corpus d’analyse: le roman LE PÈRE GORIOT, Honoré de Balzac, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Le conditionnel a fait l’objet de recherches multiples tant pour sa valeur en langue que pour ses nombreux effets de sens en discours. Après avoir appris à l’école que le conditionnel était un mode, nous parlons aujourd’hui d’un conditionnel-temps, faisant partie intégrante du mode indicatif de par sa morphologie, empruntée – à la fois – à l’imparfait et au futur, ce qui lui vaut l’appellation courante de futur du passé.
Par le conditionnel, une éventualité quelconque est située par rapport à d’autres paramètres que le moi-ici-maintenant, et la distorsion qui en résulte a des effets différents selon qu’elle porte principalement sur le locuteur, sur le monde, sur le temps, ou sur des combinaisons diverses. Mais cette constante, précisément, génère des désaccords, selon la coordonnée qui est mise en focus: le conditionnel est considéré tantôt comme un temps de l’indicatif, avec ce que cela comporte d’emplois modaux, tantôt comme une forme verbale à valeur modale, renvoyant à un monde différent du monde réel par des données introduites sous le signe de suspension «…si…», tantôt encore comme une forme verbale à valeur modale par laquelle le locuteur se distancie de l’information transmise, en abandonnant la parole à un énonciateur.
Pour ces raisons le conditionnel constitue le thème de notre recherche.

Lecturați gratuit L’EMPLOI DU CONDITIONNEL. Corpus d’analyse: le roman LE PÈRE GORIOT, Honoré de Balzac, autor Cristina-Ioana Pricope-Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2694-2

T.M. Plautus – Aulularia. Încercare de analiză a vocabularului plautin, autor Camelia Gheorghișor

Dacă la începuturile ei, limba literaturii beletristice, în special epopeea și tragedia (Livius Andronicus și Naevius), reprezenta prelungirea stilului oficial, prin Plaut și Ennius se marchează începutul unei perioade calitativ noi. Asistăm, pe de o parte, la o primă specializare stilistică pe genuri, și pe de alta, la o încercare de a se constitui un stil specific poeziei, diferențiat nu numai de vorbirea curentă, dar și de stilul oficial din care a luat naștere.
Adresându-se unui public destul de larg, comedia plautină abandonează stilul oficial și prelucrează artistic limba curentă, creând o limbă poetică specifică genului, cu un grad destul de ridicat de artificialitate. Pe plan lexical, caracteristica o constituie prezența, alături de elemente populare autentice, a unor creații de cuvinte expresive, adesea cu efecte de surprize, cele mai multe în spirit popular sau parodiind procedee specifice altor stiluri.

Lecturați gratuit T.M. Plautus – Aulularia. Încercare de analiză a vocabularului plautin, autor Camelia Gheorghișor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2699-7

Ghid metodologic. Leadership și self-management în educație, autor Mihaela Răducea

Timpul reprezintă pentru fiecare dintre noi un factor în funcție de care ne derulăm și planificăm activitățile cotidiene, putând deveni un factor de stres fără o corectă prioritizare și planificare, adică fără un management al timpului eficient. Pentru a ne construi un management bun al timpului ar trebui să avem în vedere un management personal care să urmărescă planificarea atentă a activităţilor, stabilirea priorităţilor etc.
În primul rând, pentru a realiza o planificare cât mai eficientă a timpului putem respecta următoarele etape: stabilirea unui set de obiective axat pe un număr restrâns de domenii considerate domenii-cheie, planificarea activităţilor specifice îndeplinirii sarcinilor (pe durata planificată realizării complete a obiectivelor, săptămânal, zilnic), stabilirea priorităţilor astfel încât să se asigure o succesiune logică în îndeplinirea sarcinilor şi corelarea între complexitatea sarcinii şi timpul alocat îndeplinirii ei și stabilirea de date precise la care să se facă evaluarea îndeplinirii sarcinilor.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Leadership și self-management în educație, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2681-2

Microcercetare. Abordarea textului liric la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea propune o abordare metodico-ştiinţifică a creaţiei lirice moderniste autohtone, cu intenţia de a oglindi diversitatea tematică, stilistică şi de viziune a poeziei moderniste interbelice, fiind analizate creaţiile scriitorilor incluși în manualele școlare alternative și în programa pentru Examenul Național de Bacalaureat: Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Ion Barbu.
Creaţia modernistă nu este doar o sinteză a poeziei româneşti, ci şi expresia unei lărgiri fără precedent a orizontului tematic şi de viziune, precum şi a sincronizării cu marea poezie europeană. Peisajul poeziei româneşti din perioada interbelică se caracterizează printr-o multitudine a formelor literare (de la suprarealism şi expresionism la experimentalism şi fior metafizic, ermetism şi spiritualism, până la imagism şi poezie chtonică), constituindu-şi propriul domeniu imaginar şi univers ideatic.
Alegerea temei s-a făcut şi datorită preferinţei personale pentru această epocă literară, caracterizată de fior metafizic, de o descătuşare a marilor energii creatoare şi de răsturnarea tiparelor poeziei.

Lecturați gratuit Microcercetare. Abordarea textului liric la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2680-5

Calcul integral. Opțional de extindere la matematică. Repere metodologice, autor Constantin Pricoiu

Lucrarea prezintă puncte de vedere proprii referitoare la elaborarea unui opţional de extindere la clasa a XII-a-profil real- cu titlul „Calcul integral”, precum şi exerciţii deosebite de calcul a primitivelor. Aceasta cuprinde trei capitole: Curriculum. Curriculum la decizia şcolii; Repere metodologice privind disciplinele opţionale şi Calculul primitivelor – aprofundare şi performanţă.
Chiar dacă în lucrarea de faţă nu am putut epuiza multitudinea de aspecte legate de studiul primitivelor, consider că această lucrare poate fi un început de pledoarie pentru frumuseţea şi importanţa matematicii şi în acelaşi timp, un ghid metodologic util profesorilor aflaţi la debutul carierei, mai ales privitor la elaborarea şi implementarea disciplinelor opţionale de matematică în şcoală.

Lecturați gratuit Calcul integral. Opțional de extindere la matematică. Repere metodologice, autor Constantin Pricoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2676-8

O nouă abordare în predarea literaturii române în liceu. Ghid metodologic, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea este rezultatul a zece ani de abordare didactică a textelor și autorilor români în liceu lucrând cu diferite manuale și trecând printr-o schimbare de programă școlară, dar și printr-o inevitabilă schimbare de preferințe literare a tinerei generații, tot mai îndepărtată de literatura considerată canonică.
Într-un asemenea context, profesorului îi revine dificila misiune de a reconcilia politica educațională și cultural-critică, programa școlară, manualele și „gustul” receptorului – elev, forțând limitele a ceea ce era considerat canonul literar estetic, astfel încât acesta să răspundă nevoilor și așteptărilor actuale. Nu în ultimul rând, profesorul trebuie să opereze permanent schimbări în metodologia propriei predări pentru a putea face accesibile înțelegerii texte inedite, pentru a-l învăța să interpreteze și să aprecieze corect, astfel încât odată plecat de pe băncile școlii să fi căpătat reperele unei reale paradigme axiologice literare.
Am întreprins astfel, o cercetare metodică a canonului școlar pornind de la datele obținute în mod concret în activitatea didactică. Primul pas îl reprezintă analiza modului în care are loc receptarea canonului impus de programa școlară. Ne vom referi la comprehensiunea și interpretarea textului literar, precum și eficiența utilizării metodelor moderne în predarea autorilor și textelor canonice.

Lecturați gratuit O nouă abordare în predarea literaturii române în liceu. Ghid metodologic, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2674-4

Mircea Eliade. Iubirea – un mit personal, autor prof. Tănase Elena Violeta

Personalitatea complexă a lui Mircea Eliade face ca opera sa să nu poată fi privită decât ca sinteză complexă între universul ştiinţific şi cel ficţional, păstrând totdeauna ca fundal existenţa sa istorică.
Născut la 9 martie 1907, după cum declară în Memorii, primele sale amintiri se leagă de bunicul din partea tatălui, cel care, plimbându-l pe Strada Mare din Tecuci pe la patru sau cinci ani, îi prilejuieşte prima experienţă de „beatitudine nemaicunoscută”, căci, atârnat de mâna acestuia, zăreşte printre zecile de oameni o fetiţă cam de vârsta sa, purtată şi ea de mână de bunic. Copilul are în acel moment o primă revelaţie necunoscută care îl poartă, cu fiecare rememorare, într-o lume distinctă de cea în care trăia, o lume suspendată în sine, la care nimeni altcineva nu are acces.

Lecturați gratuit Mircea Eliade. Iubirea – un mit personal, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2673-7

Canonul literar românesc – între conservarea valorilor și necesitatea revizuirii, autor prof. Tănase Elena Violeta

Scopul lucrării este de a răspunde la întrebări privind necesitatea revizuirii canonului didactic, înțeles ca listă ierarhică stabilită nu de către beneficiarii de educație, ci de către forumuri legislative exterioare fenomenului receptării literaturii de valoare de către tinerii din ziua de astăzi, revizuire în absența căreia pare că plăcerea de a citi devine un sentiment din ce în ce mai puțin prezent în sufletul adolescenților.

Lecturați gratuit Canonul literar românesc – între conservarea valorilor și necesitatea revizuirii, autor prof. Tănase Elena Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2672-0

Tehnici și instrumente de evaluare în ciclul primar, autor Nicoleta Georgiana Roșca

Problemele reformei în evaluare, la nivelul învățământului primar, implică noi modalități de abordare a acesteia, centrate pe elemente pragmatice, concrete, care să imprime procesului de învățământ, în ansamblul său, eficiența.

Lecturați gratuit Tehnici și instrumente de evaluare în ciclul primar, autor Nicoleta Georgiana Roșca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2667-6

Jocul şi învăţarea ca instrumente de instruire şi educare dominante în activitatea din grădiniţă, autor Alexandra Marin

Copiii trebuie să înveţe jucându-se, căci jocul este activitatea prin care copilul cucereşte încredere în forţele sale. De aceea învăţarea apare frecvent în împletirea cu jocul la această vârstă. Relaţia dintre învăţarea sistematică şi joc este suportul pe care se sprijină întreaga muncă instructiv-educativă din grădiniţă.
Mi-am propus în această lucrare să prezint factorii care participă la pregătirea copilului, la integrarea lui în activitatea şcolară – marele deziderat al învăţământului preşcolar – şi să scot în evidenţă respectarea dreptului copilului la joc şi învăţare.

Lecturați gratuit Jocul şi învăţarea ca instrumente de instruire şi educare dominante în activitatea din grădiniţă, autor Alexandra Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2650-8

Subiectul, autor Nicoleta Georgiana Roșca

Din definirea subiectului prin predicat şi invers, observăm că subiectul este văzut ca fiind punctul de plecare al enunţului, el desemnează obiectul despre care se spune ceva prin predicat.
În desfăşurarea comunicării lingvistice ca act de cunoaştere şi de transmitere a cunoaşterii, numele poate preceda în conştiinţa vorbitorului predicatul, adică poate fi punctul de plecare (ele- mentul cunoscut) în interpretarea lingvistică a realităţii extralingvistice, dar el devine subiect în organizarea unui enunţ sintactic numai din momentul în care un verb şi-a asumat predicaţia cel puţin prin componenta ei semantic gramaticală. în limba română, subiectul se plasează de regulă înaintea predicatului, în corespondenţă cu ordinea naturală şi logică.
Între definiţia logico – semantică şi definiţia formală a subiectului, în sintaxa modernă se optează pentru cea din urmă: subiectul este socotit ca fiind numele în nominativ, impunând acordul verbului cu care intră în relaţie de interdependenţă. Rămâne ca o obligaţie să comentăm neajunsurile, adică faptul că subiectul poate avea şi alte realizări în afara celor definitorii.

Lecturați gratuit Subiectul, autor Nicoleta Georgiana Roșca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2634-8

Teaching English Vocabulary to Primary and Secondary School Students, autor Elena Stefania Radi

The aim of my research paper is to come up with relevant scientific and original information which can help me more to improve my experience in teaching English vocabulary to primary and secondary school students and discover new methods, means and techniques that can be applied for both categories and thus, improving myself as a better teacher.

Lecturați gratuit Teaching English Vocabulary to Primary and Secondary School Students, autor Elena Stefania Radi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2627-0

Educabilitatea creativităţii şcolarilor mici, autor Alexandra Marin

Dezvoltarea creativității copiilor reprezintă o preocupare permanentă pentru cadrele didactice. Astfel, copilul provocat să creeze va deveni omul capabil să gândească soluții și să se adapteze într-o societate aflată în permanentă schimbare. Educarea și stimularea creativității copilului presupune cunoașterea potențialului lor creativ, depistarea factorilor intelectuali, aptitudinali și de personalitate care, prin interacțiune și întrepătrundere, asigură acest potențial.
Ciclul achizițiilor fundamentale reprezintă bază formării deprinderilor de conduită școlară, înzestrarea elevilor cu capacitate de bază citirea, scrierea și cu orientarea actului comunicării spre baze logico-științifice, fără elemente de teoretizare, ci prin exersare și stimulare.

Lecturați gratuit Educabilitatea creativităţii şcolarilor mici, autor Alexandra Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2625-6

Modalităţi practice de perfecţionare a strategiei didactice în predarea matematicii la clasa I, autor Lenuța-Luminița Pavel

Ciclul achiziţiilor fundamentale este considerat o perioadă pregătitoare pentru studiul matematicii. Obiectivul fundamental al acestuia este acela de a asigura pentru toţi elevii formarea competenţelor de bază care vizează calculul aritmetic, noţiuni intuitive de geometrie, măsurare şi măsuri.Se impune astfel ca activitatea la clasă să capete o orientare nouă prin înlocuirea conţinuturilor teoretice cu o varietate de contexte problematice care să dezvolte capacităţile matematice ale elevilor, prin înlocuirea aplicării matematice a unor algoritmi cu elaborarea şi folosirea de strategii în rezolvarea problemelor, prin schimbarea accentului de la activităţi de memorare la activităţi de explorare-investigare.

Lecturați gratuit Modalităţi practice de perfecţionare a strategiei didactice în predarea matematicii la clasa I, autor Lenuța-Luminița Pavel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2624-9

Creșterea eficienței procesului de predare-învățare la limba și literatura română prin perfecționarea metodelor de învățământ, autor Arsinica Vasile

Pregătirea activităţilor didactice privind receptarea textului în şcoală, în lumina învătământului activ, cere un mare efort din partea cadrului didactic. Sarcina învăţătorului, în acest context, consideră I. Şerdean, este familiarizarea elevilor cu valorile informative, formativ-educative, artistice ale textului abordat . Învăţătorul este cel care, prin intermediul textului literar, face cunoscut elevilor farmecul deosebit al limbii şi literaturii române. El trebuie să fie un ghid care îndrumă eforturile receptive ale elevilor, un ghid competent, inteligent, imaginativ, sensibil, cu elevat gust estetic, pentru ca, prin întregul său comportament, să introducă în lecţie, dimensiunea estetică.
Selectarea metodelor, din perspectiva acestui experiment, nu am făcut-o în mod arbitrar, la întâmplare, ci având la bază raţiuni desprinse, în primul rând, din particularităţile limbii şi literaturii române, precum şi din particularităţile psihologice ale elevilor din clasele primare.

Lecturați gratuit Creșterea eficienței procesului de predare-învățare la limba și literatura română prin perfecționarea metodelor de învățământ, autor Arsinica Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2623-2

Dezvoltarea gândirii critice la elevii din învățământul primar, autor Georgiana Aureliana Dumitru (Alexandru)

Conţinutul curricular pe care îl propune învăţătorul elevului său vizează elaborarea şi consolidarea de noi componente. La vârsta şcolarului mic, un obiectiv prioritar este mărirea progresivă a capacităţii sistemului psihic de asimilare şi integrare a noilor achiziţii în structurile deja construite. Este însăşi esenţa caracterului transformator al educaţiei.
Deci, subiectul central al educaţiei este copilul, cu particularităţile sale de vârstă sau individuale. Lui i se va pretinde o gândire critică şi divergentă, capacitatea de a utiliza cunoştinţele şi competenţele dobândite în diferite situaţii concrete, disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la schimbări, o ,,minte deschisă”, cu un interes pentru cunoaştere şi o atitudine de respect şi toleranţă faţă de cei din jur.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gândirii critice la elevii din învățământul primar, autor Georgiana Aureliana Dumitru (Alexandru)

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2608-9

UNESCO model – guidelines and examples for high-school level, author Marian Dragomir

UNESCO model – guidelines and examples for high-school level, author Marian Dragomir

Lecturați gratuit UNESCO model – guidelines and examples for high-school level, author Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2620-1

Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VI-a

Volum realizat de Comisia de Proiecte și Programe Europene din cadrul Liceului Tehnologic “Toma Socolescu” din Ploiești, Școală eTwinning, Școală Europeană și Școală asociată UNESCO.

Lecturați gratuit Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VI-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2601-0

Caiet de lucru pentru clasa a IV-a – Matematică și Limba și literatura română, autori Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lecturați gratuit Caiet de lucru pentru clasa a IV-a – Matematică și Limba și literatura română, autori Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2591-4

Contabilitate financiară -teorie-, autor Ciprian Crețu

Pentru evidenţa creditelor bancare pe termen scurt (pe o perioadă de maxim un an) se utilizează contul 519 „Credite bancare pe termen scurt” care este un cont de pasiv. Se defalcă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
- 5191 „Credite bancare pe termen scurt”;
- 5192 „Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă”;
- 5193 „Credite externe guvernamentale”;
- 5194 „Credite externe garantate de stat”;
- 5195 „Credite externe garantate de bănci”;
- 5196 „Credite de la Trezoreria Statului”;
- 5197 „Credite interne garantate de stat”;
- 5198 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt”.
În creditul contului 519 „Credite bancare pe termen scurt” se înregistrează:
- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate.
În debitul contului 519 „Credite bancare pe termen scurt” se înregistrează:
- creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite.
Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

Lecturați gratuit Contabilitate financiară -teorie-, autor Ciprian Crețu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2584-6

Contribuții la Dezvoltarea Ortodoxiei Românești – Patriarhul Nicodim și Patriarhul Iustin Moisescu, autor Profesor Grosu-Orășan Liliana

Lucrarea de față își propune să descrie pe larg mișcarea istorică și religioasă ce are loc sub oblăduirea celor doi patriarhi ai României, Munteanu Nicodim și Moisescu Iustin. Deși lucrarea de față se referă la secolul XIX, mișcările religioase pe care aceștia le continuă s-au născut în Europa încă din secolul XVI-XVII. Acum s-au atins toate formele teoriei și practicii religioase. Credința creștină a devenit mărturisire, iar evoluția ei se poate descifra de acum încolo prin semnificația de confesiune. Discursul face către Dumnezeu și pentru Dumnezeu, confesiunea fiind una dintre căile de mântuire pe care se bazează întreaga religie creștină.

Lecturați gratuit Contribuții la Dezvoltarea Ortodoxiei Românești – Patriarhul Nicodim și Patriarhul Iustin Moisescu, autor Lenuța-Luminița Pavel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2582-2

Strategia didactică, un traseu optim către atingerea obiectivelor instructiv-educative, autor Lenuța-Luminița Pavel

Strategia didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare prin care se urmăreşte declanşarea mecanismelor psihologice ale învăţării potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi a condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Orice strategie didactică este eficientă numai în măsura în care, transmiţând o cantitate de informaţie, reuşeşte să-i antreneze pe elevi în asimilarea ei activă şi creatoare.
Orice strategie didactică acţionează într-un câmp de factori şi posibilităţi, în consecinţă finalitatea ei include un oarecare grad de probabilitate. Orice strategie didactică are un astfel de caracter stocastic şi probabilist. Ponderea şi rolul factorilor întâmplători diferă de la o strategie la alta.

Lecturați gratuit Strategia didactică, un traseu optim către atingerea obiectivelor instructiv-educative, autor Lenuța-Luminița Pavel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2577-8

Efectele evaluărilor naționale asupra elevilor din învățământul primar, autor Maria Mădălina Dragomir

Evaluarea Națională constituie un tip de evaluare cumulativă a cunoștințelor dobândite de elevi pe parcursul unei perioade de timp. Acest tip de evaluare este primul exercițiu de pregătire al elevilor, aceștia nu vor mai avea sau n-ar trebui să mai aibă același emoții în momentul în care sunt în fața unui examen real.
Aceste evaluări ajută elevii cum să citească un text, într-un anumit interval de timp, și să rezolve exercițiile pe baza textului. Testele conțin exerciții de logică, și nu de memorare a unor informații sau de aplicare a unor formule. Ele sunt diferite pentru clasele a II-a și a IV-a, pentru că avem programe diferite, dar ele sunt identice ca tip de structură. În mare măsură, sunt văzute ca niște tablouri foarte clare legate de nivelul de pregătire al elevilor în diferite momente.

Lecturați gratuit Efectele evaluărilor naționale asupra elevilor din învățământul primar, autor Maria Mădălina Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2570-9

Aspecte teoretice privind strategia didactică la ciclul primar, autor Arsinica Vasile

Didactica modernă recunoaşte meritele atât ale abordării inductive, cât şi ale celei deductive; atât ale celei analogice, cât şi ale celei ipotetice ş.a.m.d. Toate fiind considerate, pe bună dreptate, ca indispensabile pentru iniţierea elevilor în tainele cunoaşterii şi în utilizarea metodelor specifice cunoaşterii ştiinţifice. Toate strategiile amintite au trăsături comune cu investigaţia ştiinţifică.
Unul dintre cele mai importante criterii de definire şi ordonare a strategiilor îl constituie gradul de dirijare sau de nondirijare a învăţării (caracterul prescriptiv sau neprescritiv al învăţării).
Din acest punct de vedere, strategiile se înscriu pe un continuum de la învăţarea riguros prescrisă, controlată de profesor, până la învăţarea independentă, autonomă, permisivă, eliberată de prescripţii impuse din afară.

Lecturați gratuit Aspecte teoretice privind strategia didactică la ciclul primar, autor Arsinica Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2567-9

Jocul didactic şi dezvoltarea personalităţii preşcolarului, autor Daniela Maria Tompea

Jocul reprezintă o formă fundamentală de activitate care apare spontan din trebuinţa de acţiune şi trăire emoţională a oricărei persoane. În funcţie de vârstă şi de capacitatea de înţelegere şi acţiune, copilul manifestă preferinţe diferite pentru joc. Încă din primele luni de viaţă, jocul constituie modalitatea principală prin care copilul învaţă primele noţiuni despre lumea înconjurătoare şi relaţiile cu persoanele din jur. Pe măsură ce copilul se dezvoltă din punct de vedere fizic şi intelectual, îşi va lărgi orizonturile şi în ceea ce priveşte jocul.

Lecturați gratuit Jocul didactic şi dezvoltarea personalităţii preşcolarului, autor Daniela Maria Tompea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2554-9

Comunicarea de marketing a mărcii Meli Melo în România, autor Roxana Cîrcotă

În cadrul unei organizaţii există mai multor strategii de comunicare, dar acestea nu trebuie să fie privite distinct în comunicare instituţională (comunicare internă şi comunicare comercială). Orice acţiune întreprinsă în domeniul comunicării instituţionale trebuie să ia în considerare ansamblul strategiilor, deoarece mijloacele tehnice folosite pentru realizarea lor sunt, adeseori, aceleaşi și chiar dacă “publicul” căreia li se adresează este diferit, adeseori, acţiunile vizează aceleaşi persoane.
Diversitatea strategiilor şi a acţiunilor de comunicare justifică dezvoltarea funcţiei “director de comunicare”, rolul său constând fie în formularea acestor strategii, fie în asigurarea coeziunii între ele.
Strategia de comunicare a unei organizaţii este globală, în cadrul ei regăsindu-se fiecare tip de comunicare. Însa, elaborarea ei trebuie să ţină cont, în primul rând, de realităţile organizaţiei, de sistemul organizatoric, misiunea şi obiectivele acesteia. Directorul de comunicare nu are competențe de reorganizator, ci trebuie să fie realist şi să adapteze strategia de comunicare structurilor organizaţiei.
Scopul acestei lucrări este acela de a pune în evidenţă toate aspectele, de a identifica problemele de comunicare din cadrul S.C. GAMABELL EXIM S.R.L şi de a evidenţia o posibilitate de îmbunătăţire a procesului de comunicare în cadrul acestei organizații.

Lecturați gratuit Comunicarea de marketing a mărcii Meli Melo în România, autor Roxana Cîrcotă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2519-8