Domenii | Autori

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a XI-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a XI-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a XI-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2284-5

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a IX-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2283-8

Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a, autor Prof. Gabriela Popa

Auxiliarul de față face parte dintr-o serie de materiale educaționale elaborate pentru a facilita munca la clasă. El cuprinde fișe de lucru și fragmente din manualele școlare, ce pot fi utilizate la clasă ca material de sprijin. Pornind de la cerințele programei școlare, au fost selectate texte relevante pentru elevii clasei a X-a și care pot fi adaptate cerințelor specifice ale acestora.

Lecturați gratuit Material auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a X-a, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2282-1

Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Această lucrare își propune să aducă ceva util pentru cei care se află la început de drum, lipsiți de cunoștinte practice sau experiență la catedră. Având în vedere că Limba și literatura română este una dintre disciplinele de bază ale curriculumului, trebuie să tindem spre a deveni cei mai buni. Iar pentru aceasta este nevoie numai de cunoașterea metodelor moderne, centrate pe gândirea și creativitatea elevilor, ci și de curajul aplicării lor. Din păcate, se constată că majoritatea cărților de pedagogie sau metodică se rezumă doar la a prezenta aceste strategii didactice și nu aduc prea multe exemple practice. Pe de altă parte, manualele școlare nu oferă suportul necesar pentru exersarea unor metode activ-participative. De aceea am considerat necesar demersul de a realiza acest ghid practic pentru profesorul debutant.

Lecturați gratuit Ghid metodologic Limba și literatura română. Metode interactive de predare-învățare-evaluare, autor Prof. Gabriela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2281-4

„Învăţăm jucându-ne”. Studiu experimental privind valorificarea jocului didactic în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea de faţă se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecţionarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode şi procedee în obţinerea performanţelor în învăţământul primar.
Şcolarizarea copiilor la 6 ani ridică probleme din punct de vedere intelectual, afectiv şi psiho-motor în adaptarea la regimul muncii şcolare. Acest lucru ne determină să folosim jocul didactic, pe parcursul lecţiilor, care să vină în sprijinul adaptării lor la procesul de învăţare menţinerii atenţiei pentru o perioadă mai mare de timp, accelerării ritmului de lucru, corectării defectelor de vorbire şi prevenirii rămânerii în urmă la învăţătură.

Lecturați gratuit „Învăţăm jucându-ne”. Studiu experimental privind valorificarea jocului didactic în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2251-7

Jocul didactic – soluţie pentru eşecul şcolar?, autor Vasilica Perjeru

În opinia mea este una dintre soluţii. Căci esecul şcolar este cauzat de o multitudine de factori iar soluţia trebuie să fie o sumă de metode, particularizate la fiecare caz în parte. Nu putem vorbi de o soluţie general valabilă.
Pe parcursul carierei am întâlnit copii care nu vroiau să înveţe datorită relaţiei cu cadrul didactic. Nu aveau încredere în acesta, nu se simţeau confortabil în prezenţa sa. Aici s-a lucrat la relaţia cadru didactic- copil, la construirea ei în afara şcolii iar când copilul a prins drag de învăţător lucrurile s-au îndreptat.
O altă situaţie este reprezentată de copiii care vor dar efectiv nu pot. Şi din păcate procentul copiilor cu nevoi speciale de învăţare este în creştere. Iar în această situaţie familia are rol esenţial. Dacă ea nu accepta că acel copil are o problemă, că are nevoie de consiliere psihologică, de suport unu la unu pentru învăţare atunci toate eforturile cadrului didactic sunt zadarnice iar acel copil nu-şi va atinge niciodată potenţialul maxim.
Un alt caz e reprezentat de copiii care ştiu prea multe. De generaţia tehnologiei. Care sunt plictisiţi şi neinteresaţi de jocurile clasice. Aici o introducere a tehnologiei în actul de învăţare, combinarea jocului clasic cu tehnologia, diversitatea activităţilor şi materialelor ar reprezenta răspunsul.

Lecturați gratuit Jocul didactic – soluţie pentru eşecul şcolar?, autor Vasilica Perjeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2250-0

A semantico-pragmatic view on interjections, autor Roxana Săvulescu

In my previous paper on interjections1 I mentioned my intentions with reference to the de-structuring of the linguistic status of the interjection as category. Having already drawn a brief presentation of how interjections are catalogued in traditional grammar, I have reached that which may be described as the edge between the ‘de-structuring’ approach and the ‘inter’ – aspect of interjections, namely the semantico-pragmatic perspective(s) on the by-far intricate study of interjections. Why intricate is what I have already sketched about interjections and what you yourselves are going to discover about the controversial nature of interjections2.
The reason why I have favored a double approach in one single chapter is apparently evident: the boundary between semantics and pragmatics as linguistic sciences appears a fragile one, in the sense that linguists themselves are much undecided as to where the domain of semantics ends and respectively where the scope of pragmatics begins. The real problem is that with the study of interjections the interrelation between the two sciences becomes even more prominent.

Lecturați gratuit A semantico-pragmatic view on interjections, autor Roxana Săvulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2253-1

Interjections at the origins of language, autor Roxana Săvulescu

After the presentation of the traditional grammar approach on interjections I have synthesized the main linguistic grounds determining the marginal status of the interjection as linguistic category, viz. phonological aberrance, emotions as core meaning, (lexical) non- productivity and syntactic independence. Mention is to be made that I attached counterarguments to each, i.e. only more marginal members of the category are phonologically aberrant (e.g. mhm, brrr, psst), interjections are not ‘purely emotive words’, they express mental states, most decomposition formulae proposed by the Journal of Pragmatics containing the ‘I think’ component in their structure; moreover their indexicality tends to be explicated at the linguistic level, e.g. an interjection like ‘yuk’ uttered by students in the school context is to be decoded as the students’ reaction to the teacher’s prompt decision to give them a test or to his announcing their homework.

Lecturați gratuit Interjections at the origins of language, autor Roxana Săvulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2252-4

Probleme de analiză matematică pentru elevii performanți, autor Cristina Cioroiu

Lucrarea de faṭă ȋṣi propune să vină ȋn sprijinul elevilor care au un interes deosebit pentru matematică ṣi ȋn principal pentru analiza matematică, avȃnd un puternic caracter aplicativ.
Aceasta conṭine cinci capitole ȋn care sunt prezentate noṭiuni de teoria ṣirurilor, cu un capitol separat pentru ṣirurile recurente, limite de funcṭii ṣi continuitate. Nu am insistat asupra elementelor de teorie ȋncercȃd să accentuez latura aplicativă a lucrării.
În fiecare din cele cinci capitole sunt prezentate probleme ṣi exerciṭii deosebite date la concursurile de matematică sau apărute ȋn reviste de specialitate ṣi Gazeta Matematică. Problemele au rezolvări complete ṣi acoperă o paletă largă . Unele dintre ele au caracter teoretic ṣi pot fi considerate mici teoreme de analiză matematică.

Lecturați gratuit Izotopi, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2265-4

Izotopi, autor Maria Ardeleanu

Comportamentul chimic al unui atom este dat de numarul, dar si de dispunerea electronilor, greutatile atomice determinand doar cantitatea din fiecare element care participa la o reactie chimica. Aceasta este si motivul pentru care pot exista doi atomi ai unui singur element, cu greutati atomice diferite, dar cu proprietati chimice identice. Descoperirea izotopilor este folositoare nu doar in chimie, ci si in foarte multe alte domenii, cum ar fi armele nucleare si energia electrica.

Lecturați gratuit Izotopi, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2268-5

Corectarea atitudinii deficitare și a deficienţei fizice “cifoza“ la copii (12-14 ani), folosind mijloace specifice gimnasticii şi înotului, autor Raluca Mădălina Burlui

Corectarea atitudinilor şi deficienţelor fizice în mediul acvatic şi pe uscat constituie o problemă de actualitate, având în vedere numărul mic al unor publicaţii de specialitate în acest domeniu.
O serie de deficienţe fizice cunoscute, precum şi poziţiile vicioase ale corpului pot fi influenţate benefic prin exerciţii specifice înotului şi gimnasticii.
Explicând scopul acestor exerciţii, folosind mijloacele şi indicaţiile metodice de acţionare în apă şi pe uscat, am urmărit permanent respectarea principiului hipocratic “primum non nocere”.
Exerciţiile sunt ordonate, într-o formă simplă şi accesibilă, cunoscând influenţa acestora asupra aparatului locomotor, cardiovascular, respirator, sistemului nervos şi metabolismului.
Realizarea unor programe în apă şi pe uscat reprezintă pentru cei interesaţi modele utile şi surse de inspiraţie.

Lecturați gratuit Corectarea atitudinii deficitare și a deficienţei fizice “cifoza“ la copii (12-14 ani), folosind mijloace specifice gimnasticii şi înotului, autor Raluca Mădălina Burlui

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2262-3

ÎNOT. Îndrumar lucrări practice, autor Raluca Mădălina Burlui

Importanţa igienică și recreativă a înotului, efectele favorabile pe care le exercită asupra organismului sunt completate de acțiunea factorilor naturali ai mediului ambiant, care contribuie la călirea organismului și, implicit, la întărirea sănătăţii practicanţilor. Totodată, înotul este un important mijloc al odihnei active, unul din sporturile cu un puternic caracter utilitar si aplicativ. Acesta dezvoltă hotărârea, curajul, perseverenţa, constituind un factor indispensabil pentru evitarea unor accidente în unele meserii ca: pescar, marinar, constructor de baraje si poduri, cercetători subacvatici,etc.
Una dintre funcţiile importante ale înotului rezidă în faptul că, pe plan medical, este folosit atât profilactic, cât mai ales ca mijloc de tratament (paralizii, TBC pulmonar, boli de inimă, boli de circulaţie, boli de rinichi, obezitate etc.).
La noi, înotul este practicat de obicei vara, când condiţiile atmosferice sunt prielnice și într-un mod mai restrâns iarna, acolo unde există condiţiile propice pentru practicarea acestuia (bazine acoperite).
Numărul celor ce sunt iniţiaţi crește cu regularitate de la an la an dar, cu toate acestea, există un număr mare de copii care nu știu să înoate.

Lecturați gratuit ÎNOT. Îndrumar lucrări practice, autor Raluca Mădălina Burlui

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2261-6

Strategii de reabilitare în urma unei crize organizaţionale, autor Ioana Mihai

Criza organizaţională aleasă, retragerea de către MECI a acreditării Universităţii Spiru Haret, în vara anului 2009, este una fără precedent în România şi de aceea ea a devenit atractivă pentru studierea evoluţiei sale şi a strategiilor aplicate de actanţii implicaţi, într-un context social-politic delicat, datorită crizei economice dar şi a alegerilor prezidenţiale din perioada imediat următoare, care şi-au pus amprenta în gestionarea crizei.

Lecturați gratuit Strategii de reabilitare în urma unei crize organizaţionale, autor Ioana Mihai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2260-9

Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Prin această lucrare ne propunem a ajuta elevii să înțeleagă lecția copilăriei, să desprindă frumusețea și importanța acestor texte pentru literatura română pentru că Amintirile îl fac inegalabil pe Ion Creangă, căci el este cele care a știut cel mai bine să povestească despre copilărie „singură (…) veselă și nevinovată”.
Povestirile nelipsite de învățături oferă micului lector un set de valori morale chiar dacă „Morala este și ea pe dos”, cum observă N. Manolescu. Prin studiul acestor texte elevii își dezvoltă empatia , nuanțele propriei dimensiuni etice, capacități proprii de a produce texte prin care să demonstreze înțelegerea operelor crengiene. Dramatizările pun în valoare oralitatea stilului lui I. Creangă, scheletul de recenzie, piramida povestirii şi alte metode activ-participative alături de cele tradiționale folosite în practica pedagogică conduc elevul către cunoaşterea artei narative a celui ce-a fost Ion Creangă.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competenței de comunicare – studiu de caz Ion Creangă, autor Ioana Mihai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2259-3

Integration of techniques and language skills through Sherlock Holmes’s detective stories, autor Alina Fevga

Sherlock Holmes short stories encourage skills such as the power of observation and critical thinking and because each story is independent one from another, the teacher is offered the opportunity of presenting the stories the students would be most interested in. The aim is to stimulate curiosity and interest in the topic, to keep their attention focused on the characters of the story.

Lecturați gratuit Integration of techniques and language skills through Sherlock Holmes’s detective stories, autor Alina Fevga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2258-6

Detective stories and the teaching of english, autor Alina Fevga

Detective Stories and the Teaching of English focuses on the need and importance of acquiring English language skills through the use of detective fiction short stories. They serve as a source for teaching techniques of the English language in authentic context. The main goal of this work is to create a real purpose for reading detective fiction as part of the English language teaching and to introduce various activities aimed at reading, speaking, language study and writing.

Lecturați gratuit Detective stories and the teaching of english, autor Alina Fevga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2257-9

Assessing the English Curriculum at the end of compulsory education, autor Daniela Balalia

The paper attempts to highlight the gaps between European language policies and the Romanian policy in use, on one hand, and on the other hand, the inappropriate formulation of objectives and competences within the formal documents and the Romanian students’ real level of performance in foreign languages.

Lecturați gratuit Assessing the English Curriculum at the end of compulsory education, autor Daniela Balalia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2256-2

Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Fiecare persoană trebuie să înţeleagă importanţa cunoaşterii noţiunilor de geometrie deoarece aplicaţiile practice din geometrie ne însoţesc mereu în viaţa cotidiană. Aceste noţiuni ne ajută la observarea şi aplicarea, în diferite activităţi, a proprietăţilor formelor plane dar deasemenea şi spaţiale, apoi la recunoaşterea unor proprietăţi simple de simetrie ale unor desene. Descoperirea, recunoaşterea şi utilizarea în diferite contexte a corespondenţelor simple şi a succesiunii de obiecte reprezintă o parte formatoare din procesul cunoaşterii. Rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu zi implică de asemenea cunoaşterea noţiunilor de geometrie plană, cât şi spaţială. Abordarea noţiunilor mai sus menţionate în clasele primare contribuie la formarea la elevi a unor reprezentări spaţiale, la dezvoltarea unei gândiri logice şi a diferitelor raţionamente (ipotetico- deductiv, inductiv-analitic).

Lecturați gratuit Predarea şi învăţarea figurilor geometrice în clasele I-IV, autor Eugenia Bogdan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2255-5

Poluarea cu produsele gazoase ale arderii, autor Maria Ardeleanu

Practica şcolară demonstrează ideea că insuficienta implicare a elevilor în activităţile didactice se datorează motivaţiei scăzute, astfel, titlul lucrării, îmi permite să abordez teoretic şi să experimentez o serie de strategii şi metode didactice în care să evidențiez faptul că, incluşi în activitatea în grupuri, rezultatele elevilor vor fi mai bune, astfel am ales utilizarea metodelor interactive ca situaţii didactice “motivogene” (M. Ionescu, “Didactica Modernă”).
Voi analiza modul în care motivaţia extrinsecă şi intrinsecă, colaborarea între membrii unei echipe de lucru, va stimula elevii unei clase, clasa experiment, fiind studiu experimental-ameliorativ. Este cunoscut faptul ca stimulați prin abțibilduri sau diplome sau note mai mari, elevii sunt implicați mai mult, mai ales dacă lucrează pe echipe.

Lecturați gratuit Poluarea cu produsele gazoase ale arderii, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2243-2

Să învățăm chimie din experimente, autor Maria Ardeleanu

Orice activitate umană, inclusiv activitatea de învățare, se află sub impulsul motivației. Crearea unui “cȃmp motivațional” se realizează prin utilizarea lucrului în echipă, ceea ce implică utilizarea metodelor clasice ȋn paralel cu metodele interactive; colaborarea ȋn cadrul echipei determină o creştere a eficienței activităților de ȋnvățare-predare, ceea ce duce implicit la creşterea randamentului şcolar.

Lecturați gratuit Să învățăm chimie din experimente, autor Maria Ardeleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2242-5

Personajul feminin în opera lui Stendhal, autor Mihaela Farcaș

Ideea acestui studiu ne-a apărut în momentul în care citind critica şi analiza literară a operei lui Stendhal, pe parcursul întregilor pagini ale lucrărilor, nu am găsit analizate decât două „probleme” ale acestui mare scriitor; şi anume, apartenenţa la un curent anume, încadrarea operelor într-un moment anume şi problematica personajelor care, interesant, sunt doar masculine. Prea puţin loc, am observat, se dăruieşte în lucrările critice şi de analiză întâlnite, personajului feminin stendhalian. Şi, atunci ne-a apărut întrebarea: de ce?; de ce, dacă se discută despre Roşu şi negru primul personaj care apare înaintea vorbitorului este Julien Sorel, sau discutând despre Mănăstirea din Parma, prima imagine care-ţi apare în memorie este cea a lui Fabrice del Dongo? Nu se doreşte, în studiul de faţă, o răsturnare de situaţie, mai ales nefiind în măsură şi-n drept pentru demararea acestei proceduri. Desigur fiecare personaj amintit mai sus îşi are importanţa sa. Nu se vrea ofensarea sau jignirea marilor critici ai operei stendhaliene; nu vrem înţelegerea greşită a acestei lucrări.
Dar, ni s-a părut interesantă problema şi, mai mult, ar fi un punct de plecare în studiul operei stendhaliene puţin mai diferit.

Lecturați gratuit Personajul feminin în opera lui Stendhal, autor Mihaela Farcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2241-8

Perspectivă asupra personajului în specii literare epice, autor Marina Cîrlea

Avănd în vedere raportul dintre propoziții și intrigă, putem distinge între “personaje supuse intrigii” și cele pe care intriga le “ajută”. Cele dintâi nu apar decât pentru a asuma o funcție în înlănțuirea cauzală a acțiunii, adesea fiind vorba despre simple întrebuințări (cum este cazul personajelor secundare).
Însă pe lângă această tipologie formală mai trebuie luate în considerare şi alte elemente care au un rol deosebit de important în cadrul diferitelor construcţii epice asupra cărora mă voi opri în lucrarea de faţă (basm, legendă şi snoavă). Este vorba despre funcţia personajului, despre condiţia lui care diferă de la o specie narativă la alta, despre tipul de conflict în care e angajat precum şi modul de rezolvare al acestui conflict şi nu în ultimul rând despre spaţiu şi timp.
Ţinând cont de această tipologie formală pe care T. Todorov o propune în “Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage” (capitolul „Personnage“), precum şi de toate aceste elemente, voi analiza în lucrarea de faţă personajele următoarelor categorii folclorice: basm, legendă şi snoavă, demonstrând că personajul nu este altceva decât factorul care determină acţiunea şi că acţiunea reprezintă, de fapt, o ilustrare a personajului.

Lecturați gratuit Perspectivă asupra personajului în specii literare epice, autor Marina Cîrlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2233-3

Motivul călătoriei în literatura epică orală, autor Marina Cîrlea

Călătoria nu trebuie privită ca o simplă deplasare locală, ci ca o profundă dorință de schimbare, ca o nevoie de noi experiențe. Potrivit concepției lui Jung ea este mărturia unei nemulțumiri care împinge la căutarea și descoperirea de noi orizonturi. Din acest punct de vedere călătoria simbolizează deci “o aventură” și o cercetare, fie că este vorba de o comoară sau de o simplă dorință de cunoaștere, concretă sau spirituală.”
Simbol al căutarii, al inițierii, al perfecționării și al cunoașterii, călătoria este întotdeauna desprinderea de un centru sau căutarea unui centru și, deci, o devenire spirituală, o transformare. Centrul, loc al condensării forțelor opuse, a fost asimilat în culturile arhaice cu locul unde se întâlnește cerul cu pământul. Asemenea călătoriei, centrul are valoare axiologică, sacrală.
Epica orală vorbește despre motivul călătoriei facută de diferiți eroi care se află în căutarea unei valori; aspirația acestora poate fi împlinită (ca în basm) sau nu (călătoria eșecului din legendă).

Lecturați gratuit Motivul călătoriei în literatura epică orală, autor Marina Cîrlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2232-6

Rolul metodelor activ-participative în formarea competențelor, prin predarea biologiei la gimnaziu, autor Cristina Bâc

Lucrarea de față a apărut din dorința de a-i face pe elevi să deslușească tainele naturii și ale vieții prin conexiunea între conținuturile învățate la orele de biologie și viața reală, de a le dezvolta elevilor pasiunea pentru cunoaştere, spiritul de observaţie, imaginaţia, prin utilizarea strategiilor didactice ce pun accent pe formarea deprinderilor practic-aplicative.

Lecturați gratuit Rolul metodelor activ-participative în formarea competențelor, prin predarea biologiei la gimnaziu, autor Cristina Bâc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2230-2

Prevenirea tulburărilor de limbaj în mica şcolarizare, autor Elena Panțeru

Activitatea corectiv recuperativă trebuie să înceapă încă de timpuriu începând cu copiii preşcolari şi şcolarii mici pentru a evita transformarea tulburărilor de vorbire în deprinderi greşite şi pentru a înlesni desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii adecvate.

Lecturați gratuit Prevenirea tulburărilor de limbaj în mica şcolarizare, autor Elena Panțeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2228-9

Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Studierea formelor şi figurilor în învăţământ a beneficiat de modificări spectaculoase fiind vorba de creşterea ponderii raţionamentului deductiv, abstract, fapt ce are implicaţii majore în formarea tinerei generaţii.
Pentru abordarea formelor geometrice se porneşte de la studiul unor figuri concrete, ce exprimă trăsături esenţiale ale realităţii obiective, apoi se elaborează propoziţii abstracte.
Prin această modalitate, gândirea concretă şi cea abstractă se împletesc, având un rol primordial în formarea şi dezvoltarea capacităţii deductive.

Lecturați gratuit Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie în ciclul primar, autor Elena Panțeru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2227-2

Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Şcoala de azi trebuie să urmărească în primul rând formarea omului demn de cugetul lui, să-l iniţeze, să valorifice în fiecare elev energiile latente, să-l aducă la nivelul unei gândiri critice, să-l îndrume spre cunoaşterea şi înţelegerea lumii şi a propriei persoane.
Resuscitarea interesului pentru literatură, ca element important pentru formarea copilului reprezintă un factor important în dezvoltarea pedagogică actuală.
Dacă obiectivul fundamental al predării-învăţării literaturii în şcoală este formarea lectorului capabil să utilizeze instrumente de apreciere şi evaluare (nu neapărat al unui specialist), formarea unui cititor conştient de alegerea sa şi de gustul său, este necesar să analizăm mai întâi, prin raportare la modelul abstract al idealului nostru pedagogic, experienţa reală a copilului. Este vorba de a exploata pertinent şi creator curiozitatea nativă a elevilor, evitând, printr-o riguroasă abordare a lecturii, atât cea obligatorie cât şi cea suplimentară, consumarea subproduselor literare, lectura întâmplătoare etc.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gustului pentru lectură la elevii din învăţământul primar. Studiu de caz pe un grup de elevi dintr-o școală gimnazială, autor Cătălina Sucilea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2225-8

Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Industria alimentară are rolul de a produce alimente de calitate superioară sub aspectul inocuităţii (calităţii igienice), valorii nutritive, însuşirilor senzoriale şi estetice. Starea de sănătate a consumatorilor este asigurată dacă aceştia consumă alimente salubre (care nu conţin factori ce ar produce îmbolnăvirea). Pericolul ca acest aliment să devină dăunător pentru om rezultă din contaminarea sau poluarea acestuia cu organisme sau cu substanţe chimice.
Aşadar, calitatea alimentelor este hotărâtor influenţată de calitatea materiilor prime. Indiferent de măsurile ce s-ar putea lua în procesul tehnologic de prelucrare, nu se poate obţine un produs finit de calitate superioară dintr-o materie primă de calitate inferioară.
De aceea, se impune o organizare amănunţită a recepţiei materiilor prime şi primirea pentru prelucrare numai a acelora care corespund tuturor condiţiilor de calitate.

Lecturați gratuit Importanţa materiilor prime şi auxiliare în industria alimentară. Folosirea aditivilor alimentari în obţinerea produselor finite, autor Antoneta Topor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2224-1

Proiectarea unei unități tip creperie-saladerie-salon de the, care să funcționeze într-un centru comercial (capacitate 30 locuri, program funcționare: 9 – 19), autor Antoneta Topor

Lecturați gratuit Proiectarea unei unități tip creperie-saladerie-salon de the, care să funcționeze într-un centru comercial (capacitate 30 locuri, program funcționare: 9 – 19), autor Antoneta Topor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2223-4

Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Alegerea acestei teme este motivată de importanța deosebită a înțelegerii noțiunilor specifice stilului beletristic în contextul actual al învățământului românesc. Dacă în etapa anterioară studiul limbii și literaturii române își propunea să formeze ”un orizont cultural compus din cât mai multe cunoștințe” (Pamfil, A.-”Lb. și lit. rom. în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Pitești, Ed Paralela45, 2003, p.9), actuala reformă își propune să formeze ”un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.”( Programe școlare. Limba și literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2009, p.2). Acest lucru se poate realiza la clasă prin desprinderea de metodele tradiționale de lucru și folosirea eficientă a metodelor moderne.

Lecturați gratuit Termeni literari prin intermediul metodelor moderne / Literary terms through modern methods, Ediție bilingvă, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2229-6

Imaginea paradisului în opera lui Macedonski, autor Nicoleta Maxim

În general, paradisul este asociat cu lumina dumnezeiască, dătătoare de viaţă. De asemenea, lumina reprezintă chintesenţa înaltului ca realitate sensibilă. Observăm, la Macedonski o legătură extrem de rezistentă între cultul luminii şi chemarea începuturilor, între regresul către luminile iniţiale şi albul strălucitor al peisajului care reconstituie aceste lumi.Lumina solară şi lumina nopţii sunt foarte bine delimitate în „Thalassa”.

Lecturați gratuit Imaginea paradisului în opera lui Macedonski, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2222-7

Lets Play… Tenses, autor Nicoleta Maxim

Lecturați gratuit Lets Play… Tenses, autor Nicoleta Maxim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2221-0