Domenii | Autori

Trăiri din adolescență, autor Ionela Babuș

Spre cer

Flori albastre, cer şi câmp
Flori de casă, flori de câmp.
Toate-s verzi şi toate-s noi
Numai noi nu suntem doi.

Cer albastru, flori deşarte
Ochi de înger, ochi de demon,
Ochi albaştri, ochi albaştri,
Astre strălucesc în noapte…

Lecturați gratuit Trăiri din adolescență, autor Ionela Babuș.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0886-3

Teorema lui Nagumo, autor Murariu Maria Iustina

În această lucrare prezentăm un rezultat semnificativ în teoria ecuaţiilor deferenţiale ordinare, şi anume teorema lui Nagumo care dă o condiţie necesară şi suficientă de existenţă pe mulţimi închise. Lucrarea este structurată în două capitole.
Pentru a evidenţia utilitatea teoremei lui Nagumo, la sfârşitul capitolului am inclus câteva exemple ilustrative.

Lecturați gratuit Teorema lui Nagumo, autor Murariu Maria Iustina.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0875-7

Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu

Comerţul internaţional modern se realizează prin efectuarea unor lanţuri logice de transport între expeditor şi destinatar, care pot folosi o succesiune de moduri şi terminale de transport. Dezvoltarea transportului intermodal de mărfuri se bazează, în perioada actuală, pe dezvoltarea terminalelor de transport, cărora le revine rolul de a integra modurile de transport în vederea realizării fluxurilor de mărfuri, ce permit reducerea depozitării şi mărirea gradului de integrare dintre producţie, transport şi distribuţie.
Cartea corespunde competenţelor specifice şi conţinuturilor curriculumului pentru postliceală, specializarea: “Operator portuar”, specializare care se adresează absolventilor de liceu.

Lecturați gratuit Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0870-2

Nichelul în lumea vie, autor Violeta Maria Cercel

Procesele biologice implică compuşi formaţi de diferitele elemente ale sistemului periodic cu substratul biologic. Organismele animale şi vegetale sunt constituite din substanţe chimice cu o compoziţie complexă, fiind formate atât din metale cât şi din nemetale
Elementele chimice care intră în componenţa materiei vii sunt selectate de către natură după nişte principii care nu sunt încă bine elucidate.
Nichelul, unul dintre cele mai răspândite metale, care a fost obținut tocmai din 1751, a fost pentru foarte mult timp neglijat din punct de vedere al rolului său biologic. Era singurul metal 3d pentru care rolul biologic nu a putut fi stabilit definitiv. S-a arătat că nichelul este adesea singurul metal component al unor enzime complexe care mai conțin drept coenzime alte substanțe anorganice.

Lecturați gratuit Nichelul în lumea vie, autor Violeta Maria Cercel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0863-4

Fierul – implicaţii în lumea vie, autor Lucia Moroşan

Fierul şi aliajele sale (oţelurile) sunt pe departe cele mai comune materiale feromagnetice folosite zilnic. Suprafeţele proaspete de fier sunt lucioase şi au o culoare gri-argintie, care se oxidează în aer, formând un strat roşu sau brun de oxid feric sau rugină. Cristalele pure de fier sunt moi (mult mai moi ca şi aluminiul), iar adiţia unor cantităţi de impurităţi, cum ar fi carbonul, le creşte rezistenţa în mod semnificativ. Producerea aliajelor de fier cu cantităţi potrivite din alte metale şi carbon, precum oţelul, face ca aliajul să fie de 1.000 ori mai rezistent decât fierul pur.

Lecturați gratuit Fierul – implicaţii în lumea vie, autor Lucia Moroşan.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0864-1

Valorificarea creaţiei populare locale în orele de literatură română la clasele V-VIII, autor Lucreţia Pohoaţă

Lucrarea de faţă surprinde câteva obiceiuri din viaţa spirituală a satului, aşa cum se practicau înainte şi cum se mai păstrează şi astăzi, neatinse de degradarea valorică. Folclorul este o comoară a poporului nostru, iar noi, cadrele didactice şi toţi cei care îl iubesc avem datoria să îl cunoaştem, să îl înţelegem, să îl apreciem şi să îl transmitem generaţiilor următoare la fel de curat şi de frumos precum l-am primit de la înaintașii noştri.
Tezaurizarea culturii noastre populare rămâne unul dintre dezideratele cele mai importante ale şcolii româneşti.
Ca fiică a satului, precum şi ca profesor de limba şi literatura română constat cu regret că o bună parte a tradiţiilor şi obiceiurilor din sat au ieşit din circulaţie sau sunt pe cale să dispară. Acest fapt s-a produs de-a lungul timpului datorită influenţei puternice a culturii şi civilizaţiei oraşului.

Lecturați gratuit Valorificarea creaţiei populare locale în orele de literatură română la clasele V-VIII, autor Lucreţia Pohoaţă.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0855-9

Diateza pasivă, autor Prof. Istrate Elena

Premisa de la care s-a pornit în elaborarea lucrării a fost aceea că analiza gramaticală și, în ultimă instanță, construcția gramaticală (exprimarea) nu se vor realiza în forme corecte, clare și expresive fără o cunoaștere temeinică a chestiunilor de limbă. Gramatica nu reprezintă doar studiul exhaustiv al limbii, ci oglindește modul de exprimare al oamenilor, mod prin care aceștia interacționează.
Ultimele decenii au marcat înnoiri radicale, fundamentale în domeiul gramaticii. Aceste deziderate constituie punctele de congruență care au dus la încercarea de a enunța câteva considerații personale conturate în urma adunării, selectării și sintetizării materialului bibliografic, dar în primul rând, ca urmare a realizării demersului referitor la pasiv și transformarea pasivă în limba română cercetată pe parcursul acestei lucrări.

fragment

Lecturați gratuit Diateza pasivă, autor Prof. Istrate Elena.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0854-2

Jocul cu textul, Coord. Prof. Istrate Elena

“Cine-mi dărâmă zidurile?”- această întrebare stă în centrul horei formate de personaje. Stingheră, ea stă fără să intre în jocul lui Manole și să îi ofere ceea ce el dorea: un răspuns. Manole e dezorientat și nu înțelege cine ar putea comite o asemenea faptă, încearcă să găsească singur răspunsul dar nu poate. Cine ar putea fi? Satana? Dumnezeu? Nimeni nu poate răspunde la această întrebare dar totuși tindem să credem că Satana ar fi cel ce îi dărâmă zidurile.
Deși atunci când ceasul bate miezul nopții, acesta fiind un simbol satanic, mănăstirea este încă în picoare. Dar detaliile locului unde se desfășoară această scenă prezintă scene satanice. Luna aurie se transformă într-una roșie, roșu diavolesc, stelele se transformă în bulgări de foc care parcă sunt aruncați în zidurile mănăstirii, apele învolburate, spumoase se ridică și ele asupra mănăstirii. Nimic nu mai este normal, niciun mic detaliu nu rămâne neschimbat…

fragment

Lecturați gratuit Jocul cu textul, Coord. Prof. Istrate Elena.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0853-5

Monografia romanului Îmblânzitorul de lupi de Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici propune în Îmblânzitorul de lupi un areal mitic, arhetipul. Pădurea la marginea căreia îşi stabileşte Vlad Antohie ferma de câini va deveni un loc de recluziune, de regnerare, o matrice cu funcţie mnezică, un loc al Thanathosului şi al comunicării cu spiritele, un spaţiu limitrof care închide orizontul de reprezentare, un capăt al lumii care acţionează ca prag între lumea de „aici” şi cea de „dincolo”. Semnificaţiile atribuite pădurii o cuprind şi pe aceea de terra mater, de uter matern, cu rol de protecţie a celui care o pătrunde. În acest sens, Vlad îi propune Anei incursiunea în codru ca într-un ritual de purificare.
Vlad se va aventura de două ori în pădure: pentru a pregăti o iniţiere, pe aceea a lui Luc şi pentru a se adânci ca într-o fântână a cunoaşterii, amintindu-şi trecutul reprimat.
Misterioase sunt întâlnirile lui Vlad cu apariţiile fantomatice ale Bunicii, Irenei şi Unchiului Tică, mesageri din lumea de dincolo care îi aduc veşti (în registru direct, prozaic, fie în registru simbolic). Aşadar, comunicarea cu metafizicul se realizează şi în acest spaţiu semioniric.
Există totuşi, un spaţiu dur, opus celui orficizant, al pădurii. Acesta este cel al oraşului european, al Parisului ce ascunde sub faţada culturală, aversiunea faţă de generaţia străinilor, cei care parvin din ţările comuniste.

Lecturați gratuit Monografia romanului Îmblânzitorul de lupi de Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0842-9

Creaţie şi aspiraţie demiurgică. Orizontul literar al romanelor lui Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici aparţine unor geografii distincte: toposul arhetipal, patriarhal românesc, punctul prim al fiinţei, spaţiul copilăriei, al formării intelectuale şi al metamorfozei în creator, şi toposul adoptiv, occidental care-i conferă posibilitatea complinirii artisitice şi libertatea de exprimare. Ambele coordonate spaţiale îişi vor pune amprenta pe suprafaţa spirituală a romancierului, aflate între vest şi est şi în marginea unei structuri binare temporale: timpul apocaliptic şi cel postdiluvian.

Lecturați gratuit Creaţie şi aspiraţie demiurgică. Orizontul literar al romanelor lui Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0841-2

Metode de rezolvare de probleme la chimie și fizică prin stimularea creativității elevilor, autor Profesor Elena Barbălată

Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat în receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate.
Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare-învăţare, sunt fundamentale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.
Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne cât şi cele tradiţionale ce pot fi folosite eficient în lecţiile de dobândire de noi cunoştinţe şi în lecţiile de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor.

Lecturați gratuit Metode de rezolvare de probleme la chimie și fizică prin stimularea creativității elevilor, autor Profesor Elena Barbălată.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0830-6

Metodologia instruirii pentru calculul tabelar, autor Monica Simon

Programul de calcul tabelar Excel este un produs al renumitei firme Microsoft şi este un component al pachetului Microsoft Office, pachet care mai cuprinde şi alte aplicaţii: Word, Power Point, Access etc. Utilizatorul familiarizat cu exploatarea procesorului de text Word va însuşi cu uşurinţă şi programul Excel. Aici ca şi în Word meniurile sunt clare şi utilizarea programului se bazează pe pictograme standard. Excel oferă o serie de facilităţi cum ar fi utilizarea formulelor şi funcţiilor, prezentarea grafică a calculelor numerice prin diagrame şi hărţi, analize de date, proiectare baze de date, rezolvarea problemelor de decizie.
Un program de calcul tabelar este considerat în special ca un calculator automat. Pe baza valorilor introduse de utilizator, programul poate efectua complexe calcule matematice, statistice, financiare, etc. O altă utilizare a unui astfel de program este dată de componenta de creare a graficelor şi diagramelor pentru a vizualiza statistici asupra datelor din trecut, dar şi pentru a da perspective asupra evoluţiei viitoare. În al treilea rând, programele de calcul tabelar permit gestiunea bazelor de date, putând introduce, valida, edita, sorta, filtra sau totaliza date de diferite tipuri.

Lecturați gratuit Metodologia instruirii pentru calculul tabelar, autor Monica Simon.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-13-8

Realizarea unei reviste şcolare. Revista şcolii Runcu, Jud. Dâmboviţa, autor Marcu Ion

Revista şcolară reprezintă cea mai complexă formă de activitate culturală ce se desfăşoară în şcoli. Editarea unei reviste este oglinda universului vârstei, a vieţii şcolii şi a prezentului în care copiii cresc şi se formează. Ea surprinde pulsul vieţii şcolare, ecoul unor manifestări tradiţionale, cultivă interesele, dezvoltă aptitudinile, încurajează talentele. Contribuţia ei la educarea tinerei generaţii este unanim recunoscută.
Popularizarea descoperirilor ştiinţifice, exprimarea artistică a sentimentelor de dragoste pentru ţară, cultivarea pasiunii de a cunoaşte şi înţelege realitatea contemporană, a dorinţei de a fi util colectivităţii capătă prin intermediul revistelor şcolare sigiliul participării directe a elevilor în actul educaţional.
Pe de altă parte, consemnând tot ce e mai viu şi caracteristic în orizontul timpului şi colectivităţii, revista şcolară va devein peste ani, ca piesă de arhivă, un document preţios al unei generaţii cu visele, aspiraţiile, modul ei de a gândi, de a exprima şi de a acţiona.

Lecturați gratuit Realizarea unei reviste şcolare. Revista şcolii Runcu, Jud. Dâmboviţa, autor Marcu Ion.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0809-2

Procedee fizice de epurare a apelor reziduale industriale, autor Cosmin Florin Jurca

Deşi diferă prin dimensiuni şi tehnologii folosite, cea mai mare parte a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti au o schemă constructivă apropiată. Există şi unele realizate pe verticală, tip turn, dar majoritatea sunt pe orizontală. Ocupă relativ mult teren, dar o parte din instalaţii se pot realiza în subteran, cu spaţii verzi deasupra.
Distingem o treaptă primară, mecanică; o treaptă secundară, biologică; şi la unele staţii (deocamdată nu la toate!) o treaptă terţiară – biologică, mecanică sau chimică.

Lecturați gratuit Procedee fizice de epurare a apelor reziduale industriale, autor Cosmin Florin Jurca,

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0808-5

„Protector Security” – Site de promovare, autor Otilia Elena Oancea

Scopul acestei lucrări este de a realiza un site web de prezentare şi promovare a firmei “Protector Security” într-un mod cât mai atractiv şi de a arăta faptul că se pot realiza lucruri deosebite cu resurse minime. Această firmă (fictivă) se ocupă cu distribuirea de arme, muniţii şi diverse accesorii, atât pentru arme cât şi articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Lecturați gratuit „Protector Security” – Site de promovare, autor Otilia Elena Oancea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0823-8

Rescrierea și discursul comunist. De la Doamna Bovary de Gustave Flaubert la Pupa russa de Gheorghe Crăciun, autor Ramona Maria Clej

În Pupa russa, Gheorghe Crăciun reușește nu numai reliefarea diferitelor fațete ale femininului, ci și schițarea unui portret detaliat al societății românești în anii dinaintea revoluției din 1989 și imediat după aceasta. De asemenea, el prelucrează romanul lui Flaubert de tip realist, alegând să se detașeze de naturalismul acestuia în favoarea unui stil postmodernist, scriind o istorie modernă a Doamnei Bovary care apare, în pofida morții tragice, ca o câștigătoare morală, lăsând o impresie puternică și durabilă asupra cititorului.

Lecturați gratuit Rescrierea și discursul comunist. De la Doamna Bovary de Gustave Flaubert la Pupa russa de Gheorghe Crăciun, autor Ramona Maria Clej

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0832-0

Genul liric. Modalități de abordare în învățământul gimnazial, autor Ramona Maria Clej

Această lucrare este o lucrare de valorificare a experienţei didactice proprii, raportată la nivelul dezvoltării ştiinţifice actuale, la obiectivele fundamentale ale învăţământului din ţara noastră. În această lucrare mi-am propus să valorific şi experienţa pozitivă a altor colegi popularizată în presa de specialitate, la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, consfătuiri metodice, cursuri de perfecţionare, cercuri pedagogice etc. Lucrarea este rezultatul preocupărilor mele de a îmbunătăţi modul de predare, respectiv de învăţare a noţiunilor de literatură română în gimnaziu.

Lecturați gratuit Genul liric. Modalități de abordare în învățământul gimnazial, autor Ramona Maria Clej

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0831-3

Rolul culturii organizaționale în gestionarea conflictelor în unitățile școlare. Studiu de caz, autor Monica Popescu

Pentru a fi pregătiţi să acţioneze eficient atunci când sunt implicaţi într-un conflict, oamenii trebuie să fie conştienţi de anumite coordonate ale conflictelor: conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi, o realitate a vieţii cotidiene, inerentă relaţiilor umane; conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative; abordat printr-o gândire pozitivă, conflictul poate avea rezultate creative, poate fi o forţă pozitivă pentru creşterea personală şi schimbarea socială; abordat printr-o gândire negativă, conflictul poate avea rezultate distructive atât din punct de vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic; conflictul poate deveni o sursă de maturizare şi învăţare, ajută la descoperirea propriilor valori şi credinţe, la sănătatea mentală şi individuală; capacităţile de management al conflictului pot fi învăţate; prin practică putem îmbunătăţi comunicarea, negocierea, medierea conflictelor; modul în care definim o problemă determină dacă şi cum o vom rezolva (cu cât definim mai clar problema, cu atât mai uşor vom găsi o soluţie); într-un conflict sentimentele sunt importante, câteodată nu ajungem la motivele conflictului şi nu-l putem rezolva până când nu luăm în considerare sentimentele neconştientizate.

Lecturați gratuit Rolul culturii organizaționale în gestionarea conflictelor în unitățile școlare. Studiu de caz, autor Monica Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0827-6

Evoluția Curților Domnesti din Moldova, în secolele XIV-XVI, autor Marius Dan Bădicioiu

Până acum, am observat că atenţia cronicarilor s-a îndreptat mai mult spre întemeierea oraşelor, şi nu către apariţia Curtilor, cu atât mai puţin, aceştia încercând să explice fenomenele
legate de geneza unor Curţi domneşti. De altfel, scrisul cronicăresc s-a axat, în special, pe descrierea şi justificarea unor evenimente cu tentă politică, interesul pentru descrierea unor fenomene mai complexe — condiţiile de geneză, de evoluţie ale unor curţi domneşti, instituţionalizarea acestora etc — neexistând la acea vreme. Astfel, în marea lor majoritate, mentionarea Curtilor domneşti se face în mod sec, numele lor fiind legate de producerea unor evenimente sau emiterea anumitor acte de cancelarie. Informatia referitoare la o anumită curte se rezumă numai la mentionarea locului unde fiinţa curtea respectivă, prin următoarea formulă: „dat în curtea noastră”. Această situaţie este valabilă şi pentru primele menţiuni care se referă la curţile de la Suceava, Roman, Bacău, Vaslui etc.

Lecturați gratuit Evoluția Curților Domnesti din Moldova, în secolele XIV-XVI, autor Marius Dan Bădicioiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0826-9

Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Legile universalităţii consideră că omul este un produs al epocii, nu al locului. Credem că fiecare om este rezultatul civilizaţiei în care s-a născut şi s-a format, care îşi pun o amprentă, un sigiliu de neînlăturat. Dar perioada în care trăim ne uniformizează, ne face să ne pierdem trecutul, istoria. De aceea vedem ca mai mult decât lăudabilă iniţiativa colectivului condus de d-na prof. Milica Olaru: este nevoie să facem ceva ca uitarea să nu se aştearnă peste cele frumoase şi de demult ale noastre. Şi dacă profesorii, elevii şi învăţătorii sunt implicaţi într-o astfel de acţiune, putem spera la un viitor în care trecutul şi prezentul încă mai pot comunica prin punţi de istorie şi de frumos. Căci, cum am putea să nu admirăm ia femeiască ce-a impresionat pe Matisse, cel care a nemurit-o printr-un superb tablou?! Cum am putea nesocoti şi ocoli fotografiile elveţianului născut la Broşteni, Adolf Chevalier, cu superbele costume populare de sărbătoare şi chipuri viguroase şi expresive de munteni de la poale de Ceahlău?!
Fiecare regiune are nota sa de autohtonitate, de originalitate şi prin cuvânt şi imagine s-au adunat într-un volum, într-o carte ce însemnează entuziasmul, truda şi acribia. La o a doua ediţie simpozionul se vrea (şi va deveni) o tradiţie. Lucrările au fost primite de la colegi din țară care fiecare prin cuvântul său, fotografiile expuse, au avut ceva frumos de oferit.

Prof. dr. Daniel Dieaconu

Lecturați gratuit Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0822-1

Lucrările Simpozionului județean Pentru tine dragă primavară, ediția a II-a, coord. Olaru Milica

Prin prezentul proiect ne-am propus antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi curriculare (inter- şi transdisciplinare) şi extracurriculare, al căror rezultat să fie crearea unor compoziţii literare şi plastice, compunerea unor probleme de matematică distractivă originale, precum şi dezvoltarea unui dialog între elevii şcolilor implicate în proiect.
Proiectul propus contribuie la formarea laturii estetice a personalităţii umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos şi se adresează atât copiilor cât şi cadrelor didactice.

Lecturați gratuit Lucrările Simpozionului județean Pentru tine dragă primavară, ediția a II-a, coord. Olaru Milica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0821-4

Strategii activizante în studiul textului lingvistic şi literar, cl. a V-a şi a VI-a, autor Prof. Mihaela Pînzaru

Ne-am oprit la profilul psiho-pedagogic al elevilor din clasele a V-a şi a VI-a, la relaţia lor cu textul literar sau nonliterar, întrucât aici considerăm că se află fundamentul formării unor capacităţi şi deprinderi de receptare cu rol decisiv în achiziţiile ulterioare. Este etapa în care elevul îşi însuşeşte noţiunile de bază cu care va opera pe tot parcursul traseului său spiritual, chiar până la finalul liceului, în unele situaţii. De asemenea, este vârsta la care se deprinde algoritmul receptării textului, micul cititor află, înţelege şi asimilează etape şi criterii de apreciere determinante în conturarea profilului său de viitor lector eficient şi competent.

Lecturați gratuit Strategii activizante în studiul textului lingvistic şi literar, cl. a V-a şi a VI-a, autor Prof. Mihaela Pînzaru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0820-7

Istoria căsătoriei în societatea romano-bizantină și românească, autor Gigi Grasu

Normele române de drept în privința căsătoriei își au originea în normele juridice provenite din dreptul roman și bizantin, dovadă a romanității poporului român, împletite cu practici ale locului, dar căpătând influențe străine de-a lungul timpului. La începutul Evului Mediu, normele de drept se inspirau din Legea Țării sau Obiceiul Pământului, o serie de norme legale care își aveau originea în practici juridice împământenite.

Lecturați gratuit Istoria căsătoriei în societatea romano-bizantină și românească, autor Gigi Grasu .

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0818-4

Planificarea – ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru

Dacă managerii doresc sã stăpâneascã evoluţia organizaţiei ei trebuie să planifice. Absenţa planificãrii ar face loc instalării haosului, hazardului; în asemenea condiţii, organizaţia ar trebui să aibă o reacţie defensivă, iar succesul ar fi doar o probabilitate, un rezultat al unui complex de întâlniri favorabile. Dacã s-ar proceda aşa, managerii ar trebui să răspundã presiunilor curente exercitate fie din interior, dar mai ales de către componentele mediului extern asupra organizaţiei, în loc sã determine un curs al activităţilor direcţionat cãtre scopuri previzionate ca necesare şi stabilite în mod deliberat. Văzută din acest punct de vedere, planificarea devine principalul instrument managerial de adaptare a organizaţiei la schimbare.

Lecturați gratuit Planificarea – ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0806-1

Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru

Pentru realizarea unui parteneriat educaţional eficient, toţi cei care sunt implicaţi, trebuie sa fie de acord cu valori fundamentale ca: egalitatea şanselor in educaţie, spiritul civic şi ataşamentul faţă de comunitate, comunicarea şi respectul reciproc, cooperarea şi colaborarea, disciplina şi responsabilitate, echilibru intre exigenţele genereale şi cele specifice.
Avand in vedere noul cadru educaţional, in care elevul, beneficiarul direct al educaţiei, este situat in centrul proceselor din şcoală, organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să asigure si să măsoare progresul inregistrat de elev, valoarea adăugată, calitatea, iar comunitatea, ca beneficiar indirect, să se implice in producerea, generarea calităţii în şcoală in funcţie de nevoi şi interese.

Lecturați gratuit Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0805-4

Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan

Prezenta lucrare are două părţi: prima parte tratează aspecte legate de răspândirea apei pe glob şi în corpul uman, problemele de poluare a apei, tipuri de poluare, ploile acide. În capitolul 2 sunt abordate istoricul alimentărilor cu apă în lume şi în România, apoi alimentarea municipiului Reghin cu apă, surse de apă pentru potabilizare. Tot aici este descris barajul de apă de pe râul Gurghiu şi procesul tehnologic de captare, tratare şi distribuire a apei potabile consumatorilor din Reghin şi împrejurimi.
Etapele procesului tehnologic de tratare a apei sunt descrise detaliat în capitolul 3.

Lecturați gratuit Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0797-2

Valenţe didactice ale gândirii critice, autor Prof. Anca Florescu

Ca profesor care predă discipline socio-umane, discipline în care gândirea critică este valoarea de bază, am întâlnit diverse abordări cu privire la modalităţile de însuşire a informaţiilor sau rolul profesorului.
Astfel, unele cadre didactice merg pe ideea că atunci când elevii primesc informaţiile corespunzătoare, acestea sunt mai mult decât de ajuns pentru ca ei să funcţioneze activ în societate. Alte cadre didactice consideră, dimpotrivă că simpla informaţie nu poate să asigure eficienţa socială a elevilor câtă vreme aceştia nu pot aplica critic informaţiile în viaţa de zi cu zi, nu pot transfera informaţiile în acţiuni practice, nu pot lega informaţii primite în conjuncturi diferite.
Informaţiile sunt necesare, cu siguranţă, însă ele nu pot constitui decât o bază necesară pe care elevii să o folosească în mod critic în situaţii concrete de viaţă. Aceasta presupune ca în activitatea didactică să se pună accentul mai puţin pe cantitatea de informaţie (care oricum este disponibilă în ultima vreme unui număr tot mai mare de oameni) şi mai mult pe dezvoltarea capacităţilor elevilor de a operaţionaliza cu informaţiile, pe dezvoltarea gândirii critice.
Sunt de părere că un elev cu adevărat pregătit pentru societatea actuală trebuie să judece informaţiile, să evalueze alternativele, să decidă după ce a epuizat dovezile şi argumentele. El trebuie să reziste preconcepţiilor, să deţină abilităţi critice care să-i permită să discearnă adevărul de fals, să reziste manipulărilor.

Lecturați gratuit Valenţe didactice ale gândirii critice, autor Prof. Anca Florescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0798-9