Domenii | Autori

Arhiva

Auxiliar – caiet de lucru pentru micii matematicieni, autor Iulia Mihaela Stan


Lecturați gratuit Auxiliar – caiet de lucru pentru micii matematicieni, autor Iulia Mihaela Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3043-7

Subiectul și propoziția subordonată subiectivă, autor Corina Ștefan


Această lucrare vizează analizarea uneia dintre părţile principale de propoziţie, deoarece, din punct de vedere gramatical, pune în dificultate pe mulţi vorbitori de limbă română. Am structurat informaţia aşa cum aş prezenta o lecţie. Am pus accent atât pe situaţiile aparte în care poate apărea subiectul, cât şi pe problemele de acord ale predicatului cu subiectul.

Lecturați gratuit Subiectul și propoziția subordonată subiectivă, autor Corina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3065-9

Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan


În activitatea didactică, cadrului didactic îi revine sarcina să îmbine metodele tradiționale cu cele moderne în funcție de tipul lecției și obiectivele propuse. Este important ca și cadrul didactic să fie adeptul noutăților, să fie creativ, să fie flexibil în concepții și să se adapteze ușor la schimbările survenite.
Pe baza bibliografiei de specialitate, precum și a experienței didactice, această lucrare și-a propus prezentarea unor metode moderne de predare-învățare, care transformă actul didactic ineficient într-unul eficient, elevul fiind un participant activ la transformarea gândirii sale critice, a creativității, a vocabularului și a capacității sale de autoinstruire.

Lecturați gratuit Metode euristice în predarea-învățarea Limbii și literaturii române, autor Corina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3062-8

Language for Specific Purposes. The Language of the Law Concepts and Characteristics, autor Cătălina Daria Mărginean


The paper is an explanatory study designed to identify and examine the linguistic particularities of the English language of the law, irrespective of genre, grouping them under three generic characteristics: technicality, coherence and ritualism. In brief, it covers the two components that define it, that is, legal terminology and legal discourse. The selection of features in what concerns common-law terminology is largely based on previous works in the area of legal language, mainly those of David Mellinkoff and Peter Tiersma. With respect to legal discourse, the study is conducted upon excerpts taken from statutory instruments issued by the Parliament of the United Kingdom. However, the investigation closes with a brief account of legal argot which is the shade of colour in the neutral and opaque texture of the English language of the law.

Lecturați gratuit Language for Specific Purposes. The Language of the Law Concepts and Characteristics, autor Cătălina Daria Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3054-3

Bună dimineața! Sursă de energie, pentru o zi bună!, autor Alexandra Murgu


Ce cuprinde cartea mea?
Câteva idei, gânduri așternute pe hârtie la ceas târziu, în noapte, când mintea fiecărui dascăl încă nu se odihnește, ci plănuiește cum să-și primească elevii, cum să-i facă să înțeleagă tainele lumii, cum să-i bucure.
Zilnic pornim la drum cu un mesaj specific alternativei step by step pe o foaie mare, cu litere vesele și cu imagini sugestive. Acesta este rolul de „a aprindeʺ o discuție. Elevii sunt nerăbdători când vine vorba de mesaj și de noutățile zilnice aduse de aceștia. Fiecare mesaj scris poate fi un punct de plecare pentru o activitate tematică sau interdisciplinară.
Mesajele propuse dau posibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră să „brodezeʺ în continuare sarcini de lucru diverse, plăcute și eficiente.
Așadar, dragi colegi, vă invit să folosiți mesajele propuse de mine pentru a vă ușura și eficientiza munca și pentru a înfrumuseța o zi, o activitate.

Lecturați gratuit Bună dimineața! Sursă de energie, pentru o zi bună!, autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3046-8

Pentru copilul meu: alternativa educațională Step by Step – în sprijinul profesorilor și al părinților – Ghid metodologic. Rolul alternativei Step by Step în dezvoltarea armonioasă a copilului, autor Alexandra Murgu, Maria Alice Chirac


Am realizat acest ghid, pe de o parte, din dorința de a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc să predea în alternativa Step by Step și de a oferi câteva repere ale acestui model educațional, pe de altă parte, de a informa părinții că predarea la nivelul învățământului primar în sistemul alternativei Step by Step are un mare avantaj asupra dezvoltării personalității copilului, asupra formarii concepției de a învăța în mod activ cu accent pe cercetare, descoperire, formare de priceperi, deprinderi și abilități.
Alternativa Step by Step promovează, prin metodologia sa, inițiativa personală și consolidarea încrederii în sine, libertatea de gândire și expresie, accesul egal al copiilor la oportunitățile educaționale, respectul pentru ceilalți, respectul și aprecierea diferențelor.

Lecturați gratuit Pentru copilul meu: alternativa educațională Step by Step – în sprijinul profesorilor și al părinților – Ghid metodologic. Rolul alternativei Step by Step în dezvoltarea armonioasă a copilului, autor Alexandra Murgu, Maria Alice Chirac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3047-5

Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu


Lucrarea de faţă îşi propune analiza particularităţilor de limbaj specific literaturii şi filmului, înţelegerea punctelor de interferenţă dintre aceste modalităţi de comunicare artistică şi a manierei de transmitere a mesajului sensibil. În egală măsură, se urmăreşte cultivarea şi dezvoltarea capacității elevilor de a recepta și interpreta un mesaj artistic (fie din domeniul literaturii, fie din cel a cinematografiei) folosind toate mijloacele de comunicare disponibile (cuvânt, sunet, imagine). De asemenea, lucrarea va cuprinde exemple de activități prin care cinematografia poate sprijini o mai bună percepere a operei literare. Nu în ultimul rând, vor fi trecute în revistă avantajele și dezavantajele folosirii ecranizărilor în procesul de predare a textelor literare.

Lecturați gratuit Valențe formativ-educative ale ecranizării în predarea textului epic la liceu, autor Mădălina Vlădescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3055-0

Educaţie prin comunicare în cadrul bibliotecilor şcolare, autor Elena Marica


Impactul comunicării copilului cu adultul se proiectează asupra raportului dintre elementele de structură ale inteligenţei, altfel spus asupra calităţii ei.
Conform tuturor studiilor psihologice privind comunicarea cu adultul, rezultă cum aceasta repercusionează asupra componentelor concrete ale inteligenţei, provocând modificări calitative ale raporturilor funcţionale la nivel de sistem cognitiv.
În corespondenţă cu concluzia formulată anterior, s-ar putea afirma că comunicarea cu adultul, cel puţin în primele trei perioade examinate, stimulează mai mult dezvoltarea acţiunilor intelectuale cu conţinut social, dezvoltă aplicarea aptitudinilor mintale în procesul de soluţionare a problemelor sociale.

Lecturați gratuit Educaţie prin comunicare în cadrul bibliotecilor şcolare, autor Elena Marica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3016-1

Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu


Lecturați gratuit Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3019-2

Rebusuri noi dezlegăm, geografie învățăm, autor Daniela Chițescu


Această carte este un auxiliar în consolidarea noţiunilor de la disciplina Geografie, clasa a IV-a. Prin dezlegarea rebusurilor doresc să trezesc interesul şi dragostea copiilor pentru acest obiect.
Jocul inteligenței îl face pe micul participant ca prin rezolvarea diferitelor rebusuri școlare să se simtă şi el mai aproape de fraţii mai mari, de adulţi. În acelaşi timp însă, ineditul „joc” dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea, limbajul, memoria, atenţia, creativitatea, voinţa; poate fi folosit şi ca metodă- mijloc de învăţare şi evaluare sau procedeu în cadrul unei metode.
Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, dezinteresului.
Folosit ca joc, face ca elevul să învețe de plăcere, să devină interesat faţă de activitatea ce se desfășoară. Ca mijloc instructiv, rebusul, bine pregătit şi organizat, contribuie, prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoștințelor şi la valorificarea lor creatoare. Este un mijloc de educaţie indirect.
Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea creativităţii şi a tuturor proceselor psihice şi intelectuale, dezvoltarea personalităţii copilului.

Lecturați gratuit Rebusuri noi dezlegăm, geografie învățăm, autor Daniela Chițescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3058-1

Ştiinţe. Rebusuri şcolare, autor Daniela Chițescu


Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului, rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice, conducând la evitarea plictiselii, dezinteresului.
Folosit ca joc, face ca elevul să înveţe de plăcere, să devină interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară. Ca mijloc instructiv, rebusul, bine pregătit şi organizat, contribuie, prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi la valorificarea lor creatoare. Este un mijloc de educaţie indirect.
Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora, în verificare, evaluare, dezvoltarea creativităţii şi a tuturor proceselor psihice şi intelectuale, dezvoltarea personalităţii copilului.
Pentru obţinerea acestor rezultate, învăţătorul trebuie să fie un mare „meşter” în a şti când, cum, unde poate fi folosit rebusul şi, mai ales, să fie un „creator” de astfel de jocuri, pentru care copiii, de orice vârstă şcolară, au o mare satisfacţie când reuşesc să le rezolve, folosindu-şi toate cunoştinţele căpătate în şcoală, ca şi cele din cultura generală.

Lecturați gratuit Ştiinţe. Rebusuri şcolare, autor Daniela Chițescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3004-8

Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu


Practica limbii literare impune respectarea unor norme unanim recunoscute şi acceptate.
Orice încălcare a acestor norme constituie o abatere de ordin lingvistic. Învăţarea limbii este în acelaşi timp libertate şi constrângere. Libertate pentru că ea permite fiecăruia să se exprime, să se afirme, să înţeleagă lumea şi pe ceilalţi oameni, şi este constrângere fiindcă, pentru a comunica ea obligă pe emiţător şi pe receptor să respecte reguli şi norme. De aici organizarea studiului limbii în jurul a două tipuri fundamentale de activitate didactică: exersarea comunicării şi studiul sistematic al comportamentelor limbii, într-o viziune globală de independenţă şi de echilibru.

Lecturați gratuit Strategii didactice de îmbogăţire, nuanţare şi activizare a vocabularului şcolarului mic prin lecţiile de citire-lectură, autor Laura Bădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3039-0

Tehnici diversificate de înțelegere și de interpretare a textelor cu caracter patriotic din ciclul gimnazial – aplicație pe textul liric -, autor Nicoleta Cărăușu


Azi, mai mult decât oricând, țara e pândită de pericole mai mult sau mai puțin perceptibile. Griji, probleme de naturi diferite ne împovărează cumplit, încât se așează pe sufletul nostru o zgură (nedeslușită) a indiferenței, a autosuficienței, a înstrăinării.
Problema patriotismului este amplă și acută în zilele noastre. În iureșul evenimentelor social-politice, abia dacă ne putem înțelege pe noi înșine, dacă ne „vedem” ca entitate distinctă pe noi înșine, darămite să ne mai înțelegem ca făcând parte indisolubilă din marele și sfântul concept, Patrie. Pentru Patrie au murit strămoși, pentru neatârnarea țării noastre au fost nopți nedormite, jertfe necunoscute.
Departe de a aluneca în naționalism ori xenofobie, studiul de față își propune o evidențiere, pe înțelesul elevilor de gimnaziu, a ceea ce înseamnă simțire românească, identificarea propriei persoane cu destinul țării.

Lecturați gratuit Tehnici diversificate de înțelegere și de interpretare a textelor cu caracter patriotic din ciclul gimnazial – aplicație pe textul liric -, autor Nicoleta Cărăușu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3028-4

Utopie și distopie în „Generalul armatei moarte“ de Ismail Kadare, autor Nicoleta Cărăușu


Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XX, utopiile şi distopiile pure încep să fie tot mai rare. Exegeții se împart în două categorii: o parte care declară 1984 al lui Orwell drept ultima distopie pură ce aplică performanţa estetică – o capodoperă literară şi, de cealaltă parte, cercetătorii care consideră aberantă această afirmaţie şi care fac distincție netă între criteriile estetice, criteriile tematice şi cele ideologice.
Care sunt particularităţile scriiturii lui Ismail Kadare, prin ce se distinge de restul construcţiilor sau deconstrucțiilor imaginare şi de ce și prin ce poate fi considerată „un fenomen literar“, contituie subiectul lucrării de față.

Lecturați gratuit Utopie și distopie în „Generalul armatei moarte“ de Ismail Kadare, autor Nicoleta Cărăușu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3027-7

Educația ecologică în cadrul activităților din grădiniță, autor Mădălina Alexandra Grecu


Scopul educaţiei ecologice trebuie să fie cel de a pregăti tineretul pentru viaţa de mâine în spiritul respectului absolut pentru valorile naturii, ale culturii naţionale şi universale, fiind parte componentă a educaţiei morale. În acest scop învaţamântului îi revine un rol tot mai important în educarea tineretului, căruia trebuie să i se imprime o gândire ecologică despre lume.
Educaţia ecologică, aşa cum oamenii de ştiinţă susţin, poate fi abordată de la vârste fragede, la care trebuie să participe factori educativi cu multă responsabilitate.
Viaţa, practica pedagogică demonstrează că educaţia copiilor trebuie să fie rodul preocupării şi eforturilor întregii societăţi.

Lecturați gratuit Educația ecologică în cadrul activităților din grădiniță, autor Mădălina Alexandra Grecu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3005-5

L’enseignement / apprentissage du vocabulaire à l’aide des expressions figées, autor Livia Emilia Păvălaşcu


Le thème abordé répond au besoin des élèves de connaȋtre et de parler le « vrai » français et non de réaliser une traduction littérale du roumain en franҫais. On connaȋt le fait que les élèves ont parfois besoin de moments de détente pour ne plus voir la classe comme un lieu où les professeurs les surchargent avec des notions qu’ils doivent assimiler. Dans ce but on doit mettre en valeur le sens des expressions et l’histoire de leur formation, ce qui va provoquer la joie des élèves, en leur éveillant en même temps l’attention. L’intérêt que l’auteur de ce mémoire a manifesté concernant les expressions du français pendant les études supérieures tout comme l’expérience didactique accumulée jusqu’à présent l’ont déterminé à s’arrêter sur ce sujet pour valoriser en classe un aspect du vocabulaire qui aide les élèves à apprendre plus facilement et aussi pour réaliser une recherche approfondie d’un fait de langue qu’on ignore généralement.

Lecturați gratuit L’enseignement / apprentissage du vocabulaire à l’aide des expressions figées, autor Livia Emilia Păvălaşcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3009-3

Figement et défigement dans l’œuvre de San-Antonio – Difficultés de traduction en roumain – , autor Livia Emilia Păvălaşcu


La traduction de l’œuvre de San-Antonio est un véritable exercice de style parce que cet écrivain offre au traducteur roumain l’occasion d’exploiter au maximum l’expressivité de sa langue maternelle, en cherchant le meilleur argot, la meilleure expression idiomatique correspondante en roumain, le calembour convenable afin de rendre en roumain le sens visé par San-Antonio, l’effet humoristique et le ton ironique en même temps. On se pose la question dans quelle mesure les traducteurs ont réussi à rendre en roumain le naturel de la langue de San-Antonio.

Lecturați gratuit Figement et défigement dans l’œuvre de San-Antonio – Difficultés de traduction en roumain – , autor Livia Emilia Păvălaşcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3010-9

Rolul consilierului/psihologului şcolar în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie rromă. Realităţi şi perspective, autor Marilena Hațegan-Comșa


Motivele care conduc la abandonarea şcolii sunt multiple şi nu ţin numai de „persoana elevului” ci şi de mediul în care trăieşte şi relaţionează. Fiecare specialist şi aici mă refer la educator/învăţător, profesor/diriginte, psiholog, sau asistent social, mediator şcolar, consilier şcolar are un rol şi poate interveni ferm, cu mijloace pe măsură în prevenirea şi diminuarea acestui fenomen.

Lecturați gratuit Rolul consilierului/psihologului şcolar în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie rromă. Realităţi şi perspective, autor Marilena Hațegan-Comșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2991-2

Teste Bacalaureat – Economie. Auxiliar didactic pentru disciplina Economie destinat uzului intern, autor Camelia Corina Bădăuţă


Acest auxiliar propune o altă abordare a demersului didactic, atât pentru clasele unde elevii studiază doar o oră pe săptămână cât şi pentru elevii ce studiază 2 ore/săptămână, dar şi pentru cei care doresc să susţină examen de admitere la una din universităţile de prestigiu româneşti.

Lecturați gratuit Teste Bacalaureat – Economie. Auxiliar didactic pentru disciplina Economie destinat uzului intern, autor Camelia Corina Bădăuţă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2990-5

Suport pentru elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea Evaluării Naționale, Limba și literatura română, 2020, autori Bandas Luminița-Ramona, Bartolf Hedwig, Bors Kinga, Császár Tünde Márta

Dragi elevi, viitori absolvenți ai clasei a VIII-a,
Evenimentele din ultimul timp au făcut să nu vă mai puteți întâlni la școală, să recapitulați, să vă pregătiți împreună pentru Evaluarea Națională 2020. Profesorii s-au gândit la emoțiile voastre și au încercat să vă ajute. De aceea, au realizat emisiuni, lecții pe internet sau lecții de pregătire pe suport tipărit, așa cum este acest material.
Venim în ajutorul vostru cu un JURNAL DE PREGĂTIRE în care găsiţi noţiuni teoretice şi exemple practice de rezolvare. Materialul nostru vizează multe dintre cerințele din TESTELE DE ANTRENAMENT ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Citiţi, recapitulaţi, rezolvaţi, autoevaluaţi-vă, revedeţi noțiunile care v-au creat greutăți în rezolvarea testelor!

Lecturați gratuit Suport pentru elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea Evaluării Naționale, Limba și literatura română, 2020, autori Bandas Luminița-Ramona, Bartolf Hedwig, Bors Kinga, Császár Tünde Márta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2994-3

Aspecte metodice în predarea limbii române ca „limbă a doua“, autor Dana Pop

Se poate vorbi de limba română ca „limbă a doua“ atunci când ne referim la elevii din şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Este vorba despre o categorie de copii care nu a reuşit să asimileze limba română în mediul familial sau social, la un nivel care să îi permită comunicarea optimă, orală sau scrisă, şi totodată înţelegerea conţinuturilor predate în română. Un astfel de curs se poate concretiza în orele de opţional, fiind un suport excelent pentru studiul limbii şi al literaturii române, la orele prevăzute în trunchiul comun, studiu aflat sub incidenţa modelului comunicativ-funcţional. Demersul metodic abordat este, în principal, cel al limbilor moderne, iar accentul cade pe viziunea comunicativ-funcţională.

Lecturați gratuit Aspecte metodice în predarea limbii române ca „limbă a doua“, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2897-7

Biologia cu problemele ei… , autor Liliana Onel


Lecturați gratuit Biologia cu problemele ei…, autor Liliana Onel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2970-7

ERASMUS+ – O poveste în SPECTRU infinit

Articolele sunt parte din diseminarea proiectelor Erasmus+ realizate în conformitate cu contractele semnate cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Lecturați gratuit ERASMUS+ – O poveste în SPECTRU infinit

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2964-6

MasterPeace Romania – Stories of a united world – II, coord. Marian Dragomir

The information contained in “MasterPeace Romania -Stories of a united world – II. Guide to good practice in non-formal education”, and its several complementary guides, is meant to serve as a comprehensive collection of activities done under different international projects.
The authors of “MasterPeace Romania – Stories of a united world. Guide to good practice in non-formal education”, have made all reasonable efforts to provide current and accurate information for the readers of this eBook. The authors will not beheld liable for any unintentional errors or omissions that may be found. No part of this publication shall be reproduced, transmitted or resold in whole or in part in any form, without the prior written consent of the authors.
All trademarks and registered trademarks appearing in “MasterPeace Romania -Stories of a united world – II. Guide to good practice in non-formal education”, are the property of their respective owners.

Lecturați gratuit MasterPeace Romania – Stories of a united world II, coord. Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2965-3

Junimea – societate literară şi culturală, autor Maria Vartolomei


Junimea este societatea care, într-o perioadă de criză reală a literaturii a semnalat, cu răbdare şi tenacitate, actul salvator din viaţa literară.
Lucrarea de faţă nu intenţionează a releva probleme necunoscute criticilor literari sau a elucida datele controversate în istoria literară şi nici nu se pretinde a fi un studiu complet care să cuprindă toate aspectele caracteristice ale Junimii.
Pornind încă de la înfiinţarea societăţii, am încercat să schiţăm, în limitele posibile, ceea ce ni s-a părut mai important, vizând mai ales perioada de până în anul 1890, adică aceea în care revista „Convorbiri literare” s-a afirmat pe scena culturii şi a literaturii române, umbrind activitatea altor publicaţii literare, prin remarcarea marilor personalităţi ale literaturii, începând cu Titu Maiorescu, primul critic literar şi culminând cu creaţiile clasicilor literaturii române.

Lecturați gratuit Junimea – societate literară şi culturală, autor Maria Vartolomei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2957-8

Personalizarea antrenamentului în vederea îmbunătăţirii condiţiei fizice prin intermediul mijloacelor fitness-ului utilizând monitorul de frecvenţă cardiacă, autor Adriana-Nastasia Moldovan


Monitorul de frecvenţă cardiacă, ţinând cont de fiziologia efortului, creeză un mod sigur şi eficient de abordare a antrenamentelor, în funcţie de caracteristicile oricărui individ. Pentru antrenori şi sportivii de performanţă, există încorporate variante de antrenament şi recuperare, performanţă, tehnică şi diferite măsurători (viteză, distanţă, cadenţă, putere, altitudine etc.), care împreună cu soft-ul pentru calculator furnizează precis planificarea antrenamentelor şi analiza datelor, necesare pentru atingerea înaltei performanţe.
Lucrarea îşi propune să prezinte datele rezultate din experienţa personală referitoare la practicarea fitness-ului, cu date concrete care să permită oricărui practicant să se inspire sau să-şi compare rezultatele.
Ne-am străduit să prezentăm date obiective, măsurători exacte, în aşa fel încât să propunem un program cât mai riguros.

Lecturați gratuit Personalizarea antrenamentului în vederea îmbunătăţirii condiţiei fizice prin intermediul mijloacelor fitness-ului utilizând monitorul de frecvenţă cardiacă, autor Adriana-Nastasia Moldovan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2952-3

Divizibilitatea numerelor naturale și a numerelor întregi, autor Florin Mihai Antohe


Matematica a fost și va rămâne o materie indispensabilă, contribuind într-o foarte mare măsură la dezvoltarea personalității oricărui elev.
Noțiunile de divizibilitate studiate în gimnaziu și mai apoi în liceu creează suficiente dificultăți tuturor elevilor și în special celor care nu au o înclinație genetică spre disciplina matematică. O bună înțelegere și fixare a noțiunilor de divizibilitate cum ar fi c.m.m.d.c sau c.m.m.m.c a două sau mai multor numere, în clasa a VI-a, va asigura, în treapta liceală, mai exact în clasa a XII-a, înțelegerea noțiunilor despre divizibilitatea polinoamelor.

Lecturați gratuit Divizibilitatea numerelor naturale și a numerelor întregi, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2951-6

Divizibilitatea polinoamelor, autor Florin Mihai Antohe


Teorema împărţirii cu rest pentru polinoame este fundamentală, stând la baza aritmeticii polinoamelor. Pe baza acestei teoreme se construieşte algoritmul lui Euclid de determinare a celui mai mare divizor comun pentru polinoame, se obţine teorema de descompunere în factori a polinoamelor etc.

Lecturați gratuit Divizibilitatea polinoamelor, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2950-9

Serii de numere reale, Florin Mihai Antohe


Lucrarea științifică de faţă abordează problematica seriilor de numere reale, o parte a analizei matematice studiate cu precădere în anii de facultate şi masterat al facultăţilor de profil.
Lucrarea pleacă de la abordarea noţiunii de serie, în sens istoric şi pune în evidenţă toate criteriile necesare pentru abordarea cu succes a aplicaţiilor acestui capitol interesant al matematicii. Astfel, lucrarea începe cu o prezentare a unor probleme de algebră şi geometrie care impun introducerea noţiunii de serie. Apoi sunt prezentate toate criteriile cu ajutorul cărora se demonstrează convergenţa unei serii. Deosebit de interesante sunt paragrafele legate de aproximarea unei serii şi rapiditatea de convergenţă.

Lecturați gratuit Serii de numere reale, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2949-3

Probleme de algebră pentru concursurile și olimpiadele școlare gimnaziu și liceu, autor Florin Mihai Antohe


Lucrarea de fată se adresează elevilor care participă în mod regulat la olimpiade sau concursuri de matematică și își propune să contribuie într-o anumită măsură la o bună pregătire a acestora.
Cartea este alcătuită dintr-o suită de probleme rezolvate și propuse. Cele propuse spre rezolvare sunt foarte asemănătoare cu cele rezolvate.
Problemele rezolvate sunt probleme originale ale autorului sau prelucrate, fosrte puține dintre ele fiind preluate (caz în care după cum este firesc s-a menționat autorul).
Soluțiile problemelor sunt clare, concise, imediat după enunț, aceasta reprezentând de fapt nota de originalitate și factorul de utilitate al cărții.
Lucrarea are un caracter complet, unitar, conținând probleme din materia claselor V-XII.

Lecturați gratuit Probleme de algebră pentru concursurile și olimpiadele școlare gimnaziu și liceu, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2948-6

A Critical Literary Approach to Virginia Woolf’s Jacob’s Room, autor Alexandra Turcu


This dissertation paper is an attempt to highlight the literary translation and its features, all these being illustrated on Virginia Woolf’s novel Jacob’s Room. It is structured in three chapters entitled: Peculiarities of Translating the Literary Text, A Critical Literary Approach to Virginia Woolf’s ‚ Jacob’s Room and A Translated Oriented Approach to Virginia Woolf’s Jacob’s Room.

Lecturați gratuit A Critical Literary Approach to Virginia Woolf’s Jacob’s Room, autor Alexandra Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2936-3

British and American Literature in Context, autor Alexandra Turcu


Lecturați gratuit British and American Literature in Context, autor Alexandra Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2937-0