Domenii | Autori

Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Actualitatea operei dramatice a scriitorului bucovinean stabilit la Paris, numărul extrem de mare de montări ale pieselor ce-i poartă semnătura şi mai ales deschiderea sa către dialog şi parteneriat creator cu ceilalţi participanţi la conturarea misterului teatral, ne-a determinat să analizăm în cele ce urmează modul în care spectacolele de teatru păstrează mesajul dar mai ales atmosfera şi „poezia” textului dramatic dintre file de carte.
Structurată în trei capitole, lucrarea îşi propune să analizeze modul în care Matei Vişniec face trecerea de la poezie la teatru ca formă de expresie literar-artistică dar şi mijloacele teatrale prin care spectacolul scenic al pieselor sale păstrează elemente specific lirice.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-58-9
Editura Sfântul Ioan

Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Însingurarea omului contemporan, situaţia sa de fiinţă mereu poziţionată între două lumi, între două alegeri, devine şi mai acută în teatrul absurdului dar şi în poezia sau proza postmodernă.
Din acest motiv poate, s-a ivit dorinţa noastră de a aborda un scriitor contemporan, care scrie despre realitatea în care traim şi noi, un scriitor ale cărui piese sunt cunoscute în aproape întreaga lume, dar şi a cărui faimă scriitoricească e de multă vreme bine stabilită de exegeţi şi de public.
În lucrarea de faţă am încercat să trasăm coordonatele cele mai importante dupa care se conturează întreaga operă a lui Matei Vişniec, în special cea dramatică, dar trecând bineînţeles prin avatarurile poeziei şi ale prozei postmoderniste.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-57-2
Editura Sfântul Ioan

Implementing And Developing Communication Strategies By Adjusting High School Curriculum To The Students’ Actual Needs, autor Silvia Gunia

The purpose of this paper is to find ways and solutions for increasing the efficiency of communication activities in the classroom, in particular speaking activities and explore the impact of extra-curricular activities (international projects) has on the development of speaking skills. The reason why I became interested in this specific aspect of teaching is that I have noticed that students tend to find speaking in class one of the most difficult experiences of language learning. Regardless of their general knowledge of grammar and vocabulary, most students will shy away from speaking in the classroom and avoid interaction in English. Nevertheless, speaking a foreign language has become a very important skill in today’s society.

Lecturați gratuit Implementing And Developing Communication Strategies By Adjusting High School Curriculum To The Students’ Actual Needs, autor Silvia Gunia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1409-3

LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 2nd edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

In April 2017, the international team involved in the Erasmus Plus project “Cross-Curricular approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal Contexts” organized the second edition of the contest “Links to the Real World”. The team developed a set of tests based on a commonly agreed upon syllabus of interdisciplinary/cross-curricular contents, mainly focusing on maths, sciences and their applications into the daily life.
The contest was organized in order to increase the motivation and engagement of the students, to develop their thinking skills, to develop the linguistic abilities in English & to develop the IT competences of less than 140 students from 7 European countries (approximately 20 students/partner).
The tests fit into a template conceived by all partners during the transnational meeting in Italy and included objective, semi-objective items and also questions with open answers. Out of all the tests conceived, one blended variant was selected in the morning of the contest and it was sent to all the partners during the same morning, in accordance with the provisions agreed upon by all the project staffs.
This booklet includes the tests elaborated by the multinational team and their solutions.

Lecturați gratuit LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 2nd edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-56-5
Editura Sfântul Ioan

LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 1st edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

In May 2016, the international team involved in the Erasmus Plus project “Cross-Curricular approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal Contexts” organized the first edition of the contest “Links to the Real World”. The team developed a set of tests based on a commonly agreed upon syllabus of interdisciplinary/cross-curricular contents, mainly focusing on maths, sciences and their applications into the daily life.
The contest was organized in order to increase the motivation and engagement of the students, to develop their thinking skills, to develop the linguistic abilities in English & to develop the IT competences of less than 140 students from 7 European countries (approximately 20 students/partner).
The tests fit into a template conceived by all partners during the transnational meeting in Italy and included objective, semi-objective items and also questions with open answers. Out of all the tests conceived, one blended variant was selected in the morning of the contest and it was sent to all the partners during the same morning, in accordance with the provisions agreed upon by all the project staffs.
This booklet includes the tests elaborated by the multinational team and their solutions.

Lecturați gratuit LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 1st edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-55-8
Editura Sfântul Ioan

Valenţe instructiv–educative ale jocului didactic la clasa I, autor Mariana Negrilă

Modul de predare al învăţătorului trebuie să fie adecvat nivelului de evoluţie al elevilor şi în raport cu acestea să fie dezvoltate posibilităţile lor de gândire, de asimilare, de aplicare în practică, de creare de conexiuni şi de cercetare şi investigare de noi cunoştinţe.
În cercetarea propusă de prezenta lucrare, cu tema “Valenţe instructiv – educative ale jocului didactic la clasa I”, am selectat conţinuturi ce trebuiau predate şi însuşite de către elevi, conţinuturi ce au fost prelucrate prin intermediul metodelor active cu accent pe utilizarea jocului didactic ca stategie de predare–învăţare– evaluare.
Activităţile desfăşurate trebuie să fie centrate pe elev, astfel încât achiziţiile acestora să fie durabile în timp şi cu un pronunţat caracter formativ.
Am exemplificat diverse activităţi predate la clasă utilizând alternanţa dintre jocul didactic şi alte metode active dar şi alternanţa jocului ca metodă de bază şi apoi ca procedeu în cadrul altei metode active.

Lecturați gratuit Valenţe instructiv–educative ale jocului didactic la clasa I, autor Mariana Negrilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1437-6

Metale din blocul d. Obţinere. Proprietăţi. Aplicaţii, autor Prof. Georgeta Cristina Niţu

Lucrarea de faţă oferă un sprijin real elevilor care studiază chimia anorganică în liceu, pentru o pregătire suplimentară necesară olimpiadelor de chimie şi examenului de admitere în facultăţi de profil.

Lecturați gratuit Metale din blocul d. Obţinere. Proprietăţi. Aplicaţii, autor Prof. Georgeta Cristina Niţu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1435-2

Deficiențele de comunicare și conflictele din cadrul instituțiilor școlare, autor Gina Manolache

Existența inegalității de șanse, a discriminării și a segregării ne determină să ne întrebăm dacă putem vorbi despre existența unor conflicte în interiorul sistemului școlar.
Într-un prim sens, putem vorbi în cadrul școlii despre existența unui conflict cognitiv ca sursă a cunoașterii. Într-un sens secund, putem vorbi despre un conflict cultural marcat pe de o parte între cultura școlii și subcultura și contracultura zonelor periferice, și pe de altă parte, despre un conflict între cultura elevilor și cultura profesorilor și chiar în interiorul acesteia din urmă: între diversele discipline de studiu, între profesori și învățători, între profesorii cu vechime și debutanți. Toate aceste conflicte sunt așadar reale, chiar dacă existența unora este mai mult difuză; ceea ce trebuie subliniat este faptul că ele nu sunt insurmontabile.

Lecturați gratuit Deficiențele de comunicare și conflictele din cadrul instituțiilor școlare, autor Gina Manolache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1436-9

Dimensiunea sacră a creației în religiile monoteiste, autor Prof. Nicolae Ponyori

Lucrarea de faţă are ca motivaţie şi scop nu numai descoperirea dogmelor, elementelor, principiilor şi teoriilor comune celor mai importante religii monoteiste ale lumii cu privire la creaţie şi anume: creştinismul, iudaismul şi islamul, ci şi pericolele actuale care vizează darul dat fiecărei generaţii, de Divinitate. Pentru ca lucrarea să îşi atingă scopul pentru care ea a fost concepută am plecat de la ceea ce evreii numesc Tora, creştinii, Vechiul Testament, iar musulmanii, Coranul acestea fiind cărţile de căpătâi ale celor trei mari religii monoteiste, încercând ca prin studiul lor comparativ să găsesc acel fir roşu care să întregească, fără note de subiectivism, rostul omului pe pământ, alături de elementele mediului înconjurător în care Dumnezeu, sau Yahve, sau Allah ne-a lăsat să fim stăpâni, dar stăpâni responsabili pentru a ne bucura cât mai mult posibil de darul oferit.

Lecturați gratuit Dimensiunea sacră a creației în religiile monoteiste, autor Prof. Nicolae Ponyori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1429-1

Dynamic Methods of Didactic Activities in Teaching English, autor Prof. Radu Ionel

This work shows the efficiency degree of applying the interactive methods in the process of forming the communicative competences in English. In this respect, teaching methods starting with initial tests, diagnosis tests, and knowledge teaching in student-centered modern manner, final tests and results interpreting techniques were applied for a whole school year. The efficiency of these methods at learners’ motivation level constituted a focus of the research since the learners involved in the current project come from a rural environment.

Lecturați gratuit Dynamic Methods of Didactic Activities in Teaching English, autor Prof. Radu Ionel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1407-9
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Jocul didactic folosit în predarea limbii şi literaturii române, autor Prof. Ioana Radu

Învățătoarea este avantajată de faptul că elevul din clasele primare este atras de elementul serios și obligatoriu al învățării în mai multe situații, el înregistrează preocupări nu pentru jocul în sine, ci pentru conținutul instrumental al acestuia- cum este cazul jocurilor de întrecere, al concursurilor, șezătorilor și al altor activități. Înclinația către jocul didactic apare astfel ca o caracteristică fundamentală a comportamentului copilului din școala primară.
După cum se știe, înlocuirea jocului cu o activitate pentru care copiii nu simt niciun fel de interes imediat și care le cere un efort susținut, nu numai că îi poate obosi, dar le poate crea un sentiment de repulsie față de învățătură. De altfel, schimbarea formei de activitate trebuie să fie o preocupare constantă a învățătoarei la toate clasele primare. Pe lângă relaxarea sistemului nervos al copilului, se urmărește și realizarea unor sarcini instructiv-educative sub formă de joc. În acest fel elevii se obișnuiesc treptat să se concentreze un timp mai îndelungat asupra sarcinilor școlare, să fie atenți la explicații, să repete corect cele învățate și să aplice în mod conștient cunoștințele însușite în condiții noi de muncă.
Aceasta presupune din partea învățătoarei inventivitate în elaborarea unor jocuri didactice și organizarea de activități distractive care să înlăture șablonismul și monotonia muncii.

Lecturați gratuit Jocul didactic folosit în predarea limbii şi literaturii române, autor Prof. Ioana Radu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1434-5

Performanța școlară. Factori determinanți și variabile corelate, autor Florina Vișan

Reușita școlară a copilului care rezultă din interacțiunea factorilor psihologici pedagogici și
sociali, indică atât dorința și capacitatea elevului de a se adapta la cerințele muncii școlare, cât și preocuparea și capacitatea cadrului didactic de a avea un mediu școlar predominant ”selective” sau
”adaptiv”.
Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze importanța esențială a cunoașterii și
valorificării potențialului unor factori interni și externi copilului pentru asigurarea succesului acestuia în activitatea de învățare și înlăturarea nereușitei și pentru dezvoltarea unor capacități cuprinse în curriculum-ul învățământului primar, ca momente majore în procesul realizării profilului de formare al fiecărui individ în parte.

Lecturați gratuit Performanța școlară. Factori determinanți și variabile corelate, autor Florina Vișan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1439-0

Cum ne ajută matematica în viața cotidiană – programă opțional, clasa a VII-a, autor Tamara Marcu

Opționalul „Cum ne ajută matematica în viața cotidiană” este o propunere de a sparge oarecum sfera abstractă în care copiii învelesc matematica. Poate fi și „un răgaz” pe care celelalte ore de matematică nu-l oferă suficient, acela de a insista asupra modului de abordare, asupra ipotezei, concluziei și redactării fiecărei probleme în parte.
Elevii pot acumula cunoștințe privitoare la aplicațiile matematicii în economie, agricultură, chimie. Ei își vor forma deprinderi de a modela matematic aspecte din cotidian.
Abordarea conținuturilor poate fi făcută astfel încât elevii să învețe care sunt pașii în rezolvarea oricărei probleme (indiferent de natura acesteia), că pot fi mai multe căi și mai multe soluții, că nu întotdeauna prima idee este și cea mai bună. Să învețe să vadă același lucru din perspective diferite. Să accepte și alte opinii.

Lecturați gratuit Cum ne ajută matematica în viața cotidiană – programă opțional, clasa a VII-a, autor Tamara Marcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1427-7

Multimedia în centrele de documentare şi informare, autor Carmen Lavinia Lenghel

Pentru ca noile tehnologii să aducă un beneficiu complet educaţiei, majoritatea şcolilor trebuie să-şi lărgească viziunea managerială, sunt necesare schimbări la nivelul infrastructurii, al profesorilor, administratorilor, managerilor educaţionali şi al elevilor. Apariţia societăţii informaţiei şi incidenta sa în spaţiul educaţional conduc la integrarea în învăţare, a utilizării instrumentelor specifice din domeniul multimedia şi stăpânirea tehnicilor informatice.
Centrele de documentare si informare vin în întâmpinarea necesitatii de informare a elevilor si profesorilor oferindu-le acestora, precum şi întregii comunităti locale, un instrument de lucru care sa-i ajute să se dezvolte personal şi profesional, să achizitioneze noi competenţe precum: autonomie în munca de cercetare, comparare a surselor şi a diferitelor suporturi, organizare a muncii de cercetare prin selecţionare, exploatare şi comunicare a informaţiilor ; profesorilor le pune la dispozitie material documentar variat care să-i ajute să-si adapteze metodele şi tehnicile de lucru nevoilor de învatare ale elevilor secolului XXI.

Lecturați gratuit Multimedia în centrele de documentare şi informare, autor Carmen Lavinia Lenghel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1423-9

Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii şi ştiinţelor – abordări cross-curriculare. Culegere de exemple de bune practici pentru toate ariile curriculare, cu participare naţională, adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi elevilor din învățământul liceal/gimnazial, coordonatori: Anca Bărbulescu, Simona Roşu, Cristina Rotaru

Conferința națională intitulatǎ Strategii de creştere a motivației elevilor pentru studiul matematicii şi ştiințelor – abordări cross-curriculare (20 ianuarie 2017), face parte din planul de activități al parteneriatului strategic Erasmus+, ”Cross-Curricular Approaches to Mathematics & Sciences in Formal & Informal Contexts”, care are numărul de referință 2015-1-RO01-KA219-015034_1.
În volumul de față sunt prezentate lucrările şi sintezele unor lucrări metodico-ştiințifice ale cadrelor didactice din mediul preuniversitar, legate de modalitǎțile de creştere a motivației elevilor pentru studiul matematicii şi ştiințelor, cu accent pe schimbul de experiență şi pe prezentarea exemplelor de bune practici în ceea ce priveşte abordările cross-curriculare implementate cu succes în diferite instituții de învățământ din țară, atât la nivel de învățământ liceal, cât şi gimnazial şi chiar primar.

Coordonatorii

Lecturați gratuit Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul
matematicii şi ştiinţelor – abordări cross-curriculare. Culegere de exemple de bune practici pentru toate ariile curriculare, cu participare naţională, adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi elevilor din învățământul liceal/gimnazial, coordonatori: Anca Bărbulescu, Simona Roşu, Cristina Rotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-54-1
Editura Sfântul Ioan

Integrarea elementelor de geometrie în procesul de învățare din grădiniță, autor Margareta Perju

În pregătirea copilului pentru şcoală se pot face foarte multe, dar nu exagerat, şi în grădiniţă ar trebui să găsim copilul, nu şcolarul disimulat, care printr-o activitate plăcută, veselă, de joc, îşi dezvoltă acele potenţialităţi care îi vor permite să ajungă şcolar, iar în şcoala ar trebui să găsim şcolarul care începe să-şi utilizeze acest potenţial şi să-l pună în valoare.
Pe parcursul desfăşurării activităţii de educatoare, am încercat să cunosc cât mai bine copilul, acest mister al perpetuării vieţii şi să-mi asum responsabilitatea maximă pentru formarea personalităţii lui, pentru pregătirea primilor paşi în viață. Scopul activităţilor matematice este de a-i exersa copilului intelectul, procesele de cunoaştere, de a-l face apt să descopere relaţii abstracte sub aspectul concret al situaţiilor întâlnite în activitatea obişnuită.

Lecturați gratuit Integrarea elementelor de geometrie în procesul de învățare din grădiniță, autor Margareta Perju

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1361-4

Ghid metodologic privind utilizarea tehnicii webquest, autor Roxana Paula Nitiș

Acest ghid metodologic se adresează tuturor profesorilor doritori de a implementa mijloacele de comunicare modernă în cadrul lecțiilor de la clasă, celor care vor să dezvolte competențele digitale ale elevilor și să utilizeze atracția acestora pentru internetul în scop educativ, celor care vor să părăsească stilul de învățare tradițional și să se adapteze stilului activ-participativ și tehnologiilor secolului al XXI-lea, celor care vor să încerce ceva nou sau, pur și simplu, celor care vor să se informeze asupra noutăților din domeniul educațional.
Ghidul a fost gândit ca o formă de diseminare a informațiilor obținute de către cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Poienarii de Muscel pe parcursul proiectului Erasmus + „Go for IT(C)!” desfășurat în perioada 1 septembrie 2016-31 august 2017.

Lecturați gratuit Ghid metodologic privind utilizarea tehnicii webquest, autor Roxana Paula Nitiș

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1431-4

Introspecții provinciale, autor Ciprian Fîntînaru

Pe vârfuri, vă rog

Umblați…
Umblați, vă rog,
În vârful picioarelor
Prin sufletul meu!
Nu ridicați vocea!
Nu trântiți uşile!
Încălțările
Lăsați-le la intrare!
Abia ce-am terminat curățenia,
Am aerisit,
Am tămâiat.
Doar tu,
Dragostea vieții mele,
Pentru tine fac o concesie…
Tu poți tropăi, striga, păcătui.
Voi restul…
Umblați, vă rog,
În vărful picioarelor
Prin sufletul meu!

Lecturați gratuit Introspecții provinciale, autor Ciprian Fîntînaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-52-7

Formarea întrebărilor. Optimizarea comunicării verbale în limba engleză – Building questions. Improving communicative skills in english, autor Simona Rusu

The present study will focus on the situation of Romanian students, whose main difficulty in acquiring the skills for correctly asking questions in English seems to rise from the important differences in the processes applied for deriving interrogatives from base affirmative structures in the two languages. In Romanian a slight change of intonation – in speaking – and the mere addition of a question mark – in writing – are sufficient to turn a statement into an interrogative sentence. On the other hand in English the processes that a basic sentence pattern has to undergo in order to become a question (subject-auxiliary movement, DO-insertion, or WH-movement) look far more complicated from a foreign learner’s perspective.

Lecturați gratuit Formarea întrebărilor. Optimizarea comunicării verbale în limba engleză – Building questions. Improving communicative skills in english, autor Simona Rusu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1419-2
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Jeu sérieux et création romanesque. Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs de Miguel de Unamuno, autor Simona Rusu

Je propose dans ce mémoire une lecture du roman de Miguel de Unamuno Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs dans le but de donner une réponse à une des questions majeures qui préoccupent les écrivains et critiques à partir du siècle passé, à savoir: « Qu’est-ce qu’un roman ? » Loin d’être une question simple, elle entraîne des analyses profondes et complexes sur les rapports entre le réel et le fictionnel, entre l’acte de création littéraire et son produit, entre le créateur, la réalité, la fiction romanesque et le lecteur, rapports sur lesquels la vision des écrivains, des philosophes et des théoriciens a changé à travers le temps.

Lecturați gratuit Jeu sérieux et création romanesque. Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs de Miguel de Unamuno, autor Simona Rusu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1418-5
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1397-3

Evaluarea sumativă la matematică. Modele de probe scrise pentru gimnaziu, autor Violeta Dumitru

Evaluarea sumativă este modul tradițional de verificare a pregătirii elevilor care intervine după un ansamblu de sarcini de învățare și informează despre măsura în care un elev a realizat obiectivele la sfârșitul unui program.
În evaluarea sumativă, instrumentul cel mai recomandat este testul cu itemi obectivi, semiobiectivi și subiectivi, de aceea prezentul ghid conține mai multe modele de teste la finalul unei unități de învățare sau al unui semestru.

Lecturați gratuit Evaluarea sumativă la matematică. Modele de probe scrise pentru gimnaziu, autor Violeta Dumitru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1398-0

Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Luminița Bariz

Lucrarea de faţă ȋşi propune să realizeze construcţia axiomatică a mulţimilor de numere folosind Lucrarea este împărțită în trei capitole:
I. Sisteme de ecuații liniare
II. Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare
III. Aplicații.
Primul capitol conține noțiuni despre sistemele de ecuații liniare şi prezintă câteva metode simple de rezolvare a acestor sisteme, precum sistemul liniar omogen, regula lui Cramer, teorema lui Rouché şi teorema Kronecker – Capelli.
Cel de-al doilea capitol conține metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare care se utilizează atunci când numărul de ecuații şi numărul de necunoscute sunt foarte mari, iar calculele ar deveni complicate.
Ultimul capitol conține câte o aplicație pentru fiecare metodă prezentată în capitolul precedent.

Lecturați gratuit Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Luminița Bariz

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1400-0

Construcţia axiomatică a mulţimilor de numere, autor Luminița Bariz

Lucrarea de faţă ȋşi propune să realizeze construcţia axiomatică a mulţimilor de numere folosind două metode : metoda constructivă şi metoda axiomatică.
Metoda constructivă constă ȋn definirea noţiunilor ce intervin ȋn teoriile matematice pe o cale directă, efectivă, iar calea axiomatică conduce la o metodă utilizată frecvent, o metodă științifică de expunere care, pornind de la propoziții prime (axiome), deduce noi propoziții, numite teoreme.

Lecturați gratuit Construcţia axiomatică a mulţimilor de numere, autor Luminița Bariz

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1399-7

Condiția intelectualului în opera lui Marin Preda, autor Lucian Turcu

Vom încerca în această lucrare să subliniem noutatea, valoarea prozei prediene, remarcată de altfel de critica recentă. Actualizarea marelui prozator într-un context marcat de prozatori precum Camil Petrescu şi de teme literare ce ţin de modernitate, ni s-a părut necesară în demersul nostru. Tema ce nu a fost remarcată decât mai târziu de critica literară este cea a intelectualului. Scopul lucrării este identificarea acestei tipologii în câteva romane reprezentative pentru opera prozatorului şi anume: Moromeţii, vol. I şi vol. II, Marele singuratic, Delirul şi Cel mai iubit dintre pământeni. În acest sens, prin realizarea unei paralele, a unei priviri comparative asupra prozei lui Marin Preda, respectiv a lui Camil Petrescu, urmărim a evidenţia punctele comune existente în operele celor doi scriitori.
O altă parte a studiului nostru este orientată spre argumentarea dimensiunii intelectuale cu elemente aparţinând exclusiv romanelor lui Marin Preda. Un rol important în lucrare îl au chiar mărturiile prozatorului culese din diferite eseuri, interviuri.

Lecturați gratuit Condiția intelectualului în opera lui Marin Preda, autor Lucian Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1396-6

Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea expresivității limbajului la elevii din ciclul primar, autor Violeta Magdalena Chiriac

Utilizarea jocului didactic în cadrul orei de limba română face ca elevul să învețe cu plăcere, să manifeste interes sporit față de activitatea la care participă, astfel cei timizi devin mai spontani, mai activi, mai curajoși, capătă mai multă încredere în capacitățile lor intelectuale, mai multă tenacitate și siguranță în găsirea răspunsurilor. Prin utilizarea jocului este favorizat efortul
intelectual și menținută vie atenția în timpul jocului. Prin respectarea regulilor și sarcinilor de joc propuse se încheagă colectivul de elevi, astfel învăță să-și autoregleze acțiunile, să devină cinstiți, corecți, dezvoltându-și spiritul critic, răbdarea, stăpânirea de sine. De asemeni, în ora de limbă română elevii rezolvă sarcini de joc care urmăresc educația lor intelectuală, învață cuvinte noi și semnificația unor noțiuni, își corectează pronunția, își însușesc construcții gramaticale pe care le folosesc în diferite contexte, astfel jocul poate fi folosit în consolidare, sistematizare și verificare a cunoștințelor elevilor.
Îmi propun ca elevii să înțeleagă importanța dezvoltării și nuanțării limbajului de la vârsta școlară mică, prin utilizarea diverselor jocuri didactice, care să conducă la schimbări vizibile în vocabularul activ al elevilor, precum și observarea modului în care sunt solicitate procesele
psihice, cognitive ale elevilor și modalitatea în care sunt cultivate trăsăturile de personalitate prin intermediul jocului. De asemeni, prin această lucrare îmi doresc să demonstrez valoarea pe care o capată lecțiile prin introducerea jocului didactic la clasele primare în orele de limba și literatura română.

Lecturați gratuit Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea expresivității limbajului la elevii din ciclul primar, autor Violeta Magdalena Chiriac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1414-7

Strategii de lectură și de interpretare a textului liric. Lectura poeziei lui Nichita Stănescu, autor Oana Olariu

Regândirea didacticii disciplinei a impus abordarea nuanțată a domeniilor Limbii şi literaturii române. Literatura, limba, scrierea şi oralul sunt cele patru aspecte supuse permanentelor configurări didactice. Aceste domeniii de referință au condus la reorganizarea conținuturilor conform competenței de comunicare vizată prin modelul învățării în spirală. Exigențele concrete ale modelului comunicativ- funcțional se regăsesc în competențele generale şi specifice, în setul de valori şi atitudini, respectiv în componenta culturală. Prezenta lucrare metodico- ştiințifică are ca obiectiv fundamental prezentarea unor strategii de înțelegere a creației poetice, pornind de la tezele lingvisticii integrale şi ale transdisciplinarității.

Lecturați gratuit Octavian Paler, memoria ca mitologie personală, autor Oana Olariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1413-0

Octavian Paler, memoria ca mitologie personală, autor Oana Olariu

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze opera lui Octavian Paler din perspectiva ofertantă a memoriei. În primă instanţă se conturează acel crez camilpetrescian “nu pot să scriu, dacă nu mă descriu.” Este literatură autocomunicarea şi despicarea neobosită a propriei vieţi, sau orice acţiune de a scrie devine o alchimie imaginativă? “Cazul” Octavian Paler se impune prin polemicile create în domeniul criticii literare, precum şi prin antipatiile ori simpatiile provocate de către scriitor prin fermitatea constantă a opiniilor personale. Fugind de viaţă în lumea cărţilor, scriitorul îşi transformă infirmităţile interioare şi sociale în calităţi.

Lecturați gratuit Octavian Paler, memoria ca mitologie personală, autor Oana Olariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1412-3

Măştile feminităţii în opera lui Camil Petrescu. Aplicaţii metodice, autor Nicoleta Felicia Varga

Într-una din poeziile sale, Camil Petrescu se autodefineşte prin versul: „O, nebunia de-a fi vrut totul sau nimic…”. Această frenezie pare să se fi imprimat şi personajelor din teatrul său, care ajung la o stare de incandescenţă, de fanatism, de înflăcărare în luciditate şi în exigenţa absolutului… Personajul masculin, eroul absolut şi personajul feminin, tentaţie a Aneantizării.
Ceea ce a determinat lucrarea de faţă a fost curiozitatea de a observa fineţea cu care autorul îşi construieşte personajul feminin, felul în care surprinde spectacolul sufletului acestui personaj asupra căruia planează opinii diverse. Unii îl consideră pe Camil Petrescu misogin şi poate fi aşa dacă luăm în considerare personajele feminine ale operelor sale, ipostazele în care sunt puse aceste personaje aflate la un nivel inferior de înţelegere a absolutului faţă de personajul masculin, însă în realitate se spune despre omul Camil Petrescu că era mai mereu înconjurat de femei frumoase faţă de care manifesta o deosebită sensibilitate ori pe care le observa cu atenţie solicitându-le idei pentru personajele sale.

Lecturați gratuit Măştile feminităţii în opera lui Camil Petrescu, Aplicaţii metodice, autor Nicoleta Felicia Varga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1341-6

Ghid de bune practici în organizarea activităţilor extraşcolare, autor Aliana Ionescu

Activităţile extraşcolare au fost şi vor fi întotdeauna o componentă importantă a procesului instructiv- educativ deoarece oferă elevului o varietate de situaţii în care poate aplica, exersa şi dezvolta ceea ce a învăţat la orele de curs.
În acest Ghid de bune practici am încercat să prezint activităţile extraşcolare care au plăcut cel mai mult copiilor şi care au adus un aport de cunoştinţe semnificativ.

Lecturați gratuit Ghid de bune practici în organizarea activităţilor extraşcolare, autor Aliana Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1350-8
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Dicționar râmnicean, autor Plopeanu Maria Magdalena

Demersul de faţă se doreşte a fi o încercare de redare a specificului lingvistic al unei zone ce se numea odinioară judeţul RǺMNICU SĂRAT (desfiinţat ἰn 1950).
O primă parte a lucrării este dedicată arhaismelor, acele cuvinte vechi, ieşite din uz, pe care le-am cules din cântece şi poezii străvechi, transmise pe care orală, de aceea forma acestora poate părea neobişnuită vorbitorului actual.
A doua parte a întreprinderii noastre cuprinde termeni şi expresii regionale, culese chiar de la oamenii locurilor, mai précis zona aflată în apropierea oraşului nostru (Puieşti, Dăscăleşti, Măcrina, Vâlcelele etc.).

Lecturați gratuit Dicționar râmnicean, autor Plopeanu Maria Magdalena

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1348-5
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Educație pentru sănătate, autor Paula Ileana Popescu

Obiectivul de bază al educației pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în rândul populației, începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepții și a unui comportament igienic, sanogenic, în scopul apărării sănătății, dezvoltării armonioase și fortificării organismului, adaptării lui la condițiile mediului ambiental natural și social, cât și al participării active a acesteia la opera de ocrotire a sănătății populaționale.

Lecturați gratuit Educație pentru sănătate, autor Paula Ileana Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1320-1