Domenii | Autori

Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Actualitatea operei dramatice a scriitorului bucovinean stabilit la Paris, numărul extrem de mare de montări ale pieselor ce-i poartă semnătura şi mai ales deschiderea sa către dialog şi parteneriat creator cu ceilalţi participanţi la conturarea misterului teatral, ne-a determinat să analizăm în cele ce urmează modul în care spectacolele de teatru păstrează mesajul dar mai ales atmosfera şi „poezia” textului dramatic dintre file de carte.
Structurată în trei capitole, lucrarea îşi propune să analizeze modul în care Matei Vişniec face trecerea de la poezie la teatru ca formă de expresie literar-artistică dar şi mijloacele teatrale prin care spectacolul scenic al pieselor sale păstrează elemente specific lirice.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – Negustorul de timp teatral, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-58-9
Editura Sfântul Ioan

Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Însingurarea omului contemporan, situaţia sa de fiinţă mereu poziţionată între două lumi, între două alegeri, devine şi mai acută în teatrul absurdului dar şi în poezia sau proza postmodernă.
Din acest motiv poate, s-a ivit dorinţa noastră de a aborda un scriitor contemporan, care scrie despre realitatea în care traim şi noi, un scriitor ale cărui piese sunt cunoscute în aproape întreaga lume, dar şi a cărui faimă scriitoricească e de multă vreme bine stabilită de exegeţi şi de public.
În lucrarea de faţă am încercat să trasăm coordonatele cele mai importante dupa care se conturează întreaga operă a lui Matei Vişniec, în special cea dramatică, dar trecând bineînţeles prin avatarurile poeziei şi ale prozei postmoderniste.

Lecturați gratuit Matei Vișniec – între a fi sau a nu fi bufon, autor Elena Raicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-57-2
Editura Sfântul Ioan

LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 2nd edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

In April 2017, the international team involved in the Erasmus Plus project “Cross-Curricular approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal Contexts” organized the second edition of the contest “Links to the Real World”. The team developed a set of tests based on a commonly agreed upon syllabus of interdisciplinary/cross-curricular contents, mainly focusing on maths, sciences and their applications into the daily life.
The contest was organized in order to increase the motivation and engagement of the students, to develop their thinking skills, to develop the linguistic abilities in English & to develop the IT competences of less than 140 students from 7 European countries (approximately 20 students/partner).
The tests fit into a template conceived by all partners during the transnational meeting in Italy and included objective, semi-objective items and also questions with open answers. Out of all the tests conceived, one blended variant was selected in the morning of the contest and it was sent to all the partners during the same morning, in accordance with the provisions agreed upon by all the project staffs.
This booklet includes the tests elaborated by the multinational team and their solutions.

Lecturați gratuit LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 2nd edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-56-5
Editura Sfântul Ioan

LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 1st edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

In May 2016, the international team involved in the Erasmus Plus project “Cross-Curricular approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal Contexts” organized the first edition of the contest “Links to the Real World”. The team developed a set of tests based on a commonly agreed upon syllabus of interdisciplinary/cross-curricular contents, mainly focusing on maths, sciences and their applications into the daily life.
The contest was organized in order to increase the motivation and engagement of the students, to develop their thinking skills, to develop the linguistic abilities in English & to develop the IT competences of less than 140 students from 7 European countries (approximately 20 students/partner).
The tests fit into a template conceived by all partners during the transnational meeting in Italy and included objective, semi-objective items and also questions with open answers. Out of all the tests conceived, one blended variant was selected in the morning of the contest and it was sent to all the partners during the same morning, in accordance with the provisions agreed upon by all the project staffs.
This booklet includes the tests elaborated by the multinational team and their solutions.

Lecturați gratuit LINKS TO THE REAL WORLD – Booklet of the contest – 1st edition, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria-Cristina Rotaru, Simona-Mariana Roşu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-55-8
Editura Sfântul Ioan

Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii şi ştiinţelor – abordări cross-curriculare. Culegere de exemple de bune practici pentru toate ariile curriculare, cu participare naţională, adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi elevilor din învățământul liceal/gimnazial, coordonatori: Anca Bărbulescu, Simona Roşu, Cristina Rotaru

Conferința națională intitulatǎ Strategii de creştere a motivației elevilor pentru studiul matematicii şi ştiințelor – abordări cross-curriculare (20 ianuarie 2017), face parte din planul de activități al parteneriatului strategic Erasmus+, ”Cross-Curricular Approaches to Mathematics & Sciences in Formal & Informal Contexts”, care are numărul de referință 2015-1-RO01-KA219-015034_1.
În volumul de față sunt prezentate lucrările şi sintezele unor lucrări metodico-ştiințifice ale cadrelor didactice din mediul preuniversitar, legate de modalitǎțile de creştere a motivației elevilor pentru studiul matematicii şi ştiințelor, cu accent pe schimbul de experiență şi pe prezentarea exemplelor de bune practici în ceea ce priveşte abordările cross-curriculare implementate cu succes în diferite instituții de învățământ din țară, atât la nivel de învățământ liceal, cât şi gimnazial şi chiar primar.

Coordonatorii

Lecturați gratuit Strategii de creştere a motivaţiei elevilor pentru studiul
matematicii şi ştiinţelor – abordări cross-curriculare. Culegere de exemple de bune practici pentru toate ariile curriculare, cu participare naţională, adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar şi elevilor din învățământul liceal/gimnazial, coordonatori: Anca Bărbulescu, Simona Roşu, Cristina Rotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-54-1
Editura Sfântul Ioan

Ghid metodologic privind utilizarea tehnicii webquest, autor Roxana Paula Nitiș

Acest ghid metodologic se adresează tuturor profesorilor doritori de a implementa mijloacele de comunicare modernă în cadrul lecțiilor de la clasă, celor care vor să dezvolte competențele digitale ale elevilor și să utilizeze atracția acestora pentru internetul în scop educativ, celor care vor să părăsească stilul de învățare tradițional și să se adapteze stilului activ-participativ și tehnologiilor secolului al XXI-lea, celor care vor să încerce ceva nou sau, pur și simplu, celor care vor să se informeze asupra noutăților din domeniul educațional.
Ghidul a fost gândit ca o formă de diseminare a informațiilor obținute de către cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Poienarii de Muscel pe parcursul proiectului Erasmus + „Go for IT(C)!” desfășurat în perioada 1 septembrie 2016-31 august 2017.

Lecturați gratuit Ghid metodologic privind utilizarea tehnicii webquest, autor Roxana Paula Nitiș

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1431-4

Introspecții provinciale, autor Ciprian Fîntînaru

Pe vârfuri, vă rog

Umblați…
Umblați, vă rog,
În vârful picioarelor
Prin sufletul meu!
Nu ridicați vocea!
Nu trântiți uşile!
Încălțările
Lăsați-le la intrare!
Abia ce-am terminat curățenia,
Am aerisit,
Am tămâiat.
Doar tu,
Dragostea vieții mele,
Pentru tine fac o concesie…
Tu poți tropăi, striga, păcătui.
Voi restul…
Umblați, vă rog,
În vărful picioarelor
Prin sufletul meu!

Lecturați gratuit Introspecții provinciale, autor Ciprian Fîntînaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-52-7

Formarea întrebărilor. Optimizarea comunicării verbale în limba engleză – Building questions. Improving communicative skills in english, autor Simona Rusu

The present study will focus on the situation of Romanian students, whose main difficulty in acquiring the skills for correctly asking questions in English seems to rise from the important differences in the processes applied for deriving interrogatives from base affirmative structures in the two languages. In Romanian a slight change of intonation – in speaking – and the mere addition of a question mark – in writing – are sufficient to turn a statement into an interrogative sentence. On the other hand in English the processes that a basic sentence pattern has to undergo in order to become a question (subject-auxiliary movement, DO-insertion, or WH-movement) look far more complicated from a foreign learner’s perspective.

Lecturați gratuit Formarea întrebărilor. Optimizarea comunicării verbale în limba engleză – Building questions. Improving communicative skills in english, autor Simona Rusu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1419-2
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Jeu sérieux et création romanesque. Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs de Miguel de Unamuno, autor Simona Rusu

Je propose dans ce mémoire une lecture du roman de Miguel de Unamuno Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs dans le but de donner une réponse à une des questions majeures qui préoccupent les écrivains et critiques à partir du siècle passé, à savoir: « Qu’est-ce qu’un roman ? » Loin d’être une question simple, elle entraîne des analyses profondes et complexes sur les rapports entre le réel et le fictionnel, entre l’acte de création littéraire et son produit, entre le créateur, la réalité, la fiction romanesque et le lecteur, rapports sur lesquels la vision des écrivains, des philosophes et des théoriciens a changé à travers le temps.

Lecturați gratuit Jeu sérieux et création romanesque. Le roman de Don Sandalio, joueur d’échecs de Miguel de Unamuno, autor Simona Rusu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1418-5
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1397-3

Evaluarea sumativă la matematică. Modele de probe scrise pentru gimnaziu, autor Violeta Dumitru

Evaluarea sumativă este modul tradițional de verificare a pregătirii elevilor care intervine după un ansamblu de sarcini de învățare și informează despre măsura în care un elev a realizat obiectivele la sfârșitul unui program.
În evaluarea sumativă, instrumentul cel mai recomandat este testul cu itemi obectivi, semiobiectivi și subiectivi, de aceea prezentul ghid conține mai multe modele de teste la finalul unei unități de învățare sau al unui semestru.

Lecturați gratuit Evaluarea sumativă la matematică. Modele de probe scrise pentru gimnaziu, autor Violeta Dumitru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1398-0

Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Luminița Bariz

Lucrarea de faţă ȋşi propune să realizeze construcţia axiomatică a mulţimilor de numere folosind Lucrarea este împărțită în trei capitole:
I. Sisteme de ecuații liniare
II. Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare
III. Aplicații.
Primul capitol conține noțiuni despre sistemele de ecuații liniare şi prezintă câteva metode simple de rezolvare a acestor sisteme, precum sistemul liniar omogen, regula lui Cramer, teorema lui Rouché şi teorema Kronecker – Capelli.
Cel de-al doilea capitol conține metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare care se utilizează atunci când numărul de ecuații şi numărul de necunoscute sunt foarte mari, iar calculele ar deveni complicate.
Ultimul capitol conține câte o aplicație pentru fiecare metodă prezentată în capitolul precedent.

Lecturați gratuit Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Luminița Bariz

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1400-0

Construcţia axiomatică a mulţimilor de numere, autor Luminița Bariz

Lucrarea de faţă ȋşi propune să realizeze construcţia axiomatică a mulţimilor de numere folosind două metode : metoda constructivă şi metoda axiomatică.
Metoda constructivă constă ȋn definirea noţiunilor ce intervin ȋn teoriile matematice pe o cale directă, efectivă, iar calea axiomatică conduce la o metodă utilizată frecvent, o metodă științifică de expunere care, pornind de la propoziții prime (axiome), deduce noi propoziții, numite teoreme.

Lecturați gratuit Construcţia axiomatică a mulţimilor de numere, autor Luminița Bariz

Lucrarea poate fi citită online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1399-7

Condiția intelectualului în opera lui Marin Preda, autor Lucian Turcu

Vom încerca în această lucrare să subliniem noutatea, valoarea prozei prediene, remarcată de altfel de critica recentă. Actualizarea marelui prozator într-un context marcat de prozatori precum Camil Petrescu şi de teme literare ce ţin de modernitate, ni s-a părut necesară în demersul nostru. Tema ce nu a fost remarcată decât mai târziu de critica literară este cea a intelectualului. Scopul lucrării este identificarea acestei tipologii în câteva romane reprezentative pentru opera prozatorului şi anume: Moromeţii, vol. I şi vol. II, Marele singuratic, Delirul şi Cel mai iubit dintre pământeni. În acest sens, prin realizarea unei paralele, a unei priviri comparative asupra prozei lui Marin Preda, respectiv a lui Camil Petrescu, urmărim a evidenţia punctele comune existente în operele celor doi scriitori.
O altă parte a studiului nostru este orientată spre argumentarea dimensiunii intelectuale cu elemente aparţinând exclusiv romanelor lui Marin Preda. Un rol important în lucrare îl au chiar mărturiile prozatorului culese din diferite eseuri, interviuri.

Lecturați gratuit Condiția intelectualului în opera lui Marin Preda, autor Lucian Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1396-6

Măştile feminităţii în opera lui Camil Petrescu. Aplicaţii metodice, autor Nicoleta Felicia Varga

Într-una din poeziile sale, Camil Petrescu se autodefineşte prin versul: „O, nebunia de-a fi vrut totul sau nimic…”. Această frenezie pare să se fi imprimat şi personajelor din teatrul său, care ajung la o stare de incandescenţă, de fanatism, de înflăcărare în luciditate şi în exigenţa absolutului… Personajul masculin, eroul absolut şi personajul feminin, tentaţie a Aneantizării.
Ceea ce a determinat lucrarea de faţă a fost curiozitatea de a observa fineţea cu care autorul îşi construieşte personajul feminin, felul în care surprinde spectacolul sufletului acestui personaj asupra căruia planează opinii diverse. Unii îl consideră pe Camil Petrescu misogin şi poate fi aşa dacă luăm în considerare personajele feminine ale operelor sale, ipostazele în care sunt puse aceste personaje aflate la un nivel inferior de înţelegere a absolutului faţă de personajul masculin, însă în realitate se spune despre omul Camil Petrescu că era mai mereu înconjurat de femei frumoase faţă de care manifesta o deosebită sensibilitate ori pe care le observa cu atenţie solicitându-le idei pentru personajele sale.

Lecturați gratuit Măştile feminităţii în opera lui Camil Petrescu, Aplicaţii metodice, autor Nicoleta Felicia Varga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1341-6

Ghid de bune practici în organizarea activităţilor extraşcolare, autor Aliana Ionescu

Activităţile extraşcolare au fost şi vor fi întotdeauna o componentă importantă a procesului instructiv- educativ deoarece oferă elevului o varietate de situaţii în care poate aplica, exersa şi dezvolta ceea ce a învăţat la orele de curs.
În acest Ghid de bune practici am încercat să prezint activităţile extraşcolare care au plăcut cel mai mult copiilor şi care au adus un aport de cunoştinţe semnificativ.

Lecturați gratuit Ghid de bune practici în organizarea activităţilor extraşcolare, autor Aliana Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1350-8
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Dicționar râmnicean, autor Plopeanu Maria Magdalena

Demersul de faţă se doreşte a fi o încercare de redare a specificului lingvistic al unei zone ce se numea odinioară judeţul RǺMNICU SĂRAT (desfiinţat ἰn 1950).
O primă parte a lucrării este dedicată arhaismelor, acele cuvinte vechi, ieşite din uz, pe care le-am cules din cântece şi poezii străvechi, transmise pe care orală, de aceea forma acestora poate părea neobişnuită vorbitorului actual.
A doua parte a întreprinderii noastre cuprinde termeni şi expresii regionale, culese chiar de la oamenii locurilor, mai précis zona aflată în apropierea oraşului nostru (Puieşti, Dăscăleşti, Măcrina, Vâlcelele etc.).

Lecturați gratuit Dicționar râmnicean, autor Plopeanu Maria Magdalena

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1348-5
Editura Sfântul Ierarh Nicolae

Educație pentru sănătate, autor Paula Ileana Popescu

Obiectivul de bază al educației pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în rândul populației, începând de la vârstele cele mai fragede, a unei concepții și a unui comportament igienic, sanogenic, în scopul apărării sănătății, dezvoltării armonioase și fortificării organismului, adaptării lui la condițiile mediului ambiental natural și social, cât și al participării active a acesteia la opera de ocrotire a sănătății populaționale.

Lecturați gratuit Educație pentru sănătate, autor Paula Ileana Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1320-1

A serdülőkorúak önismerete mint a megfelelő pályaválasztási döntés előfeltétele – Autocunoaşterea adolescenţilor ca premiză a orientării profesionale adecvate, autor Maria-Erika Portik

În zilele noastre alegerea profesiei nu înseamnă doar decizie asupra modului de dobândire al unui venit, ci implică tot ce ţine de modul propriu de viaţă al individului, deoarece profesia care ni se potriveşte personalităţii influenţează şi determină întregul stil de viaţă al fiecăruia.
Formarea şi dezvoltarea autocunoaşterii constituie o premisă fundamentală a orientării profesionale corespunzătoare, care va avea ca şi consecinţă o decizie adecvată în alegerea profesiei.

Lecturați gratuit A serdülőkorúak önismerete mint a megfelelő pályaválasztási döntés előfeltétele – Autocunoaşterea adolescenţilor ca premiză a orientării profesionale adecvate, autor Maria-Erika Portik

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1332-4

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1303-4

Metode tradiționale și moderne în receptarea textelor literare populare, autor Anca-Florina Bivol

Având în vedere noua perspectivă a studierii literaturii în gimnaziu, impusă de programele şcolare, de manualele alternative, trebuie revizuită necesitatea abordării textului literar, prin utilizarea unor strategii didactice moderne, care să sporească interesul copiilor pentru lectură, care să dezvolte capacitatea acestora de a comunica liber, de a-şi exprima un punct de vedere, argumentându-l. Se naşte astfel o întrebare firească: ce voi urmări în cadrul acestei lucrări? Voi avea în vedere să demonstrez ipoteza acestui studiu, adică faptul că metodele activ-participative vor stimula creativitatea şi gândirea critică a elevilor într-o măsură mai mare decât metodele tradiţionale, utilizate de-a lungul anilor în orele de literatură.

Lecturați gratuit Metode tradiționale și moderne în receptarea textelor literare populare, autor Anca-Florina Bivol

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1304-1

Percepţia oportunităţii schimbării în managementul organizaţiei, autor Daniela Cristina Rus

Cu toţii suntem interdependenţi unul de celălalt şi putem obţine ceva acum pentru ca avem acces la informaţie, care ajunge aproape oriunde, instant. Ceea ce până acum avea nevoie de timp să ajungă este acum instantaneu, iar ceea ce era greu de atins este acum chiar aici: tandemul spaţiu – timp în informaţie.
Nu este greu de văzut şi mulţi dintre noi simt sau au simţit la un moment dat nevoia de a schimba ceva în organizaţia din care facem parte. Dacă veniturile scad brusc sau sunt sub target, dacă un competitor nou apare pe piaţă, dacă numarul de angajaţi este prea mare sau o companie nu poate face faţă cererii şi aşa mai departe… atunci este cazul unei schimbări. Întrebarea este “Cum ar trebui să abordam schimbarea în general” şi ce trebuie schimbat cu adevărat?

Lecturați gratuit Percepţia oportunităţii schimbării în managementul organizaţiei, autor Daniela Cristina Rus

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1328-7

Continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală şi formarea conceptului de număr natural cu ajutorul mulţimilor, autor Maria Alina Bocşe

Şcolarul mic percepe în general mulţimea sau grupul de obiecte în mod nedeterminat şi numai atunci când această mulţime este compusă din obiecte de acelaşi fel (ex.: maşini, păpuşi, cuburi). Perceperea diferenţială a obiectelor se reflectă în limbaj încă înainte de 3 ani, deoarece ei folosesc corect forma singularului şi a pluralului substantivelor care denumesc aceste obiecte (ex.: păpuşă-păpuşi, maşină-maşini).
Îmbogăţind experienţa senzorială, copiii ajung să perceapă mulţimea ca un tot unitar şi acordă o atenţie elementelor componente.

Lecturați gratuit Continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală şi formarea conceptului de număr natural cu ajutorul mulţimilor, autor Maria Alina Bocşe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1269-3

Python de la începători la avansat, autor Cătălin-Ionuț Popescu

Provocarea unui limbaj de programare este formată din sintaxa limbajului. Cu cât sintaxa este mai aproape de codul mașină, cu atât este mai greu de învățat și de a găsi răspunsuri când comportamentul nu este tocmai cel scontat.
Spre exemplu, programarea în limbajul C presupune un efort imens pt. găsirea unei soluții la un comportament defectuos. Limbaje precum C, C++, C# sau Java sunt considerate limbaje de nivel înalt, mult mai aproape ca sintaxă de codul mașină decât de limbajul uman.
Dar Python are reguli clare și simple, fiind foarte aproape de limbajul uman, declarându-se pe bună dreptate ca Python este definit ca “programare la viteza gândului”.

Lecturați gratuit Python de la începători la avansat, autor Cătălin-Ionuț Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1311-9

New Approaches To Teaching Listening, autor Mariana Caplea

Listening is often thought of as a personal attribute which you either have or don‟t have, but it can be surely developed. The result is not only better results in the English class, but also improved relationships, less conflict and increased effectiveness; in short, better communication with colleagues, customers, friends and family.

Lecturați gratuit New Approaches To Teaching Listening, autor Mariana Caplea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1309-6

Managementul educaţional. Profesorul – modelator al personalităţii elevilor, autor Mihaela Asandei

Activitatea de predare a fiecărui profesor presupune integrarea contribuţiei sale, armonizarea ei cu a celorlalţi colegi şi mai ales orientarea şi adecvarea ei la modelul de personalitate pe care vrem sa-l realizăm. Un asemenea rol îi revine dirigintelui.
În ansamblul profesorului didactic se impune şi examinarea activităţii dirigintelui, acesta fiind promotorul formării şi dezvoltării personalităţii elevilor.
Funcţia de diriginte îi sporeşte profesorului responsabilitatea, îi amplifică rolul şi îl aşează într-un anumit raport cu toţi ceilalţi factori educativi. Această funcţie îl apropie de elevi şi îi lărgeşte simţitor sfera de influenţă, adăugând la predarea specialităţii şi rolul de coordonator al întregii activităţi a clasei sale. Dirigintelui îi revine sarcina de a urmări climatul de muncă al clasei, interesul şi emulaţia elevilor pentru învăţătură, aria lor de informare, stilul de muncă, eficienţa activităţilor colective şi mai ales progresul fiecărui elev la fiecare obiect de învăţământ şi de la o etapă la alta.

Lecturați gratuit Managementul educaţional. Profesorul- modelator al personalităţii elevilor, autor Mihaela Asandei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1300-3

Caragiale… altfel, autor Mihaiela Adina Simioană

Nuvelele caragialiene zugrăvesc o lume predispusă spre rătăcire tragicomică a minţii, alienată de un permanent dezechilibru interior. „Nebunia – prevesteşte lucidul Caragiale – va fi, candva, starea normală a minţii omeneşti. Planeta noastră va fi un vast balamuc! Biata omenire! Dupa atâta prostie, frumos sfârşit.”
Viziunea realistă rămâne predominantă în opera lui Caragiale.Scriitorul transfigurează realul,îl depăşeşte, punându-l sub interogaţie, dezvaluindu-i zone ascunse, din nevoia profundă de a defini misterul condiţiei umane.
Opera lui Caragiale transmite stări contradictorii, dela la o neegalată bună dispozitie la o gravă înfiorare dramatică. Ea ne arată superficialitatea veselă a împrejurărilor şi a manifestărilor destinului naturii umane, dar ne dezvăluie şi măreţia tragică a lucrurilor şi a existenţei.

Lecturați gratuit Caragiale…altfel, autor Mihaiela Adina Simioană

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1318-8

Părțile principale şi părțile secundare de propoziție. Aspecte ştiințifico-metodice în ciclul primar, autor Ionela Haită

Necunoaşterea regulilor gramaticale poate duce la grave greşeli de exprimare orală şi scrisă care vor dăuna elevilor în viitor. Fără o exprimare corectă şi coerentă, elevii nu vor putea prezenta cunoştinţele în mod clar, fluent şi plăcut.
Ideal ar fi ca la sfârşitul primelor două clase, toţi elevii să ne delecteze cu o scriere corectă şi estetică. Cheia succesului trebuie căutată şi găsită aici, pe terenul fertil ce aparţine acestor mici şcolari şi vom reuşi s-o găsim dacă vom fi perseverenţi în predarea acestor probleme de limbă. Şi, dacă în clasele a III-a şi a IV-a vom acorda atenţia cuvenită perfecţionării automatismelor cerute de scrierea corectă, cu siguranţă că la sfârşitul învăţământului primar problema scrisului şi cititului corect este pe deplin rezolvată.

Lecturați gratuit Părțile principale şi părțile secundare de propoziție. Aspecte ştiințifico-metodice în ciclul primar, autor Ionela Haită

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1314-0

Metode interactive utilizate în predarea tehnologiei de prelucrare a legumelor şi fructelor, autor Adina Elena Maier

Societatea este într-un proces dinamic de schimbare, care ne obligă să ţinem pasul cu ea. Noile teorii moderne, îndeamnă la învăţarea experienţială cu profesorul în rol de ghid, de organizator al proceselor de învăţare, de valorizator şi dezvoltator al potenţialului fiecărui elev, de adaptare la ritmul şi stilul său cognitiv.
În învăţământ trebuie eficientizate tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală folosind uneori bani puţini şi luptând cu conservatorismul multora (elevi, părinţi, cadre didactice etc.)
Aceste schimbări pretind dascălilor o transformare radicală a modului de abordare a activităţii didactice. Este necesar să ne schimbăm mentalitatea, să devenim nişte dascăli reflexivi, să utilizăm calculatorul în activitatea didactică, în opţionale şi în activităţile non-formale.
Trebuie să schimbăm obiectivele activităţii noastre, să ne axăm pe formarea gândirii: critice, divergentă, flexibilă, creatoare, prin integrarea metodelor active în predarea curentă.

Lecturați gratuit Metode interactive utilizate în predarea tehnologiei de prelucrare a legumelor şi fructelor, autor Adina Elena Maier

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1299-0

Învăţarea creativă şi educarea capacităţilor creatoare, autor Stela Culcea

O compunere nu este un lucru pe care să-l poată realiza elevii prea des. Ea reprezintă”un punct” la care se ajunge după un timp mai îndelungat, după o muncă de documentare și un anumit grad de creativitate. Formularea unor teme de tipul ”faceti o compunere cu titul…” nu l-ajută pe elev. Și nu l-ajută nici unele desene din manuale. Ele sunt suporturi pentru niște exerciții pregătitoare, adică niște precompoziții.
Se pledează pentru o poziție teoretică și practică, care să înlesnească dezvoltarea și anume, o învațare independentă cu dirijare la momentul cel mai potrivit scoaterii copilului din impas. Deci nici dirijarea absolută și la fiecare pas, nici independența absolută, ci o învățare care să înlesnească dezvoltarea capacităților lor intelectuale, care la rândul lor să faciliteze și să optimizeze învățarea.

Lecturați gratuit Învăţarea creativă şi educarea capacităţilor creatoare, autor Stela Culcea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1296-9

Strategii actuale de formare a competenţelor în predarea Limbii şi literaturii române la elevii de etnie maghiară, autor Prof. Pârvu Edit-Maria

Se așteaptă de la profesor să fie bine pregătit, creativ și ingenios, să valorifice experiența pozitivă a școlii românești îmbinată cu ceea ce este eficient realmente în oferta didacticii
moderne.
Profesorul de limba și literatura română, pentru a putea răspunde acestor așteptări, trebuie să aibă deplină libertate în construirea strategiei didactice în funcție de condițiile concrete în care își desfășoară activitatea.Până la urmă rezultatele obținute depind hotărâtor de priceperea, experiența la catedră și de talentul profesorului.
Cadrul didactic identifică dificultățile întâlnite în situații concrete și propune soluții. O astfel de situație concretă care necesită ca soluție o strategie didactică adaptată este predarea limbii și literaturii române în școlile cu predare în limba unor minorități naționale. Într-o situație cu totul
aparte se găsesc elevii aparținând minorității maghiare care cresc, trăiesc și învață într-un mediu lingvistic izolat.
Spre deosebire de elevii români, ei nu învață limba română într-un mediu familial, nici măcar în mediul lor de viață, și astfel le lipsește perioada de proces lent, de impregnare și construcție, în care învățarea se produce fără intervenții sistematice. Acești elevi nu au o competență lingvistică inițială în limba română ca drept urmare nu pot fi consideraţi bilingvi la momentul întrării lor în sistemul de învăţământ. Profesorul, atât în clasele primare cât și în gimnaziu, trebuie să fie conștient de acest lucru și să adapteze demersul didactic, strategiile de predare și evaluare acestei situații concrete.

Lecturați gratuit Strategii actuale de formare a competenţelor în predarea Limbii şi literaturii române la elevii de etnie maghiară, autor Prof. Pârvu Edit-Maria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1287-7

Matematica pe înțelesul tuturor!, autor Dan Luminița

Lucrarea conține cinci capitole reprezentând capitolele prevăzute în programa de matematică în vigoare de clasa a VII a. Fiecare capitol conține lecțiile în ordinea în care trebuie parcurse la clasă.. Prin modul în care au fost formulate aceste conținuturi, cartea este pe înțelesul tuturor elevilor pentru a-și dobândi cunoștințele de bază. Fiecare lecție începe cu noțiunile teoretice de bază ce trebuie știute, apoi continuă cu exemple de exerciții rezolvate și după parcurgerea acestor două etape elevul va fi cu siguranță capabil să rezolve singur. Pentru consolidarea cunoștințelor fiecare capitol se încheie cu un test de evaluare.
Lucrarea vine în sprijinul celor care vor să-și formeze o gândire simplă și constructivă ce ajută la formarea unei personalități puternice.

Lecturați gratuit Matematica pe înțelesul tuturor!, autor Dan Luminița

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1288-4