Domenii | Autori

Dezvoltarea strategiilor de management curricular pentru componenta de proiectare în învățământul primar, autor Camelia Dediu

În cadrul acestei lucrări este analizată modalitatea prin care se pot implementa și evalua schimbările curriculare prin formularea de politici privind îmbunătățirea calității implementării la nivelul ciclului primar, reprezentând totodată un exercițiu de reflexie asupra rolului, principalelor schimbări și provocări cu care se confruntă învățământul primar la începutul mileniului III.

Lecturați gratuit Dezvoltarea strategiilor de management curricular pentru componenta de proiectare în învățământul primar, autor Camelia Dediu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2199-2

Studiu privind fundamentarea plăților făcute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Sectorul privat de asistenţă medicală obligă prin însăşi natura lui, la plata prestaţiilor după reguli economice, aşa cum se procedează pentru toate entităţile economice prestatoare de servicii. CNAS, ca instituţie publică, primeşte alocaţii bugetare (clasificate ca atare) doar pentru finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării ei; fondurile alocate pentru plata serviciilor medicale nu au acest regim şi trebuie folosite după reguli economice comune ambelor părţi
contractante.
Din aceleaşi resurse financiare şi în aceleaşi condiţii contractuale se finanţează şi serviciile medicale prestate de spitalele de stat, de unităţile de recuperare medicală, etc.
Toţi aceşti furnizori de servicii medicale, fie din sfera privată, fie din sistemul bugetar, generează costuri pentru serviciile prestate, costuri care trebuie recuperate prin calculaţiile de tarif.
Orice contract de prestări de servicii prevede cantitatea, tariful pe u/m şi valoarea totală convenită între părţi; suma lor, în cazul asigurărilor de sănătate reprezintă necesarul real de fonduri pentru finanţarea sistemului, necesar care trebuie acoperit din surse proprii şi din surse atrase în caz de deficit.
Aceste realităţi ar trebui să stea la baza construcţiei mecanismului de tarifare, de contractare şi decontare a serviciilor medicale şi repartizare a fondurilor pe domenii.
Din păcate, mecanismul reglementat nu are încă o abordare economică, nu se bazează pe costurile reale ale furnizorilor respectivi, pe ofertele de servicii medicale ale acestora, adică pe informaţii de la baza sistemului prelucrate succesiv către vârf, ci pe proceduri relativ bugetare de defalcare a fondurilor disponibile şi de calculare a tarifelor în limita acestora, totul făcut de la nivel central.

Autorul

Lecturați gratuit Studiu privind fundamentarea platilor facute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale contractate, autor Gheorghe Anghel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1694-3

O poveste cu științe ! Opțional, clasa a VI-a, autor Elena Barbălată

Competenţele propuse prin programa de „ O POVESTE CU ȘTIINȚE I” au în vedere profilul de formare al absolventului de gimnaziu şi sunt corelate cu finalităţile educaţiei propuse în diverse documente naţionale şi europene. Reuşita socio-profesională a elevului înseamnă cultivarea spiritului, a responsabilităţii, a asumării de roluri şi sarcini, implicare, asertivitate, dorinţă de cunoaştere şi autocunoaştere, gândire critică şi adaptabilitate, stabilirea priorităţilor, optimizare, discernământ, respectarea regulilor.

Descărcaţi gratuit O poveste cu științe ! Opțional, clasa a VI-a, autor Elena Barbălată

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1771-1

Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specificului sadovenian din per-spectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice nece-sare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se contu-rează în opera sadoveniană și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel nara-tiv, construind personaje și intrigi saturate de mister.

Descărcaţi gratuit Structuri mitice și simbolice în proza lui Mihail Sadoveanu, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1562-5

Structuri mitico-simbolice în romanul Instinctul lui Inez, Carlos Fuentes, autor Anca Nicoleta Patriche


Lucrarea de față își propune să analizeze elementele specifice prozei lui Carlos Fuentes din perspectiva prelucrării mitului și simbolului, nu înainte de a stabili preliminariile teoretice necesare. Studiul va urmări modul în care conștiința străveche și conceptul de autohton se conturează în opera scriitorului mexican și procedeele prin care acest lucru se materializează la nivel narativ prin construcția unor discursuri misterioase și a unor personaje ce sunt ridicate la rangul de mit.

Descărcaţi gratuit Structuri mitico-simbolice în romanul Instinctul lui Inez, Carlos Fuentes, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-1561-8

BASE-ALTERING PROCESSES IN THE ENGLISH VOCABULARY, autor Irina Antoaneta Ene

The present paper was conceived as to give some interesting pieces of information which might prove that base altering processes are not so much taken into consideration by linguists, despite their great contribution to the enrichment of English vocabulary. As it was obvious from the paper many things regarding base altering processes are still confused and the example that I have in mind is that of terminology (the laborious debate on the difference between ‘corruption’ and ‘alteration’).
Paradoxically, while the theoretical field concerning the base altering processes is deficient the practical one is very prolific, because dictionaries are full of ‘altered’ words, which proves that English like other languages undergoes different kinds of linguistic influences. I might say that the presence of these ‘altered’ words in the dictionaries stands for the ‘identity card’ of base altering processes.
It is true that English was immeasurably enriched by the successive linguistic waves that invaded over the British Isles, but the English language today is rich and expressive not so much because new words were imposed on it as because they were welcomed.

Descărcaţi gratuit BASE-ALTERING PROCESSES IN THE ENGLISH VOCABULARY, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2189-3

Efectele publicității asupra copiilor, autor Irina Antoaneta Ene

Renunţarea la televiziune nu este un lucru uşor de realizat, căci imaginea video şi cea publicitară au instalat o adevărată dictatură în spaţiul public şi privat al societăţii. Îl împresoară pe omul modern din toate părţile, lăsându-i o libertate tot mai mică. Această lucrare mi-a fost inspirată de copiii care petrec cea mai mare parte a timpului lor liber în faţa televizorului, dar mai ales a calculatorului, hipnotizaţi de viteza uriaşă de schimbare a cadrelor, a cromaticii şi a efectelor tehnice. Odată cu apariţia televiziunilor comerciale avem de-a face cu un asalt al spoturilor publicitare, care mai de care mai variate. Copiii sunt fascinaţi de jocul imaginilor, de personajele care dau viaţă acestor spoturi, de coloana lor sonoră, devenind astfel mici „sclavi” ai televizorului, dar şi ai produselor şi comportamentelor prezentate în aceste reclame.

Descărcaţi gratuit Efectele publicității asupra copiilor, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2188-6

INTERACTIVE METHODS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION, autor Irina Antoaneta Ene

The field of linguistics and teaching in the 20th century is marked by the development of different foreign language teaching methods and approaches. Some have no or small following and others are widely used.
Although modern foreign language teaching has adopted completely new methods, the work of language professionals in the period between 1950 and 1980 contributed significantly to scientific views in the field of second language teaching and learning.
Even when methods are not frequently used or have fallen into obscurity, they may offer useful insights into the general teaching methodology. Surely, modern teaching is also based on the elements derived from these methods.

Descărcaţi gratuit INTERACTIVE METHODS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION, autor Irina Antoaneta Ene

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2187-9

Ghid de planificări – Limba engleză, autor Consuela Adriana Manole

Planificări calendaristice la nivel primar, gimnazial, pe tipuri de manuale opționale.

Descărcaţi gratuit Ghid de planificări – Limba engleză, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2174-9

Dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare, la clase simultane, în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, autor Paula Orzan

Creativitatea, această capacitate complexă a personalităţii de a produce ceva nou, deosebit, original, apare asemenea muguraşilor, undeva în adâncul fiinţei fiecărui copil normal. Acest mic dar poate cu timpul ieşi la lumină, crescând, înflorind, rodind, atunci când este ajutat.
Am ales această temă din dorinţa de a căuta cele mai bune „ căi de acces” la mintea şi la sufletul copilului, de a descoperi acea „ zestre” a fiecăruia, acele predispoziţii care favorizează într-o anumită masură strădania de a vedea în aceste daruri nici ceva copleşitor de sigur, nici piedici insurmontabile.

Descărcaţi gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare, la clase simultane, în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, autor Paula Orzan

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2142-8

Resursele comicului, autor Prof. Oana Crihană

Lucrarea de faţă îşi propune să îl urce pe Caragiale pe o altă treaptă de înţelegere, îndreptând lumina reflectorului spre acele unghiuri întunecate. Se va pune în lumină relaţia operei lui Caragiale cu teatrul modern şi rolul său în dezvoltarea acestuia, prin principiile afirmate cu mult înaintea teoreticienilor acestui teatru, luând în considerare, în special, viziunea lui asupra rolului cuvântului în teatru..

Descărcaţi gratuit Resursele comicului, autor Prof. Oana Crihană

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2186-2

Depersonalizarea eroilor din dramaturgia lui Caragiale și Ionescu, autor Prof. Oana Crihană

Grotescul lui Caragiale, ca şi al lui Eugen Ionescu, e, în ciuda pesimismului fără iluzii şi amărăciunii râsului lor, profund tonic, şi nu lasă, cum spunea P. A Touchard acea impresie de mutilare pe care o dau totdeauna personajele lui Beckett: „Comicul lui Ionescu e un comic franc. Oricât ar părea de destructiv, el e o victorie împotriva forţelor de distrugere”, şi câteva rânduri mai sus: „Miracolul teatrului Iui Ionescu e că punând elementele făcute să se distrugă, exprimând o filosofie care e una a disperării, el a reuşit totuşi să scrie un teatru fremătând de sănătate şi viaţă.” Aceleaşi lucruri se pot spune şi cu privire la Caragiale.

Descărcaţi gratuit Depersonalizarea eroilor din dramaturgia lui Caragiale și Ionescu, autor Prof. Oana Crihană

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2185-5

Stil de predare, stil de conducere: particularități, factori determinanți, autor Nușa-Steliana Chivoiu

În prezent este pe deplin acceptat, atât la nivel teoretic cât şi în activitatea practică, faptul că stilul de conducere influenţează rezultatele şi eficienţa întregii activităţi a grupului condus. În literatura de specialitate există numeroase abordări ale stilului de conducere, unele punând accentul pe aspectele comportamentale, altele pe structurile bazale ale personalităţii omului. O încercare de abordare mai complexă, cum ar fi perspectiva dinamică, reuneşte în definirea stilului de conducere latura atitudinal-motivaţională şi cea comportamentală considerată situaţional.

Descărcaţi gratuit Stil de predare, stil de conducere: particularități, factori determinanți, autor Nușa-Steliana Chivoiu

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2143-5

Comisia metodică a învăţătorilor. Ghid de organizare și desfășurare, autor Nușa-Steliana Chivoiu

În finalizarea <> am îmbinat actul legislativ, metodele tradiţionale cu cele moderne, dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei Metodice a Învăţătorilor şi pentru toate cadrele didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor.

Descărcaţi gratuit Comisia metodică a învăţătorilor. Ghid de organizare și desfășurare, autor Nușa-Steliana Chivoiu

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2141-1

Communicative activities for practising grammar, autor Simona Aldea

The reason for this approach is the fact that, as teachers, we have to start with the classroom where we prepare our students for the real world so that when they go out in society they can put into practice what they’ve learned. Teachers may sometimes be tempted to teach grammar and grammar teminology in excess, more than students need, and this may result in reluctance to language study, as the theoretical approach does not always address their communication needs.

Descărcaţi gratuit Communicative activities for practising grammar, autor Simona Aldea

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2158-9

Studiul experimental privind modalitățile de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Îmi doresc, fără să emit pretenția că voi fi epuizat acest subiect, ca această lucrare să reprezinte un ghid practic de abordare a schiței la orele de limba și literatura română, plecând de la exemplele date, pentru dezvoltarea potențialului creativ al elevilor, dar și obținerea progresului școlar al elevilor din ciclul gimnazial.

Descărcaţi gratuit Studiul experimental privind modalitățile de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2139-8

Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Prin intermediul acestei teme, Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, îmi propun să aduc soluții practice, noi, pentru identificarea potențialului creativ al elevilor și creșterea progresului școlar. Specia literară schița, specie a genului epic, se studiază în clasele de gimnaziu, așa cum se poate observa în programa școlară de limba și literatura română și a reprezentat unul dintre conținuturile programei pentru Evaluarea Națională. Dincolo de impactul pe care îl au temele, personajele operelor lui Caragiale asupra elevilor, conform competențelor specifice prezente în curriculum, aceștia trebuie să demonstreze înțelegerea sensurilor unor texte epice date, să-și exprime în scris propriile opinii și atitudini, să organizeze secvențele textuale în funcție de cerințe specifice, manifestându-și spiritul creativ prin găsirea unor soluții personale și elaborarea unor produse intelectuale unice.

Descărcaţi gratuit Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2138-1

Ghid metodologic – Rolul jocurilor de mișcare și a ștafetelor în învățământul primar, autor Manuel Lucian Preda

Cercetările ne demonstrează că jocul nu caracterizează numai vârsta copilăriei, ci pe om în general, la toate vârstele și că importanța lui educativă e mult mai mare. În joc individul caută să vadă dacă poate atinge obiectivul propus, pentru că în joc intervin dificultăți pe care trebuie să le depășească, pentru a atinge o performanță, pentru a câștiga o întrecere, sau a învinge un adversar real. Jocul implică o trecere de la incertitudine la certitudine. Jocul îl pune pe copil în situații noi, pe care el cauta sa le rezolve punând in acțiune inițiativă, multă fantezie, perseverență și spontaneitate.

Descărcaţi gratuit Ghid metodologic – Rolul jocurilor de mișcare și a ștafetelor în învățământul primar, autor Manuel Lucian Preda

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2137-4

Ghid metodologic – Jocuri și ștafete pentru învățarea handbalului, autor Manuel Lucian Preda

Sunt binecunoscute influențele pozitive pe care le au practicarea exercițiilor fizice și sportului încă de la vârste cât mai fragede. Miscările copiilor de vârstă școlară mică derivă dintr-o necesitate reală. Activitățile lor motorii sunt necesare nu doar pentru dezvoltarea fizică, dar și pentru evoluția intelectului. Controlul respirației, descoperirea independenței și a interdependenței fiecărei părți a corpului, deosebirea între stânga și dreapta, recunoașterea secvențelor spațio-temporale sunt etape fundamentale pentru a se înțelege pe sine și lumea înconjurătoare.

Descărcaţi gratuit Ghid metodologic – Jocuri și ștafete pentru învățarea handbalului, autor Manuel Lucian Preda

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2136-7

Impactul contribuțiilor sociale și al T.V.A. asupra cheltuielilor organizațiilor, autor Elena Suditu

În lucrarea „Impactul contribuțiilor sociale și al taxei pe valoarea adăugată asupra cheltuielilor organizațiilor” au fost surprinse efectele fiscalităţii asupra structurii financiare a întreprinderii, a rezultatelor financiare, a gestiunii financiare a întreprinderii şi a rezultatelor întreprinderii.

Descărcaţi gratuit Impactul contribuțiilor sociale și al T.V.A. asupra cheltuielilor organizațiilor, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2124-4

Impozitul pe profit şi impactul acestuia asupra rezultatelor şi costului capitalului, autor Elena Suditu

Lucrarea prezintă influenţa deductibilităţii cheltuielilor asupra profitabilităţii întreprinderii, optimizarea deciziei de impozitare şi influenţa amortizării asupra rezultatelor întreprinderii şi este analizată influenţa fiscalităţii asupra costului capitalurilor proprii şi asupra structurii financiare a întreprinderii.

Descărcaţi gratuit Impozitul pe profit şi impactul acestuia asupra rezultatelor şi costului capitalului, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2123-7

Impactul fiscalității asupra performanței economice a organizațiilor, autor Elena Suditu

În lucrarea „Impactul fiscalității asupra performanței economice a organizațiilor” au fost surprinse efectele fiscalităţii asupra soldurilor intermediare de gestiune, capacității de autofinanțare și asupra ratelor de rentabilitate ale întreprinderii.

Descărcaţi gratuit Impactul fiscalității asupra performanței economice a organizațiilor, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2122-0

Aspecte fundamentale privind obligaţiile fiscale şi impactul acestora asupra mediului microeconomic, autor Elena Suditu

Lucrarea își propune să prezinte câteva aspecte generale privind obligaţiile fiscale ale întreprinderii şi analizează presiunea fiscală la nivel micro şi macroeconomic.
Lucrarea reprezintă un ghid pentru elevii care studiază economia și pentru cei care elaborează lucrări de certificare a calificării profesionale, înscriși la clasele cu profil servicii.

Descărcaţi gratuit Aspecte fundamentale privind obligaţiile fiscale şi impactul acestora asupra mediului microeconomic, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2121-3

Valorificarea neconvențională a deșeurilor keratinice. Lâna brută – potențial adsorbant natural pentru tratamentul poluării cu coloranți, autor Daniela DUMISTRĂCEL

Exploatarea resurselor regenerabile este unul din instrumentele esențiale ale conceptului de dezvoltare durabilă. Resursele regenerabile sunt asociate mai ales cu biomasa vegetală, dar dezvoltarea industriei zootehnice și alimentare a adus în atenție potențialul resurselor de natură animală.
Materialele biologice keratinice, cum ar fi lâna, părurile, penele, rezultate din activități economice, sunt percepute ca deșeuri care ridică probleme serioase de gestionare la nivel mondial.
Experiența acumulată pe parcursul a mai multe decenii a conturat două direcții principale de valorificare a deșeurilor keratinice, prin exploatarea atât a caracteristicilor morfologice macroscopice a acestor materiale, dar și a compoziției chimice și organizării structurale a proteinei keratinice.
Metodele de valorificare se înscriu în nivelurile superioare ale opțiunilor de management al deșeurilor solide, de procesare recuperativă, prin reutilizare și reciclare.

Descărcaţi gratuit Valorificarea neconvențională a deșeurilor keratinice. Lâna brută – potențial adsorbant natural pentru tratamentul poluării cu coloranți, autor Daniela DUMISTRĂCEL.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2112-1

Contribuţii metodice privind antrenamentul specific probei de săritură în lungime, autor Georgica Tănase

Pregătirea la săritura în lungime este orientată, în principal, asupra dezvoltării calităţilor dominante: detenta, forţa şi viteza, în condiţiile unei tehnici cât mai bune, tehnică care se referă la toate cele patru faze ale săriturii. Importanţa acestor calităţi motrice, reiese şi din programarea mijloacelor de antrenament, a indicaţiilor date săritorilor, la care trebuie să se adauge şi contribuţia altor calităţi motrice ca îndemânarea, supleţea şi rezistenţa.
Datorită faptului că unul din factorii care influenţează obţinerea unei sărituri cât mai lungi este un élan cât mai rapid în porţiunea finală a lui şi transformarea vitezei astfel obţinute printr-o bătaie rapidă şi foarte puternică, săritorilor în lungime li se cere o bună pregătire în dezvoltarea vitezei.
Modalităţile individuale de a rezolva această problemă importantă sunt rezultatul unei îndelungate perioade de pregătire a calităţilor dominante amintite anterior. Legătura strânsă dintre pregătirea tehnică şi dezvoltarea calităţilor motrice necesare, reprezintă pentru săritorul în lungime o activitate de perfecţionare continuă care încetează numai după ieşirea lui din activitatea competiţională.
Procesul de pregătire şi de antrenament, în cadrul cărora atletul se pregăteşte pentru obţinerea marilor performanţe este dirijat ştiinţific şi utilizează reguli, metode, mijloace şi condidiţii specifice. Ca atare, pornind, mai ales, de la caracteristicile acestui efort, modelele de pregătire nu sunt unice.

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Contribuţii metodice privind antrenamentul specific probei de săritură în lungime, autor Georgica Tănase

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-8969-12-1

Utilizarea roboţilor din generaţia a treia, autor Violeta Drăgan

Cuvântul “robot” a fost folosit pentru prima dată în sensul acceptat astăzi în anul 1920 de către scriitorul ceh K. Capek , care l-a preluat din limba cehă unde înseamnă “muncă grea”.
Definiţiile robotului se referă la mişcare sau la funcţionarea într-un mediu anume:
- conform specialiştilor japonezi robotul este un dispozitiv mecanic acţionat cu forţe motrice cu comandă inteligentă şi care acţionează conform voinţei umane;
- Institutul Francez de Standardizare defineşte robotul ca fiind un manipulator automat reprogramabil şi polivalent, capabil să realizeze poziţionarea şi reorintarea pieselor printr-o mişcare variabilă şi programabilă a braţelor terminale, prin intermediul unor dispozitive;
- Institutul American de Robotică considera robotul ca fiind un operator reprogramabil şi multifuncţional pentru deplasarea obiectelor pe traiectorii stabilite anterior în realizarea unor sarcini concrete;
- În literatura românească de specialitate robotul este definit ca fiind un echipament automat, adaptabil prin reprogramare la condiţiile de mediu în care acţionează.
Pe lângă caracteristicile specifice oricărui sistem mobil: dimensiuni, deplasări realizate, precizie, repetabilitate, tip de acţionare, sarcină transportată viteză de deplasare, există caracteristici specifice robotului cum ar fi: număr de grade de libertate, volumul spaţiului de lucru, zonă de lucru, adaptabilitate la mediu, programabilitate, fiabilitate.
Pe baza acestor caracteristici s-au definit generaţiile de roboţi.

Descărcaţi gratuit Utilizarea roboţilor din generaţia a treia, autor Violeta Drăgan.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2128-2

HTML pas cu pas, autor Violeta Drăgan

Lucrarea îşi propune realizarea unei pagini Web care să prezinte motorul pas cu pas. Limbajul folosit este HTML (HyperText Markup Language) care in esenţă descrie modul in care arată o pagină (text, imagini şi poziţiile lor). HTML-ul nu este un limbaj de programare propriu-zis, ci doar un limbaj de descriere, conţinând elemente ce permit construirea paginilor Web. Acest limbaj a fost creat de Tim Berners-Lee şi Daniel Connoly in anul 1990. Fişierele sunt editate in Notepad şi salvate in format HTML iar pentru vizualizarea lor este necesar un program, numit browser cum ar fi Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crom etc..

Descărcaţi gratuit HTML pas cu pas, autor Violeta Drăgan.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2127-5

Comuna Vânători, judeţul Galați – studiu de geografie umană, autor Măgduţa Budurcă

Prin lucrarea de faţă am încercat un studiu asupra populaţiei comunei Vânători în perioada dintre cele două războaie mondiale, după cel de-al doilea război mondial care a avut urmări deosebite pe plan economic, social şi în evoluţia demografică a populaţiei.
Deasemeni, prin prisma restructurărilor economice care au avut loc în perioada post comunistă, am analizat evoluţia populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă, natalitatea, mortalitatea şi urmările fenomenului de îmbătrânire a populaţiei satelor.
Interes prezintă şi celelalte probleme legate de nivelul de trai, starea generală de sănătate a populaţiei, modul cum se asigură asistenţa medicală, fără pretenţia de a fi epuizat posibilitatea unui studiu şi mai aprofundat asupra problemelor demografice complexe din viaţa satelor.

Lecturați gratuit Comuna Vânători, Judeţul Galați – studiu de geografie umană, autor Măgduţa Budurcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2104-6

Implicaţii metodologice ale geografiei orizontului local din comuna Vânători – județul Galați, autor Măgduţa Budurcă

Plecând de la ideea că şcoala trebuie să le formeze elevilor o personalitate deschisă schimbărilor de tip novator, care să trăiască într-o societate democratică şi să facă faţă concurenţei care vizează progresul, prezentul curs opţional îşi propune formarea la elevi a unor competenţe, deprinderi şi abilităţi de analiză, investigare, interpretare a fenomenelor demografice din judeţul natal în vederea înţelegerii dinamicii populaţiei şi a factorilor care influenţează populatia.

Lecturați gratuit Implicaţii metodologice ale geografiei orizontului local din comuna Vânători – județul Galați, autor Măgduţa Budurcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2103-9

Victor Hugo et l’ambivalence, autor Eugenia Tănase

On a beaucoup parlé de la « moitié sombre » de l’âme hugolienne ; les critiques ont retenu surtout ses phrases du type « J’ai la nuit dans mon âme ». On a moins parlé de la « moitié lumineuse » de l’âme de ce poète. Mais tous se mettent d’accord à affirmer que le trait définitoire par excellence du génie hugolien est l’ambivalence…Après un premier commentaire de l’homo duplex qu’il a voulu peindre, nous nous donnons pour tâche de présenter, dans ce mémoire, la tendance de Victor Hugo de placer l’être humain à un degré supérieur, attiré vers le monde d’en haut (les anges), ou bien à un degré inférieur, tiré vers le monde d’en bas (les bêtes).

Descărcaţi gratuit Victor Hugo et l’ambivalence, autor Eugenia Tănase.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2101-5

Le génie noir et son âme rayonnante, autor Eugenia Tănase

Les écrivains doués d’esprit créateur ont la mission de nous guider, nous, les hommes ordinaires, qui, privés de cette capacité de créer, pouvons, au moins, choisir nos « guides ». Moi, j’ai choisi ceux sensibles à l’âme humaine. Et, entre tous ces écrivains, Victor Hugo a illustré le mieux l’âme – humaine et non-humaine – en la contemplant dans toute son étrangeté, avec ses risques, sa beauté et ses décevantes limites.

Descărcaţi gratuit Le génie noir et son âme rayonnante, autor Eugenia Tănase.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2100-8

Formarea deprinderilor de ortografie și punctuație în ciclul primar, autor Florina Carmen Dulău

Scopul acestei lucrări este de a argumenta eficacitatea utilizării metodelor moderne informarea deprinderilor de ortografie si punctuație în ciclul primar precum şi de a descoperi cele mai avantajoase strategii didactice de valorizare a valenţelor instructiv-formative ale acestora.

Lecturați gratuit Formarea deprinderilor de ortografie și punctuație în ciclul primar, autor Florina Carmen Dulău

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2080-3