Domenii | Autori

Arhiva

Drumul către normalitate, autori Tudor Gica (coordonator), Gavrilă Ortansa Madelen, Burlacu Oana, Chelu Viorel, Costin Gabriel Ionuț, Stavăr Alina Anișoara, Costea Ioana, Mitrea Florica, Mocanu Aurelian, Tătaru Marian


La începutul anului 2019, cu pași timizi, dar în același timp cu multă încredere, o echipă de oameni ambitioși și entuziaști, coordonați de doamna director adjunct a Școlii Gimnaziale Victoria, Tudor Gica, a pornit în aventura scrierii unui proiect Erasmus+ K101. În luna august a aceluiași an, am aflat cu satisfactie că efortul ei a fost încununat cu succes, școala noastră câștigând grantul Erasmus+. Proiectul a început pe data de 01.09.2019 si urma să dureze 16 luni, până pe data de 31.12.2020. Din cauza situației pandemice din întreaga lume, acest proiect a fost prelungit de două ori, având ca punct terminus data de 31.08.2022. Pe toata durata acestui proiect ne-am lovit de multe greutăți provocate de pandemia de Corona Virus, dar nu ne-am lăsat învinși, deoarece am avut un scop și anume acela al dezvoltării noastre profesionale.

Lecturați gratuit Drumul către normalitate, autori Tudor Gica (coordonator), Gavrilă Ortansa Madelen, Burlacu Oana, Chelu Viorel, Costin Gabriel Ionuț, Stavăr Alina Anișoara, Costea Ioana, Mitrea Florica, Mocanu Aurelian, Tătaru Marian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4421-2

Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, autor Alexandru Prundeanu


Lucrarea de faţă nu este o carte tehnică, precum cea a unui automobil, sau cea a unui aspirator de praf, proaspăt achiziţionat. Nu este nici o carte de teologie seacă, o colecţie de doctrine extrase din versete biblice, sau o concordanţă biblică. Ea este, înainte de toate, o laudă la adresa lui Dumnezeu, care ne-a făcut fiinţe atât de minunate. Aş vrea ca lucrul acesta să reiasă cu claritate din cele ce urmează

Lecturați gratuit Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4438-0

Evaluarea rezultatelor şcolare – componentă a procesului didactic, autor Lestyán Ildikó


Ca toate activităţile umane, educaţia – acţiune conştientă, întreprinsă deliberat, în perspectiva unori scopuri – presupune şi procese evaluative, asociate constant şi aflate în interacţiune cu toate celelalte componente ale acesteia. Aceste procese reprezintă un domeniu problematic de expertiză foarte variat, iar consideraţiile teoretice pe care le comportă constituie componente ale teoriei generale a educaţiei.

Lecturați gratuit Evaluarea rezultatelor şcolare – componentă a procesului didactic, autor Lestyán Ildikó

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4391-8

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria


Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, consilierii educativi în cadrul orelor de dirigenţie sau la activităţi cu profesorii şi părinţii pentru a lucra pe diferite cazuri concrete.

Lecturați gratuit Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4415-1

Aplicații practice ale matematicii în viața cotidiană – procentele, autor Violeta Dumitru


Procentele sunt prezente în viața de zi cu zi, chiar dacă uneori nu le dăm atenție, în știință, industrie, economie și finanțe, afaceri, ele exprimând realități ale cotidianului. La bancă – dobânzile, la cumpărături – reduceri sau scumpiri, taxa pe valoarea adăugată, conținutul de grăsimi din produsele lactate sunt exprimate prin procente. Tot în procente se exprimă sondajele de opinie, nivelul bateriei telefonului mobil, rezultatele la examene.
Procentele se studiază la disciplina matematică în cadrul capitolului „Rapoarte și proporții”, la clasa a VI-a, după ce s-au introdus în clasa a V-a ca fracții ordinare.

Lecturați gratuit Aplicații practice ale matematicii în viața cotidiană – procentele, autor Violeta Dumitru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4430-4

Limba şi literatura română. Fişe de lucru. Clasa a VIII-a, autori Elena-Laura Romănescu, Marta Turcu


Lecturați gratuit Limba şi literatura română. Fişe de lucru. Clasa a VIII-a, autori Elena-Laura Romănescu, Marta Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4428-1

Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de educare și dezvoltare psihosocială, autor Adriana-Paraschiva Pop


Prin această lucrare ofer un punct de sprijin pentru organizarea predării în mod diferenţiat, să le permit elevilor prin varietatea situaţiilor prezentate, dorinţa de a învăţa mai mult, să sporească ocaziile de a înţelege şi să lanseze demersuri, la finele cărora aceştia să se poată recunoaşte mai bogaţi şi mai liberi în acelaşi timp.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de educare și dezvoltare psihosocială, autor Adriana-Paraschiva Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4425-0

Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica


Învățământul care lucrează simultan, cu două sau mai multe clase, are nevoie de un volum și de o mare varietate de conținuturi și forme de muncă independentă pe care să le dea elevilor, ca sarcini de executare. El trebuie să stabilească obiectivele fiecărei activități, volumul de muncă și dificultățile interne, durata efectuării activității respective și criteriile de evaluare. Între acestea, munca cu manualul, autodictarea, observarea unor imagini și obiecte și descrierea celor observate, răspunsurile la întrebări, citirea în gând, autocorectarea unui text scris, rezolvarea unor exerciții și probleme de matematică.

Lecturați gratuit Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4392-5

Eşecul şcolar, autor Cristina Ciubotaru Stroea


Se poate spune că cel mai bun predictor al reuşitei scolare este atributul demersului educaţional de a ameliora stima de sine. Astfel, pentru a reuşi în studiile pe termen lung nu contează doar competenţele intelectuale şi cantitatea de lucru, ci şi stabilitatea emotională, rezistenţa la eşecuri, toate fiind legate de stima de sine .

Lecturați gratuit Eşecul şcolar, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4432-8

Predarea basmului în ciclul gimnazial. O abordare interdisciplinară și interculturală, autor Cristina Ciubotaru Stroea


Nu e oare datoria noastră, condiția ”sine qua non ” a unui profesor de limba si literatura română să direcționeze tinerii spre lectură, să perceapă novatorul, dar să nu nege tradiția? De ce să nu transformăm anacronicul în diacronic, dacă stă în puterea noastră să realizăm acest lucru? Iată că se pot citi si Creangă, si Slavici, fără a ne teme de limbajul regional, dacă îl împletim cu super eroi, iar ambalajul prezentării este unul apetisant.

Lecturați gratuit Predarea basmului în ciclul gimnazial. O abordare interdisciplinară și interculturală, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4420-5

Construcții cu rigla și compasul, autor Olga Ionela Ionescu


Problemele de construcții geometrice, pe lângă faptul că sunt atractive, au și o influență binefăcătoare asupra judecății rezolvitorului pentru că ele se analizează, se repetă și fac posibilă descoperirea unor proprietăți noi, aducând prin aceasta rezolvitorului un plus de încredere și motivație.

Lecturați gratuit Construcții cu rigla și compasul, autor Olga Ionela Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4419-9

Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru


Povestirea este una din activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât le satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate, le stimulează imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare. De asemenea, contribuie la dezvoltarea proceselor psihice: gândirea logică, memoria voluntară, imaginaţia creatoare, limbajul – ca mijloc fundamental de comunicare.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4416-8

Activități distractive cu forme, cifre și culori. Auxiliar destinat activităților cu preșcolarii din grupa mijlocie, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu


Lecturați gratuit Activități distractive cu forme, cifre și culori. Auxiliar destinat activităților cu preșcolarii din grupa mijlocie, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4414-4

Méthodes et techniques dans l’ enseignement du français écrit, autor Cristina Poroșnicu


Les dernières années ont connu une orientation de l’enseignement des langues vivantes vers la communication orale et écrite. L’attention de l’enseignant doit porter sur le renforcement de la compétence orale de façon à ce que les performances soient plus rapides sans négliger pour autant la compétence écrite qui s’acquiert progressivement au cours de toute la scolarité.

Lecturați gratuit Méthodes et techniques dans l’ enseignement du français écrit, autor Cristina Poroșnicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4413-7

Punctul virtual de informare turistică. Studiu științific, autor Monica–Cecilia Frâncu


în lucrarea de față, având ca titlu „Influența punctului virtual de informare turistică asupra alegerii destinației de vacanță” ne-am propus să demarăm un studiu de caz privind necesitatea punctului virtual de informare turistică asupra alegerii destinației de vacanță în regiunile istorice ale României. În acest scop, am aplicat metoda anchetei pe bază de chestionar unui eșantion de 50 de respondenți. S-a recurs la ierarhizarea preferințelor turistice din perspectiva celor 9 regiuni istorice ale României (Moldova, Maramureș, Bucovina, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, Transilvania), identificarea formelor de turism cu atracție mai mare (litoral, montan, cultural-istoric, balnear, religios, sportiv, rural/agroturism), nevoia unui punct virtual de informare turistică și măsura în care marca Q poate influența alegerea unor servicii turistice. De asemenea, ne-am propus să culegem date despre cerințele turiștilor, cerințe pe care ar dori să le regăsească pe site-urile de promovare turistică.
Intenția noastră a fost aceea de a constata care dintre regiunile istorice are o popularitate scăzută în rândul turiștilor și de a realiza un site de informare turistică pentru această regiune.

Lecturați gratuit Punctul virtual de informare turistică. Studiu științific, autor Monica–Cecilia Frâncu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4411-3

Dezvoltarea limbajului, autor Mihaela Deiciuc


Vârsta preșcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potențial creativ și disponibilitate de receptare a mesajelor transmise de orice înconjoară. În această perioadă copiii dobândesc capacitatea de a-și exprima ideile, impresiile, gândurile, dorințele, într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.

Lecturați gratuit Dezvoltarea limbajului, autor Mihaela Deiciuc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-73-3

Particularitățile demersului de aplicare a lecturii explicative la textul narativ pentru ciclul primar, autor Ana Hussain


Importanţa lecturii explicative în cadrul metodicii predării limbii şi literaturii române în ciclu primar a fost şi argumentul principal pentru care am ales această lucrare de licenţă. Am structurat materialul în patru capitole. Primul capitol prezintă aspecte introductive legate de lectura explicativă. Cel de-al doilea capitol analizează metodele şi tehnicile folosite în predarea şi învăţarea textului narativ la clasele primare. Metodele şi tehnicile sunt raportate în permanenţă la posibilităţile de utilizare a lecturii explicative. Capitolul trei şi patru sunt dedicate unui experiment pedagogic. În cadrul acestuia sunt analizate particularităţile demersului de aplicare a lecturii explicative printr-o paralelă între clasele 2-4 din ciclul primar.

Lecturați gratuit Particularitățile demersului de aplicare a lecturii explicative la textul narativ pentru ciclul primar, autor Ana Hussain

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-70-2

Mes premiers jeux et exercices de vocabulaire. Cahier d’exercices 1. FLE A1, autor Roxana-Gabriela Vlad


Prezenta lucrare a apărut din dorința de a oferi elevilor și colegilor profesori un set de fișe de lucru complementare manualului. Rezolvând acest caiet de exerciții, elevul are posibilitatea să exerseze cunoștințele acumulate în primul an de studiu al limbii franceze. Conținutul este adaptat programei școlare, fiind prezentat într-o formă atractivă, susținut de imagini sugestive din universul său apropiat, care provin din baze de date gratuite și respectă legea drepturilor de autor.
Exercițiile care propun rezolvarea de cuvinte încrucișate au fost create prin intermediul site-ului www.crosswordlabs.com, astfel că am pus la dispoziția elevilor linkurile de acces către grile, cu posibilitatea rezolvării lor online.
Activitățile pot fi rezolvate individual sau în grupe mai mici ori mai mari, profesorul adaptându-le nevoilor elevilor săi. Acest caiet de lucru poate constitui, de asemenea, un excelent material recapitulativ pentru vacanța de vară.

Lecturați gratuit Mes premiers jeux et exercices de vocabulaire. Cahier d’exercices 1. FLE A1, autor Roxana-Gabriela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4409-1

Comuna Fundeni. Studiu geografic asupra comunei Fundeni, județul Galați, autor Lidia Mihaela Tiron


Este firesc să ne întrebăm în ce constă farmecul acestui ţinut. Situat într-o zonă de câmpie aspră, secetoasă, acest meleag uitat de Dumnezeu la socoteala dintâi, la împărţirea frumuseţilor lumii, a fost binecuvântat mai târziu prin dăruirea unei păduri minunate de salcâm omniprezentă în viaţa locuitorilor aşezării. Totul aici păstrează parcă izul dulce aromat al florilor de salcâm ca pe un balsam tămăduitor de rele pecetluind destinul oamenilor în curgerea anotimpurilor.

Lecturați gratuit Comuna Fundeni. Studiu geografic asupra comunei Fundeni, județul Galați, autor Lidia Mihaela Tiron

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4406-9

Cauzele pierderii biodiversității, autor Lidia Mihaela Tiron


Biodiversitatea este un concept destul de vast, care cuprinde milioane de plante și specii de animale de pe planeta noastră. Chiar și această cifră, care depășește ordinul milioanelor, este o cifră estimată, deoarece ecologiștii cred că numărul real este mult mai mare decât acesta. De fapt, se crede că numai pădurea amazoniană din America de Sud este casa a peste un milion de specii de plante și animale. Toate organismele care trăiesc pe această planetă se află într-o interdependență unele față de altele într-o anumită măsură sau alta, și aici intervine importanța biodiversității. Pierderile suferite de planeta noastră sunt o pierdere pentru omenire, și, prin urmare, trebuie să conștientizăm cauzele care duc la distrugerea biodiversității.

Lecturați gratuit Cauzele pierderii biodiversității, autor Lidia Mihaela Tiron

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4405-2

Exercițiile cu șiruri pe înțelesul tuturor. Ghid pentru învățători, părinți și elevi din învățământul primar, autor Radu Mihaela


Șirurile numerice sunt o metodă de a-i determina pe elevi să învețe strategii de matematică mentală. Ele oferă atât o resursă excelentă de exersare a gândirii logice dar și rațiunea și strategiile din spatele șirurilor.

Așadar, șirurile de numere îi ajută pe elevi să observe relațiile dintre faptele matematice și să exploreze strategiile de fapte conexe.

Lecturați gratuit Exercițiile cu șiruri pe înțelesul tuturor. Ghid pentru învățători, părinți și elevi din învățământul primar, autor Radu Mihaela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4404-5

Antichitatea greacă. Relația Magistru–discipol. Reflecții asupra unor principii morale și educaționale, autor Irina Beatrice Sincă


Important în relaţia dintre Socrate şi discipolii săi este dialogul; de fapt, relaţia dintre magistru-discipol se conturează în jurul acestui dialog. Dialogul este o modalitate de a susţine un mod de viaţă, cel al filosofului. Nu se poate vorbi de o discrepanţă între viaţa filosofului şi discursul său. Dialogul socratic este însoţit de un mod de viaţă care îl co nfirmă: “am recunoscut […] pe de o parte, existenţa unei vieţi filosofice, mai exact a unui mod de viaţă pe care îl putem caracteriza drept filosofic, opus radical modului de viaţă ne-filosofic, pe de altă parte, existenţa unui discurs filosofic ce justifică, motivează şi influenţează această opţiune de viaţă.”

El îi învaţă pe discipoli nu doar din dialogurile pe care le are cu ei ci şi prin propria sa viaţă care reflectă modul său de a gândi: nu putem separa magistrul de dialog şi nici pe discipol de dialogul filosofic.

Lecturați gratuit Antichitatea greacă. Relația Magistru–discipol. Reflecții asupra unor principii morale și educaționale, autor Irina Beatrice Sincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4398-7

Аspecte metodico-științifice аle învățării-evаluării vocаbulаrului în gimnаziu, autor Andreea Mocanu


Amеlіοrarеa randamеntuluі aсtіvіtăţіі іnѕtruсtіv-еduсatіvе ѕе va rеalіza рrіn abοrdarеa unοr dеmеrѕurі dіdaсtісе odіfеrіtе сarе ѕă îmbіnе mеtοdеlе tradіţіοnalе сu сеlе aсtіvo-рartісірatіvе în рrеdarе-învăţarе, рrіn aрlісarеa ounοr іtеmі dіfеrіţі în еvaluarе. Aѕtfеl, рrіn oaрlісarеa сеlοr maі рοtrіvіtе dеmеrѕurі сarе trădеază taсtul реdagοgіс al рrοfеѕοruluі, flеxіbіlіtatеa şі сrеatіvіtatеa, οrеlе dе lіmba rοmână, în ѕресіal сеlе dе înѕuşіrе a onοţіunіlοr dе lеxіс, dеvіn aсtіvіtăţі рlăсutе реntru еlеvі, îmbіnând armοnіοѕ еxіgеnţa şі dοrіnţa dе a învăţa, fοrmarеa tеοrеtісă a nοţіunіlοr şі, maі alеѕ, aрlісarеa lοr în сοntіnuarе.

Lecturați gratuit Аspecte metodico-științifice аle învățării-evаluării vocаbulаrului în gimnаziu, autor Andreea Mocanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4397-0

Ghid de resurse educaționale pentru învățarea asistată de tehnologie, autor Adriana Năstase


The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore the norm of the 19th and 20th century English, which can be marked/unmarked/appropriate/inappropriate/politic/polite behaviour, based on the hearer’s reactions, and, with a view to finally findings, indications that reveal the speaker’s intentions and a possible change in the politeness paradigm. Also, it is desirable to find a solution for politeness1 interpretation without interviewing the participants, but at the same time, to avoid singular meanings for politeness utterances; we consider the author’s comments the objectified reality of the characters’ linguistic choices endowed with personal beliefs and social pressure, both being a product of the historical context when the novel was written and the time the novel is set.

Lecturați gratuit Ghid de resurse educaționale pentru învățarea asistată de tehnologie, autor Adriana Năstase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4393-2

POLITENESS AS REFLECTED IN SOME OF THE 19TH AND 20TH CENTURY ENGLISH NOVELS. A PRAGMALINGUISTIC APPROACH IN A POSTMODERN PERSPECTIVE, autor Vasilica Mleșniță


The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore the norm of the 19th and 20th century English, which can be marked/unmarked/appropriate/inappropriate/politic/polite behaviour, based on the hearer’s reactions, and, with a view to finally findings, indications that reveal the speaker’s intentions and a possible change in the politeness paradigm. Also, it is desirable to find a solution for politeness1 interpretation without interviewing the participants, but at the same time, to avoid singular meanings for politeness utterances; we consider the author’s comments the objectified reality of the characters’ linguistic choices endowed with personal beliefs and social pressure, both being a product of the historical context when the novel was written and the time the novel is set.

Lecturați gratuit POLITENESS AS REFLECTED IN SOME OF THE 19TH AND 20TH CENTURY ENGLISH NOVELS. A PRAGMALINGUISTIC APPROACH IN A POSTMODERN PERSPECTIVE, autor Vasilica Mleșniță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4375-8

Utilizarea proiectelor pentru înfiinţarea unei pensiuni agroturistice. Studiu de caz: Pensiunea La Matei, autor Pop Coman Ioana


Politica de coeziune are un puternic caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate contribuie la îndeplinirea obiectivelor altor politici sectoriale ale UE – cum ar fi politica agricolă comună, politica socială, politica de protecţie a mediului. În plus, politica de dezvoltare regională este corelată şi cu politica de extindere a UE, prin crearea fondurilor de post-aderare la care au acces ţările în curs de aderare şi prin care este sprijinită tranziţia acestora la standardele UE. Prin reducerea decalajelor existente între regiuni, politica de coeziune urmăreşte îmbunătăţirea funcţionării Pieţei Unice Europene, precum şi oferirea de oportunităţi economice menite să ajute persoanele să-şi folosească cunoştiințele în scopul consolidării potenţialului de creştere economică a UE spre beneficiul tuturor. Acest lucru va genera o creştere a bunăstării cu avantaje asupra întregii economii europene.
În acest context am întocmit această lucrare.

Lecturați gratuit Utilizarea proiectelor pentru înființarea unei pensiuni agroturistice. Studiu de caz: Pensiunea La Matei, autor Pop Coman Ioana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4374-1

Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével – Asigurarea calității autocunoașterii profesionale prin supervizarea profesorilor, autor Gabor Szusza


Activitățile metodei de supervizare pot ajuta în activizarea resurselor proprii ale pedagogilor, să-și îmbunătățească relațiile la locul de muncă, să-și rezolve cu mai mult succes conflictele personale și la locul de muncă și să recunoască în comportamentul propriu simptomele sindromului burn-out.

Lecturați gratuit Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével – Asigurarea calității autocunoașterii profesionale prin supervizarea profesorilor, autor Gabor Szusza

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4372-7

Metode de estimare a parametrilor. Statistică și probabilități, autor Iulia Dumitrache


Modelele probabilistice şi metodele statistice de confruntare a acestor modele cu realitatea obiectiva oferă procedee de investigaţie ştiinţifică în sectoare de activitate dintre cele mai diferite. Aceasta explică importanţa deosebită care se acorda teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice în ţara noastră. Introducerea în cadrul învăţământului de cultură generală a unor elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică a corespuns unor cerinţe stringente ale unui învăţământ modern şi eficient.

Lecturați gratuit Metode de estimare a parametrilor. Statistică și probabilități, autor Iulia Dumitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4351-2

De la tradițional la modern. Abordări inovative în predarea istoriei Timișoarei, autori Ioana Alexandra Morar, Mirela Sanda Morar


Proiectele de activitate didactică propuse pot fi modificate, adaptate sau îmbunătățite, în funcție de specificul clasei de elevi, de nivelul de pregătire al acesteia, dar și de dibăcia și competențele celui care predă istoria. Pornind de la sugestiile oferite, profesorul poate utiliza sau nu metodele propuse, le poate înlocui cu altele care și-au dovedit în timp eficiența sau le poate aplica parțial, în diferite momente ale lecției. Aceste documente se pot constitui într-un punct de plecare în drumul reconstituirii trecutului Timișoarei, într-o manieră atractivă pentru elevi, oferind profesorilor alternative la formele clasice de organizare a activității la clasă. Prin recomandarea stabilirii unor proiecte inovative ca temă pentru acasă, se urmărește transformarea istoriei locale într-un subiect constant al preocupărilor, investigațiilor și conversațiilor cotidiene ale elevilor.

Lecturați gratuit De la tradițional la modern. Abordări inovative în predarea istoriei Timișoarei, autori Ioana Alexandra Morar, Mirela Sanda Morar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4369-7

Caiet de lucru. Călătorie în lumea poveștilor, autor Prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu


Lecturați gratuit Caiet de lucru. Călătorie în lumea poveștilor, autor Prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-77-1

Examinarea şi evaluarea la disciplina fizică. Auxiliar didactic, autor Prof. Mariana Arhiri


Verificările asupra pregătirii elvilor contribuie substanţial la clarificarea şi consolidarea cunostinţelor acumulate, fixate, sistematizate şi integrate în structuri prin activităţi de recapitulare şi sinteză, pe care o prilejuiesc. Controlul sistematic le oferă un feed-back operativ asupra performanţelor atinse şi-i ajută să determine conştient şi obiectiv în ce măsură acestea corespund obiectivelor stabilite.

Lecturați gratuit Examinarea şi evaluarea la disciplina fizică. Auxiliar didactic, autor Prof. Mariana Arhiri

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4351-2

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii prin intermediul metodelor activ participative, autor Lina Cristina Călin


Lucrarea de faţă îşi propune să identifice şi să valorifice metode active eficiente de predare-învăţare-evaluare aplicate, cu preponderență, în cadrul activităţilor specifice domeniului experienţial ştiinţe, demonstrându-se că utilizarea permanentă a unor astfel de metode accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuie la valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil, precum şi la creşterea motivaţiei şi interesului preşcolarilor pentru învăţare (prin implicarea lui activă în procesul de însuşire a cunoştinţelor) şi dezvoltă personalitatea copiilor – vizând latura formativă a educaţiei.

Lecturați gratuit Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii prin intermediul metodelor activ participative, autor Lina Cristina Călin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4350-5

Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa


… vom încerca să parcurgem, una câte una, filele acestui caiet, în care vom găsi exerciţii şi probleme de matematică. Nu trebuie să vă speriaţi, deoarece sunt doar câteva exerciţii-joc.

Lecturați gratuit Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4349-9

Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu


„Învăț și exersez!” vă vine în ajutor cu informații utile și exerciții captivante, din care să învățați cum să utilizați corect semnele de punctuație și să scăpați de orice emoție atunci când scrieți. S-aveți spor!

Lecturați gratuit Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4334-5

Tărâmul lui Eu. Dezvoltare personală. Clasa a II-a, autor Constanța Vîrtosu


Disciplina Dezvoltare personală te va ajuta să înveți să te gândești la tine însuți, la ce poți face ca tot ce ți se întâmplă să fie frumos. Te așteaptă un drum plin de provocări ! Vei descoperi tainele armoniei și a bunei înțelegeri cu ceilalți.
Călătoria începe cu tine. Mult succes pe Tărâmul lui EU!

Lecturați gratuit Tărâmul lui Eu. Dezvoltare personală. Clasa a II-a, autor Constanța Vîrtosu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4333-8

Ghid de dezvoltare a creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și științele naturii, autor Constanța Vîrtosu


Încercarea noastră, fără a avea pretenția exhaustivității, are ca scop prezentarea modalităților de stimulare și dezvoltare a creativității și valorificarea unor strategii didactice activ-participative la disciplinele Matematică și Științe ale naturii, care pot contribui la dezvoltarea potențialului creativ al elevilor.

Lecturați gratuit Ghid de dezvoltare a creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și științele naturii, autor Constanța Vîrtosu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4332-1

Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea


Lecturați gratuit Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4336-9

Ghid metodologic de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în grădiniță, autori Anamaria Ciobotaru, Mariana Șerban


În lucrarea de față autoarele și-au propus să evidențieze faptul că activitățile desfășurate în grădinița de copii influențează socio-emoționalitatea, ca și capacitate asociativă care îi dă copilului abilitatea să conviețuiască în asociere permanentă cu ceilalți, să construiască relații pozitive și să mențină legături cu cei din jur, implicându-se cu plăcere în această antrenare și căutare de relații sociale. Astfel, în paginile acestui ghid veți descoperi atât repere teoretice referitoare la dezvoltarea socio-emoțională la vârsta preșcolară, cât și exemple de bune practici care pot fi aplicate cu succes în grădinița de copii.

Lecturați gratuit Ghid metodologic de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în grădiniță, autori Anamaria Ciobotaru, Mariana Șerban

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4338-3

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor. Material auxiliar pentru cadre didactice și consilieri școlari, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria


Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, consilierii educativi în cadrul orelor de dirigenţie sau la activităţi cu profesorii şi părinţii pentru a lucra pe diferite cazuri concrete.

Lecturați gratuit Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor. Material auxiliar pentru cadre didactice și consilieri școlari, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4330-7

Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă


Lecturați gratuit Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4347-5

Povești la gura sobei. Ghid metodic, autor Tina Claudia Bîznă


Prezenta lucrare își propune să demonstreze că limbajul îndeplineşte o funcţie deosebit de însemnată în procesul de cunoaştere al realitaţii: el dă posibilitatea omului să reflecte mijlocit şi generalizat realitatea, să treacă de la senzaţii, percepţii, reprezentări, la gândirea logică, abstractă care operează cu noţiuni, judecăţi şi raţionamente. Important de reţinut este faptul că gândurile omului nu numai că se exprimă cu ajutorul limbajului, dar numai pe baza lui pot să apară şi să existe.

Lecturați gratuit Povești la gura sobei. Ghid metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4348-2

Rolul povestirii în educarea limbajului la preșcolari, autor Tina Claudia Bîznă


Rolul şi importanţa povestirilor adultului în instruirea şi educarea copiilor sunt bine cunoscute; poveştile asigură dezvoltarea intelectuală, precizând şi întregind cunoştinţele. Ele contribuie la formarea vorbirii copiilor, fiind model de vorbire închegată, expresivă şi corectă, stimulându-i totodată şi pe ei să povestească; influenţează dezvoltarea morală prin sentimentele ce le trăiesc alături de eroii basmelor şi prin frumuseţile naturii descrise; formează deprinderi intelectuale de a asculta şi înţelege când li se vorbeşte; dezvoltă voinţa, stimulându-i spre acţiuni şi jocuri noi prin imitarea personajelor, contribuind şi la închegarea colectivului de copii.
În vederea atingerii acestor sarcini, povestile sunt alese cu grijă, pentru a corespunde particularităţilor de vârstă a copiilor, asigurându-se astfel înţelegerea şi însuşirea sub diferitele aspecte (intelectual, moral şi estetic) a conţinutului poveştilor. Tematica povestirilor, fie ele realiste sau fantastice, se diferenţiază de la o grupă la alta corespunzător sarcinilor instructiv-educative ce se cer rezolvate, iar temele recomandate de programă nu sunt limitate. Educatoarele au latitudinea să selecţioneze materialul literar şi să aleagă acele povestiri sau poveşti care să fie pe deplin accesibile.

Lecturați gratuit Rolul povestirii în educarea limbajului la preșcolari, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4329-1

Parteneriatul grădiniță-familie-comunitate, premiza unui management de calitate într-o unitate de învățământ preșcolar, autor Tina Claudia Bîznă


Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă a membrilor comunităţii locale (Primar, Consiliul Local) în vederea desfăşurării unei educaţii de calitate, crearea unui climat material şi de siguranţă pentru „actorii” implicaţi în procesul educativ (preșcolari , educatoare). În acest sens trebuie evidenţiat faptul că relaţia strânsă pe care grădinița o dezvoltă cu comunitatea locală se poate concretiza în realizarea unor proiecte de succes pentru şcoală.

Lecturați gratuit Parteneriatul grădiniță-familie-comunitate, premiza unui management de calitate într-o unitate de învățământ preșcolar, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4328-4

Joc și emoții. Exerciții de exprimare emoțională, autor Angheli Mariana


Lecturați gratuit Joc și emoții. Exerciții de exprimare emoțională, autor Angheli Mariana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4324-6

Contribuții la proiectarea, organizarea și desfășurarea lecțiilor de biologie la gimnaziu, autor Ana Ecaterina Avrigeanu


Proiectarea didactică nu poate să lipsească din preocupările noastre pentru că o lecţie bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare, documentul de proiectare fiind un instrument necesar de lucru. Specificul activităţii de proiectare pedagogică evidenţiază importanţa acţiunilor de planificare –programare- concretizare a instruirii educaţiei, care vizează valorificarea optimă a unei resurse materiale esenţiale: timpul real destinat învăţării în mediul şcolar și extraşcolar.
Preocupările actuale ale şcolii românești, în special pentru disciplina biologie, evidenţiază relaţiile biologiei prin fundamentarea ştiinţifică a conceptelor, prin introducerea progresivă, gradată a limbajului biologic modern.
Alegerea acestei teme este motivată de importanţa deosebită pe care o prezintă diferitele tipuri de lecţii ce pot fi aplicate în învățământul gimnazial în a căror desfăşurare folosim activităţi realizate atât prin metode moderne, dar şi prin metode tradiţionale.

Lecturați gratuit Contribuții la proiectarea, organizarea și desfășurarea lecțiilor de biologie la gimnaziu, autor Ana Ecaterina Avrigeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4346-8

Utilizarea proverbelor în învăţământul primar, autor Daniela Badiu


Cadrul didactic, prin activitatea la clasă, este cel mai în măsură să identifice imediat care este direcţia în care se îndreaptă interesele, preocupările şi motivaţiile elevilor săi. De asemenea, prin contactul nemijlocit cu familiile acestora, se află în postura de a cunoaşte diverse situaţii particulare cu influenţă directă asupra activităţii sale şi a performanţelor elevilor săi. Nu de puţine ori, factorul material prevalează în dauna celui spiritual, familiile fiind mai preocupate de asigurarea nevoilor de bază, lăsând în seama şcolii aspectele instructive şi de dezvoltare personală a copiilor. Din această perspectivă, cadrul didactic este cel care resimte cel mai acut necesitatea unei colaborări tot mai strânse cu familia, ca şi conştientizarea şi responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi în educaţia copilului (părinţi, bunici, asistenţi personali, asistenţi maternali, consilieri psihologici). În momentul actual, cea mai eficientă acţiune educativă se bazează pe munca de echipă, care implică educatorii şi pe toţi ceilalţi factori menţionaţi.
În acest context, se ridică întrebarea în ce măsură frumosul poate să îşi mai găsească locul şi rostul, mai ales dacă este vorba despre frumuseţea şi expresivitatea limbii române, când pare destul de dificil să fie transmise şi asimilate acele noţiuni elementare ale unei exprimări corecte. Cu toate acestea, nu trebuie neglijată înclinaţia elevilor de vârstă şcolară mică spre poezie, cântec, pictură, pentru că, aşa cum spune proverbul „Copilul trebuie să fie copil”, indiferent de generaţii, copiii au aceeaşi înclinaţie spre joc şi artă.
Adevărata provocare apare în momentul în care interesele şi preocupările lor nu coincid sau par să nu coincidă cu conţinuturile pe care şcoala trebuie să le furnizeze, conform cu programele şcolare. O posibilă soluţie îşi propune să ofere lucrarea de faţă prin identificarea acelor metode care să impulsioneze participarea activă, mai ales interactivă, la lecţie a tuturor elevilor unei clase, apelând, în acelaşi timp, la forme de expresie care pot părea depăşite sau care nu sunt cunoscute pur şi simplu de elevi. Proverbele sunt astfel de forme de expresie, sensul lor nefiind de multe înţeles din cauza barierei semantice, întrucât ele operează cu termeni a căror actualitate este depăşită, mai ales pentru elevii din mediul urban. Însă, apelul la proverbe nu pare imposibil, copiii dând dovadă de disponibilitate şi înţelegere, în contextul explicării termenilor şi mesajelor pe care le transmit. Rima şi ritmicitatea proverbelor constituie elemente atractive pentru copii, uşurând receptarea mesajelor cu caracter didactic. De asemenea, lucrarea propune să evidenţieze măsura în care metode moderne, cum sunt cele interactive, se pot structura pe baza proverbelor, ca forme arhaice de expresie, însă pline de înţelesuri şi de învăţăminte. Astfel, sunt propuse zece metode care stimulează activitatea de grup, libera exprimare, implicarea fiecărui elev, având ca element comun proverbele. Pentru fiecare metodă lucrarea propune şi o sugestie de aplicaţie, lăsând posibilitatea fiecărui cadru didactic de a-şi valorifica propriile resurse creative.

Lecturați gratuit Utilizarea proverbelor în învăţământul primar, autor Daniela Badiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4344-4

Elementary english exercises – Vocabulary and grammar exercises for elementary students of English, autor Anda-Elena Grigore


Lecturați gratuit Elementary english exercises – Vocabulary and grammar exercises for elementary students of English, autor Anda-Elena Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4345-1

Elemente de teoria jocurilor, autor Nicoleta Tecucianu


Teoria jocurilor constituie diviziunea cercetării operaționale renumită pentru luarea celor mai eficiente decizii în situații de conflict (competiționale), mai precis în situații în care factorii „raționali”, dependenți prin finalitate, dar independenți prin alegerea hotărârilor proprii, acționează în vederea atingerii unui țel. Aceste decizii se concretizează în noțiunea matematică de joc. Deși termenul este unul obișnuit, tema tratată depășește caracterul ludic, pentru că nu se referă la luarea unei hotărâri în realitatea socială, ci presupune un sistem abstract care are ca finalitate luarea unei decizii optime.
Adesea, teoria jocurilor este aplicată cu succes în domeniul economic, acolo unde apar situații conflictuale. Iar aici vorbim despre relațiile ce se stabilesc între cumpărător și vânzător, consumator și furnizor, client și bancă. Cu toate acestea, utilizări ale teoriei jocurilor mai pot fi găsite și în sociologie, artă militară și în politică.

Lecturați gratuit Elemente de teoria jocurilor, autor Nicoleta Tecucianu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4343-7

Copil ca tine sunt și eu ! – Ghid de bune practici în cadrul Proiectului Transnațional „Ursulețul de pluș” , autor prof. înv. preșcolar Ana Voinescu


Procesul instructiv–educativ trebuie să-i trezească interesul și curiozitatea copilului, ceea ce duce implicit la dezvoltarea comunicării, a gândirii, a creativității, a încrederii în propriile puteri și, nu în ultimul rând, a satisfacerii nevoii de mișcare. Este important să intervenim atunci când există o stagnare sau chiar un regres în dezvoltare. Nu trebuiesc acumulate lacune de orice natură iar dacă acestea chiar există, nu trebuiesc tratate cu indiferență. Implicarea adultului în educație presupune un drum bine stabilit, cu dimensiunile dezvoltării menționate pentru fiecare etapă și cu un plan de intervenție pentru a depăși obstacolul ce poate surveni.
Acest ghid își propune să fie un exemplu de bune practici pentru a motiva mai bine preșcolarii în învățare, pentru a se dezvolta benefic în cadrul relațiilor sociale, pentru a se putea cunoaște mai bine, a fi mai creativ și mai atenți în tot ceea ce realizează.

Lecturați gratuit Copil ca tine sunt și eu ! – Ghid de bune practici în cadrul Proiectului Transnațional „Ursulețul de pluș”, autor prof. înv. preșcolar Ana Voinescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4342-0

Caruselul activităților distractive. Jocuri de mișcare pentru ciclul primar, autor Viorica Maria Truț


Jocul reprezintă esența copilăriei și nu poate lipsi din actul de formare și dezvoltare a copilului, pe perioada școlarității, în special în clasele primare. Specifică jocului este activitatea în colectiv, cu toate avantajele ce decurg din valorificarea ei în cadrul procesului instructiv-educativ, jocul presupunând cooperare, colaborare cu partenerii de joc, echilibru între interesele, motivele acţiunilor şi eforturilor personale cu cele ale colectivului din care face parte persoana, presupune încadrarea în colectiv, acceptarea şi recunoaşterea liderului, asumarea unor responsabilităţi, conducerea şi întrajutorarea, atitudinea critică şi autocritică.
Prin jocul de mişcare, pe lângă faptul că îşi dezvoltă anumite calităţi motrice, dar fără să conştientizeze, copiii comunică sentimente, idei, emoţii, se relaxează, eliberând tensiuni fizice şi psihice acumulate.

Lecturați gratuit Caruselul activităților distractive. Jocuri de mișcare pentru ciclul primar, autor Viorica Maria Truț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4340-6