Domenii | Autori

Studiul experimental privind modalitățile de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Îmi doresc, fără să emit pretenția că voi fi epuizat acest subiect, ca această lucrare să reprezinte un ghid practic de abordare a schiței la orele de limba și literatura română, plecând de la exemplele date, pentru dezvoltarea potențialului creativ al elevilor, dar și obținerea progresului școlar al elevilor din ciclul gimnazial.

Descărcaţi gratuit Studiul experimental privind modalitățile de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2139-8

Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Prin intermediul acestei teme, Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, îmi propun să aduc soluții practice, noi, pentru identificarea potențialului creativ al elevilor și creșterea progresului școlar. Specia literară schița, specie a genului epic, se studiază în clasele de gimnaziu, așa cum se poate observa în programa școlară de limba și literatura română și a reprezentat unul dintre conținuturile programei pentru Evaluarea Națională. Dincolo de impactul pe care îl au temele, personajele operelor lui Caragiale asupra elevilor, conform competențelor specifice prezente în curriculum, aceștia trebuie să demonstreze înțelegerea sensurilor unor texte epice date, să-și exprime în scris propriile opinii și atitudini, să organizeze secvențele textuale în funcție de cerințe specifice, manifestându-și spiritul creativ prin găsirea unor soluții personale și elaborarea unor produse intelectuale unice.

Descărcaţi gratuit Modalități de stimulare a creativității elevilor prin lectura și analiza schițelor lui I.L. Caragiale, autor Ionica Bute

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2138-1

Ghid metodologic – Rolul jocurilor de mișcare și a ștafetelor în învățământul primar, autor Manuel Lucian Preda

Cercetările ne demonstrează că jocul nu caracterizează numai vârsta copilăriei, ci pe om în general, la toate vârstele și că importanța lui educativă e mult mai mare. În joc individul caută să vadă dacă poate atinge obiectivul propus, pentru că în joc intervin dificultăți pe care trebuie să le depășească, pentru a atinge o performanță, pentru a câștiga o întrecere, sau a învinge un adversar real. Jocul implică o trecere de la incertitudine la certitudine. Jocul îl pune pe copil în situații noi, pe care el cauta sa le rezolve punând in acțiune inițiativă, multă fantezie, perseverență și spontaneitate.

Descărcaţi gratuit Ghid metodologic – Rolul jocurilor de mișcare și a ștafetelor în învățământul primar, autor Manuel Lucian Preda

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2137-4

Ghid metodologic – Jocuri și ștafete pentru învățarea handbalului, autor Manuel Lucian Preda

Sunt binecunoscute influențele pozitive pe care le au practicarea exercițiilor fizice și sportului încă de la vârste cât mai fragede. Miscările copiilor de vârstă școlară mică derivă dintr-o necesitate reală. Activitățile lor motorii sunt necesare nu doar pentru dezvoltarea fizică, dar și pentru evoluția intelectului. Controlul respirației, descoperirea independenței și a interdependenței fiecărei părți a corpului, deosebirea între stânga și dreapta, recunoașterea secvențelor spațio-temporale sunt etape fundamentale pentru a se înțelege pe sine și lumea înconjurătoare.

Descărcaţi gratuit Ghid metodologic – Jocuri și ștafete pentru învățarea handbalului, autor Manuel Lucian Preda

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2136-7

Impactul contribuțiilor sociale și al T.V.A. asupra cheltuielilor organizațiilor, autor Elena Suditu

În lucrarea „Impactul contribuțiilor sociale și al taxei pe valoarea adăugată asupra cheltuielilor organizațiilor” au fost surprinse efectele fiscalităţii asupra structurii financiare a întreprinderii, a rezultatelor financiare, a gestiunii financiare a întreprinderii şi a rezultatelor întreprinderii.

Descărcaţi gratuit Impactul contribuțiilor sociale și al T.V.A. asupra cheltuielilor organizațiilor, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2124-4

Impozitul pe profit şi impactul acestuia asupra rezultatelor şi costului capitalului, autor Elena Suditu

Lucrarea prezintă influenţa deductibilităţii cheltuielilor asupra profitabilităţii întreprinderii, optimizarea deciziei de impozitare şi influenţa amortizării asupra rezultatelor întreprinderii şi este analizată influenţa fiscalităţii asupra costului capitalurilor proprii şi asupra structurii financiare a întreprinderii.

Descărcaţi gratuit Impozitul pe profit şi impactul acestuia asupra rezultatelor şi costului capitalului, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2123-7

Impactul fiscalității asupra performanței economice a organizațiilor, autor Elena Suditu

În lucrarea „Impactul fiscalității asupra performanței economice a organizațiilor” au fost surprinse efectele fiscalităţii asupra soldurilor intermediare de gestiune, capacității de autofinanțare și asupra ratelor de rentabilitate ale întreprinderii.

Descărcaţi gratuit Impactul fiscalității asupra performanței economice a organizațiilor, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2122-0

Aspecte fundamentale privind obligaţiile fiscale şi impactul acestora asupra mediului microeconomic, autor Elena Suditu

Lucrarea își propune să prezinte câteva aspecte generale privind obligaţiile fiscale ale întreprinderii şi analizează presiunea fiscală la nivel micro şi macroeconomic.
Lucrarea reprezintă un ghid pentru elevii care studiază economia și pentru cei care elaborează lucrări de certificare a calificării profesionale, înscriși la clasele cu profil servicii.

Descărcaţi gratuit Aspecte fundamentale privind obligaţiile fiscale şi impactul acestora asupra mediului microeconomic, autor Elena Suditu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2121-3

Valorificarea neconvențională a deșeurilor keratinice. Lâna brută – potențial adsorbant natural pentru tratamentul poluării cu coloranți, autor Daniela DUMISTRĂCEL

Exploatarea resurselor regenerabile este unul din instrumentele esențiale ale conceptului de dezvoltare durabilă. Resursele regenerabile sunt asociate mai ales cu biomasa vegetală, dar dezvoltarea industriei zootehnice și alimentare a adus în atenție potențialul resurselor de natură animală.
Materialele biologice keratinice, cum ar fi lâna, părurile, penele, rezultate din activități economice, sunt percepute ca deșeuri care ridică probleme serioase de gestionare la nivel mondial.
Experiența acumulată pe parcursul a mai multe decenii a conturat două direcții principale de valorificare a deșeurilor keratinice, prin exploatarea atât a caracteristicilor morfologice macroscopice a acestor materiale, dar și a compoziției chimice și organizării structurale a proteinei keratinice.
Metodele de valorificare se înscriu în nivelurile superioare ale opțiunilor de management al deșeurilor solide, de procesare recuperativă, prin reutilizare și reciclare.

Descărcaţi gratuit Valorificarea neconvențională a deșeurilor keratinice. Lâna brută – potențial adsorbant natural pentru tratamentul poluării cu coloranți, autor Daniela DUMISTRĂCEL.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2112-1

Contribuţii metodice privind antrenamentul specific probei de săritură în lungime, autor Georgica Tănase

Pregătirea la săritura în lungime este orientată, în principal, asupra dezvoltării calităţilor dominante: detenta, forţa şi viteza, în condiţiile unei tehnici cât mai bune, tehnică care se referă la toate cele patru faze ale săriturii. Importanţa acestor calităţi motrice, reiese şi din programarea mijloacelor de antrenament, a indicaţiilor date săritorilor, la care trebuie să se adauge şi contribuţia altor calităţi motrice ca îndemânarea, supleţea şi rezistenţa.
Datorită faptului că unul din factorii care influenţează obţinerea unei sărituri cât mai lungi este un élan cât mai rapid în porţiunea finală a lui şi transformarea vitezei astfel obţinute printr-o bătaie rapidă şi foarte puternică, săritorilor în lungime li se cere o bună pregătire în dezvoltarea vitezei.
Modalităţile individuale de a rezolva această problemă importantă sunt rezultatul unei îndelungate perioade de pregătire a calităţilor dominante amintite anterior. Legătura strânsă dintre pregătirea tehnică şi dezvoltarea calităţilor motrice necesare, reprezintă pentru săritorul în lungime o activitate de perfecţionare continuă care încetează numai după ieşirea lui din activitatea competiţională.
Procesul de pregătire şi de antrenament, în cadrul cărora atletul se pregăteşte pentru obţinerea marilor performanţe este dirijat ştiinţific şi utilizează reguli, metode, mijloace şi condidiţii specifice. Ca atare, pornind, mai ales, de la caracteristicile acestui efort, modelele de pregătire nu sunt unice.

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Contribuţii metodice privind antrenamentul specific probei de săritură în lungime, autor Georgica Tănase

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-8969-12-1

Utilizarea roboţilor din generaţia a treia, autor Violeta Drăgan

Cuvântul “robot” a fost folosit pentru prima dată în sensul acceptat astăzi în anul 1920 de către scriitorul ceh K. Capek , care l-a preluat din limba cehă unde înseamnă “muncă grea”.
Definiţiile robotului se referă la mişcare sau la funcţionarea într-un mediu anume:
- conform specialiştilor japonezi robotul este un dispozitiv mecanic acţionat cu forţe motrice cu comandă inteligentă şi care acţionează conform voinţei umane;
- Institutul Francez de Standardizare defineşte robotul ca fiind un manipulator automat reprogramabil şi polivalent, capabil să realizeze poziţionarea şi reorintarea pieselor printr-o mişcare variabilă şi programabilă a braţelor terminale, prin intermediul unor dispozitive;
- Institutul American de Robotică considera robotul ca fiind un operator reprogramabil şi multifuncţional pentru deplasarea obiectelor pe traiectorii stabilite anterior în realizarea unor sarcini concrete;
- În literatura românească de specialitate robotul este definit ca fiind un echipament automat, adaptabil prin reprogramare la condiţiile de mediu în care acţionează.
Pe lângă caracteristicile specifice oricărui sistem mobil: dimensiuni, deplasări realizate, precizie, repetabilitate, tip de acţionare, sarcină transportată viteză de deplasare, există caracteristici specifice robotului cum ar fi: număr de grade de libertate, volumul spaţiului de lucru, zonă de lucru, adaptabilitate la mediu, programabilitate, fiabilitate.
Pe baza acestor caracteristici s-au definit generaţiile de roboţi.

Descărcaţi gratuit Utilizarea roboţilor din generaţia a treia, autor Violeta Drăgan.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2128-2

HTML pas cu pas, autor Violeta Drăgan

Lucrarea îşi propune realizarea unei pagini Web care să prezinte motorul pas cu pas. Limbajul folosit este HTML (HyperText Markup Language) care in esenţă descrie modul in care arată o pagină (text, imagini şi poziţiile lor). HTML-ul nu este un limbaj de programare propriu-zis, ci doar un limbaj de descriere, conţinând elemente ce permit construirea paginilor Web. Acest limbaj a fost creat de Tim Berners-Lee şi Daniel Connoly in anul 1990. Fişierele sunt editate in Notepad şi salvate in format HTML iar pentru vizualizarea lor este necesar un program, numit browser cum ar fi Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crom etc..

Descărcaţi gratuit HTML pas cu pas, autor Violeta Drăgan.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2127-5

Comuna Vânători, judeţul Galați – studiu de geografie umană, autor Măgduţa Budurcă

Prin lucrarea de faţă am încercat un studiu asupra populaţiei comunei Vânători în perioada dintre cele două războaie mondiale, după cel de-al doilea război mondial care a avut urmări deosebite pe plan economic, social şi în evoluţia demografică a populaţiei.
Deasemeni, prin prisma restructurărilor economice care au avut loc în perioada post comunistă, am analizat evoluţia populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă, natalitatea, mortalitatea şi urmările fenomenului de îmbătrânire a populaţiei satelor.
Interes prezintă şi celelalte probleme legate de nivelul de trai, starea generală de sănătate a populaţiei, modul cum se asigură asistenţa medicală, fără pretenţia de a fi epuizat posibilitatea unui studiu şi mai aprofundat asupra problemelor demografice complexe din viaţa satelor.

Lecturați gratuit Comuna Vânători, Judeţul Galați – studiu de geografie umană, autor Măgduţa Budurcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2104-6

Implicaţii metodologice ale geografiei orizontului local din comuna Vânători – județul Galați, autor Măgduţa Budurcă

Plecând de la ideea că şcoala trebuie să le formeze elevilor o personalitate deschisă schimbărilor de tip novator, care să trăiască într-o societate democratică şi să facă faţă concurenţei care vizează progresul, prezentul curs opţional îşi propune formarea la elevi a unor competenţe, deprinderi şi abilităţi de analiză, investigare, interpretare a fenomenelor demografice din judeţul natal în vederea înţelegerii dinamicii populaţiei şi a factorilor care influenţează populatia.

Lecturați gratuit Implicaţii metodologice ale geografiei orizontului local din comuna Vânători – județul Galați, autor Măgduţa Budurcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2103-9

Victor Hugo et l’ambivalence, autor Eugenia Tănase

On a beaucoup parlé de la « moitié sombre » de l’âme hugolienne ; les critiques ont retenu surtout ses phrases du type « J’ai la nuit dans mon âme ». On a moins parlé de la « moitié lumineuse » de l’âme de ce poète. Mais tous se mettent d’accord à affirmer que le trait définitoire par excellence du génie hugolien est l’ambivalence…Après un premier commentaire de l’homo duplex qu’il a voulu peindre, nous nous donnons pour tâche de présenter, dans ce mémoire, la tendance de Victor Hugo de placer l’être humain à un degré supérieur, attiré vers le monde d’en haut (les anges), ou bien à un degré inférieur, tiré vers le monde d’en bas (les bêtes).

Descărcaţi gratuit Victor Hugo et l’ambivalence, autor Eugenia Tănase.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2101-5

Le génie noir et son âme rayonnante, autor Eugenia Tănase

Les écrivains doués d’esprit créateur ont la mission de nous guider, nous, les hommes ordinaires, qui, privés de cette capacité de créer, pouvons, au moins, choisir nos « guides ». Moi, j’ai choisi ceux sensibles à l’âme humaine. Et, entre tous ces écrivains, Victor Hugo a illustré le mieux l’âme – humaine et non-humaine – en la contemplant dans toute son étrangeté, avec ses risques, sa beauté et ses décevantes limites.

Descărcaţi gratuit Le génie noir et son âme rayonnante, autor Eugenia Tănase.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-30-2100-8

Formarea deprinderilor de ortografie și punctuație în ciclul primar, autor Florina Carmen Dulău

Scopul acestei lucrări este de a argumenta eficacitatea utilizării metodelor moderne informarea deprinderilor de ortografie si punctuație în ciclul primar precum şi de a descoperi cele mai avantajoase strategii didactice de valorizare a valenţelor instructiv-formative ale acestora.

Lecturați gratuit Formarea deprinderilor de ortografie și punctuație în ciclul primar, autor Florina Carmen Dulău

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2080-3

Conflicte asimetrice. Conflictul din Kosovo, autor Gabriela Bernicu

Conflictele asimetrice sunt mult mai complexe, au cauze istorice, etnice, militare, economice, se desfășoară între două sau mai multe entități, total diferite ca strategii și tactici militare, ca mărime, forță militară și soluția pentru stingerea conflictului poate fi de tip win-lose, una dintre ele renunțând la ceva (teritoriu, etc.), sau strivirea în întregime a entității cu care se află în conflict cealaltă.
Ca să nu greșim în analiza conflictelor asimetrice, este necesar studiul istoriei unei zonei de confict, a relațiilor economice și diplomatice, a confesiunilor religioase existente, a etniilor sau minorităților unor state, ca să știm într-adevăr cauzele declanșării unui conflict.

Lecturați gratuit Conflicte asimetrice. Conflictul din Kosovo, autor Gabriela Bernicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2075-9

Utilizarea funcţiilor şi diagramelor Excel 2003 în şcoală, autor Nicolae Cioara

Scopul funcţiilor Excel este de a simplifica munca utilizatorilor, putând efectua calcule în diferite domenii: statistic, financiar sau analitic. Utilizarea funcţiilor ajută la reducerea greşelilor, simplifică scrierea şi măreşte viteza de execuţie. Scopul elementelor grafice şi a diagramelor este de a oferi informaţia într-o formă grafică intuitivă, atrăgătoare şi convingătoare oferind o imagine de ansamblu a semnificaţiei datelor din tabele. Avantajele informaţiei prezentate sub formă grafică sunt că atrag atenţia mai uşor, sunt mai uşor de urmărit şi concentrează mai multă informaţie. Scopul lucrării este de a arăta importanţa utilizării funcţiilor şi a diagramelor în şcoală, uşurarea muncii şi prezentarea rezultatelor într-un format cât mai plăcut.

Lecturați gratuit Utilizarea funcţiilor şi diagramelor Excel 2003 în şcoală, autor Nicolae Cioara

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2072-8

Dezvoltarea şi educarea limbajului în învăţământul primar, autor Nicolae Cioara

În cadrul componentelor limbii, un loc prioritar îl are formarea limbajului. Prin formarea limbajului înțeleg îmbogățirea limbajului și nuanțarea acestuia. Elevii vor fi conștientizați, căci cu cât limbajul lor este mai bogat și mai nuanțat, cu atât sunt mai inteligenți, mai învățați, și obțin rezultate mai bune la învățătură. Modalitățile de îmbogățire a vocabularului sugerează o anumită strategie, prin care cuvintelor li se clarifică sensul, atât izolat, cât si în contextul lor. Totodată, un cuvânt nu are valoare decât în combinație cu alte cuvinte, adică în propoziții, fraze si texte integrale sau fragmentare.

Lecturați gratuit Dezvoltarea şi educarea limbajului în învăţământul primar, autor Nicolae Cioara

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2071-1

Securitatea unui sistem de calcul, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Orice persoană are anumite informații pe care dorește să le țină pentru ea, prin urmare are nevoie de securitate. Din punct de vedere al securității, computerul îl putem asemăna cu locuința noastră, adică ceea ce vreau eu să spun este că, la fel cum orice intrare nesecurizată în casa noastră, poate reprezenta o posibilă oportunitate pentru cineva neautorizat de a intra, la fel orice parte a computerului nesecurizată este o slăbiciune si, de asemenea, un prilej pentru un atacator de a ne penetra computerul.
Securitatea înseamnă de fapt siguranță, iar asta depinde doar de noi cum ne-o asigurăm. Securitatea reprezintă un concept ambițios, în special în tehnologie.

Lecturați gratuit Securitatea unui sistem de calcul, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2052-0

Probleme de echilibru, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Teoria jocurilor este o ramură relativ nouă a microeconomiei, dezvoltată în ultimii 60 de ani. Ea a apărut odată cu publicarea lucrării ”The Theory of Games and Economic Behaviour”, de către John von Neumann și Oskar Morgenstern în 1944. Aceștia au definit jocul ca ”orice interacțiune între diverși agenți, guvernată de un set de reguli specifice care stabilesc mutările posibile ale fiecărui participant și câștigurile pentru fiecare combinație de mutări”. Aceasta se poate aplica aproape fiecărui fenomen social, astfel încât se așteaptă de la această știință rezolvarea tuturor situațiilor în care oamenii realizează rezultatul acțiunilor lor depinde nu numai de acțiunile lor, ci și de acțiunile celorlalți participanți la această interacțiune.

Lecturați gratuit Probleme de echilibru, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2051-3

Biserica Ortodoxă din Finlanda, autor Liliana Paraschiva Grosu-Orasan

Lucrarea de față are drept scop prezentarea vieții religioase și a organizării bisericești a Bisericii Ortodoxe Finlandeze. De asemenea sunt trasate repere geografico-istorice ale poporului finlandez precum și primele încercări de încreștinare a acestuia. A fost recunoscută ca a doua Biserică de Stat, după cea luterană, dar în permanență a fost supusă încercărilor prozelitiste luterane și catolice. După multe încercări a reușit să-și dobândească autonomia, afirmându-se ca entitate de sine stătătoare.
Deși este o Biserică cu un număr redus de credincioși, totuși se desfășoară o activitate rodnică în domeniul vieții religioase. Pe plan extern această Biserică se remarcă prin notorietăți misionare în țări din Africa, alături de Biserica Greciei și de cea a Ciprului.
A căutat să aibă relații cu Bisericile surori de pretutindeni și cu celelalte confesiuni, devenind membră a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Tineretul ortodox este foarte activ și foarte bine organizat în asociații și organizează în fiecare an tabere de vară în vederea catehizării tineretului.

Lecturați gratuit Biserica Ortodoxă din Finlanda, autor Liliana Paraschiva Grosu-Orasan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2040-7

Seminar eTwinning – Componentă a programului Erasmus +, 2014-2020, Ediția a V-a

On our eTwinning project we are working together to fulfil all the tasks related to the project. Each participating school has a leading role in some activities according to this plan:
Slovakia – website, FB page, digital version of outcomes, illustrations and photos for the book, international staff training
Poland – process of integration of refugees and migrants into our society, asylum seeking process, social, economic and psychological consequences
Slovenia – description and analysis of countries from which people migrate
Romania – migration through history, migration waves and their consequences on present
Italy – guidebook presenting each country prepared by the participants with the info relevant for a person coming to this place and trying to survive there
Spain – evaluation tools, monitoring and satisfaction survey
All project partners are promoting and disseminating the project in their countries.

Lecturați gratuit Seminar eTwinning – Componentă a programului Erasmus +, 2014-2020, Ediția a V-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2029-2

Rumân din voia lui Dumnezeu, autor Ovidiu Hruşcă

Cu ocazia Centenarului Marelui Vis Românesc, alipirea Transilvaniei la Patria Mamă.

Lecturați gratuit Rumân din voia lui Dumnezeu, autor Ovidiu Hruşcă

ISBN 978-606-30-2014-8

Dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară mică, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Artele constituie factorul cel mai important în procesul de formare, de cultivare a calităţii nobile omeneşti. Educatorul în procesul organizării activităţilor trebuie să folosească cele mai moderne tehnologii educaţionale, mijloace, forme de organizare a procesului de învăţământ în instituţiile preşcolare pentru a stimula şi dezvolta creativitatea la copii. În faţa educatorului sunt înaintate următoarele cerinţe : participarea şi implicarea motivaţională în actul educativ; crearea soluţiilor şi abordarea a unor atitudini creative în faţa realizărilor problemelor de zi cu zi în cercetarea creativităţii; reflexivitatea pentru că trebuie să considere şi să reconsidere permanent ceea ce observă la copii şi să analizeze cu atenţie datele; deschiderea trebuie să accepte permanent noul, soluţiile variate şi flexibile care să corespundă nevoilor copiilor, parteneriatul, lucrând împreună cu colegele sale, cu părinţii, cu specialiştii şi cu membrii comunităţii care îi pot sprijini efortul educativ; empatia, presupune că în orice decizie educativă ţine seama de trăirile copiilor şi îşi aduce permanent aminte că a fost şi ea copil; flexibilitatea în planificare, decizii şi activităţi; facilitatea constructivă, oferind opţiuni diferite copiilor şi lăsându-i pe ei să aleagă materiale diverse.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară mică, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2012-4

Metode de rezolvare a problemelor de matematică specifice ciclului primar, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

Apreciind rezolvarea de probleme la clasele primare o activitate extrem de complexă, care solicită întregile disponibilităţi psihice ale elevului, prezenta lucrare îşi propune o sinteză de ordin teoretic şi metodologic a cunoştinţelor pe care învăţătorul trebuie să le aibă in vedere in abordarea acestui obiectiv important al predării matematicii la clasele I-IV.

Lecturați gratuit Metode de rezolvare a problemelor de matematică specifice ciclului primar, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2011-7

Dezvoltarea vitezei de reacţie în jocul de fotbal la vârsta de 8–14 ani, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

În cadrul procesului de învăţământ, profesorul de educaţie fizică şi sport trebuie să acorde o importanţă deosebită în găsirea şi utilizarea unor metode şi mijloace eficiente pentru dezvoltarea calităţilor motrice. În literatura de specialitate dar şi în limbajul specialiştilor se utilizează diferiţi termeni, astfel : calităţi motrice, calităţi fizice, calităţi ale activităţii motrice, calităţi bio-motrice, funcţii motrice de bază, etc. Calităţile motrice reprezintă un obiectiv principal în procesul de pregătire sportive a elevilor, în acelaşi timp cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice.

Lecturați gratuit Dezvoltarea vitezei de reacţie în jocul de fotbal la vârsta de 8–14 ani, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2010-0

Rolul jocului didactic în socializarea şcolarului mic, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Pe măsură ce copilul se dezvoltă, conţinutul jocului se extinde, cuprinzând şi relaţiile sociale dintre oameni. În jocurile sale, copilul reflectă viaţă şi activitatea socială a adulţilor pentru că această este ambianţa în care îşi duce existenţa. În toate formele jocului sau în activităţile ocupaţionale specifice vârstei preşcolare are loc o intensă socializare tocmai datorită faptului că ele reflectă dinamica vieţii sociale, relaţiile dintre oameni, precum şi relaţiile acestora cu obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare. Dar nu numai atât, se stabilesc, în acelaşi timp, relaţii între copii de cooperare ce au la baza criterii de simpatie şi posibilităţi de participare activă a acestora în activitatea ludică sau distractivă.
Jocul reprezintă deci unul dintre terenurile cele mai propice unei intervenţii educaţionale adecvate, care să ducă la stimularea procesului de sociabilizare şi implicit la stimularea dezvoltării de ansamblu a personalităţii prescolarului. Aceste aspecte vor fi prezentate pe larg în capitolele aceste lucrări.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în socializarea şcolarului mic, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2013-1

Migration CLIL, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen, Filipache Raluca

The course applies transdisciplinary approach or CLIL (content and language integrated learning) which moves the teaching process beyond just blending disciplines. This approach links concepts and skills through a real-world context. Through the course students are engaged in searching for information, asking questions which strengthens reasoning and argumentative skills along with enhancing their self-esteem as well as the ability to work as part of a community. Students are provoked to solve real world problems which allow them to authentically create and build their own ideas. According to Greenwich Public Schools on “What is Transdisciplinary Learning?” the transdisciplinary approach “promotes depth of understanding as well as adaptability to skills needed to succeed in our changing world.” Therefore, in this course knowledge acquisition and skill development are integrated into a more meaningful whole. This develops students’ natural curiosity, promoting a feature that education calls “life-long learning.” Regardless of your preference, it is this feature that helps individuals be more adaptable and responsive to changes in the labor force over a lifetime.

We do hope this course to be a valuable tool for your teaching
Happy teaching !

Nechita Nicoleta

Lecturați gratuit Migration CLIL, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen, Filipache Raluca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2042-1

Ghid de integrare a elevilor imigranți și a elevilor cu nevoi speciale, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen

Ghidul este un rezultat al Proiectului “MIGRATION”, 2016-1-RO01-KA219-024814, PROGRAMUL ERASMUS+

Lecturați gratuit Ghid de integrare a elevilor imigranți și a elevilor cu nevoi speciale, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2041-4

Colonizarea cavalerilor ioaniţi şi formaţiuni politice la sud de Carpaţi în secolul al XIII-lea, autor Adela-Florentina Stănescu

În istoria românilor, secolul al XIII-lea a constituit perioada de tranziţie de la formele tradiţionale de organizare politică, cnezate şi voievodate, la statul de sine stătător. Această evoluţie a formaţiunilor politice româneşti a avut loc pe fondul creat de noul val de expansiune al Regatului maghiar, care a îmbinat încercările de cucerire şi stăpânire a teritoriilor româneşti cu tendinţele de asimilare confesională a populaţiei ortodoxe. Aceste eforturi ale Regatului maghiar s-au manifestat în secolul al XIII-lea prin aducerea unor ordine de călugări – cavaleri în teritoriile româneşti. Dovezile pe care le avem în acest sens ţin mai mult de domeniul documentar, dovezi arheologice existând doar în ceea ce priveşte colonizarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei. În ceea ce priveşte colonizarea cavalerilor ioaniţi, nu există nici o dovadă arheologică care să dovedească stăpânirea efectivă a acestui ordin de călugări – cavaleri asupra teritoriului românesc.

Lecturați gratuit Colonizarea cavalerilor ioaniţi şi formaţiuni politice la sud de Carpaţi în secolul al XIII-lea, autor Adela-Florentina Stănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-96-1