Domenii | Autori

Securitatea unui sistem de calcul, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Orice persoană are anumite informații pe care dorește să le țină pentru ea, prin urmare are nevoie de securitate. Din punct de vedere al securității, computerul îl putem asemăna cu locuința noastră, adică ceea ce vreau eu să spun este că, la fel cum orice intrare nesecurizată în casa noastră, poate reprezenta o posibilă oportunitate pentru cineva neautorizat de a intra, la fel orice parte a computerului nesecurizată este o slăbiciune si, de asemenea, un prilej pentru un atacator de a ne penetra computerul.
Securitatea înseamnă de fapt siguranță, iar asta depinde doar de noi cum ne-o asigurăm. Securitatea reprezintă un concept ambițios, în special în tehnologie.

Lecturați gratuit Securitatea unui sistem de calcul, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2052-0

Probleme de echilibru, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Teoria jocurilor este o ramură relativ nouă a microeconomiei, dezvoltată în ultimii 60 de ani. Ea a apărut odată cu publicarea lucrării ”The Theory of Games and Economic Behaviour”, de către John von Neumann și Oskar Morgenstern în 1944. Aceștia au definit jocul ca ”orice interacțiune între diverși agenți, guvernată de un set de reguli specifice care stabilesc mutările posibile ale fiecărui participant și câștigurile pentru fiecare combinație de mutări”. Aceasta se poate aplica aproape fiecărui fenomen social, astfel încât se așteaptă de la această știință rezolvarea tuturor situațiilor în care oamenii realizează rezultatul acțiunilor lor depinde nu numai de acțiunile lor, ci și de acțiunile celorlalți participanți la această interacțiune.

Lecturați gratuit Probleme de echilibru, autor Prof. Simona Anastasia Bogeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2051-3

Biserica Ortodoxă din Finlanda, autor Liliana Paraschiva Grosu-Orasan

Lucrarea de față are drept scop prezentarea vieții religioase și a organizării bisericești a Bisericii Ortodoxe Finlandeze. De asemenea sunt trasate repere geografico-istorice ale poporului finlandez precum și primele încercări de încreștinare a acestuia. A fost recunoscută ca a doua Biserică de Stat, după cea luterană, dar în permanență a fost supusă încercărilor prozelitiste luterane și catolice. După multe încercări a reușit să-și dobândească autonomia, afirmându-se ca entitate de sine stătătoare.
Deși este o Biserică cu un număr redus de credincioși, totuși se desfășoară o activitate rodnică în domeniul vieții religioase. Pe plan extern această Biserică se remarcă prin notorietăți misionare în țări din Africa, alături de Biserica Greciei și de cea a Ciprului.
A căutat să aibă relații cu Bisericile surori de pretutindeni și cu celelalte confesiuni, devenind membră a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Tineretul ortodox este foarte activ și foarte bine organizat în asociații și organizează în fiecare an tabere de vară în vederea catehizării tineretului.

Lecturați gratuit Biserica Ortodoxă din Finlanda, autor Liliana Paraschiva Grosu-Orasan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2040-7

Seminar eTwinning – Componentă a programului Erasmus +, 2014-2020, Ediția a V-a

On our eTwinning project we are working together to fulfil all the tasks related to the project. Each participating school has a leading role in some activities according to this plan:
Slovakia – website, FB page, digital version of outcomes, illustrations and photos for the book, international staff training
Poland – process of integration of refugees and migrants into our society, asylum seeking process, social, economic and psychological consequences
Slovenia – description and analysis of countries from which people migrate
Romania – migration through history, migration waves and their consequences on present
Italy – guidebook presenting each country prepared by the participants with the info relevant for a person coming to this place and trying to survive there
Spain – evaluation tools, monitoring and satisfaction survey
All project partners are promoting and disseminating the project in their countries.

Lecturați gratuit Seminar eTwinning – Componentă a programului Erasmus +, 2014-2020, Ediția a V-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2029-2

Rumân din voia lui Dumnezeu, autor Ovidiu Hruşcă

Cu ocazia Centenarului Marelui Vis Românesc, alipirea Transilvaniei la Patria Mamă.

Lecturați gratuit Rumân din voia lui Dumnezeu, autor Ovidiu Hruşcă

ISBN 978-606-30-2014-8

Dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară mică, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Artele constituie factorul cel mai important în procesul de formare, de cultivare a calităţii nobile omeneşti. Educatorul în procesul organizării activităţilor trebuie să folosească cele mai moderne tehnologii educaţionale, mijloace, forme de organizare a procesului de învăţământ în instituţiile preşcolare pentru a stimula şi dezvolta creativitatea la copii. În faţa educatorului sunt înaintate următoarele cerinţe : participarea şi implicarea motivaţională în actul educativ; crearea soluţiilor şi abordarea a unor atitudini creative în faţa realizărilor problemelor de zi cu zi în cercetarea creativităţii; reflexivitatea pentru că trebuie să considere şi să reconsidere permanent ceea ce observă la copii şi să analizeze cu atenţie datele; deschiderea trebuie să accepte permanent noul, soluţiile variate şi flexibile care să corespundă nevoilor copiilor, parteneriatul, lucrând împreună cu colegele sale, cu părinţii, cu specialiştii şi cu membrii comunităţii care îi pot sprijini efortul educativ; empatia, presupune că în orice decizie educativă ţine seama de trăirile copiilor şi îşi aduce permanent aminte că a fost şi ea copil; flexibilitatea în planificare, decizii şi activităţi; facilitatea constructivă, oferind opţiuni diferite copiilor şi lăsându-i pe ei să aleagă materiale diverse.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară mică, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2012-4

Metode de rezolvare a problemelor de matematică specifice ciclului primar, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

Apreciind rezolvarea de probleme la clasele primare o activitate extrem de complexă, care solicită întregile disponibilităţi psihice ale elevului, prezenta lucrare îşi propune o sinteză de ordin teoretic şi metodologic a cunoştinţelor pe care învăţătorul trebuie să le aibă in vedere in abordarea acestui obiectiv important al predării matematicii la clasele I-IV.

Lecturați gratuit Metode de rezolvare a problemelor de matematică specifice ciclului primar, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2011-7

Dezvoltarea vitezei de reacţie în jocul de fotbal la vârsta de 8–14 ani, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

În cadrul procesului de învăţământ, profesorul de educaţie fizică şi sport trebuie să acorde o importanţă deosebită în găsirea şi utilizarea unor metode şi mijloace eficiente pentru dezvoltarea calităţilor motrice. În literatura de specialitate dar şi în limbajul specialiştilor se utilizează diferiţi termeni, astfel : calităţi motrice, calităţi fizice, calităţi ale activităţii motrice, calităţi bio-motrice, funcţii motrice de bază, etc. Calităţile motrice reprezintă un obiectiv principal în procesul de pregătire sportive a elevilor, în acelaşi timp cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice.

Lecturați gratuit Dezvoltarea vitezei de reacţie în jocul de fotbal la vârsta de 8–14 ani, autor Prof. Ionel Ginel Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2010-0

Rolul jocului didactic în socializarea şcolarului mic, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Pe măsură ce copilul se dezvoltă, conţinutul jocului se extinde, cuprinzând şi relaţiile sociale dintre oameni. În jocurile sale, copilul reflectă viaţă şi activitatea socială a adulţilor pentru că această este ambianţa în care îşi duce existenţa. În toate formele jocului sau în activităţile ocupaţionale specifice vârstei preşcolare are loc o intensă socializare tocmai datorită faptului că ele reflectă dinamica vieţii sociale, relaţiile dintre oameni, precum şi relaţiile acestora cu obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare. Dar nu numai atât, se stabilesc, în acelaşi timp, relaţii între copii de cooperare ce au la baza criterii de simpatie şi posibilităţi de participare activă a acestora în activitatea ludică sau distractivă.
Jocul reprezintă deci unul dintre terenurile cele mai propice unei intervenţii educaţionale adecvate, care să ducă la stimularea procesului de sociabilizare şi implicit la stimularea dezvoltării de ansamblu a personalităţii prescolarului. Aceste aspecte vor fi prezentate pe larg în capitolele aceste lucrări.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în socializarea şcolarului mic, autor Prof. înv. primar Florentina Rodica Danciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2013-1

Migration CLIL, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen, Filipache Raluca

The course applies transdisciplinary approach or CLIL (content and language integrated learning) which moves the teaching process beyond just blending disciplines. This approach links concepts and skills through a real-world context. Through the course students are engaged in searching for information, asking questions which strengthens reasoning and argumentative skills along with enhancing their self-esteem as well as the ability to work as part of a community. Students are provoked to solve real world problems which allow them to authentically create and build their own ideas. According to Greenwich Public Schools on “What is Transdisciplinary Learning?” the transdisciplinary approach “promotes depth of understanding as well as adaptability to skills needed to succeed in our changing world.” Therefore, in this course knowledge acquisition and skill development are integrated into a more meaningful whole. This develops students’ natural curiosity, promoting a feature that education calls “life-long learning.” Regardless of your preference, it is this feature that helps individuals be more adaptable and responsive to changes in the labor force over a lifetime.

We do hope this course to be a valuable tool for your teaching
Happy teaching !

Nechita Nicoleta

Lecturați gratuit Migration CLIL, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen, Filipache Raluca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2042-1

Ghid de integrare a elevilor imigranți și a elevilor cu nevoi speciale, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen

Ghidul este un rezultat al Proiectului “MIGRATION”, 2016-1-RO01-KA219-024814, PROGRAMUL ERASMUS+

Lecturați gratuit Ghid de integrare a elevilor imigranți și a elevilor cu nevoi speciale, autori Nechita Nicoleta, Neagu Carmen

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2041-4

Colonizarea cavalerilor ioaniţi şi formaţiuni politice la sud de Carpaţi în secolul al XIII-lea, autor Adela-Florentina Stănescu

În istoria românilor, secolul al XIII-lea a constituit perioada de tranziţie de la formele tradiţionale de organizare politică, cnezate şi voievodate, la statul de sine stătător. Această evoluţie a formaţiunilor politice româneşti a avut loc pe fondul creat de noul val de expansiune al Regatului maghiar, care a îmbinat încercările de cucerire şi stăpânire a teritoriilor româneşti cu tendinţele de asimilare confesională a populaţiei ortodoxe. Aceste eforturi ale Regatului maghiar s-au manifestat în secolul al XIII-lea prin aducerea unor ordine de călugări – cavaleri în teritoriile româneşti. Dovezile pe care le avem în acest sens ţin mai mult de domeniul documentar, dovezi arheologice existând doar în ceea ce priveşte colonizarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei. În ceea ce priveşte colonizarea cavalerilor ioaniţi, nu există nici o dovadă arheologică care să dovedească stăpânirea efectivă a acestui ordin de călugări – cavaleri asupra teritoriului românesc.

Lecturați gratuit Colonizarea cavalerilor ioaniţi şi formaţiuni politice la sud de Carpaţi în secolul al XIII-lea, autor Adela-Florentina Stănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-96-1

The Literary Text As Pretext For Studying English Language And Civilization At Secondary Level. Cross-Curricular Perspectives, autor Gina Liliana Giurgea

This paper aims to analyse the way in which language and literature (and, more importantly, language through literature) are taught in secondary schools, via a comparative study of classes in English and Romanian. The main incentive for the approach is that literature is generally the understated component of the discipline usually called “Native language X” or “Foreign language Y”.

Lecturați gratuit The Literary Text As Pretext For Studying English Language And Civilization At Secondary Level. Cross-Curricular Perspectives, autor Gina Liliana Giurgea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1956-2

Elaborarea şi organizarea programelor de intervenţie personalizată, adecvate nevoilor de recuperare a elevilor cu deficiente mintale cu tulburări de limbaj, autor Anca Mihaela Zaharia

Lucrarea prezintă tipuri de planuri de intervenție personalizate pentru elevii cu deficiențe mintale cu tulburări de limbaj folosite în desfășurarea activității instructive educative din învățământul obișnuit.

Lecturați gratuit Elaborarea şi organizarea programelor de intervenţie personalizată, adecvate nevoilor de recuperare a elevilor cu deficiente mintale cu tulburări de limbaj, autor Anca Mihaela Zaharia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-98-5

Europa Through the Eyes of Teens, Coordinators: Prof. Ciobanu Carmen-Silvia, Prof. dr. Mărginean Cătălina Daria, Prof. Murariu Ștefania

We all are European citizens, with rights and duties, with dreams and new ideas, but the young generation perceives the old continent in its own original way. Everything is transformed, teens see life different,although the present does not exist without the roots of the past. That is why, each child plays an active role in building the future. Every person is important, but the young ones have a say and have ways of making their voices heard. Europe is part of their lives, they were born with it, no one can conceive its existence without this part of the Earth. The United Europe is the best concept ever created and its potential should be exploited from all points of view.Europe can be powerful and innovative if its people and countries work and stand together.

Lecturați gratuit Europa Through the Eyes of Teens, Coordinators: Prof. Ciobanu Carmen-Silvia, Prof. dr. Mărginean Cătălina Daria, Prof. Murariu Ștefania

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-88-6

Îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin programe educaţionale formale şi nonformale, autor Doinița Sîmpetru

Sunt preocupată, la începutul fiecărui an şcolar, de identificarea formulelor eficiente pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Învăţătorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant pentru învăţarea în clasă. Prin felul cum învăţătorul reuşeşte să motiveze elevul, să îi trezească curiozităţi intelectuale, să îi modeleaze personalitatea, creează premisele de care va depinde reuşita acestuia în şcoală, în profesie, în viaţă şi în societate după terminarea şcolii.
Pe de altă parte, constat tot mai frecvent nevoia de diversificare şi diferenţiere a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor, tehnicilor ori instrumentelor proprii procesului de învăţământ, toate acestea plecând de la existenţa unor personalităţi bazate pe inteligenţe diferite, deci a unor moduri diferite în care elevii învaţă. Elevii îşi însuşesc mai uşor cunoştinţele când activităţile şcolare sunt îmbinate cu joc, atunci când se folosesc în cadrul orelor metode interactive, dar mai ales când activităţile formale sunt îmbinate cu cele nonformale; când învaţă fără să conştientizeze că o fac.

Lecturați gratuit Îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin programe educaţionale formale şi nonformale, autor Doinița Sîmpetru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1951-7

Jocuri didactice folosite în dezvoltarea proceselor psihice, autor Mioara Irimia

Dând jocurilor didactice un caracter distractiv, îi atragem pe copii şi le uşurăm rezolvarea sarcinilor, ştiut fiind că orice muncă făcută cu plăcere pare mai uşoară. Totodată, pe parcursul jocului, copilul se familiarizează cu efortul intelectual susţinut.

Lecturați gratuit Jocuri didactice folosite în dezvoltarea proceselor psihice, autor Mioara Irimia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1959-3

Excursia şcolară – aplicaţii metodice, autor profesor gr. I Mihaela-Iuliana Cobzaru

În activitatea metodică a profesorului de geografie, observaţiile în natură au un rol definitoriu în învăţarea geografiei, în îmbinarea teoriei cu practica. Observaţiile făcute direct în natură, permit ca elevii să ajungă la reprezentări clare asupra obiectelor şi fenomenelor geografice şi să-şi formeze, astfel, concepte si noţiuni geografice. Totodată, acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între fenomene, precum şi corelaţiile respective.
Un rol deosebit în această direcţie îl au excursiile şcolare ca forme ale activităţii practic– aplicative. Acestea fac parte din activitatea didactică extracurriculară şi sunt, alături de vizite, drumeţii şi expediţii şcolare, o activitate turistică, în acelaşi timp. Toate acestea ar trebui incluse în planurile de învăţământ cu statut obligatoriu, fiind forme de organizare a activităţii geografice.

Lecturați gratuit Excursia şcolară – aplicaţii metodice, autor profesor gr. I Mihaela-Iuliana Cobzaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1936-4

Educația religioasă – dimensiune specială a educației generale, autor Nicolae Ponyori

Într-o epocă în care descentrarea valorică persistă şi se adânceşte, regândirea componentelor educaţiei şi a ponderii acestora este mai mult decât necesară. Pledoaria pe care o fac pentru realizarea educaţiei religioase pleacă de la credinţa că educaţia este o operă de spiritualizare care nu atinge plenitudinea dacă lasă pe dinafară una dintre componentele ei fundamentale. Omul se raportează la realitate atât pragmatic, prin intelect, voinţă, acţiune, dar si spiritual, prin atitudini, simţire şi credinţă. O educatie integrală presupune pe lângă latura intelectuală, morală, estetică, tehnologică etc. şi o componentă religioasă. Fiinţa umană tânjeşte după transcendent, iar această proiecţie are nevoie de o întemeiere, îndrumare şi o formare religioasă prin educaţie.

Lecturați gratuit Educația religioasă-dimensiune specială a educației generale, autor Nicolae Ponyori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1928-9

Spiritualitatea în epoca modernă și contemporană, autor Nicolae Ponyori

De multe ori s-a pus des întrebarea dacă spiritualitatea New Age constituie sau nu o nouă religie. Este evident că, atât cât pentru creştini cât şi pentru cei implicaţi în mişcare, problema unei “religii New Age” nu se poate pune în termeni de specialitate. Pentru new age-işti, împotrivirea faţă de tradiţia creştină este considerată de mare importanţă. Ei cred ca vremurile în care omul vroia să se apropie de Dumnezeu sunt depăşite şi că acum omul trebuie să devină el însuşi Dumnezeu.
Pentru creştini, de la întruparea Mântuitorului Hristos şi până la sfârşitul lumii nu are cum să mai apară o altă nouă religie care să îi călăuzească pe oameni spre Dumnezeu. Din perspectivă creştină nici o altă credinţă apărută după Întruparea lui Hristos nu mai este vrednică de a fi considerată religie.

Lecturați gratuit Spiritualitatea în epoca modernă și contemporană, autor Nicolae Ponyori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1927-2

Proiectarea locuinţei individuale tip vilă d + p + 1e, cu structura de rezistenţă pe cadre din beton armat, autor Iuliana Anicăi

Lucrarea are ca obiectiv proiectarea unei locuinţe individuale tip vilă cu structura de rezistenţă pe cadre din beton armat. Locuinţa propriu-zisă va fi amplasată într-un oraşul Piatra Neamţ având zona climatică a III-a.

Lecturați gratuit Proiectarea locuinţei individuale tip vilă d + p + 1e, cu structura de rezistenţă pe cadre din beton armat, autor Iuliana Anicăi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1922-7

Manualul prelucrării ornamentelor traforate, autor Iulian Paiu

Evoluția artistică a mobilierului a făcut în timp trecerea de la prelucrarea rudimentară a componentelor din lemn spre un rafinament de prelucrare aproape de forma dată de conceptul pe hârtie a proiectantului. Răscolirea minții tâmplarilor în procesul găsirii instrumentelor tehnice cu care să rezolve formele propuse a dus la perfecționarea sculelor, dispozitivelor și mașinilor de lucru. Perfecționarea însemnând și miniaturizare. Din această căutare spre perfecțiune a tâmplarilor a apărut traforajul și pânza de traforaj.

Lecturați gratuit Manualul prelucrării ornamentelor traforate, autor Iulian Paiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1915-9

Contribuţia jocului şi a jucăriei la dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară, autor Silvia-Angelica Cazacu

Deoarece necesitatea continuităţii dintre grădiniţă şi şcoală impune folosirea unor metode şi procedee specifice vârstei, jocul didactic îşi găseşte locul cu maximă eficienţă în activitatea de la clasa pregǎtitoare, el fiind o punte de legăturã între activitatea din grǎdiniţă şi învăţare.
În prezenta lucrare am luat în considerare că trecerea de la grădiniţǎ la şcoalǎ este facilitatǎ de introducerea clasei pregǎtitoare, în care, prin desfãşurarea jocului didactic, copilul îşi dezvoltǎ procesele psihice, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, comparaţia), memoria, atenţia şi spiritul de observaţie, voinţa, imaginaţia,creativitatea, limbajul.

Lecturați gratuit Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1909-8

Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Deoarece învăţământul actual aduce în centrul atenţiei elevul, în procesul de învăţământ se impune folosirea metodelor moderne de învăţare, metode activ – participative, care vor imprima lecţiei un caracter dinamic, vor face ca aceasta să devină „colorată”, interesantă pentru elevi.
Folosirea lecţiei activ – participative presupune colaborarea profesor – elev în procesul de învăţământ, colaborare în care profesorului îi revine rolul de îndrumător al instruirii elevului, iar elevul se manifestă ca un participant activ la propria sa instruire.
Lucrarea de faţă îsi propune să studieze metodele activ-participative care pot fi folosite în predarea conceptului de metal tranziţional la clasa a VIII-a

Lecturați gratuit Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1908-1

Algoritmi elementari. Vol. II. STRUCTURA ALTERNATIVĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Culegerea este dedicată elevilor din ciclul primar și gimnazial (și nu numai … ), care vor să învețe să programeze în limbajul C++. Acest al doilea volum, oferă peste 200 de probleme a căror algoritm de rezolvare se încadrează în structura alternativă. Toate problemele sunt rezolvate în limbajul C++ cu ajutorul mediului de dezvoltare integrat (IDE) Code::Blocks 16.01. Problemele au grade diferite de dificultate, iar problemele mai grele sunt notate cu una sau două steluțe. Considerăm că această
culegere este folositoare și pentru cercurile de informatică de la Cluburile și Palatele Copiilor.

Lecturați gratuit Algoritmi elementari. Vol. II. STRUCTURA ALTERNATIVĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1897-8

Algoritmi elementari. Vol. I. STRUCTURA LINIARĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Culegerea este dedicată elevilor din ciclul primar și gimnazial (și nu numai … ), care vor să învețe să programeze în limbajul C++. Acest prim volum, oferă peste 200 de probleme a căror algoritm de rezolvare se încadrează în structura liniară. Toate problemele sunt rezolvate în limbajul C++ cu ajutorul mediului de dezvoltare integrat (IDE) Code::Blocks 16.01.Problemele au grade diferite de dificultate, iar problemele mai grele sunt notate cu una sau două steluțe. Consid erăm că această culegere este folositoare și pentru cercurile de informatică de la Cluburile și Palatele Copiilor.

Lecturați gratuit Algoritmi elementari. Vol. I. STRUCTURA LINIARĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1896-1

Metodica însuşirii derivatelor de ordin superior şi aplicaţii ale acestora în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Ionel Daniel Gheorghe

Am căutat să elaborez o lucrare bazată pe realitatea concretă, care idealist este exactă, dar în fapt este în mare parte aproximativă. Poate fi o preocupare pentru aproximaţie în firul conducător al acestei lucrări, mai ales că estimările numerice sunt singurele care interesează din punct de vedere practic. Este necesar să se ştie cu precizie între ce limite se află eroarea, pentru a putea confirma prin calcul acele realităţi care se constată experimental. Deoarece programa şcolară conţine această direcţie a aproximării în domeniul analizei matematice, am ales profilurile din acest domeniu de gândire al matematicii având în vedere că ele pot fi dezvoltate în conţinut şi metodă.

Autorul

Lecturați gratuit Metodica însuşirii derivatelor de ordin superior şi aplicaţii ale acestora în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Ionel Daniel Gheorghe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1848-0

L’enseignement / l’apprentissage de la culture, de la civilisation française dans la classe de FLE, autor Prof. Elisabeta Gheorghe

L’enseignement de la culture et de la civilisation est conçu comme une action d’éveil dans l’enseignement de la langue française, un ensemble de stratégies didactiques par lesquelles les élèves s’approprient la langue comme un outil d’expression et de communication.
Enseigner la civilisation ce sera étudier les réalités du monde actuel. Apprendre une langue étrangère « c’est apprendre une culture nouvelle, des modes de vivre, des façons de penser, augmenter son capital de connaissances et d’informations nouvelles, son propre niveau de compréhension, ouvrir les portes de communication entre civilisations, traditions et cultures ».

Lecturați gratuit L’enseignement / l’apprentissage de la culture, de la civilisation française dans la classe de FLE, autor Prof. Elisabeta Gheorghe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1847-3

Un Diplomate malgre lui – Mircea Eliade et le Journal Portugais, autor Ana-Mihaela SITA

Chаque chаpitre présenté dаns cet ouvrаge est relié à une certаine étаpe de lа vie de Eliаde et nous аide, аinsi, à аvoir une аutre imаge de cet écrivаin pаr rаpport à ce que nous sаvons, en gérérаl, sur Eliаde.
De plus, le chаpitre principаl dedié à l’étude du Journаl portugаis, lа source du titre du présent mémoire, nous fаit connаître les chаngements produits à l’intérieur de l’âme de l’écrivаin lors de son dépаrt de lа Roumаnie et pendаnt lа période qu’il considère comme un « exile », аu Portuguаl, mаis qui, en même temps, contribue à lа nаissаnce de « l’homme nouveаu » qui lаisserа une œuvre si importаnte pour les domаines littérаires et scientifiques.

Lecturați gratuit Un Diplomate malgre lui – Mircea Eliade et le Journal Portugais, autor Ana-Mihaela SITA

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1888-6

Modelul de luare a deciziilor de politică externă, al Consiliului de Coroană, al României, în perioada 1914-1916, autor Lucian Igna

Această lucrare își propune analizarea modului în care se luau deciziile de politică externă, în România, în perioada din preajma Primului Război Mondial, 1914-1916. Considerăm această perioadă ca fiind una de apogeu a politicii externe românești, o încununare a eforturilor depuse de întreaga țară, sub domnia lui Carol I, putând fi luată ca model de bune practici, în luarea deciziilor de politică externă chiar și astăzi.

Lecturați gratuit Modelul de luare a deciziilor de politică externă, al Consiliului de Coroană, al României, în perioada 1914-1916, autor Lucian Igna

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1855-8

Prieteni buni, autor Ioana Matei

Cartea conține exerciții eficiente în corectarea confuziilor între cele trei litere asemănătoare din punct de vedere grafic (prietene) b,p,d specifice copiilor dislexici și nu numai.
Materialul este organizat sub forma de joc, pentru a face desfășurarea activităților instructiv-educative mai interesantă și mai relaxantă.
La începutul cărții am realizat câteva postere, care se pot folosi ca material didactic. Ele pot fi afișate în cabinetele logopedice sau în camerele copiilor, ajutând la o mai bună memorare și fixarea a informațiilor.

Profesor logoped Ioana Matei

Lecturați gratuit Prieteni buni, autor Ioana Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1878-7

Gestionarea crizelor în cadrul unei instituṭii de învãṭãmânt, autor Elena-Cristina Savin

Situațiile de criză și conflictele au fost, sunt și vor fi realități cu care lumea s-a confruntat, se confruntă și se va confrunta. De aici, necesitatea anticipării lor pentru a le preveni, dar și a cunoașterii lor pentru a acționa de o manieră adecvată în fiecare caz în parte în vederea gestionării lor coerente și sistematice. În acest sens, un rol major revine managementului situațiilor de criză, în dubla sa calitate de știință și artă. De fapt, managementul situațiilor de criză este răspunsul pe care conducerea unei organizații, instituții și/sau a societății în întregul său trebuie să-l dea prompt atunci când prevede sau chiar se confruntă cu o criză.

Lecturați gratuit Gestionarea crizelor în cadrul unei instituṭii de învãṭãmânt, autor Elena-Cristina Savin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1868-8