Domenii | Autori

Limbajul discursului miniștrilor de externe, autor Andreea-Cătălina Șerban

Scopul lucrării de faţă îl reprezintă monitorizarea evoluţiei discursului şi implicit a structurilor care l-au generat. În vederea îndeplinirii acestuia vizăm următoarele obiective: depistarea mecanismelor retorice de funcţionare ale discursurilor ministrilor de externe şi a modurilor în care acestea au evoluat, identificarea influenţelor ideologice, evidenţierea clişeelor şi a stereotipurilor, precum şi identificarea miturilor politice prezente în discursurile diplomaţilor români.

Lecturați gratuit Limbajul discursului miniștrilor de externe, autor Andreea-Cătălina Șerban.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0981-5

Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete

Demersurile întreprinse în această lucrare au vizat înţelegerea comunicării în contextul instituţiilor de învățământ şi, mai ales, a legăturii sale cu managementul organizaţiei. Până în acest moment, atenţia acordată acestei problematici a fost destul de redusă, în special în România, unde există un număr foarte mic de lucrări publicate şi lipsesc cercetările ce abordează comunicarea la nivel managerial şi organizaţional, mai ales din punct de vedere practic.
Pentru o riguroasă susţinere a cercetării , eforturile de documentare au condus la studierea diferitelor articole, lucrări, cărţi şi manuale ale unor renumiţi experţi din domeniul comunicării şi managementului.

Lecturați gratuit Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0974-7

Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare didactică, autor Elena Roșioru

Nici televiziunea, nici internetul, nici cinematograful nu sunt duşmanii lecturii; doar excesul şi frecventarea lor necorespunzătoare poate sabota lectura şi dragostea de carte. O frecventare responsabilă a emisiunilor televizate, o navigare inteligentă pe internet pot stimula gustul lecturii, dovedind, astfel, că revoluţia electronică are capacitatea de a contribui la culturalizarea publicului.

Cartea a început să iasă treptat din spaţiul convenţional al bibliotecii, un spaţiu „surd”, al zgomotelor exterioare, şi să pătrundă în magazine, pe stradă, în bucătărie etc. Se poate „citi” cartea preferată fără să o ţinem în mâini şi fără să o avem în faţa ochilor, fiindcă e nevoie doar de un CD-player portabil, de CD-ul cu textul cărţii preferate şi de o pereche de căşti. Audiobook-ul îşi dovedeşte utilitatea în astfel de vremuri în care timpul este ocupat cu activităţi zilnice. Pe lângă avantajul audiobookului că poate fi ascultat oriunde şi oricât, vocea care povesteşte facilitează înţelegerea textului şi îl face mai plăcut. Lectura acestor cărţi este făcută fie de autor, fie de actori ale căror voci sunt inconfundabile.

Lecturați gratuit Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare didactică, autor Elena Roșioru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0946-4

Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare științifică, autor Elena Roșioru

Istoric privind, nu se mai citeşte precum domniţele din Provenţa secolului al XII-lea (când textul era recitat,de fapt, de către un rapsod în faţa unui auditoriu, cel mai adesea neştiutor de carte), cu atât mai puţin, ca pe urma lui Seneca. Diacronic, actul lecturii se complică şi, deşi se poate spune că omul modern intră pe scena istoriei ca cititor, adversităţile se înmulţesc exponenţial.

Conform tezei lui Karl Popper, datorită progreselor făcute prin inventarea scrierii alfabetice, în Antichitate s-a produs „detribalizarea“ societăţii umane . Aşadar, s-a continuat tot mai pregnant individul-cititor care şi-a construit o civilizaţie şi a învăţat să se bucure de roadele ei din care făcea parte, desigur, şi cartea. În perioada deceniilor 7-8 ale secolului al XX-lea s-a deschis un adevărat câmp de luptă între „Galaxia Gutenberg“ , cultura scrisă şi „Galaxia Marconi“ , cea a audiovizualului. Comunicarea tehnologizată a schimbat posibilităţile de informare, producând o altă stare de înţelegere, adaptare, acceptare. Apariţia unei anumite frenezii consumatoriste, determinată de „culegerea“ unor firimituri de cunoaştere, a fost etichetată de K. Popper sub termenul de „retribalizare“.

Lecturați gratuit Stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Abordare științifică, autor Elena Roșioru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0940-2

Student’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare them for life. Also, the project is an opportunity for the teachers involved to develop professionally, because it challenges them to come up with ideas and it requires them to combine their knowledge, experience and expertise in a methodological approach which, though not entirely new, has been less used as a method of teaching and learning within the educational systems of the countries involved in the project.

Free download Student’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences.

ISBN 978-606-30-0989-1

Teacher’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences – Volume 2

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare them for life. Also, the project is an opportunity for the teachers involved to develop professionally, because it challenges them to come up with ideas and it requires them to combine their knowledge, experience and expertise in a methodological approach which, though not entirely new, has been less used as a method of teaching and learning within the educational systems of the countries involved in the project.

Free download Teacher’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences – Volume 2.

ISBN 978-606-30-0988-4

Teacher’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences – Volume 1

This book is part of the training kit conceived by the multinational team involved in the Erasmus
Plus project “Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal contexts”. The project involves students and teachers from seven European schools and aims at offering new learning opportunities to students, in an effort to prepare them for life. Also, the project is an opportunity for the teachers involved to develop professionally, because it challenges them to come up with ideas and it requires them to combine their knowledge, experience and expertise in a methodological approach which, though not entirely new, has been less used as a method of teaching and learning within the educational systems of the countries involved in the project.

Free download Teacher’s book – Cross-curricular Approaches to Mathematics and Sciences – Volume 1.

ISBN 978-606-30-0987-7

Ierurgii în legătură cu viața omului, autor Pr. Marian Dobrescu

Fiecare dintre cele trei chemări ale preotului (ca urmaș al Sfinților Apostoli) sunt importante în egală măsură, preotul fiind totodată predicator (vestitor) al Împărăției veșnice (exercitând autoritatea de învățător), duhovnic (îndrumând, în această calitate, pe credincioși) și liturghisitor (săvârșitor al celor sfinte și, implicit , sfințitor – trebuie să nu scăpăm din vedere faptul că adevăratul sfințitor este Iisus Hristos, preotul fiind numai un instrument prin care Dumnezeu lucrează). Un preot bun este numai cel care se străduiește să le împlinească pe toate în egală măsură.

Locul în care preotul se arată ca fiind complet este cel al oficierii cultului, în cadrul acestuia el manifestându-se, aproape concomitent, în întreita sa ipostază.

Lecturați gratuit Ierurgii în legătură cu viața omului, autor Pr. Marian Dobrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0971-6

Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic în orele de matematică, autor Nicoleta Mariana Godja

Elevii din clasele I-IV îşi însuşesc noţiuni matematice elementare de care se vor folosi pe tot parcursul vieţii constituind temelia învăţământului şi a activităţii matematice viitoare. Tot în clasele mici se formează instrumentele de bază : deprinderi de calcul, de rezolvare şi compunere a problemelor, de măsurare, deprinderi de muncă independentă – instrumente absolut necesare unei educaţii şi autoeducaţii permanente.

În primele clase se dezvoltă dragostea şi interesul pentru studiul matematicii, dacă ei simt că pătrund în miezul noţiunilor matematice, dacă gîndirea lor este solicitată în mod sistematic pornindu-se de la uşor la greu, dacă ei trăiesc bucuria unui succes şi simt că fiecare acţiune, fiecare antrenament le îmbogăţeşte orizontul cunoaşterii.

Lecturați gratuit Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic în orele de matematică, autor Nicoleta Mariana Godja.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0970-9

Piemontul Cotmeana, autor Ana Maria Bouleanu

Lucrarea de faţă cuprinde o analiză a factorilor fizico – georgrafici şi legătura acestora cu modelarea actuală a reliefului, respectiv torenţialitatea în Piemontul Cotmeana.

Resursele naturale locale, predominanţa terenurilor agricole, existenţa unor activităţi industriale, vegetaţia, solul, apele de suprafaţă şi de adâncime sunt numai câteva din trăsăturile esenţiale ale Piemontului Cotmeana, care constituie în ansamblu, o treaptă geomorfologică caracteristică Podişului Getic.

Având în vedere aceste considerente şi faptul că Piemontul Cotmeana se află în mare parte în judeţul Argeş, judeţul meu natal, mi-am propus să elaborez această lucrare, sperând ca rezultatul eforturilor mele să reprezinte un imbold pentru viitoarele cercetări ale acestei zone.

Comorbidităţile, de asemenea, au un rol extrem de important, acestea putând apărea pe parcurs. Cele mai uşor observabile sunt tulburările de conduită, agresivitatea şi comportamentul antisocial, tulburările opozante, anxietatea şi chiar depresia. De aceea mi se pare necesar să alcătuim un model de evaluare şi de intervenţie bine structurat pentru prevenirea efectelor asociate cu ADHD.

Lecturați gratuit Piemontul Cotmeana, autor Ana Maria Bouleanu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0966-2

Integrarea elevilor cu ADHD în școala de masă, autor Adriana–Maria Sav

Există multe variante pentru explicarea acestei afecțiuni, fiecare putând fi argumentată pro şi contra, totusi abrevierea ADHD mi se pare cea mai facil de folosit pe parcursul lucrării. Dintr-un studiu individual aprofundat, am constatat că cei mai mulţi delicvenţi identificaţi au suferit si suferă încă de sindromul ADHD, iar depistarea precoce a acestei tulburări poate duce la preîntâmpinarea fenomenului infracţional ulterior. Cele mai stringente dificultăţi întâmpinate de către copiii hiperactivi se manifestă în procesul de adaptare la activitatea şcolară, performanţele lor şcolare fiind destul de scăzute.

Comorbidităţile, de asemenea, au un rol extrem de important, acestea putând apărea pe parcurs. Cele mai uşor observabile sunt tulburările de conduită, agresivitatea şi comportamentul antisocial, tulburările opozante, anxietatea şi chiar depresia. De aceea mi se pare necesar să alcătuim un model de evaluare şi de intervenţie bine structurat pentru prevenirea efectelor asociate cu ADHD.

Lecturați gratuit Integrarea elevilor cu ADHD în școala de masă, autor Adriana–Maria Sav.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0959-4

Impactul activităţilor turistice asupra potenţialului natural şi antropic din Comuna Răşinari şi staţiunea Păltiniş, autor Anișoara Nicolescu

Comuna Răşinari face parte din rândul aşezărilor din Mărginimea Sibiului, cunoscută în trecut mai cu seamă prin comerţul cu răşină ce se desfaşura aici. În prezent ocupaţia de bază a răşinărenilor este creşterea animalelor (ovine si bovine), urmărind intrarea într-un circuit naţional şi antropic existent aici.
Studiul şi-a propus să prezinte întregul complex fizico-geografic, precum şi implicaţiile acţiunii turiştilor şi localnicilor în transformarea continuă a mediului înconjurător.

Lecturați gratuit Impactul activităţilor turistice asupra potenţialului natural şi antropic din Comuna Răşinari şi staţiunea Păltiniş, autor Anișoara Nicolescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0957-0

Comuna 1 Decembrie. Studiu geografic complex, autor Anișoara Nicolescu

Alegerea acestei teme a fost determinată de dorința de a alcătui un studiu complex al comunei 1 Decembrie, unitate administrativ-teritorială unde se află Școala Gimnazială Nr.1, 1 Decembrie, unde sunt profesor titular de geografie. Astfel ca îmi doresc ca în urma finalizării acestei lucrări să-mi consolidez cunoștintele geografice despre orizontul local, dar să și analizez care este impactul apropierii capitalei București, asupra cadrului natural și antropic al comunei 1 Decembrie.

Lecturați gratuit Comuna 1 Decembrie. Studiu geografic complex, autor Anișoara Nicolescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0956-3

Studiu privind învăţarea şi consolidarea procedeelor tehnice de bază ale jocului de fotbal la clasele a V-a şi a VI-a, autor Marius Valentin Palce

Scopul lucrării de faţă este de a pune la dispoziţie o selecţie de mijloace pentru a facilita învăţarea şi consolidarea procedeelor tehnice de bază din jocul de fotbal: lovirea mingii cu latul, lovirea mingii cu şiretul interior, preluarea mingii cu latul, preluarea mingii cu pieptul, conducerea mingii cu şiretul plin, astfel încât practicanţii-elevii să-şi poată însuşi mai uşor elementele necesare atingerii scopului jocului de fotbal, acela de a introduce mingea în poarta adversă.

Întrecerea între parteneri îi atrage în mod deosebit pe elevi, astfel contribuind la creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică şi obţinerea unor rezultate mai bune la competiţiile sportive şcolare la care participă.

Lecturați gratuit Studiu privind învăţarea şi consolidarea procedeelor tehnice de bază ale jocului de fotbal la clasele a V-a şi a VI-a, autor Marius Valentin Palce.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0955-6

Sfânta Taină a Euharistiei – Taina unității Bisericii și hrană pentru viața veșnică, autor Pr. Marian Dobrescu

Abordarea acestei teme este una care ne va permite, pe de o parte, să revedem statutul Euharistiei în viața Bisericii și a membrilor ei, iar pe de altă parte, să analizăm cauzele mai profunde ale atitudinii generalizate cu privire la frecvența împărtășirii; de asemenea, considerăm că studiul acesta ne va ajuta să identificăm posibile metode de corijare a acestei atitudini, astfel încât măcar generații viitoare de creștini, formați în cadrul orelor de Religie, să aibă o atitudine pozitivă față de această mare expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi și Taină a Bisericii.

Lecturați gratuit Sfânta Taină a Euharistiei – Taina unității Bisericii și hrană pentru viața veșnică, autor Pr. Marian Dobrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0950-1

Les modalitiés d’exprimer la préférence dans un espace plurilingue, autor Ionela Babus

Ce travail est une recherche qui analyse les modalitiés d’exprimer la préférence dans les commentaires plurilingues sur You Tube en ce qui concerne la chanson de Céline Dion – My Heart Will Go On, a partir d’un corpus plurilingue.
Dans ce corpus j’ai découvris que les gens utilisent dans leur commentaires pour exprimer la préférence des noms, des verbes, des adjectifs et mêmes des adverbes.
Les gens parlent par la chanson comme “song of all time”, “Breathtaking”, mais aussi par Céline Dion, qui est applée “Amore!”, “um anjo”, “so deep voice”, “Canadian legend!beauty lady”.
Dans leurs commentaires ils utilisent des expressions comme “I realy love”, “I love this song very much”, “I’m so speechless”, pour exprimer leur préference pour la chanson.
Le message de Célin Dion contenu dans la chanson My heart will go on est entendu par tous les interlocuteurs, et toutes les interventions forment un petit espace plurilingue !

Lecturați gratuit Les modalitiés d’exprimer la préférence dans un espace plurilingue, autor Ionela Babus

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0949-5

Iniţierea managerilor de palate şi cluburi ale elevilor în managementul proiectelor, autor Maria Alexandra Săcărea

Învăţământul românesc traversează o serie de schimbări continue, motiv pentru care oamenii care fac parte din acest sistem, trebuie şi simt nevoia de a se pregăti şi perfecţiona continuu. Pentru mulţi dintre aceştia conceptul de “proiect educaţional” nu mai reprezintă de foarte mult timp un lucru nou, însă există şi unităţi şcolare unde acest concept reprezintă încă o noutate, o noutate aparent inaccesibilă. Lucrarea noastră îşi propune să mai reducă din numărul unităţilor şcolare pentru care conceptul de “proiect educaţional” reprezintă încă o noutate, propunând un program de iniţiere a mangerilor de palate şi cluburi ale elevilor în managementul proiectelor, deoarece aceste instituţii au nevoie de baza materială şi umană pentru a le oferi copiilor cât mai multe opţiuni de a-şi petrece timpul liber.

Lecturați gratuit Iniţierea managerilor de palate şi cluburi ale elevilor în managementul proiectelor, autor Maria Alexandra Săcărea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0943-3

Rolul problemelor de aritmetică în stimularea potenţialului creativ al elevilor, autor Prof. înv. primar Emilia-Florentina Moise

Conceptul de creativitate în învăţământ este sesizat ca formarea şi cultivarea unor capacităţi de cunoaştere (intelectuale şi practice), stabilite pe o cale independentă, prin efort propriu de gândire şi acţiune, care devin fundamente ale procesului creator real. Creativitatea se impune a fi o activitate transdisciplinară indiferent de disciplina la care dorim s-o abordăm. Nu vom putea delimita niciodată o activitate creativă la matematică de o astfel de activitate la o altă disciplină, deoarece aceste activităţi interrelaţionează.

Pentru atingerea obiectivelor propuse într-o activitate în care predomină creativitatea, şi nu numai, trebuie să avem grijă prin ce metode stimulăm creativitatea. Ele devin instrumente care ne permit să conturăm bazele teoretice şi operaţionale ale creativităţii elevilor.

Munca învăţătorului necesită o reflectare atentă asupra modalităţii de lucru folosite în care să primeze: inventivitatea, originalitatea şi creativitatea.

Lecturați gratuit Rolul problemelor de aritmetică în stimularea potenţialului creativ al elevilor, autor Prof. înv. primar Emilia-Florentina Moise.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0917-4

Plante medicinale – proprietăți terapeutice, autor Gabriela Liana Brîndușe (Chira)

Practica și studiul fitoterapiei s-au dezvoltat mult dincolo de simpla știință empirică. Deși medicina plantelor a fost marginalizată la început de către medicina modernă, din cauza încrederii crescute în tehnologie și a disponibilității medicamentelor de sinteză, ea a redobândit azi o nouă recunoaștere. Unul dintre motive este faptul că analiza științifică modernă ne permite izolarea ingredientelor active specifice din plante și identificarea proprietăților lor. Totuși, nu trebuie să supraevaluăm puterea plantelor. În majoritatea cazurilor, deși nu pot vindeca afecțiuni medicale serioase, remediile naturiste pot veni în completarea tratamentelor convenționale. Multe din substanțele active conținute de plantele medicinale au fost descrise de știință, dar și mai multe au rămas necunoscute. Este unanim acceptat faptul că efectele compușilor izolați nu vor fi identice cu efectele plantei ca întreg. Acesta este unul dintre motivele pentru care folosirea plantelor medicinale continuă să fie introdusă cu prudență în medicina modernă, bazată pe dovezi, și doar atunci când compușii organici pot fi identificați.

Lecturați gratuit Plante medicinale – proprietăți terapeutice, autor Gabriela Liana Brîndușe (Chira).

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0954-9

Pagina web a școlii, autor Ion Popa

Site-ul prezentat în această lucrare este destinat unei şcoli și conține și o secțiune de administrare. Scopul site-ului este prezentarea şcolii, oferirea posibilităţii de a cunoaşte detalii cu privire la oferta educaţională a scolii, baza materială existentă, structura organizatorică precum şi personalul unităţii.

Cu toate că vizualizarea informațiilor de pe site este permisă tuturor vizitatorilor, adăugarea informațiilor este permisă doar membrilor site-ului, pentru aceasta fiind implementat un mecanism de logare. Lucrarea este structurată în trei capitole și anume:

În capitolul 1, Concepte de bază utilizate în această lucrare, am prezentat informații generale despre internet, istoria acestuia și conectarea la internet. Capitolul 2, Realizarea unui site web, cuprinde informații despre limbajele de programare folosite. În capitolul 3, Descrierea si proiectarea aplicației, am prezentat structura claselor, a bazei de date, aplicațiile folosite în realizarea site-ului și câteva dintre funcțiile PHP folosite cel mai frecvent. Concluziile prezintă concluziile realizării acestui site.

Lecturați gratuit Pagina web a școlii, autor Ion Popa.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0919-8

Drama Techniques In English Language Teaching, autor Adriana Pascu

In the first part of my paper I decided to establish a theoretical framework on which to enlarge. I have discussed the term of second language acquisition, the factors that influence this experience as well as the importance of studying foreign languages in general and the importance of learning English in high school. Then I have decided to focus on student-centred learning as it is a key term nowadays in an educational system that plays the student in the centre of the process.

Drama should be seen as a technique of communicative language teaching. It emphasizes the role of the learner as an active participant rather than a passive receptor. The next question that needs to find a good answer in order to understand the benefits of drama is related to the defining genuine communication. Communication involves speaking to another person; conversations contain interruptions, hesitations, distractions, misunderstandings, and often moments of silence. Any exchange of lines in everyday life implies emotions and it leads to the finding of a solution to a sort of problem. We can easily apply this in class: we can help students create their own dialogues, like plays, complete with stage directions, feelings that the characters may have and gestures. While learning on a long-term project the benefits mostly come from the discussions surrounding the production and the rehearsals, rather than from the play itself. So, we can say that the student is learning, albeit unintentionally.

Lecturați gratuit Drama Techniques In English Language Teaching, autor Adriana Pascu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0907-5

Substanţe anorexigene. Aplicaţii în lecţii de chimie, autor Gabriela Liana Chira

Scopul acestei cercetări este de a face cunoscut riscurile la care se supun persoanele care în goana după o siluetă perfectă nu iau în calcul riscurile la care se expun folosind produse care nu au fost testate suficient şi care conţin în compoziţia lor substanţe anorexigene care treptat au fost retrase de pe piaţă datorită toxicităţii lor şi dependenţei pe care o produc, mă refer aici la amfetamină, metamfetamină, fenfluoramină, fentermina iar în luna ianuarie a acestui an și butramina.

Lecturați gratuit Substanţe anorexigene. Aplicaţii în lecţii de chimie, autor Gabriela Liana Chira.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0903-7

Trăiri din adolescență, autor Ionela Babuș

Spre cer

Flori albastre, cer şi câmp
Flori de casă, flori de câmp.
Toate-s verzi şi toate-s noi
Numai noi nu suntem doi.

Cer albastru, flori deşarte
Ochi de înger, ochi de demon,
Ochi albaştri, ochi albaştri,
Astre strălucesc în noapte…

Lecturați gratuit Trăiri din adolescență, autor Ionela Babuș.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0886-3

Teorema lui Nagumo, autor Murariu Maria Iustina

În această lucrare prezentăm un rezultat semnificativ în teoria ecuaţiilor deferenţiale ordinare, şi anume teorema lui Nagumo care dă o condiţie necesară şi suficientă de existenţă pe mulţimi închise. Lucrarea este structurată în două capitole.
Pentru a evidenţia utilitatea teoremei lui Nagumo, la sfârşitul capitolului am inclus câteva exemple ilustrative.

Lecturați gratuit Teorema lui Nagumo, autor Murariu Maria Iustina.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0875-7

Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu

Comerţul internaţional modern se realizează prin efectuarea unor lanţuri logice de transport între expeditor şi destinatar, care pot folosi o succesiune de moduri şi terminale de transport. Dezvoltarea transportului intermodal de mărfuri se bazează, în perioada actuală, pe dezvoltarea terminalelor de transport, cărora le revine rolul de a integra modurile de transport în vederea realizării fluxurilor de mărfuri, ce permit reducerea depozitării şi mărirea gradului de integrare dintre producţie, transport şi distribuţie.
Cartea corespunde competenţelor specifice şi conţinuturilor curriculumului pentru postliceală, specializarea: “Operator portuar”, specializare care se adresează absolventilor de liceu.

Lecturați gratuit Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0870-2

Nichelul în lumea vie, autor Violeta Maria Cercel

Procesele biologice implică compuşi formaţi de diferitele elemente ale sistemului periodic cu substratul biologic. Organismele animale şi vegetale sunt constituite din substanţe chimice cu o compoziţie complexă, fiind formate atât din metale cât şi din nemetale
Elementele chimice care intră în componenţa materiei vii sunt selectate de către natură după nişte principii care nu sunt încă bine elucidate.
Nichelul, unul dintre cele mai răspândite metale, care a fost obținut tocmai din 1751, a fost pentru foarte mult timp neglijat din punct de vedere al rolului său biologic. Era singurul metal 3d pentru care rolul biologic nu a putut fi stabilit definitiv. S-a arătat că nichelul este adesea singurul metal component al unor enzime complexe care mai conțin drept coenzime alte substanțe anorganice.

Lecturați gratuit Nichelul în lumea vie, autor Violeta Maria Cercel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0863-4

Fierul – implicaţii în lumea vie, autor Lucia Moroşan

Fierul şi aliajele sale (oţelurile) sunt pe departe cele mai comune materiale feromagnetice folosite zilnic. Suprafeţele proaspete de fier sunt lucioase şi au o culoare gri-argintie, care se oxidează în aer, formând un strat roşu sau brun de oxid feric sau rugină. Cristalele pure de fier sunt moi (mult mai moi ca şi aluminiul), iar adiţia unor cantităţi de impurităţi, cum ar fi carbonul, le creşte rezistenţa în mod semnificativ. Producerea aliajelor de fier cu cantităţi potrivite din alte metale şi carbon, precum oţelul, face ca aliajul să fie de 1.000 ori mai rezistent decât fierul pur.

Lecturați gratuit Fierul – implicaţii în lumea vie, autor Lucia Moroşan.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0864-1