Domenii | Autori

Joc sau joacă? Culegere de jocuri didactice pentru ciclul achizițiilor fundamentale, autor Mariana Negrilă

Joaca este apanajul copilăriei! Prin joc, copiii învață, se dezvoltă, socializează, prind aripi. Joaca este distracţie, glumă, râset şi voie bună. Jocul este distracţie ca rezultat al urmării unui şir de reguli, cu recompense în colaborare, întrecere şi câștig.
Jocul este structurat şi de aceea jocul didactic aduce beneficii maxime când este utilizat la clasă în mod adecvat vârstei, intereselor copiilor şi nevoilor de învățare urmărite a fi dezvoltate de către cadrul didactic. Regulile jocului didactic urmăresc atingerea clară a unor obiective de învățare, iar copiii învață fără să ştie, se bucură de tot procesul şi devin mai implicați şi mai motivaţi pentru actul educaţional.

Lecturați gratuit Joc sau joacă? Culegere de jocuri didactice pentru ciclul achizițiilor fundamentale, autor Mariana Negrilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2498-6

Let’s Be Green Together! – Photo Album 2017-2019 – Programul Erasmus+

Albumul este un rezultat al Proiectului Nr. 2017-1-RO01-KA219-037393, PROGRAMUL ERASMUS+

Vizualizați gratuit Let’s Be Green Together! – Photo Album 2017-2019 – Programul Erasmus+

Albumul poate fi vizualizat online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Our Planting Dairy – 2017-2019 – Program Erasmus+

Albumul este un rezultat al Proiectului Nr. 2017-1-RO01-KA219-037393, PROGRAMUL ERASMUS+

Vizualizați gratuit Our Planting Dairy – 2017-2019 – Program Erasmus+

Albumul poate fi vizualizat online în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Let’s be eco! - Programul Erasmus+, coordonator Cornelia Stan

Volumul este un rezultat al Proiectului Nr. 2017-1-RO01-KA219-037393, PROGRAMUL ERASMUS+

Lecturați gratuit Let’s be eco! - Programul Erasmus+, coordonator Cornelia Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2526-6

Evaluarea prin probe scrise – între tradiție și modernism, autor Ioan Stroea

Experiența pedagogică de peste 35 de ani confirmă faptul că proba scrisă reprezintă instrumentul de evaluare cel mai obiectiv. Cum se poate realiza acest obiectiv, care sunt criteriile de alegere a celor mai eficiente instrumente de evaluare a fost preocuparea mea constantă în activitatea didactică, iar concluziile au fost prezentate și analizate în activitățile de perfecționare susținute atât la nivel local, cât și județean.
Asigurând fidelitate, validitate, obiectivitate și aplicabilitate fiecărui item, fixându-i descriptorii de performanță cât mai clari și măsurabili, evaluarea prin probe scrise va reuși să urmărească progresul copilului și să stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare elev, în parte, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea copiilor, priviți individual.

Lecturați gratuit Evaluarea prin probe scrise – între tradiție și modernism, autor Ioan Stroea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2493-1

Elemente de geografie socială şi politică. Rolul unor organisme internaṭionale ȋn protecṭia drepturilor omului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Preocupările în dreptul internaţional pentru protecţia fiinţei umane sunt vechi, filosofii Greciei antice fiind cei care au creat conceptul de libertate individuală, iar jurisconsulţii şi pretorii romani au alcătuit un sistem de drept în care recunoaşterea juridică a personalităţii şi drepturile subiective erau garanţia acestei libertăţi.
Despre un sistem juridic coerent, consacrat dreptului internaţional pentru protecţia fiinţei umane, se poate vorbi abia din cea de-a doua jumătate a secolului XX, afirmarea şi consacrarea drepturilor şi libertăţilor având loc în primă fază doar în interiorul fiecărui stat, începând cu secolul XVIII.

Lecturați gratuit Elemente de geografie socială şi politică. Rolul unor organisme internaṭionale ȋn protecṭia drepturilor omului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2458-0

Jocul didactic matematic în învățământul primar, autor Aurelia Liliana Negoiță

Pe fondul unor temeinice cunoștințe cu privire la particularitățile psihologice de vârstă și individuale ale ale elevilor, lucrarea de față își propune să reconfirme ipoteza conform căreia jocul didactic matematic poate fi folosit în activitățile/ lecțiile de matematică în diferite secvențe ale acestora, cu scopul optimizării actului instructiv-educativ.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic în învățământul primar, autor Aurelia Liliana Negoiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2460-3

Igiena dentară la preșcolari, ediția a II-a, autor Ileana Stan

Cartea îşi propune să analizeze importanţa educării copiilor pentru sănătatea orală dar mai ales mijloacele cele mai importante prin care poate fi făcută această educaţie, cu o atenţie specială acordată studiului comunicării, şi mai ales vizuală, medic-copil. Am pornit de la ideea că relaţia între un medic şi copil este unică, deosebită de alte relaţii interumane deoarece în această relaţie se pune în discuţie sănătatea omului, atât de preţioasă pentru orice fiinţă umană. Dată fiind această unicitate, înţelegerea reciprocă şi stabilirea unor scopuri comune trebuie să se facă în cele mai bune condiţiuni şi, pentru aceasta, stabilirea unei relaţii bine închegate din punct de vedere comunicaţional este vitală. O viaţă sănătoasă presupune educarea în acest scop.

Lecturați gratuit Igiena dentară la preșcolari, ediția a II-a, autor Ileana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2450-4

Cărticica cu cifre și semne grafice, ediția a II-a, autor Ileana Stan

C

Lecturați gratuit Cărticica cu cifre și semne grafice, ediția a II-a, autor Ileana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2451-1

Eclipsa minții. Ipostaze ale prostiei pe meleaguri româneşti, autor Mihail Robu

Scopul rândurilor de faţă nu este acela de a da calificative sau de a jigni pe cineva. Toate situaţiile care ilustrează tema au fost luate din mass-media, dar, cum nimeni nu deţine monopolul adevărului, este dreptul fiecărui cititor să-şi formeze propria opinie cu privire la cazurile şi persoanele prezentate. Aceasta cu atât mai mult cu cât nimeni nu e scutit (în mai mică sau mai mare măsură) de eternul defect al prostiei. Într-o prelegere ţinută în 2015 şi intitulată Câteva reflecţii asupra prostiei, Andrei Pleşu spunea: „Toţi suntem proşti din când în când: spunem prostii, facem prostii, ne purtăm prosteşte… votăm prosteşte”. În aceeaşi ordine de idei, nu cred că există cineva care să nu-şi fi reproşat, măcar o dată, vreo neghiobie mai mare ori mai mică, făcută cu sau fără voie.

Lecturați gratuit Eclipsa minții. Ipostaze ale prostiei pe meleaguri româneşti, autor Mihail Robu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2477-1

Aspecte ale comunicării nonverbale și paraverbale între profesor și elev în condițiile actuale ale învățământului primar, autor Cătălina Nicoleta Constantinescu

Comunicarea nonverbală oferă un cadru deosebit de fertil în dezvoltarea interrelaţionărilor didactice şi, de altfel, trebuie observat nu numai că nu poate fi despărţită de comunicarea didactică în general, ci şi că locul său tinde să fie unul din ce în ce mai important. „Gestul este actor principal ori mediator, participand la reducerea distorsiunilor dintre reprezentare, si formulare, la construirea modelelor de reprezentare şi la invatarea acestora, deoarece semioza didactica implica atat capacitatea de reprezentare( obiectivare, valorizare), cat si pe aceea de formulare ( alegere, articulare) din partea profesorului, ori de rerferentialitate şi interpretare din partea elevului.”
În calitate de profesor, am avut și am prilejul să observ modul în care comunică elevii, atât între ei, cât şi în momentele didactice, şi constat că, de multe ori, comunicarea verbală nu este de ajuns. Pentru un mesaj complet primit de la elevi este absolut necesar să adaug şi informaţiile trimise prin intermediul comportamentului nonverbal. În egală măsură, şi comunicarea mea trebuie să fie una completă: nu este suficient să reproduc informaţii verbale, ci trebuie să le anim, să le dau expresivitate, semnificații, ajutându-mă de gesturi, de mimică, de tonul vocii şi de toate celelalte modalităţi de comunicare nonverbală.

Lecturați gratuit Aspecte ale comunicării nonverbale și paraverbale între profesor și elev în condițiile actuale ale învățământului primar, autor Cătălina Nicoleta Constantinescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2452-8

Virtutea smereniei în contextul vieții morale creștine, autor Prof. Nicolae Ponyori

Sfinţii au urcat până la cea mai înaltă treaptă a smereniei, supunându-se tuturor, socotindu-se pe ei înşişi a fi nimic, asemenea dobitoacelor şi nevrednici de a locui printre oameni. Adevărata smerenie, cea a sfinţilor, care este ca sarea pentru faptele bune, care fără smerenie sunt lipsite de folos pentru cel care se osteneşte. Dar există şi o falsă smerenie, smerenia deşartă, care priveşte permanent în jurul ei pentru a vedea dacă a zărit-o cineva, dacă se vorbeşte despre ea sau dacă este pizmuită, aceasta este desigur o mândrie înveşmântată în haine smerite. Toţi cei care lasă falsa smerenie să ajungă la apogeul ei, socotindu-se mai păcătoşi decât toţi, cad uşor pradă deznădejdii, care este soră cu sinuciderea în care a căzut Iuda Iscarioteanul.
De ce am ales dintre atâtea virtuţi dumnezeieşti, tocmai pe cea a smereniei? Pentru că, prin goliciunea ei, ea îmbracă omul cu slavă şi cinste, prin coborârea ei, ea înalţă sufletul omului către Dumnezeu, curăţindu-l de patimi, iar prin plecarea la pământ a fiinţei şi a egoismului nostru, sufletul se aduce înaintea lui Dumnezeu, mântuindu-l! Fără smerenie, nimic, în cer şi pe pământ, nu are valoare.

Lecturați gratuit Virtutea smereniei în contextul vieții morale creștine, autor Prof. Nicolae Ponyori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2466-5

Studiu. Structuri intelectuale în proza lui Marin Preda, autor Nicoleta Epure

S-a spus că opera lui Marin Preda nu prezintă mare interes în contextul literaturii române, că romanul Cel mai iubit dintre pământeni n-ar avea valoare artistică sau că Ilie Moromete ar fi un personaj artificial, mai ales în al doilea volum al Moromeţilor, unde autorul „nu a ştiut” să-şi mai menţină în picioare personajul, marginalizându-l. Originea ţărănească a lui Marin Preda şi lipsa unor dovezi „documentare” a formaţiei sale de intelectual, au constituit principalele pretexte speculative, care urmăreau să dovedească incapacitatea scriitorului de a crea personaje cu structuri intelectuale complexe.
Prezenta lucrare urmăreşte să formuleze contraargumente necesare în scopul înlăturării acestor idei preconcepute.

Lecturați gratuit Studiu. Structuri intelectuale în proza lui Marin Preda, autor Nicoleta Epure

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2434-4

Steluțe… pe harta Europei, coordonator prof. Aurel Graur

Această carte am gândit-o ca mijloc de promovare a muncii echipelor de proiect din școlile ce desfășoară proiecte internaționale finanțate de către Uniunea Europeană și ca modalitate de diseminare a acestor proiecte, a rezultatelor lor precum și a impactului pe care îl au asupra elevilor și școlilor în care se desfășoară. Numai cine scrie o cerere de finanțare înțelege emoțiile ce însoțesc momentul aflării rezultatului acestei încercări și emoțiile ce însoțesc recunoașterea eforturilor depuse pe parcursul a unu, doi sau trei ani de muncă, necesară pentru concretizarea gândurilor echipei creatoare, fie că este vorba de un scor foarte bun acordat în urma evaluării de către experții ANPCDEFP sau Comisiei Europene, fie că este vorba de premii la competiții precum Made for Europe sau Școală Europeană.

Lecturați gratuit Steluțe… pe harta Europei, coordonator prof. Aurel Graur

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2463-4

Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Educaţia individualizată necesară recuperării elevilor cu tendinţă de abandon educativ cere o pregătire psihopedagogică specifică a profesorilor antrenaţi în acest program. Aceasta se datorează nevoii de cunoştere atât a caracteristicilor personale sau culturale ale elevilor precum stilul de învăţare sau deschiderea către anumite nişe sociale, cât şi a caracteristicilor ce ţin de dinamica dezvoltării personalităţii elevilor la diferite etape de vârstă şi în diferite situaţii cheie. Este mult mai mare nevoia de aprofundare a acestor caracteristici ce se reflectă în factorii emoţionali, motivaţionali, intelectuali, sociali, etc. la elevii cu tendinţă de abandon decât la elevii fără această problemă de bază.
Pe de altă parte este de reflectat la uriaşul impact negativ pe care îl are abandonul educativ asupra vieţilor copiilor dar şi asupra bogăţiei naţionale. Studiile europene arată că statul pierde un milion cinci sute de mii de euro la buget pentru fiecare tânăr care din cauza abandonului educativ a ajuns să fie un abandonat şi pe piaţa muncii. Aceasta se întâmplă deoarece abandonul social cere costuri de protecţie socială, ceea ce nu se întâmplă cu tinerii ce au absolvit cu succes o şcoală ce le-a dat o calificare ce le asigură un salariu foarte bun şi care implicit prin taxe şi impozite aduc bani serioşi la buget.
Materialul de mai jos este centrat pe înţelegerea dinamicii şi complexităţii dezvoltării personalităţii umane cu centrare specifică pe înţelegerea instrumentelor pedagogice ce pot ajuta copilu sau tânărul aflat în faţa deciziei de abandon educativ.

Lecturați gratuit Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2462-7

MasterPeace Romania – Stories of a united world, coord. Marian Dragomir

MasterPeaceRo, in collaboration with HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) and IPYG (International Peace Youth Group), organised the 2019 Peace Education Conference, which was held in Bucharest on the Febryary 4’th, 2019. The event gathered more than 500 youth and guests that rejoiced the company of several speakers, including a memorable speech from Chairman Man Hee Lee himself, in which he spoke about the power of youth, the importance of peacekeeping and also of spreading the Peace Education throughout the world. In May of 2019 we also held another Peace Walk, which generated an even stronger response from the local community, several civilian groups expressing their desire to be a part of this activity through sports, like cycling.

Lecturați gratuit MasterPeace Romania – Stories of a united world, coord. Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2461-0

Valenţele formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi, autor Nicoleta Cristina Rotar

De-a lungul carierei didactice se întâmpină greutăţi în învăţarea operaţiilor aritmetice: înmulţirea şi împărţirea şi implicit a rezolvării problemelor cu aceste operaţii. Unii elevi nu reuşesc să înveţe tabla înmulţirii şi a împărţirii. Atunci se pot crea câteva jocuri didactice în care se combină toate cele patru operaţii şi care îi atrag pe copii, chiar şi pe cei mai slabi, determinându-i şi pe ei să înveţe ca să poată lua parte la joc. Se observă că în felul acesta, copiii reuşesc să obţină progrese. Această reuşită determină cadrele didactice să folosească mai mult jocul didactic, să-l folosească şi la alte discipline, în felul acesta reuşind să antreneze în lecţie toţi elevii clasei.

Lecturați gratuit Valenţele formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii la elevi, autor Nicoleta Cristina Rotar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2436-8

Aspecte de magie populară în localitatea Vlădeşti. Descântecele – ca manifestare arhaicizată a satului gălăţean, autor Mirela Băican

Descântecul începe să nu mai fie un fenomen viu în perpetuă schimbare, ci o relicvă a trecutului, supravieţuiri dintr-o civilizaţie moartă închisă într-una vie.
În studiul de faţă am ales spre interpretare 3 variante ale unui descântec de deochi cules din satul Vlădeşti, judeţul Galaţi. Informatori: 3 femei, cu vârste cuprinse între 73-86 de ani.

Lecturați gratuit Aspecte de magie populară în localitatea Vlădeşti. Descântecele – ca manifestare arhaicizată a satului gălăţean, autor Mirela Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2447-4

Riturile de ȋnmormântare ȋn judeţul Vrancea, comuna Gologanu, autor Mirela Băican

Informaţiile folosite ȋn aceastǎ lucrare, despre riturile de ȋnmormântare, sunt rǎspunsurile doamnei Negoiţǎ Anica, nǎscutǎ pe 24 iunie 1930, care locuieşte ȋn comuna Gologanu. Urmǎrind acest studiu de caz, vom observa atât unele asemǎnari, cât şi unele deosebiri ce apar ȋn ritul ȋnmormântǎrii ȋn diferite zone ale ţǎrii.

Lecturați gratuit Riturile de ȋnmormântare ȋn judeţul Vrancea, comuna Gologanu, autor Mirela Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2446-7

Evaziunea fiscală – fenomen economic şi social complex, autor Felomela Pleșu

Având în vedere realităţile concrete din societatea românească şi ţinând cont de complexitatea procesului de trecere la economia de piaţa, evaziunea fiscală din România în perioada ultimilor ani a fost şi continuă să fie în interdependenţă cu manifestarea acestui fenomen pe plan internaţional, precum şi în legătură cu criminalitatea economico-financiară şi crima organizată. De aceea, organelor de control fiscal precum şi celorlalte instituţii cu atribuţii de control financiar şi fiscal, le revine obligaţia să stabilească principalele componente ale evaziunii şi fraudei fiscale şi să identifice cele mai bune metode şi mijloace prin care să acţioneze pentru diminuarea şi contracararea acestui fenomen.
Evaziunea fiscală, în diversele sale forme de manifestare, continuă să reprezinte o ameninţare pentru procesele de realizare a veniturilor statului.
În funcţie de domeniul de activitate şi legislaţia specifică, evaziunea fiscală îmbracă diverse forme şi se manifestă mult mai pregnant şi ofensiv în domeniile în care fiscalitatea este mare. În aceste domenii evitarea plăţii obligaţiilor fiscale aduce profituri foarte mari şi elimină concurenţa agenţilor economici de bună credinţă.

Lecturați gratuit Evaziunea fiscală ~ fenomen economic şi social complex, autor Felomela Pleșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2432-0

700 Steps To English Proficiency, autor Liliana Caloian

Lecturați gratuit 700 Steps To English Proficiency, autor Liliana Caloian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2423-8

Geometria patrulaterului, autor Veronica I. Huiu

Scopul principal al geometriei fiind studiul proprietăților figurilor, ar trebui să le fie elevilor, mai uşoară, mai atractivă decât alte capitole ale matematicii. Încă din Egipt, după revărsarea Nilului, operațiile de măsurare a pământului erau necesare apărând astfel, din necesităţi practice, numele de geometrie. Formarea conceptelor geometrice ridică probleme de ordin psihologic şi pedagogic deosebite. Figura geometrică apare pentru elev în două ipostaze: ca reflectare idealizată a unor proprietăți spațiale pure și ca posibilitate de concretizare a unor concepte. Deci figura apare atât în procesul de trecere de la concret la abstract, cât şi în procesul de trecere de la concept la imagine.

Lecturați gratuit Geometria patrulaterului, autor Veronica I. Huiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2426-9

Violenţa în mediul şcolar, autor Alina Mirela Stânea

Agresiunile profesorilor asupra elevilor au făcut obiectul unei mediatizări intense iar faţă de cadrele didactice care au un comportament neadecvat, societatea are o reacţie rapidă şi eficientă, mergând până la îndepărtarea acestor cadre didactice din mediul şcolar.
Dar agresiunile elevilor (asupra altor elevi ori chiar asupra cadrelor didactice) reprezintă majoritatea faptelor de acest gen comise în unităţile de învăţământ. Ce le generează? Ce le favorizează ? Cum le putem preveni? Sunt întrebări la care voi încerca să răspund în continuare.

Lecturați gratuit Violenţa în mediul şcolar, autor Alina Mirela Stânea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2422-1

Trăsăturile de personalitate și alegerile vocaționale la adolescenți, autor Bucurică (Georgescu) Andreea-Daniela

Lucrarea de faţă urmăreşte să studieze relaţia dintre trăsăturile de personalitate şi alegerile vocaţionale la adolescenţi. Am considerat că în situaţia actuală de viaţă este foarte important ca adolescenţii să se orienteze din timp la ceea ce vor dori să realizeze pe viitor, să se cunoască în profunzime, să înţeleagă abilităţile pe care le deţin şi să le valorifice la adevărata valoare.

Lecturați gratuit Trăsăturile de personalitate și alegerile vocaționale la adolescenți, autor Bucurică (Georgescu) Andreea-Daniela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2418-4

Crossing The Bridge With Drama Games, autor Nicoleta Pușcaș

The bridge represents the crossover between the left side of the brain and the right side, between the analytical/critical and the creative side. My students are usually stuck on the analytical side and they need to be tricked or lured somehow onto the creative side. In other words, the crossover represents the difference between going slowly and worrying about grammar or vocabulary mistakes and going quickly without stopping to analyze or correct until afterwards, concentrating on the internal goal of the game.

Lecturați gratuit Crossing The Bridge With Drama Games, autor Nicoleta Pușcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2411-5

Supereroii prieteniei. Proiect interdisciplinar privind dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală la ciclul primar, autor Florentina Olaru

Competenţa de comunicare este considerată de mulţi autori ca o capacitate globală care cuprinde capacităţi comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieţii. Acestea pot fi îmbunătăţite prin aplicarea unei metodologii speciale care ar contribui la dezvoltarea competenţei de comunicare.
Din acest motiv, pornind de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci vizează şi dezvoltarea unor competențe de comunicare, de comportare civilizată cu ceilalți, am hotărât aplicarea diferitelor strategii având drept scop dezvoltarea competenţei comunicaţionale în ansamblul ei: formarea unor abilități de exprimare orală corectă, coerentă și fluentă, depășirea obstacolelor interioare, exprimarea și explorarea sentimentelor ce conferă încărcătură afectivă comunicării. Am avut în vedere toate aceste aspecte ale comunicării deoarece micul școlar nu sesizează ușor lumea din jur, nu comunică destul de eficient cu semenii, cu greu se integrează în societate, cît şi în soluţionarea unor probleme, exprimându-şi anevoios gândurile, stările, sentimentele, opiniile.

Lecturați gratuit Supereroii prieteniei. Proiect interdisciplinar privind dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală la ciclul primar, autor Florentina Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2410-8

Comunicarea interpersonală în clasa de elevi, autor Florentina Olaru

Este necesară, încă de timpuriu, formarea și dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor pentru obţinerea performanţelor în procesul de comunicare, de relaţionare şi a dezvoltării inteligenţei emoţionale, deoarece relațiile interpersonale reprezintă un fundament pentru structurarea personalității. Personalitatea este “ecoul” și, în același timp, “oglinda” influențelor sociale, socializarea fiind procesul de adaptare la viața socială. Ea se produce în relațiile cu ceilalți (în familie, grădiniță, școală, grupuri). Prin socializare, se obține aptitudinea de a trăi în societate, adică sociabilitatea, prin care înțelegem înclinația individului spre cultivarea relațiilor sociale. Relaţiile copilului cu grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existenţei sale, vor exercita o influenţă deosebită atât asupra evoluţiei sale, ca persoană în permanentă devenire, cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate.

Lecturați gratuit Comunicarea interpersonală în clasa de elevi, autor Florentina Olaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2409-2

Dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă la clasa a IV-a prin activități integrate, autor Anamaria Molnar

Manualele oferă lecții model prin care, la limba română, se repetă reguli și definiții, se fac analize interminabile, fără a se urmări formarea abilităților de comunicare la elevi.
Consider că elevii trebuie să fie capabili să-și formeze discursuri proprii și să exerseze mai mult scrierea în clasă, sub supravegherea dascălului, pentru a-și forma deprinderi de comunicare și pentru a înțelege mai ușor textele literare.
Atenția acordată comunicării scrise la elevii de clasa a IV-a nu este întâmplătoare. În școală elevii sunt pregătiți pentru viață, iar în viață, întâlnesc tot felul de situații în care au nevoie de competențe de comunicare, orală sau scrisă. Cunoaștem cu toții faptul că, la ora actuală, comunicarea se realizează cu mai multă ușurință în mediul virtual. Copiii sunt atrași de tehnologie, dar noi, dascălii, trebuie să-i facem să înțeleagă că au nevoie de abilități de comunicare scrisă pentru a reuși să rezolve orice problemă. Arta scrisului este la fel de importantă ca arta cuvântului.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă la clasa a IV-a prin activități integrate, autor Anamaria Molnar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2408-5

Prietenii lecturilor frumoase de clasa a II-a, autor Cornelia Bârlea

S-a desfăcut din mugur, într-o dimineață calda, a începutului de primăvară. Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe ea, ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri. Ziua întâi i s-a părut scurtă şi apropierea nopții o mâhni. Lumina se stinse, răcoarea o făcu sa se zgribulească, să se vâre între celelalte și să aştepte, aţipind până a doua zi, venirea soarelui.
Cu ce revărsare de strălucire se ridica stăpânitorul lumii, până sus pe cer! Raza se scoborî din nou, şi toată ziua, încălzită, frunza se scăldă în albastrul văzduhului.
În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai în vârf. De deasupra îi cădea lumina, dedesubt se ridica până la ea mireasma crinilor albi, singuratici, cu potirul plin de colbul aurului mirositor.

Lecturați gratuit Prietenii lecturilor frumoase de clasa a II-a, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2433-7

Jocuri, cântece și ghicitori pentru elevii din ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

„Calculatorul”: copiii sunt invitaţi să-şi imagineze că sunt litere pe tastatura unui calculator. Primesc fiecare câte o literă din carton. Li se propune un cuvânt uzual, cum ar fi prenumele unui elev sau un cuvânt exersat. Se amestecă și, la semnalul învățătoarei, încearcă să refacă cuvântul dat, scris pe tablă cu litere de tipar (învățătoarea va asigura suficiente litere pentru compunerea cuvântului).

Lecturați gratuit Jocuri, cântece și ghicitori pentru elevii din ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2405-4

10 paşi spre …. Evaluarea Naţională. Limba şi literatura română. Clasa a IV-a, autor Daniela Chitescu

Prezentul auxiliar este un instrument de lucru eficient şi plăcut adresat şcolarilor de clasa a IV-a în vederea susţinerii cu succes a probei de Evaluare Naţională la Limba română.
Lucrarea conţine 10 teste de comunicare în limba română scris –citit.Testele evaluează competenţele de receptare a mesajului scris, precum şi competenţe de exprimare scrisă.

Lecturați gratuit 10 paşi spre … Evaluarea Naţională. Limba şi literatura română. Clasa a IV-a, autor Daniela Chitescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2386-6

Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Formarea competenţelor cerute de standardul de pregătire profesională, corespunzător domeniului de pregătire de bază electric pentru elevii care studiază în liceele tehnologice şi şcoli profesionale, reprezintă cheia mobilităţii profesionale a viitorilor absolvenţi. Noţiunile teoretice trebuie puse în valoare, prin aplicaţii practice realizate în orele de laborator şi instruire practică sub îndrumarea profesorilor ingineri şi profesorilor de instruire practică.
Itemii prezentaţi în această culegere vizează verificarea noţiunilor teoretice specifice modulelor
Electrotehnică şi Măsurări electrice, module integrate în cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală ELECTRIC, din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional.

Lecturați gratuit Electrotehnică și Măsurări electrice. Aplicații cu rezolvări, prof. Constantinescu Ion

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2395-8