Domenii | Autori

Monografia romanului Îmblânzitorul de lupi de Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici propune în Îmblânzitorul de lupi un areal mitic, arhetipul. Pădurea la marginea căreia îşi stabileşte Vlad Antohie ferma de câini va deveni un loc de recluziune, de regnerare, o matrice cu funcţie mnezică, un loc al Thanathosului şi al comunicării cu spiritele, un spaţiu limitrof care închide orizontul de reprezentare, un capăt al lumii care acţionează ca prag între lumea de „aici” şi cea de „dincolo”. Semnificaţiile atribuite pădurii o cuprind şi pe aceea de terra mater, de uter matern, cu rol de protecţie a celui care o pătrunde. În acest sens, Vlad îi propune Anei incursiunea în codru ca într-un ritual de purificare.
Vlad se va aventura de două ori în pădure: pentru a pregăti o iniţiere, pe aceea a lui Luc şi pentru a se adânci ca într-o fântână a cunoaşterii, amintindu-şi trecutul reprimat.
Misterioase sunt întâlnirile lui Vlad cu apariţiile fantomatice ale Bunicii, Irenei şi Unchiului Tică, mesageri din lumea de dincolo care îi aduc veşti (în registru direct, prozaic, fie în registru simbolic). Aşadar, comunicarea cu metafizicul se realizează şi în acest spaţiu semioniric.
Există totuşi, un spaţiu dur, opus celui orficizant, al pădurii. Acesta este cel al oraşului european, al Parisului ce ascunde sub faţada culturală, aversiunea faţă de generaţia străinilor, cei care parvin din ţările comuniste.

Lecturați gratuit Monografia romanului Îmblânzitorul de lupi de Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0842-9

Creaţie şi aspiraţie demiurgică. Orizontul literar al romanelor lui Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici aparţine unor geografii distincte: toposul arhetipal, patriarhal românesc, punctul prim al fiinţei, spaţiul copilăriei, al formării intelectuale şi al metamorfozei în creator, şi toposul adoptiv, occidental care-i conferă posibilitatea complinirii artisitice şi libertatea de exprimare. Ambele coordonate spaţiale îişi vor pune amprenta pe suprafaţa spirituală a romancierului, aflate între vest şi est şi în marginea unei structuri binare temporale: timpul apocaliptic şi cel postdiluvian.

Lecturați gratuit Creaţie şi aspiraţie demiurgică. Orizontul literar al romanelor lui Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0841-2

Metode de rezolvare de probleme la chimie și fizică prin stimularea creativității elevilor, autor Profesor Elena Barbălată

Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat în receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate.
Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare-învăţare, sunt fundamentale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.
Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne cât şi cele tradiţionale ce pot fi folosite eficient în lecţiile de dobândire de noi cunoştinţe şi în lecţiile de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor.

Lecturați gratuit Metode de rezolvare de probleme la chimie și fizică prin stimularea creativității elevilor, autor Profesor Elena Barbălată.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0830-6

Metodologia instruirii pentru calculul tabelar, autor Monica Simon

Programul de calcul tabelar Excel este un produs al renumitei firme Microsoft şi este un component al pachetului Microsoft Office, pachet care mai cuprinde şi alte aplicaţii: Word, Power Point, Access etc. Utilizatorul familiarizat cu exploatarea procesorului de text Word va însuşi cu uşurinţă şi programul Excel. Aici ca şi în Word meniurile sunt clare şi utilizarea programului se bazează pe pictograme standard. Excel oferă o serie de facilităţi cum ar fi utilizarea formulelor şi funcţiilor, prezentarea grafică a calculelor numerice prin diagrame şi hărţi, analize de date, proiectare baze de date, rezolvarea problemelor de decizie.
Un program de calcul tabelar este considerat în special ca un calculator automat. Pe baza valorilor introduse de utilizator, programul poate efectua complexe calcule matematice, statistice, financiare, etc. O altă utilizare a unui astfel de program este dată de componenta de creare a graficelor şi diagramelor pentru a vizualiza statistici asupra datelor din trecut, dar şi pentru a da perspective asupra evoluţiei viitoare. În al treilea rând, programele de calcul tabelar permit gestiunea bazelor de date, putând introduce, valida, edita, sorta, filtra sau totaliza date de diferite tipuri.

Lecturați gratuit Metodologia instruirii pentru calculul tabelar, autor Monica Simon.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-13-8

Realizarea unei reviste şcolare. Revista şcolii Runcu, Jud. Dâmboviţa, autor Marcu Ion

Revista şcolară reprezintă cea mai complexă formă de activitate culturală ce se desfăşoară în şcoli. Editarea unei reviste este oglinda universului vârstei, a vieţii şcolii şi a prezentului în care copiii cresc şi se formează. Ea surprinde pulsul vieţii şcolare, ecoul unor manifestări tradiţionale, cultivă interesele, dezvoltă aptitudinile, încurajează talentele. Contribuţia ei la educarea tinerei generaţii este unanim recunoscută.
Popularizarea descoperirilor ştiinţifice, exprimarea artistică a sentimentelor de dragoste pentru ţară, cultivarea pasiunii de a cunoaşte şi înţelege realitatea contemporană, a dorinţei de a fi util colectivităţii capătă prin intermediul revistelor şcolare sigiliul participării directe a elevilor în actul educaţional.
Pe de altă parte, consemnând tot ce e mai viu şi caracteristic în orizontul timpului şi colectivităţii, revista şcolară va devein peste ani, ca piesă de arhivă, un document preţios al unei generaţii cu visele, aspiraţiile, modul ei de a gândi, de a exprima şi de a acţiona.

Lecturați gratuit Realizarea unei reviste şcolare. Revista şcolii Runcu, Jud. Dâmboviţa, autor Marcu Ion.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0809-2

Procedee fizice de epurare a apelor reziduale industriale, autor Cosmin Florin Jurca

Deşi diferă prin dimensiuni şi tehnologii folosite, cea mai mare parte a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti au o schemă constructivă apropiată. Există şi unele realizate pe verticală, tip turn, dar majoritatea sunt pe orizontală. Ocupă relativ mult teren, dar o parte din instalaţii se pot realiza în subteran, cu spaţii verzi deasupra.
Distingem o treaptă primară, mecanică; o treaptă secundară, biologică; şi la unele staţii (deocamdată nu la toate!) o treaptă terţiară – biologică, mecanică sau chimică.

Lecturați gratuit Procedee fizice de epurare a apelor reziduale industriale, autor Cosmin Florin Jurca,

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0808-5

„Protector Security” – Site de promovare, autor Otilia Elena Oancea

Scopul acestei lucrări este de a realiza un site web de prezentare şi promovare a firmei “Protector Security” într-un mod cât mai atractiv şi de a arăta faptul că se pot realiza lucruri deosebite cu resurse minime. Această firmă (fictivă) se ocupă cu distribuirea de arme, muniţii şi diverse accesorii, atât pentru arme cât şi articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Lecturați gratuit „Protector Security” – Site de promovare, autor Otilia Elena Oancea.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0823-8

Rescrierea și discursul comunist. De la Doamna Bovary de Gustave Flaubert la Pupa russa de Gheorghe Crăciun, autor Ramona Maria Clej

În Pupa russa, Gheorghe Crăciun reușește nu numai reliefarea diferitelor fațete ale femininului, ci și schițarea unui portret detaliat al societății românești în anii dinaintea revoluției din 1989 și imediat după aceasta. De asemenea, el prelucrează romanul lui Flaubert de tip realist, alegând să se detașeze de naturalismul acestuia în favoarea unui stil postmodernist, scriind o istorie modernă a Doamnei Bovary care apare, în pofida morții tragice, ca o câștigătoare morală, lăsând o impresie puternică și durabilă asupra cititorului.

Lecturați gratuit Rescrierea și discursul comunist. De la Doamna Bovary de Gustave Flaubert la Pupa russa de Gheorghe Crăciun, autor Ramona Maria Clej

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0832-0

Genul liric. Modalități de abordare în învățământul gimnazial, autor Ramona Maria Clej

Această lucrare este o lucrare de valorificare a experienţei didactice proprii, raportată la nivelul dezvoltării ştiinţifice actuale, la obiectivele fundamentale ale învăţământului din ţara noastră. În această lucrare mi-am propus să valorific şi experienţa pozitivă a altor colegi popularizată în presa de specialitate, la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, consfătuiri metodice, cursuri de perfecţionare, cercuri pedagogice etc. Lucrarea este rezultatul preocupărilor mele de a îmbunătăţi modul de predare, respectiv de învăţare a noţiunilor de literatură română în gimnaziu.

Lecturați gratuit Genul liric. Modalități de abordare în învățământul gimnazial, autor Ramona Maria Clej

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0831-3

Rolul culturii organizaționale în gestionarea conflictelor în unitățile școlare. Studiu de caz, autor Monica Popescu

Pentru a fi pregătiţi să acţioneze eficient atunci când sunt implicaţi într-un conflict, oamenii trebuie să fie conştienţi de anumite coordonate ale conflictelor: conflictul este o parte firească a vieţii de zi cu zi, o realitate a vieţii cotidiene, inerentă relaţiilor umane; conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative; abordat printr-o gândire pozitivă, conflictul poate avea rezultate creative, poate fi o forţă pozitivă pentru creşterea personală şi schimbarea socială; abordat printr-o gândire negativă, conflictul poate avea rezultate distructive atât din punct de vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic; conflictul poate deveni o sursă de maturizare şi învăţare, ajută la descoperirea propriilor valori şi credinţe, la sănătatea mentală şi individuală; capacităţile de management al conflictului pot fi învăţate; prin practică putem îmbunătăţi comunicarea, negocierea, medierea conflictelor; modul în care definim o problemă determină dacă şi cum o vom rezolva (cu cât definim mai clar problema, cu atât mai uşor vom găsi o soluţie); într-un conflict sentimentele sunt importante, câteodată nu ajungem la motivele conflictului şi nu-l putem rezolva până când nu luăm în considerare sentimentele neconştientizate.

Lecturați gratuit Rolul culturii organizaționale în gestionarea conflictelor în unitățile școlare. Studiu de caz, autor Monica Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0827-6

Evoluția Curților Domnesti din Moldova, în secolele XIV-XVI, autor Marius Dan Bădicioiu

Până acum, am observat că atenţia cronicarilor s-a îndreptat mai mult spre întemeierea oraşelor, şi nu către apariţia Curtilor, cu atât mai puţin, aceştia încercând să explice fenomenele
legate de geneza unor Curţi domneşti. De altfel, scrisul cronicăresc s-a axat, în special, pe descrierea şi justificarea unor evenimente cu tentă politică, interesul pentru descrierea unor fenomene mai complexe — condiţiile de geneză, de evoluţie ale unor curţi domneşti, instituţionalizarea acestora etc — neexistând la acea vreme. Astfel, în marea lor majoritate, mentionarea Curtilor domneşti se face în mod sec, numele lor fiind legate de producerea unor evenimente sau emiterea anumitor acte de cancelarie. Informatia referitoare la o anumită curte se rezumă numai la mentionarea locului unde fiinţa curtea respectivă, prin următoarea formulă: „dat în curtea noastră”. Această situaţie este valabilă şi pentru primele menţiuni care se referă la curţile de la Suceava, Roman, Bacău, Vaslui etc.

Lecturați gratuit Evoluția Curților Domnesti din Moldova, în secolele XIV-XVI, autor Marius Dan Bădicioiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0826-9

Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Legile universalităţii consideră că omul este un produs al epocii, nu al locului. Credem că fiecare om este rezultatul civilizaţiei în care s-a născut şi s-a format, care îşi pun o amprentă, un sigiliu de neînlăturat. Dar perioada în care trăim ne uniformizează, ne face să ne pierdem trecutul, istoria. De aceea vedem ca mai mult decât lăudabilă iniţiativa colectivului condus de d-na prof. Milica Olaru: este nevoie să facem ceva ca uitarea să nu se aştearnă peste cele frumoase şi de demult ale noastre. Şi dacă profesorii, elevii şi învăţătorii sunt implicaţi într-o astfel de acţiune, putem spera la un viitor în care trecutul şi prezentul încă mai pot comunica prin punţi de istorie şi de frumos. Căci, cum am putea să nu admirăm ia femeiască ce-a impresionat pe Matisse, cel care a nemurit-o printr-un superb tablou?! Cum am putea nesocoti şi ocoli fotografiile elveţianului născut la Broşteni, Adolf Chevalier, cu superbele costume populare de sărbătoare şi chipuri viguroase şi expresive de munteni de la poale de Ceahlău?!
Fiecare regiune are nota sa de autohtonitate, de originalitate şi prin cuvânt şi imagine s-au adunat într-un volum, într-o carte ce însemnează entuziasmul, truda şi acribia. La o a doua ediţie simpozionul se vrea (şi va deveni) o tradiţie. Lucrările au fost primite de la colegi din țară care fiecare prin cuvântul său, fotografiile expuse, au avut ceva frumos de oferit.

Prof. dr. Daniel Dieaconu

Lecturați gratuit Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0822-1

Lucrările Simpozionului județean Pentru tine dragă primavară, ediția a II-a, coord. Olaru Milica

Prin prezentul proiect ne-am propus antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi curriculare (inter- şi transdisciplinare) şi extracurriculare, al căror rezultat să fie crearea unor compoziţii literare şi plastice, compunerea unor probleme de matematică distractivă originale, precum şi dezvoltarea unui dialog între elevii şcolilor implicate în proiect.
Proiectul propus contribuie la formarea laturii estetice a personalităţii umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos şi se adresează atât copiilor cât şi cadrelor didactice.

Lecturați gratuit Lucrările Simpozionului județean Pentru tine dragă primavară, ediția a II-a, coord. Olaru Milica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0821-4

Strategii activizante în studiul textului lingvistic şi literar, cl. a V-a şi a VI-a, autor Prof. Mihaela Pînzaru

Ne-am oprit la profilul psiho-pedagogic al elevilor din clasele a V-a şi a VI-a, la relaţia lor cu textul literar sau nonliterar, întrucât aici considerăm că se află fundamentul formării unor capacităţi şi deprinderi de receptare cu rol decisiv în achiziţiile ulterioare. Este etapa în care elevul îşi însuşeşte noţiunile de bază cu care va opera pe tot parcursul traseului său spiritual, chiar până la finalul liceului, în unele situaţii. De asemenea, este vârsta la care se deprinde algoritmul receptării textului, micul cititor află, înţelege şi asimilează etape şi criterii de apreciere determinante în conturarea profilului său de viitor lector eficient şi competent.

Lecturați gratuit Strategii activizante în studiul textului lingvistic şi literar, cl. a V-a şi a VI-a, autor Prof. Mihaela Pînzaru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0820-7

Istoria căsătoriei în societatea romano-bizantină și românească, autor Gigi Grasu

Normele române de drept în privința căsătoriei își au originea în normele juridice provenite din dreptul roman și bizantin, dovadă a romanității poporului român, împletite cu practici ale locului, dar căpătând influențe străine de-a lungul timpului. La începutul Evului Mediu, normele de drept se inspirau din Legea Țării sau Obiceiul Pământului, o serie de norme legale care își aveau originea în practici juridice împământenite.

Lecturați gratuit Istoria căsătoriei în societatea romano-bizantină și românească, autor Gigi Grasu .

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0818-4

Planificarea – ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru

Dacă managerii doresc sã stăpâneascã evoluţia organizaţiei ei trebuie să planifice. Absenţa planificãrii ar face loc instalării haosului, hazardului; în asemenea condiţii, organizaţia ar trebui să aibă o reacţie defensivă, iar succesul ar fi doar o probabilitate, un rezultat al unui complex de întâlniri favorabile. Dacã s-ar proceda aşa, managerii ar trebui să răspundã presiunilor curente exercitate fie din interior, dar mai ales de către componentele mediului extern asupra organizaţiei, în loc sã determine un curs al activităţilor direcţionat cãtre scopuri previzionate ca necesare şi stabilite în mod deliberat. Văzută din acest punct de vedere, planificarea devine principalul instrument managerial de adaptare a organizaţiei la schimbare.

Lecturați gratuit Planificarea – ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0806-1

Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru

Pentru realizarea unui parteneriat educaţional eficient, toţi cei care sunt implicaţi, trebuie sa fie de acord cu valori fundamentale ca: egalitatea şanselor in educaţie, spiritul civic şi ataşamentul faţă de comunitate, comunicarea şi respectul reciproc, cooperarea şi colaborarea, disciplina şi responsabilitate, echilibru intre exigenţele genereale şi cele specifice.
Avand in vedere noul cadru educaţional, in care elevul, beneficiarul direct al educaţiei, este situat in centrul proceselor din şcoală, organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să asigure si să măsoare progresul inregistrat de elev, valoarea adăugată, calitatea, iar comunitatea, ca beneficiar indirect, să se implice in producerea, generarea calităţii în şcoală in funcţie de nevoi şi interese.

Lecturați gratuit Relația școală-comunitate prin parteneriate locale, autor Violeta Mihaela Lemnaru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0805-4

Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan

Prezenta lucrare are două părţi: prima parte tratează aspecte legate de răspândirea apei pe glob şi în corpul uman, problemele de poluare a apei, tipuri de poluare, ploile acide. În capitolul 2 sunt abordate istoricul alimentărilor cu apă în lume şi în România, apoi alimentarea municipiului Reghin cu apă, surse de apă pentru potabilizare. Tot aici este descris barajul de apă de pe râul Gurghiu şi procesul tehnologic de captare, tratare şi distribuire a apei potabile consumatorilor din Reghin şi împrejurimi.
Etapele procesului tehnologic de tratare a apei sunt descrise detaliat în capitolul 3.

Lecturați gratuit Procedee speciale de control şi reducere a poluării apei, autor Martha Crișan.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0797-2

Valenţe didactice ale gândirii critice, autor Prof. Anca Florescu

Ca profesor care predă discipline socio-umane, discipline în care gândirea critică este valoarea de bază, am întâlnit diverse abordări cu privire la modalităţile de însuşire a informaţiilor sau rolul profesorului.
Astfel, unele cadre didactice merg pe ideea că atunci când elevii primesc informaţiile corespunzătoare, acestea sunt mai mult decât de ajuns pentru ca ei să funcţioneze activ în societate. Alte cadre didactice consideră, dimpotrivă că simpla informaţie nu poate să asigure eficienţa socială a elevilor câtă vreme aceştia nu pot aplica critic informaţiile în viaţa de zi cu zi, nu pot transfera informaţiile în acţiuni practice, nu pot lega informaţii primite în conjuncturi diferite.
Informaţiile sunt necesare, cu siguranţă, însă ele nu pot constitui decât o bază necesară pe care elevii să o folosească în mod critic în situaţii concrete de viaţă. Aceasta presupune ca în activitatea didactică să se pună accentul mai puţin pe cantitatea de informaţie (care oricum este disponibilă în ultima vreme unui număr tot mai mare de oameni) şi mai mult pe dezvoltarea capacităţilor elevilor de a operaţionaliza cu informaţiile, pe dezvoltarea gândirii critice.
Sunt de părere că un elev cu adevărat pregătit pentru societatea actuală trebuie să judece informaţiile, să evalueze alternativele, să decidă după ce a epuizat dovezile şi argumentele. El trebuie să reziste preconcepţiilor, să deţină abilităţi critice care să-i permită să discearnă adevărul de fals, să reziste manipulărilor.

Lecturați gratuit Valenţe didactice ale gândirii critice, autor Prof. Anca Florescu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0798-9

Gala Galaction: Proza scurtă, autor Andreea Eva Maria Szekely

Punctul esențial în jurul căruia se învârte întreaga creație a scriitorului este omul privit prin perspectiva îndeplinirii unui ideal social și etic. Totodată, în opera sa coexistă momentele de meditație filozofică, de luciditate, misticism și reverie. Însuși scriitorul va recunoaște întrepătrunderea celor două sfere în creația sa: creștină (mistică) și laică. Misiunea educativă a artei despre care vorbește scriitorul e ridicată la rangul de acțiune patriotică; de aici se înțelege lupta sa împotriva unei literaturi decadente, cosmopolite, îndrumându-i pe scriitori spre o literatură inspirată din folclorul și cultura străveche românească precum și realitatea imediată dar o realitate așa cum este ea; nu înfrumusețată, nu falsificată. Va condamna pe cei care vor prezenta viața țăranului ca una pefectă, tihnită, fără griji. Gala Galaction va vorbi despre exploatare țăranilor de către moșieri și operele lui vor scoate în evidență contrastul dintre „orășenime”( prin care el înțelege lumea bogaților) și „poporul de la țară”. Va face pe aceasă cale un apel la cei puternici, invitându-i să coboare în mijlocul poporului și să experimenteze pe propria lor piele viața de țăran. Gala Galaction este un scriitor dificil de încadrat într-un curent literar.

Lecturați gratuit Gala Galaction: Proza scurtă, autor Andreea Eva Maria Szekely

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0794-1

Testul de evaluare didactică – reguli de proiectare corectă, autor Mihaela Iacob

Prezenta lucrare constituie un important punct de sprijin pentru cadrele didactice de specialitate în realizarea cu succes a procesului de evaluare a performanțelor elevilor.
Lucrarea se concentrează în principal asupra unor aspecte care vizează proiectarea diferitelor tipuri de itemi, cuprinzând și un test model însoţit de baremul de corectare și notare.

Lecturați gratuit Testul de evaluare didactică – reguli de proiectare corectă, autor Mihaela Iacob

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0788-0

Manual de marinărie, autor Mirela Dediu

Manualul corespunde obiectivelor curriculumului pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: mecanic. Modulul “Marinărie” face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală: Marinar. Parcurgerea acestui manual vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului.
Manualul abordează în principal aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea pregătirii marinăreşti la bordul navelor.

Lecturați gratuit Manual de marinărie, autor Mirela Dediu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0784-2

Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu, autor Prof. Elena-Mihaela Tomescu

Lucrarea ”Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu” are ca obiectiv perfecționarea continuă a problematicii predării-învățării istoriei în școală folosind metodele activ-participative, formative și informative, la nivelul cerințelor precizate de noul curriculum pentru disciplina istorie și al standardelor atinse în literatura de specialitate, astfel încât elevii să-și însușească corespunzător conceptele istorice necesare, iar trecerea de la nivelul primar la nivelul gimnazial, de la empiric la științific să se realizeze gradual, ținând cont de acumulările elevilor de până la momentul respectiv, de nivelul de dezvoltare psihică a acestora, dar și de pasiunile, de interesele lor și de tipul de adult la care se dorește să se ajungă.

Lecturați gratuit Trecerea de la conceptele empirice la conceptele științifice în predarea istoriei la gimnaziu, autor Prof. Elena-Mihaela Tomescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0790-3

Lecția clasică și lecția modernă în învățământul economic preuniversitar – abordări metodice, autor Antoneta Gabriela Costea

Profesorul trebuie să delimiteze întrebările de memorie de cele de gândire. Se consideră întrebări de memorie cele care cer: denumiri, definiții, reguli, structuri. Sunt socotite întrebări care se adresează gîndirii cele care cer: comparații, analize, demonstrări, etc.
Expresiile cu care începe întrebarea sunt: arătați, interpretați, comparați, explicați de ce, analizați, etc.
Nu se încep întrebările cu: cine, ce, când, câți decât atunci când este absolut necesar.
La lecțiile de contabilitate, în cadrul chestionării orale se pot pune următoarele întrebări/probleme:
De memorie: Definiți contul, Prezentați regula de calcul a rulajului; Prezentați regulile de funcționare ale conturilor de activ și a celor de pasiv; Enumerați grupele de conturi din clasa 7 Venituri.
De gândire: Analizați operația de recepție a mărfurilor; Determinați formula contabilă a vânzărilor de produse finite; Demonstrați modul de stabilire a rezultatelor exercițiului. Etc

Lecturați gratuit Lecția clasică și lecția modernă în învățământul economic preuniversitar – abordări metodice, autor Antoneta Gabriela Costea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0799-6

Tulburările de comportament la copilul cu deficiență mintală în Centrul școlar pentru educație incluzivă, autor Nicoleta Negru

Specialiștii din învăţământul special trebuie să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru a înzestra elevii deficienţi cu abilităţi şi deprinderi care să le permită o integrare socială reală şi de folos. Un obiectiv foarte important pentru cadrul didactic este acela de a-i face pe acești copii să se simtă bine, să fie iubiți, să fie activi, să se bucure de viață, de fiecare reușită. Copiii care nu au dezvoltate abilităţile sociale sunt respinşi de ceilalţi, au performanţe scăzute şi dificultăţi la şcoală. Integrarea nu este posibilă atât timp cât, pe lângă deficienţa mintală, aceşti copii prezintă şi alte tulburări, cum ar fi cele de comportament.
Deoarece abilităţile emoţionale şi sociale au un rol important în viaţa noastră a tuturor, dar şi a copilului deficient, părinţii şi specialiştii implicaţi în educarea copiilor trebuie să fie informaţi cu privire la modalităţile de dezvoltare ale acestora în funcţie de specificul fiecărui copil.
De aceea, profesorii psihopedagogi trebuie să fie pregătiţi să facă faţă şi acestei probleme foarte importante atât pentru elev, cât şi pentru cei care trăiesc împreună cu acesta (familie, ceilalţi elevi, cadre didactice).

Lecturați gratuit Tulburările de comportament la copilul cu deficiență mintală în Centrul școlar pentru educație incluzivă, autor Nicoleta Negru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0783-5

Managementul în mediul școlar, autori prof. Japalela Tamara Veronica, prof. Ilie Ana Simona, prof. Drîngu Maria Carmen

Legătura pe care dirigintele o menține cu ceilalți profesori şi cu ceilalți factori educativi, prin comparația clasei sale cu celelalte clase şi mai ales prin raportarea rezultatelor la obiectivele stabilite pe şcoală, acesta devine îndrumătorul real al adevăratei formări şi dezvoltări al elevilor îmbinând calitatea de profesor cu cea de educator.
Îi ajută pe elevi să înțeleagă corect faptul că instruirea reprezintă principala cale de dezvoltare multilaterală, îi ajută să se maturizeze şi să-şi conştientizeze principalele îndatoriri şcolare.

Lecturați gratuit Managementul în mediul școlar, autori prof. Japalela Tamara Veronica, prof. Ilie Ana Simona, prof. Drîngu Maria Carmen

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0764-4

Conceptul chimic de acid, autor Prof. Elena Barbălată

În decursul timpurilor, noţiunile de acid şi bază şi-au schimbat înţelesul. Înainte vreme se numea acid acea substanţă care în soluţie apoasă avea gust acru, care înroşea hârtia sau soluţia albastră de turnesol, care reacţiona cu metalele punând în libertate hidrogenul şi care reacţiona cu bazele formând o sare şi apă.
Concepţiile bazate pe teoria disociaţiei electrolitice au arătat ulterior că toate reacţiile atribuite substanţelor cu caracter acid se datoresc ionului hidroniu (H3O+), iar reacţiile atribuite substanţelor cu caracter bazic se datoresc ionului hidroxil (HO−).
Prin verificări experimentale s-a arătat că proprietaţile acide, respectiv bazice sunt determinate nu de disocierea în ioni, ci de eliberarea unui proton de către o moleculă şi ataşarea sa la o altă moleculă.

Lecturați gratuit Conceptul chimic de acid, autor Prof. Elena Barbălată

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0763-7