Domenii | Autori

Arhiva

Suport pentru elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea Evaluării Naționale, Limba și literatura română, 2020, autori Bandas Luminița-Ramona, Bartolf Hedwig, Bors Kinga, Császár Tünde Márta

Dragi elevi, viitori absolvenți ai clasei a VIII-a,
Evenimentele din ultimul timp au făcut să nu vă mai puteți întâlni la școală, să recapitulați, să vă pregătiți împreună pentru Evaluarea Națională 2020. Profesorii s-au gândit la emoțiile voastre și au încercat să vă ajute. De aceea, au realizat emisiuni, lecții pe internet sau lecții de pregătire pe suport tipărit, așa cum este acest material.
Venim în ajutorul vostru cu un JURNAL DE PREGĂTIRE în care găsiţi noţiuni teoretice şi exemple practice de rezolvare. Materialul nostru vizează multe dintre cerințele din TESTELE DE ANTRENAMENT ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Citiţi, recapitulaţi, rezolvaţi, autoevaluaţi-vă, revedeţi noțiunile care v-au creat greutăți în rezolvarea testelor!

Lecturați gratuit Suport pentru elevii clasei a VIII-a pentru pregătirea Evaluării Naționale, Limba și literatura română, 2020, autori Bandas Luminița-Ramona, Bartolf Hedwig, Bors Kinga, Császár Tünde Márta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2994-3

Aspecte metodice în predarea limbii române ca „limbă a doua“, autor Dana Pop

Se poate vorbi de limba română ca „limbă a doua“ atunci când ne referim la elevii din şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Este vorba despre o categorie de copii care nu a reuşit să asimileze limba română în mediul familial sau social, la un nivel care să îi permită comunicarea optimă, orală sau scrisă, şi totodată înţelegerea conţinuturilor predate în română. Un astfel de curs se poate concretiza în orele de opţional, fiind un suport excelent pentru studiul limbii şi al literaturii române, la orele prevăzute în trunchiul comun, studiu aflat sub incidenţa modelului comunicativ-funcţional. Demersul metodic abordat este, în principal, cel al limbilor moderne, iar accentul cade pe viziunea comunicativ-funcţională.

Lecturați gratuit Aspecte metodice în predarea limbii române ca „limbă a doua“, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2897-7

Biologia cu problemele ei… , autor Liliana Onel


Lecturați gratuit Biologia cu problemele ei…, autor Liliana Onel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2970-7

ERASMUS+ – O poveste în SPECTRU infinit

Articolele sunt parte din diseminarea proiectelor Erasmus+ realizate în conformitate cu contractele semnate cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Lecturați gratuit ERASMUS+ – O poveste în SPECTRU infinit

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2964-6

MasterPeace Romania – Stories of a united world – II, coord. Marian Dragomir

The information contained in “MasterPeace Romania -Stories of a united world – II. Guide to good practice in non-formal education”, and its several complementary guides, is meant to serve as a comprehensive collection of activities done under different international projects.
The authors of “MasterPeace Romania – Stories of a united world. Guide to good practice in non-formal education”, have made all reasonable efforts to provide current and accurate information for the readers of this eBook. The authors will not beheld liable for any unintentional errors or omissions that may be found. No part of this publication shall be reproduced, transmitted or resold in whole or in part in any form, without the prior written consent of the authors.
All trademarks and registered trademarks appearing in “MasterPeace Romania -Stories of a united world – II. Guide to good practice in non-formal education”, are the property of their respective owners.

Lecturați gratuit MasterPeace Romania – Stories of a united world II, coord. Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2965-3

Junimea – societate literară şi culturală, autor Maria Vartolomei


Junimea este societatea care, într-o perioadă de criză reală a literaturii a semnalat, cu răbdare şi tenacitate, actul salvator din viaţa literară.
Lucrarea de faţă nu intenţionează a releva probleme necunoscute criticilor literari sau a elucida datele controversate în istoria literară şi nici nu se pretinde a fi un studiu complet care să cuprindă toate aspectele caracteristice ale Junimii.
Pornind încă de la înfiinţarea societăţii, am încercat să schiţăm, în limitele posibile, ceea ce ni s-a părut mai important, vizând mai ales perioada de până în anul 1890, adică aceea în care revista „Convorbiri literare” s-a afirmat pe scena culturii şi a literaturii române, umbrind activitatea altor publicaţii literare, prin remarcarea marilor personalităţi ale literaturii, începând cu Titu Maiorescu, primul critic literar şi culminând cu creaţiile clasicilor literaturii române.

Lecturați gratuit Junimea – societate literară şi culturală, autor Maria Vartolomei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2957-8

Personalizarea antrenamentului în vederea îmbunătăţirii condiţiei fizice prin intermediul mijloacelor fitness-ului utilizând monitorul de frecvenţă cardiacă, autor Adriana-Nastasia Moldovan


Monitorul de frecvenţă cardiacă, ţinând cont de fiziologia efortului, creeză un mod sigur şi eficient de abordare a antrenamentelor, în funcţie de caracteristicile oricărui individ. Pentru antrenori şi sportivii de performanţă, există încorporate variante de antrenament şi recuperare, performanţă, tehnică şi diferite măsurători (viteză, distanţă, cadenţă, putere, altitudine etc.), care împreună cu soft-ul pentru calculator furnizează precis planificarea antrenamentelor şi analiza datelor, necesare pentru atingerea înaltei performanţe.
Lucrarea îşi propune să prezinte datele rezultate din experienţa personală referitoare la practicarea fitness-ului, cu date concrete care să permită oricărui practicant să se inspire sau să-şi compare rezultatele.
Ne-am străduit să prezentăm date obiective, măsurători exacte, în aşa fel încât să propunem un program cât mai riguros.

Lecturați gratuit Personalizarea antrenamentului în vederea îmbunătăţirii condiţiei fizice prin intermediul mijloacelor fitness-ului utilizând monitorul de frecvenţă cardiacă, autor Adriana-Nastasia Moldovan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2952-3

Divizibilitatea numerelor naturale și a numerelor întregi, autor Florin Mihai Antohe


Matematica a fost și va rămâne o materie indispensabilă, contribuind într-o foarte mare măsură la dezvoltarea personalității oricărui elev.
Noțiunile de divizibilitate studiate în gimnaziu și mai apoi în liceu creează suficiente dificultăți tuturor elevilor și în special celor care nu au o înclinație genetică spre disciplina matematică. O bună înțelegere și fixare a noțiunilor de divizibilitate cum ar fi c.m.m.d.c sau c.m.m.m.c a două sau mai multor numere, în clasa a VI-a, va asigura, în treapta liceală, mai exact în clasa a XII-a, înțelegerea noțiunilor despre divizibilitatea polinoamelor.

Lecturați gratuit Divizibilitatea numerelor naturale și a numerelor întregi, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2951-6

Divizibilitatea polinoamelor, autor Florin Mihai Antohe


Teorema împărţirii cu rest pentru polinoame este fundamentală, stând la baza aritmeticii polinoamelor. Pe baza acestei teoreme se construieşte algoritmul lui Euclid de determinare a celui mai mare divizor comun pentru polinoame, se obţine teorema de descompunere în factori a polinoamelor etc.

Lecturați gratuit Divizibilitatea polinoamelor, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2950-9

Serii de numere reale, Florin Mihai Antohe


Lucrarea științifică de faţă abordează problematica seriilor de numere reale, o parte a analizei matematice studiate cu precădere în anii de facultate şi masterat al facultăţilor de profil.
Lucrarea pleacă de la abordarea noţiunii de serie, în sens istoric şi pune în evidenţă toate criteriile necesare pentru abordarea cu succes a aplicaţiilor acestui capitol interesant al matematicii. Astfel, lucrarea începe cu o prezentare a unor probleme de algebră şi geometrie care impun introducerea noţiunii de serie. Apoi sunt prezentate toate criteriile cu ajutorul cărora se demonstrează convergenţa unei serii. Deosebit de interesante sunt paragrafele legate de aproximarea unei serii şi rapiditatea de convergenţă.

Lecturați gratuit Serii de numere reale, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2949-3

Probleme de algebră pentru concursurile și olimpiadele școlare gimnaziu și liceu, autor Florin Mihai Antohe


Lucrarea de fată se adresează elevilor care participă în mod regulat la olimpiade sau concursuri de matematică și își propune să contribuie într-o anumită măsură la o bună pregătire a acestora.
Cartea este alcătuită dintr-o suită de probleme rezolvate și propuse. Cele propuse spre rezolvare sunt foarte asemănătoare cu cele rezolvate.
Problemele rezolvate sunt probleme originale ale autorului sau prelucrate, fosrte puține dintre ele fiind preluate (caz în care după cum este firesc s-a menționat autorul).
Soluțiile problemelor sunt clare, concise, imediat după enunț, aceasta reprezentând de fapt nota de originalitate și factorul de utilitate al cărții.
Lucrarea are un caracter complet, unitar, conținând probleme din materia claselor V-XII.

Lecturați gratuit Probleme de algebră pentru concursurile și olimpiadele școlare gimnaziu și liceu, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2948-6

A Critical Literary Approach to Virginia Woolf’s Jacob’s Room, autor Alexandra Turcu


This dissertation paper is an attempt to highlight the literary translation and its features, all these being illustrated on Virginia Woolf’s novel Jacob’s Room. It is structured in three chapters entitled: Peculiarities of Translating the Literary Text, A Critical Literary Approach to Virginia Woolf’s ‚ Jacob’s Room and A Translated Oriented Approach to Virginia Woolf’s Jacob’s Room.

Lecturați gratuit A Critical Literary Approach to Virginia Woolf’s Jacob’s Room, autor Alexandra Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2936-3

British and American Literature in Context, autor Alexandra Turcu


Lecturați gratuit British and American Literature in Context, autor Alexandra Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2937-0

Valenţe educative ale muzicii la clasele V-VIII, autor Carmen Gîdei

În învăţământul românesc este necesar să se repună muzica în drepturile conferite de virtuţile ei cognitive, educative, estetice, formative, modelatoare şi umanizatoare pe care le posedă.
Învăţarea şi practicarea muzicii constituie o adevărată ,,terapie” pentru intelectul şi echilibrul emoţional ale copilului.
Muzica nu este un divertisment cum este apreciată uneori superficial, ci ea educă şi dezvoltă o serie de procese psiho-intelectuale, cum ar fi: gândirea logică, memoria, atenţia distributivă, punctualitatea, etc..
Educaţia muzicală din clasele gimnaziale trebuie să se prezinte sub forma unui flux formativ de ansamblu, ce cuprinde elemente ca familiarizarea elevilor cu limbajul complex al sunetelor, deprinderea lor de a-l sesiza în mod conştient, de a opera cu elementele limbajului muzical, de a-l preţui şi integra în viaţa lor precum şi dobândirea unei culturi muzicale obiective, aspecte care nu se pot realiza în condiţii optime dacă, în clasele primare, nu se pun bazele teoretice şi practice care să permită accesul sistematic al elevilor la studiul artei muzicale.

Lecturați gratuit Valenţe educative ale muzicii la clasele V-VIII, autor Carmen Gîdei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2929-5

Aplicații Mathematica în rezolvarea unor probleme de analiză matematică, autor Mariana-Veronica Dumitrașcu


În abordarea acestei lucrări am avut în vedere aplicarea unor conținuturi de analiză matematică prin intermediul programului Mathematica. Am pornit de la noțiuni teoretice despre limite de funcții, derivarea funcțiilor elementare, metode de integrare și am sfârșit prin a observa aplicabilitatea acestor concepte la clasă prin intermediul programului Mathematica.

Lecturați gratuit Aplicații Mathematica în rezolvarea unor probleme de analiză matematică, autor Mariana-Veronica Dumitrașcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2938-7

BIOLOGIE – Teste pentru clasa a V-a, autor Valeria Chiosea

Prezenta lucrare reprezintă un auxiliar util tuturor elevilor de clasa a V-a angrenați în pregătirea lecțiilor de biologie, dar și a concursurilor de specialitate.
Lucrarea conține 200 de teste grilă formulate din conținuturile aferente programei de biologie pentru clasa a V-a, aprobată prin OMEN 3393/28.02.2017. Testele respectă succesiunea lecțiilor din programa de biologie.

Lecturați gratuit BIOLOGIE – Teste pentru clasa a V-a, autor Valeria Chiosea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2909-7

Geometrie descriptivă, autor Traian Valeriu Popescu

De ce este necesară cunoaşterea Geometriei Descriptive? Pentru a putea răspunde la această întrebare, trebuie să înţelegem necesitatea omului de a se exprima şi într-un alt mod decât prin viu grai. În acest sens, este interesant de urmărit dezvoltarea în timp a acestui nou mod de exprimare prin desenare.

Lecturați gratuit Geometrie descriptivă, autor Traian Valeriu Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2919-6

Calcul integral, autor Paula Maria Dărăban

Ideea realizării acestei lucrări a izvorât din deosebitul nostru respect pentru toți dascălii patriei noastre, care au ținut aprinsă făclia culturii românești de-a lungul veacurilor, pentru cei care, cu pricepere, bunătate, răbdare, înțelegere părintească și deplină responsabilitate au făurit și făuresc personalitatea oamenilor, făcându-se prezenți în sufletul copiilor…

Lecturați gratuit Calcul integral, autor Paula Maria Dărăban

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2913-4

Class Stratification in Jane Austen´S Fiction, author Aurica Saveta Bahan

Jane Austen´s novels at first glance, tell a story of romance set primarily within the landowning society amidst country estates and their cultivation of tea parties, social outings and extravagant balls ; ladies wearing flowing gowns through precisely decorated rooms and men deliberating over their game of whist. The storybook romance usually unfolds in these familiar settings and inevitably involves the conflict of two lovers separated by differences in social class and the resulting influence of the diverse societies they revolve in. Although these superficial aspects of Austen ´s stories are protruding at the seams, underneath the skin of these well – clothed dramas lie serious moral issues afflicting the culture of England during Austen´s life.

Lecturați gratuit Class Stratification in Jane Austen´S Fiction, author Aurica Saveta Bahan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2904-2

Agresivitatea la școlarul mic – cercetare științifică -, autor profesor învățământ primar Daniela-Maria Musteață

Scopul studiului de față este acela de a cerceta fenomenul de agresivitate în școală și gradul de manifestare a acesteia la vârsta școlarității mici, cauzele care stau la baza comportamentului agresiv al școlarului mic precum și deficiențele de ordin afectiv din familie, măsuri de diminuare a agresivității precum și impactul fenomenului de agresivitate asupra personalității copiilor din ciclul primar. Deasemenea, această microcercetare poate fi un bun instrument informativ, ce poate fi utilizat oricând în activitatea didactică, în cadrul orelor de consiliere a părinților și a elevilor, în activitățile pe teme legate de violența și agresivitatea în rândul școlarilor, a programelor sau parteneriatelor între instituții implicate în combaterea fenomenului sau cel puțin diminuarea acestuia.

Lecturați gratuit Agresivitatea la școlarul mic – cercetare științifică -, autor profesor învățământ primar Daniela-Maria Musteață

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2875-5

Jocuri didactice pentru dezvoltarea personală a micilor școlari -auxiliar didactic-, autor profesor învățământ primar Daniela-Maria Musteață

Copiii agreează jocurile şi activităţile didactice organizate sub formă de joc, în grupuri mici, la această vârstă. Nu trebuie să uităm că jocul este o plăcere, dar şi o modalitate de învăţare, însă ele sunt prea adesea acaparate de respectarea regulilor sau de spiritul de echipă. Pe planul secund poate cădea centrarea pe sarcină. Copiilor le vine greu să înţeleagă, la această vârstă, de ce şi cum trebuie adaptate regulile la diferite situaţii. Dacă efectivul de elevi este împărţit în echipe, rivalitatea va surveni spontan. De aceea, trebuie mereu să li se reamintească, prin atitudinea dascălului că, totuşi, nu sunt în arena „gladiatorilor”, iar componenţa echipelor să fie schimbată mereu.

Lecturați gratuit Jocuri didactice pentru dezvoltarea personală a micilor școlari -auxiliar didactic-, autor profesor învățământ primar Daniela-Maria Musteață

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2875-5

Experimente științifice pentru elevii din ciclul primar -auxiliar didactic-, autor profesor învățământ primar Daniela-Maria Musteață

Lucrarea de față încearcă să ofere câteva repere importante şi idei utile adulților care interacționează cu copilul școlar, pentru a transforma fiecare zi într-o experienţă de învăţare creativă, care, în același timp, înseamnă dezvoltare.

Lecturați gratuit Experimente științifice pentru elevii din ciclul primar -auxiliar didactic-, autor profesor învățământ primar Daniela-Maria Musteață

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2874-8

Subtitling Travel Documentaries. Cultures under the Lens, autor Daniela Ionescu

The present study firstly reviews the literature on translation and subtitle translation, together with the programs necessary for the subtitle to be made. With Stonehenge Decoded as the video support, the subtitle for the documentary was achieved using Subtitle Workshop. It then presents the English script and its Romanian translation, the first stage in the subtitling process, including a detailed subdivision of the subtitles obtained into time frames, with filmic, linguistic and technical comments attached.
Translation for audiovisual material is a distinctive branch of translation studies, which was not long ago considered only a minority specialization, but which has almost become the norm today. It is helpful in understanding the nature of subtitle translation and accepting that, without it, our world would not only be completely different, but would function at low speed, with various negative implications, forefront among which would be the loss in intercultural communication and exchange.

Lecturați gratuit Subtitling Travel Documentaries. Cultures under the Lens, autor Daniela Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2894-6

Literature Through the Eyes of the Teenager “The 21st Century Life of a Demigod”, autor Daniela Ionescu

The core of this present paper can be found in the last chapter in which a comparison is made between the classic and modern representations of the world of the gods. The old characteristics of the gods still represent them but they have also assimilated some new ones. They stopped using chariots, riding horses or flying sandals and they now drive convertible cars like Maserati Spyder or ride motorcycles. Even mythical monsters have evolved owning different businesses or shops. Medusa works at “Aunty Em” petrifying who ever visits and selling them as modern statues, while Procrustes works at “Crusty’s Water Bed Palace” where he stretches his customers.
Mythology has been used worldwide as a key element in numerous literary works, but its consistency has remained the same no matter the implications used by the author. Rick Riordan is one of those authors who use mythology but his work offers both classical and modern perspectives.

Lecturați gratuit Literature Through the Eyes of the Teenager “The 21st Century Life of a Demigod”, autor Daniela Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2893-9

Reflecții târzii, autor Ion Dumitru Pistrilă

Îţi mărturisesc, onorabile cititor, că am cunoscut toate personajele care mi-au inspirat acest roman, unele dintre ele fiind destul de aproape de vârsta mea. Nu vei citi cronica unui eveniment ci doar o ficţiune care porneşte de la întâmplări şi personaje cât se poate de reale. La ce ne ajută ficţiunile? Dacă le priveşti ca modele de viaţă, te-nscriu în clubul bunilor coseuri; dacă le consideri inutile, te-aştept oricând la una dintre ceainăriile în care personajele romanului îşi trag sufletul, spre a-nţelege absurdităţile vieţii (sau în alt loc, de petrecere meditativă a timpului, agreat de dumneata!). Ar fi un bun prilej de a constata împreună dacă încă ai rămas la părerea iniţială. Pentru mine, faptul că ai acceptat să cercetezi această poveste reprezintă obinefăcătoare eliberare. Îţi mulţumesc pentru asta!

Lecturați gratuit Reflecții târzii, autor Ion Dumitru Pistrilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2864-9

Think and Grow Rich

Lecturați gratuit Think and Grow Rich

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).


COVID – Italia mortalitate de 32,35%. Warning – Italy mortality of 32.35%, autor Dumitraș Cristina-Amalia

Studiind datele preliminare disponibile, se observă o creștere a deceselor la nouă sau unsprezece zile de la creșteri ale confirmărilor. Am refăcut graficele suprapunând decesele din ziua 24.03.2020 cu cazurile din 14.03.2020. Graficele se suprapun la 9 sau 10 zile, deci calculul este corect.
Mortalitatea este de minim 32,35%.

Lecturați gratuit COVID – Italia mortalitate de 32,35%. Warning – Italy mortality of 32.35%, autor Dumitraș Cristina-Amalia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2869-4

Aspecte metodice în studiul ecuațiilor în gimnaziu, autor Elena Dimcia

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă.

Lecturați gratuit Aspecte metodice în studiul ecuațiilor în gimnaziu, autor Elena Dimcia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2848-9

Părțile de vorbire. Fișe de lucru. Clasa a IV-a – auxiliar curricular, autor Alina Ionica Joițoiu

Auxiliarul se dresează atât cadrelor didactice pentru folosirea acestuia la clasă, dar și elevilor de clasa a IV a care doresc să își amelioreze, completeze și perfecționeze cunoștințele de gramatică despre părțile de vorbire învățate.
În realizarea auxiliarului curricular am avut în vedere reflectarea obiectivelor/competenţelor prevăzute în programa școlară pentru clasa a IV a, abordarea conţinuturilor în concordanţă cu nivelul psihopedagogic al elevevilor.
Auxiliarul cuprinde o abordare teoretică pentru fiecare parte de vorbire studiată precum și diverse fișe de lucru având exerciții diversificate care asigură autonomia de învăţare privind recunoaşterea elementelor de construcţie a comunicării şi exprimarea scrisă, fişe de recapitulare şi evaluare ce conţin activităţi de învăţare sugerate prin cerinţe și bibliografia.

Lecturați gratuit Părțile de vorbire. Fișe de lucru. Clasa a IV-a – auxiliar curricular, autor Alina Ionica Joițoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2845-8

Modalităţi tradiţionale şi moderne de evaluare în liceu la disciplina Limba şi literatura română, autor Alina Chelbea

Εvaluarеa еstе еsеnţіală în fοrmarеa vііtοrіlοr ехрοnеnţі aі sοcіеtăţіі, fііnd măsura în carе еі au rеuşіt să atіngă nіvеlul dе реrfοrmanţă stabіlіt. Аcеst asреct al іnstruіrіі îşі dерăşеştе granіţеlе dе măsurătοarе şі sе îndrеaрtă cătrе rοlul fοrmatіv şі dе sеdіmеntarе a cunοştіnţеlοr acumulatе antеrіοr.
Рrіn mеtοdеlе altеrnatіvе dе еvaluarе sе urmărеştе dіvеrsіfіcarеa cοntrοluluі actіvіtăţіі şcοlarе având ca fіnalіtatе fοrmarеa unοr cοmреtеnţе şі caрacіtăţі οреraţіοnalе în maі multе dοmеnіі.
Εvaluarеa trеbuіе să stіmulеzе еlеvіі реntru a-şі amеlіοra rеzultatеlе, să еvіdеnţіеzе рrοgrеsul şі nu іncaрacіtatеa lοr dе a rеalіza anumіtе cеrіnţе şcοlarе.

Lecturați gratuit Modalităţi tradiţionale şi moderne de evaluare în liceu la disciplina Limba şi literatura română, autor Alina Chelbea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2844-1

Repere identitare în literatura exilului românesc: Vintilă Horia – Dumnezeu s-a născut în exil, autor Laura Trifu

Firul narativ urmărește evoluția personajului Ovidiu, profilul său psihologic și revelația de care va avea parte doar datorită exilului nefast. Stilul și tonalitatea jurnalului vor permite acea perspectivă subiectivă asupra lumii care este în măsură să descrie suferința exilului, dând deopotrivă și impresia de autenticitate textului romanesc. Romanul implică o pledoarie într-o parabolă a exilului care trimite implicit spre rezistența față de sistemul totalitar comunist. Parabola maschează realitățile exilului și suferințele identitare.
Cercetarea problematicii exilului devine o neprețuită modalitate de căutare și interpretare a unui trecut zbuciumat, rămânând responsabilitatea generației postdecembriste de a lupta pentru adevăr.

Lecturați gratuit Repere identitare în literatura exilului românesc: Vintilă Horia – Dumnezeu s-a născut în exil, autor Laura Trifu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2841-0

Structuri narative în romanele lui Dimitrie Bolintineanu, autor Laura Trifu

Admiţând cu sinceritate că generaţia paşoptistă şi cea postpaşoptistă au un rol definitoriu în evoluţia culturii române, lucrarea de faţă încurajează la o schimbare a perspectivei asupra scriitorilor şi al contextului secolului al XIX-lea şi, mai ales, asupra meritelor lui Dimitrie Bolintineanu în calitatea de romancier.

Lecturați gratuit Structuri narative în romanele lui Dimitrie Bolintineanu, autor Laura Trifu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2840-3