Domenii | Autori

Îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin programe educaţionale formale şi nonformale, autor Doinița Sîmpetru

Sunt preocupată, la începutul fiecărui an şcolar, de identificarea formulelor eficiente pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Învăţătorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant pentru învăţarea în clasă. Prin felul cum învăţătorul reuşeşte să motiveze elevul, să îi trezească curiozităţi intelectuale, să îi modeleaze personalitatea, creează premisele de care va depinde reuşita acestuia în şcoală, în profesie, în viaţă şi în societate după terminarea şcolii.
Pe de altă parte, constat tot mai frecvent nevoia de diversificare şi diferenţiere a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor, tehnicilor ori instrumentelor proprii procesului de învăţământ, toate acestea plecând de la existenţa unor personalităţi bazate pe inteligenţe diferite, deci a unor moduri diferite în care elevii învaţă. Elevii îşi însuşesc mai uşor cunoştinţele când activităţile şcolare sunt îmbinate cu joc, atunci când se folosesc în cadrul orelor metode interactive, dar mai ales când activităţile formale sunt îmbinate cu cele nonformale; când învaţă fără să conştientizeze că o fac.

Lecturați gratuit Îmbunătăţirea performanţelor şcolare prin programe educaţionale formale şi nonformale, autor Doinița Sîmpetru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1951-7

Jocuri didactice folosite în dezvoltarea proceselor psihice, autor Mioara Irimia

Dând jocurilor didactice un caracter distractiv, îi atragem pe copii şi le uşurăm rezolvarea sarcinilor, ştiut fiind că orice muncă făcută cu plăcere pare mai uşoară. Totodată, pe parcursul jocului, copilul se familiarizează cu efortul intelectual susţinut.

Lecturați gratuit Jocuri didactice folosite în dezvoltarea proceselor psihice, autor Mioara Irimia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1959-3

Excursia şcolară – aplicaţii metodice, autor profesor gr. I Mihaela-Iuliana Cobzaru

În activitatea metodică a profesorului de geografie, observaţiile în natură au un rol definitoriu în învăţarea geografiei, în îmbinarea teoriei cu practica. Observaţiile făcute direct în natură, permit ca elevii să ajungă la reprezentări clare asupra obiectelor şi fenomenelor geografice şi să-şi formeze, astfel, concepte si noţiuni geografice. Totodată, acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între fenomene, precum şi corelaţiile respective.
Un rol deosebit în această direcţie îl au excursiile şcolare ca forme ale activităţii practic– aplicative. Acestea fac parte din activitatea didactică extracurriculară şi sunt, alături de vizite, drumeţii şi expediţii şcolare, o activitate turistică, în acelaşi timp. Toate acestea ar trebui incluse în planurile de învăţământ cu statut obligatoriu, fiind forme de organizare a activităţii geografice.

Lecturați gratuit Excursia şcolară – aplicaţii metodice, autor profesor gr. I Mihaela-Iuliana Cobzaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1936-4

Educația religioasă – dimensiune specială a educației generale, autor Nicolae Ponyori

Într-o epocă în care descentrarea valorică persistă şi se adânceşte, regândirea componentelor educaţiei şi a ponderii acestora este mai mult decât necesară. Pledoaria pe care o fac pentru realizarea educaţiei religioase pleacă de la credinţa că educaţia este o operă de spiritualizare care nu atinge plenitudinea dacă lasă pe dinafară una dintre componentele ei fundamentale. Omul se raportează la realitate atât pragmatic, prin intelect, voinţă, acţiune, dar si spiritual, prin atitudini, simţire şi credinţă. O educatie integrală presupune pe lângă latura intelectuală, morală, estetică, tehnologică etc. şi o componentă religioasă. Fiinţa umană tânjeşte după transcendent, iar această proiecţie are nevoie de o întemeiere, îndrumare şi o formare religioasă prin educaţie.

Lecturați gratuit Educația religioasă-dimensiune specială a educației generale, autor Nicolae Ponyori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1928-9

Spiritualitatea în epoca modernă și contemporană, autor Nicolae Ponyori

De multe ori s-a pus des întrebarea dacă spiritualitatea New Age constituie sau nu o nouă religie. Este evident că, atât cât pentru creştini cât şi pentru cei implicaţi în mişcare, problema unei “religii New Age” nu se poate pune în termeni de specialitate. Pentru new age-işti, împotrivirea faţă de tradiţia creştină este considerată de mare importanţă. Ei cred ca vremurile în care omul vroia să se apropie de Dumnezeu sunt depăşite şi că acum omul trebuie să devină el însuşi Dumnezeu.
Pentru creştini, de la întruparea Mântuitorului Hristos şi până la sfârşitul lumii nu are cum să mai apară o altă nouă religie care să îi călăuzească pe oameni spre Dumnezeu. Din perspectivă creştină nici o altă credinţă apărută după Întruparea lui Hristos nu mai este vrednică de a fi considerată religie.

Lecturați gratuit Spiritualitatea în epoca modernă și contemporană, autor Nicolae Ponyori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1927-2

Proiectarea locuinţei individuale tip vilă d + p + 1e, cu structura de rezistenţă pe cadre din beton armat, autor Iuliana Anicăi

Lucrarea are ca obiectiv proiectarea unei locuinţe individuale tip vilă cu structura de rezistenţă pe cadre din beton armat. Locuinţa propriu-zisă va fi amplasată într-un oraşul Piatra Neamţ având zona climatică a III-a.

Lecturați gratuit Proiectarea locuinţei individuale tip vilă d + p + 1e, cu structura de rezistenţă pe cadre din beton armat, autor Iuliana Anicăi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1922-7

Manualul prelucrării ornamentelor traforate, autor Iulian Paiu

Evoluția artistică a mobilierului a făcut în timp trecerea de la prelucrarea rudimentară a componentelor din lemn spre un rafinament de prelucrare aproape de forma dată de conceptul pe hârtie a proiectantului. Răscolirea minții tâmplarilor în procesul găsirii instrumentelor tehnice cu care să rezolve formele propuse a dus la perfecționarea sculelor, dispozitivelor și mașinilor de lucru. Perfecționarea însemnând și miniaturizare. Din această căutare spre perfecțiune a tâmplarilor a apărut traforajul și pânza de traforaj.

Lecturați gratuit Manualul prelucrării ornamentelor traforate, autor Iulian Paiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1915-9

Contribuţia jocului şi a jucăriei la dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară, autor Silvia-Angelica Cazacu

Deoarece necesitatea continuităţii dintre grădiniţă şi şcoală impune folosirea unor metode şi procedee specifice vârstei, jocul didactic îşi găseşte locul cu maximă eficienţă în activitatea de la clasa pregǎtitoare, el fiind o punte de legăturã între activitatea din grǎdiniţă şi învăţare.
În prezenta lucrare am luat în considerare că trecerea de la grădiniţǎ la şcoalǎ este facilitatǎ de introducerea clasei pregǎtitoare, în care, prin desfãşurarea jocului didactic, copilul îşi dezvoltǎ procesele psihice, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, comparaţia), memoria, atenţia şi spiritul de observaţie, voinţa, imaginaţia,creativitatea, limbajul.

Lecturați gratuit Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1909-8

Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Deoarece învăţământul actual aduce în centrul atenţiei elevul, în procesul de învăţământ se impune folosirea metodelor moderne de învăţare, metode activ – participative, care vor imprima lecţiei un caracter dinamic, vor face ca aceasta să devină „colorată”, interesantă pentru elevi.
Folosirea lecţiei activ – participative presupune colaborarea profesor – elev în procesul de învăţământ, colaborare în care profesorului îi revine rolul de îndrumător al instruirii elevului, iar elevul se manifestă ca un participant activ la propria sa instruire.
Lucrarea de faţă îsi propune să studieze metodele activ-participative care pot fi folosite în predarea conceptului de metal tranziţional la clasa a VIII-a

Lecturați gratuit Metode activ-participative folosite în predarea conceptului de metal tranzițional la gimnaziu, autor Georgeta Cristina Nițu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1908-1

Algoritmi elementari. Vol. II. STRUCTURA ALTERNATIVĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Culegerea este dedicată elevilor din ciclul primar și gimnazial (și nu numai … ), care vor să învețe să programeze în limbajul C++. Acest al doilea volum, oferă peste 200 de probleme a căror algoritm de rezolvare se încadrează în structura alternativă. Toate problemele sunt rezolvate în limbajul C++ cu ajutorul mediului de dezvoltare integrat (IDE) Code::Blocks 16.01. Problemele au grade diferite de dificultate, iar problemele mai grele sunt notate cu una sau două steluțe. Considerăm că această
culegere este folositoare și pentru cercurile de informatică de la Cluburile și Palatele Copiilor.

Lecturați gratuit Algoritmi elementari. Vol. II. STRUCTURA ALTERNATIVĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1897-8

Algoritmi elementari. Vol. I. STRUCTURA LINIARĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Culegerea este dedicată elevilor din ciclul primar și gimnazial (și nu numai … ), care vor să învețe să programeze în limbajul C++. Acest prim volum, oferă peste 200 de probleme a căror algoritm de rezolvare se încadrează în structura liniară. Toate problemele sunt rezolvate în limbajul C++ cu ajutorul mediului de dezvoltare integrat (IDE) Code::Blocks 16.01.Problemele au grade diferite de dificultate, iar problemele mai grele sunt notate cu una sau două steluțe. Consid erăm că această culegere este folositoare și pentru cercurile de informatică de la Cluburile și Palatele Copiilor.

Lecturați gratuit Algoritmi elementari. Vol. I. STRUCTURA LINIARĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1896-1

Metodica însuşirii derivatelor de ordin superior şi aplicaţii ale acestora în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Ionel Daniel Gheorghe

Am căutat să elaborez o lucrare bazată pe realitatea concretă, care idealist este exactă, dar în fapt este în mare parte aproximativă. Poate fi o preocupare pentru aproximaţie în firul conducător al acestei lucrări, mai ales că estimările numerice sunt singurele care interesează din punct de vedere practic. Este necesar să se ştie cu precizie între ce limite se află eroarea, pentru a putea confirma prin calcul acele realităţi care se constată experimental. Deoarece programa şcolară conţine această direcţie a aproximării în domeniul analizei matematice, am ales profilurile din acest domeniu de gândire al matematicii având în vedere că ele pot fi dezvoltate în conţinut şi metodă.

Autorul

Lecturați gratuit Metodica însuşirii derivatelor de ordin superior şi aplicaţii ale acestora în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Ionel Daniel Gheorghe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1848-0

L’enseignement / l’apprentissage de la culture, de la civilisation française dans la classe de FLE, autor Prof. Elisabeta Gheorghe

L’enseignement de la culture et de la civilisation est conçu comme une action d’éveil dans l’enseignement de la langue française, un ensemble de stratégies didactiques par lesquelles les élèves s’approprient la langue comme un outil d’expression et de communication.
Enseigner la civilisation ce sera étudier les réalités du monde actuel. Apprendre une langue étrangère « c’est apprendre une culture nouvelle, des modes de vivre, des façons de penser, augmenter son capital de connaissances et d’informations nouvelles, son propre niveau de compréhension, ouvrir les portes de communication entre civilisations, traditions et cultures ».

Lecturați gratuit L’enseignement / l’apprentissage de la culture, de la civilisation française dans la classe de FLE, autor Prof. Elisabeta Gheorghe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1847-3

Un Diplomate malgre lui – Mircea Eliade et le Journal Portugais, autor Ana-Mihaela SITA

Chаque chаpitre présenté dаns cet ouvrаge est relié à une certаine étаpe de lа vie de Eliаde et nous аide, аinsi, à аvoir une аutre imаge de cet écrivаin pаr rаpport à ce que nous sаvons, en gérérаl, sur Eliаde.
De plus, le chаpitre principаl dedié à l’étude du Journаl portugаis, lа source du titre du présent mémoire, nous fаit connаître les chаngements produits à l’intérieur de l’âme de l’écrivаin lors de son dépаrt de lа Roumаnie et pendаnt lа période qu’il considère comme un « exile », аu Portuguаl, mаis qui, en même temps, contribue à lа nаissаnce de « l’homme nouveаu » qui lаisserа une œuvre si importаnte pour les domаines littérаires et scientifiques.

Lecturați gratuit Un Diplomate malgre lui – Mircea Eliade et le Journal Portugais, autor Ana-Mihaela SITA

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1888-6

Modelul de luare a deciziilor de politică externă, al Consiliului de Coroană, al României, în perioada 1914-1916, autor Lucian Igna

Această lucrare își propune analizarea modului în care se luau deciziile de politică externă, în România, în perioada din preajma Primului Război Mondial, 1914-1916. Considerăm această perioadă ca fiind una de apogeu a politicii externe românești, o încununare a eforturilor depuse de întreaga țară, sub domnia lui Carol I, putând fi luată ca model de bune practici, în luarea deciziilor de politică externă chiar și astăzi.

Lecturați gratuit Modelul de luare a deciziilor de politică externă, al Consiliului de Coroană, al României, în perioada 1914-1916, autor Lucian Igna

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1855-8

Prieteni buni, autor Ioana Matei

Cartea conține exerciții eficiente în corectarea confuziilor între cele trei litere asemănătoare din punct de vedere grafic (prietene) b,p,d specifice copiilor dislexici și nu numai.
Materialul este organizat sub forma de joc, pentru a face desfășurarea activităților instructiv-educative mai interesantă și mai relaxantă.
La începutul cărții am realizat câteva postere, care se pot folosi ca material didactic. Ele pot fi afișate în cabinetele logopedice sau în camerele copiilor, ajutând la o mai bună memorare și fixarea a informațiilor.

Profesor logoped Ioana Matei

Lecturați gratuit Prieteni buni, autor Ioana Matei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1878-7

Gestionarea crizelor în cadrul unei instituṭii de învãṭãmânt, autor Elena-Cristina Savin

Situațiile de criză și conflictele au fost, sunt și vor fi realități cu care lumea s-a confruntat, se confruntă și se va confrunta. De aici, necesitatea anticipării lor pentru a le preveni, dar și a cunoașterii lor pentru a acționa de o manieră adecvată în fiecare caz în parte în vederea gestionării lor coerente și sistematice. În acest sens, un rol major revine managementului situațiilor de criză, în dubla sa calitate de știință și artă. De fapt, managementul situațiilor de criză este răspunsul pe care conducerea unei organizații, instituții și/sau a societății în întregul său trebuie să-l dea prompt atunci când prevede sau chiar se confruntă cu o criză.

Lecturați gratuit Gestionarea crizelor în cadrul unei instituṭii de învãṭãmânt, autor Elena-Cristina Savin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1868-8

Octavian Goga – Poems, autor Roxana Marinescu

În 1905, Octavian Goga dobȃndește consacrarea odată cu apariţia primului său volum de versuri, intitulat “Poezii”, care rămȃne cel mai reprezentativ din ȋntreaga sa carieră poetică. Poezia sa avea să aducă ȋn contextul lirismului contemporan o mutație de substanță, un timbru unic, inconfundabil și profund original.

Lecturați gratuit Octavian Goga – Poems, autor Roxana Marinescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1843-5

Prelucrarea lemnului prin traforaj. Ghid metodic, autori Tamara Veronica Japalela, Iulian Paiu

A ajuta elevii sa înveţe cât mai uşor şi mai repede este provocarea noastră ca profesori. De aceea aplicarea strategiilor efective de predare este o provocare prin care putem eficientiza stilurile curente de predare şi să luăm în considerare noi căi inovatoare pentru îmbunătăţirea predării.

Lecturați gratuit Prelucrarea lemnului prin traforaj. Ghid metodic, autori Tamara Veronica Japalela, Iulian Paiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1840-4

Analiza vibraţiilor centrifugelor modelate ca sisteme cu două grade de libertate, autor Adriana Luminiţa Alexandrescu

Studiul vibraţiilor sistemului format din arbore şi tambur poate fi făcută în două feluri:

- sistem discret cu două grade de libertate, alcătuit din arbore elastic de masă neglijabilă aşzat pe două reazeme şi un tambur fixat pe arbore (între reazeme sau în consolă);/p>

- arbore elastic considerat mediu continuu (cu o infinitate de grade de libertate) aşezat pe două reazeme şi un tambur fixat pe arbore (între reazeme sau în consolă).

Lecturați gratuit Analiza vibraţiilor centrifugelor modelate ca sisteme cu două grade de libertate, autor Adriana Luminiţa Alexandrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-77-0
Editura Sfântul Ioan

Activizarea vocabularului elevilor în lecțiile de limba și literatura română la clasele I și a II-a, autor Sorina Dalia Mureșan

La vârsta şcolară mică, vocabularul copilului cuprinde aproximativ 2500 – 3000 cuvinte, din care aproximativ 700 – 800 fac parte din vocabularul activ. La sfârşitul celor patru clase primare, copilul va poseda 4000 – 4500 cuvinte, va folosi practic cam întreg vocabularul activ al limbii.
Sarcina dezvoltării vorbirii are în vedere exersarea organului fonator al vorbirii, în vederea asigurării unei pronunţii clare, pentru prevenirea unor greşeli sau corectarea unor defecte de pronunţare a sunetelor sau a cuvintelor, activizarea vocabularului prin folosirea cât mai frecventă a cuvintelor noi învăţate, precum şi prin introducerea acestora în structuri corecte de limbă.
Faptul că elevii ascultă şi înţeleg ceea ce li se relatează de către învăţător nu poate fi suficient pentru a învăţa să exprime ei singuri ceea ce cunosc, observaţiile, impresiile sau gândurile proprii. Nu se poate concepe învăţarea exprimării fără ca elevii să exerseze această activitate.

Lecturați gratuit Activizarea vocabularului elevilor în lecțiile de limba și literatura română la clasele I și a II-a, autor Sorina Dalia Mureșan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1858-9

Despre rezolvarea problemelor matematice la ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

În ciclul primar, matematica a rămas și va ramâne una dintre disciplinele de bază. Elevii își însușesc noțiuni elementare cu care operează pe tot parcursul vieții, li se formează unele aptitudini și abilități ale gândirii, pe lângă deprinderile de calcul și de rezolvare a problemelor.
În activitatea mea cu elevii am constatat o serie de greutăţi întâmpinate de aceştia în rezolvarea problemelor (neînţelegerea clară a elementelor problemei, omiterea întrebării, a unei date, neînţelegerea unor termeni, neselectarea corectă a datelor necesare rezolvării unor exerciţii), fapt care m-a determinat să studiez in profunzime predarea problemelor matematice la ciclul primar.

Lecturați gratuit Despre rezolvarea problemelor matematice la ciclul primar, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1838-1

Optimizarea metodologiei dezvoltării forţei la nivelul gimnazial, prin jocuri de mişcare şi ştafete specifice atletismului, autor Valentina Elena Tatu

Forţa musculară este una dintre cele mai importante calităţi de care dispune organismul uman, fiind solicitată în majoritatea domeniilor de activitate, dar foarte frecvent în activitatea motrică. Studiile şi cercetările de specialitate au confirmat ca nu există mişcare care să se poată realiza fără forţă, dezvoltarea necorespunzătoare a acestei calităţi făcând chiar imposibilă formarea, dar mai ales consolidarea deprinderilor motrice.
O deosebită importanţă o are dezvoltarea forţei în corelarea celorlalte calităţi motrice şi putem afirma că în cadrul raportului de intercondiţionare dintre acestea, forţa deţine rolul hotărâtor, de asemenea putem aminti că dezvoltarea forţei contribuie şi la realizarea altor obiective ale condiţiei fizice şi sportului şcolar.

Lecturați gratuit Optimizarea metodologiei dezvoltării forţei la nivelul gimnazial, prin jocuri de mişcare şi ştafete specifice atletismului, autor Valentina Elena Tatu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1804-6

Căi și mijloace de optimizare a procesului instructiv-educativ în vederea formării, însușirii și dezvoltării aruncării mingii de oină cu elan, autor Valentina Elena Tatu

Aruncarea mingii de oină, predarea ei prezintă interes în ceea ce priveşte şcoala aruncării ca exerciţiu pregătitor pentru învăţarea aruncării suliţei şi dezvoltarea calităţilor motrice, în special viteza, îndemnarea şi forţa membrelor superioare. Astfel se poate justifica prezenţa mingii de oină în programa şcolară începând din clasa a I-a până în clasa a VIII-a.
Pentru formarea unui model de însuşire se ţine seama în mare măsură de capacitatea senzo-motrică a elevului şi de structura formei de aruncare. În funcţie de aceste particularităţi au fost stabilite cerinţele cu privire la predarea aruncării mingii de oină în lecţiile de educaţie fizică.

Lecturați gratuit Căi și mijloace de optimizare a procesului instructiv-educativ în vederea formării, însușirii și dezvoltării aruncării mingii de oină cu elan, autor Valentina Elena Tatu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1803-9

Manualul alternativ de istorie, autor Janina Lăcrămioara Tăbăcaru

Prin pasiunea, dăruirea şi măiestria cu care ne adaptăm cerinţelor clasei, posibilităţilor colectivului de elevi, putem să valorificăm cunoştinţele de istorie în direcţia formării şi dezvoltării intereselor cognitive. Căci măiestria nu înseamnă doar transmiterea de informaţii (date, fapte, evenimente), ci şi talentul de a capta interesul elevilor pentru obiect, de a trezi dorinţa da a le asimila, de a le completa prin muncă individuală.
Având în vedere paticularităţile de vârstă ale elevilor, cantitatea de cunoştinţe ce se predă la istorie, în clasele primare, este relativ redusă, dar are o remarcabilă valoare educativă, fiind de fapt suportul material al valenţelor formative. Istoria educă şi formează convingeri, trăsături de voinţă şi caracter, sentimente, deprinderi de muncă şi de conduită, contribuie la cultivarea capacităţilor intelectuale ale elevilor.

Lecturați gratuit Manualul alternativ de istorie, autor Janina Lăcrămioara Tăbăcaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1835-0

Dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar prin activităţile artistico-plastice, autor Alice-Graţiela Mortoiu

La vârsta preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Această creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei, fără ca aceasta să fie preocupată ca produsul activităţii să aibă un anume grad de utilitate sau valoare. Activităţile incluse în Domeniul Estetic şi Creativ (educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie muzicală), constituie cadrul şi mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului creativ. Copilul învaţă să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui.
Mi-am ales această temă deoarece întodeauna m-a preocupat găsirea unor metode şi tehnici de lucru adecvate, care să asigure formarea şi dezvoltarea creativităţii la preşcolari.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar prin activităţile artistico-plastice, autor Alice-Graţiela Mortoiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1818-3

Probleme de extrem în matematica elementară, autor Florea Dana Georgiana

În această lucrare mi-am propus să trec în revistă noțiunile care stau la baza rezolvării problemelor de extrem în algebră și analiza matematică și să prezint îmbinarea dintre acest tip de probleme și inegalitățile remarcabile ale analizei.
Aflarea punctelor de extrem şi a extremelor funcţiei cu ajutorul derivatei ne permit rezolvarea multor probleme de optimizare din diferite domenii.
În acelaşi timp, am avut un prilej deosebit de a exemplifica forţa metodelor analizei matematice la rezolvarea unor probleme de modelare matematică din algebră și analiză.
Lucrarea are ca bază cunoştinţele şi cercetările întreprinse de autor la cursurile de Analiză matematică studiate în timpul facultăţii cu domnul conferențiar universitar dr. Jenică Crînganu, căruia doresc să-i mulţumesc şi pe această cale pentru ajutorul acordat.

Lecturați gratuit Probleme de extrem în matematica elementară, autor Florea Dana Georgiana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1815-2

Lumea copilăriei – Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice

Autori: Fazacaş Florina Daniela, Poiană Alina Mihaela, Iacob Iuliana, Niţiş Roxana Paula, Gheţie Cristian Nicolaie, Jurj Rodica, Săndulescu Anamaria Ramona, Moldoveanu Alina, Baciu Mariana, Petcu Titiana, Pârvu Nicoleta, Petre Mirela Diana, Viţu Steluţa, Urzicana Mirela Nina, Grăniceru Claudia, Nicolae Mirela, Popescu Florina, Bulău Georgeta, Tudor Daniela, Dobre Zoica, Boşoi Camelia, Iftene Cristina Pompilia, Oancea Dorina, Arsenie Nicoleta, Radu Ramona Geanina, Bicoiu Mariana, Ungureanu Ortansa, Ungureanu Andreea, Filip Mihaela, Manole Joiţa, Tacu Cristina, Matei Roxana Carmen, Constantin Dana Elena, Stere Georgeta, Roşu Mihaela Petruţa, Necula Mădălina Nicoleta, Popa Adrian Laurenţiu, Popa Marilena, Bolovan Irina, Axente Florentina, Luntraru Rodica Crina, Dinu Gianina, Dobrin Elena Cristina, Cristea Crina, Bundă Cristina, Coroi Mariea, Nazâru Anişoara, Negoiţă Ionuţ Alin, Brăgaru Ştefania Florentina, Milea Ana Maria, Stanciu Elena, Ene Liliana, Stoica Roxana Gabriela, Toder Bianca, Lăzăroiu Mariana Victoriţa, Codreanu Mariana, Noapteş Dana, Drăgoescu Carmen Mihaela, Păun Cristina, Lupşan Mirela, Luşan Nicuşor, Trifan Marilena, Agapie Alina, Dumitru Maria, Iliescu Cameluţa, Delcea Alice Mariana, Vasile Floriana Gabriela, Zamfir Ramona, Bisa Rodica, Sprîncenatu Florica Felicia, Ghiţă Virginia Cristina, Bortă Elena Raluca, Guţoiu Delia, Stanciu Ştefana, Urmuzache Marilena, Podgoreanu Mădălin.

Lecturați gratuit Lumea copilăriei – Gânduri și bune practici pentru cadrele didactice, Coordonatori: Prof. înv. primar Capmare Alice Mihaela, Prof. înv. primar Chivoiu Nușa Stelian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1796-4

Marketing în industria alimentară, autor Prof. Cristina Mihaela Văidean

Cartea este un ghid pentru elevi, profesori, având o formă atractivă şi accesibilă, şi constituie un ajutor documentar pentru studiu.

Lecturați gratuit Marketing în industria alimentară, autor Prof. Cristina Mihaela Văidean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1784-1

Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Pe baza manualelor și a auxiliarelor prezentate la bibliografi e, lucrarea de față cuprinde exerciții și probleme structurate pe nivele de di cultate – redus, mediu, ridicat – ce pot utilizate în predarea la clasa a XI-a.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Clasa a XI-a, Filiera tehnologică. Matrice, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1781-0

Ecuații diferențiale de ordin fracționar, autor Elena Dinu

Lucrarea de față propune o analiză a aspectelor matematice corespunzătoare calculului fracționar care stau la baza mai multor procedee precum calcularea concentrației unor tipuri electroactive, scrierea legii lui Hooke sub alte forme, scrierea ecuațiilor diferențiale ale mișcării. Această temă se dovedește a avea o importanță majoră în modelarea unor situații reale, generând un interes din ce în ce mai mare în cadrul conferințelor specializate.
Conținutul lucrării dezvăluie atât noțiunile teoretice matematice, cât și domenii de aplicabilitate a acestora, însoțite și de unele exemple concrete, arătând astfel importanța calculului fracționar în fenomenele curente.

Lecturați gratuit Ecuații diferențiale de ordin fracționar, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1779-7

Aplicații ale teoriei majorizării, autor Elena Dinu

Lucrarea de față prezintă o analiză a noțiunilor de bază ale teoriei majorizării, precum și aplicații ale acestora în diferite domenii de studii ale matematicii precum functțiile convexe sau elemente de algebră liniară, dar si aplicații în teoria grafurilor. Teoria majorizării modelează situatții cât mai variate, astfel că importanta acesteia se află în continuă creștere.

Lecturați gratuit Aplicații ale teoriei majorizării, autor Elena Dinu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1780-3