Domenii | Autori

Arhiva

Armonie și siguranță, la un click distanță. Alternative non-formale pentru elevi și profesori fericiți, coordonatori Eliza Agavriloaei, Camelia Bucșa


Ghid metodologic realizat in cadrul proiectului Erasmus+, KA1, “Inclusion vs Cyberbullying”, 2019-1-RO01-KA101-061514

Lecturați gratuit Armonie și siguranță, la un click distanță. Alternative non-formale pentru elevi și profesori fericiți, coordonatori Eliza Agavriloaei, Camelia Bucșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-96-1

Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile


Lecturați gratuit Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-98-5

Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko


Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității. Ele implica activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii, argumentate, de a le comunica celorlalți.

Lecturați gratuit Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-92-3

Auxiliar pentru abecedar. Fișe – Clasa I, ed. a II-a, autor Georgeta Male


Lecturați gratuit Auxiliar pentru abecedar. Fișe – Clasa I, ed. a II-a, autor Georgeta Male

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-81-7

Fișe de lucru – Poezii – I-IV, ed. a II-a, autor Georgeta Male


Lecturați gratuit Fișe de lucru – Poezii – I-IV, ed. a II-a, autor Georgeta Male

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-82-4

The American Government and the Media, autor Adina Mariana Fărcaș


This paper aims at presenting two important parts of the American Society, namely politcs and media as well at the relationship between them.

Lecturați gratuit The American Government and the Media, autor Adina Mariana Fărcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-90-9

Multiculturalism in Sandra Cisneros’s World, autor Bianca Diana Cherecheș


The United States of America is the country that has been known as the land of opportunities for decades, a land that provides salvation to dreams, passion and talent, a land with unparalleled opportunities, simply a land where all the fantasies can be transformed into real life. Millions of immigrants go to the United States and those who don’t go stay home only because they were not given the visa.
Because of the amount of immigrants that entered America, this country has become a cultural mosaic.

Lecturați gratuit Multiculturalism in Sandra Cisneros’s World, autor Bianca Diana Cherecheș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-89-3

La Condition de la femme dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, autor Bianca Diana Cherecheș


Comme le suggère le titre de notre mémoire, La condition de la femme dans les « Liaisons dangereuses » de Laclos, le dénominateur commun de la présente étude sera justement cette catégorie sociale. D’emblée, nous devons avouer les limites de notre démarche, puisque l’analyse n’a pas un caractère exhaustif. Notre étude ne portera pas sur toutes les figures littéraires du roman, mais sur deux personnages éminemment antagoniques, la Présidente de Tourvel et la Marquise de Merteuil, qui illustrent la dialectique rousseauiste du naturel et du social, occupant une place centrale dans la pensée de Laclos.

Lecturați gratuit La Condition de la femme dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, autor Bianca Diana Cherecheș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-88-6

SQL şi Visual Studio: Realizarea orarului în cadrul Şcolii Gimnaziale, autor Nicoleta Mihaela Pârjea


Lucrarea are ca obiectiv realizarea unei aplicaţii care utilizează tehnologii informatice necesare utilizării şi prelucrărilor informaţiilor dintr-o bază de date aparţinând unei instituţii (şcoli) responsabilă cu realizarea şi întocmirea unui orar în cadrul unei şcoli gimnaziale. S-a avut în vedere realizarea unei aplicaţii locale pentru accesarea unei baze de date relaţionale, precum şi a unei interfeţe APS.NET, utilă prelucrării datelor din baza de date utilizând internetul.

Lecturați gratuit SQL şi Visual Studio: Realizarea orarului în cadrul Şcolii Gimnaziale, autor Nicoleta Mihaela Pârjea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-91-6

Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în achiziţia abilităţilor de control al frustrării la şcolarii mici, autor Laura Daniela Bărgăoanu


În lucrarea de faţă sunt clarificate aspecte legate atât de toleranţa la frustrare cât şi de utilitatea şi eficienţa implementării la şcolarii mici a programului SELF KIT. Acest program EREC a fost creat de o echipă de specialişti de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj coordonată de d-l Prof. Univ. Dr. Adrian Opre şi este adaptat la mediul educaţional românesc. Prin intermediul demersului nostru ne-am propus să demonstrăm că şi crearea şi aplicarea unor module personalizate în raport cu particularităţile cognitive şi emoţionale ale unui subiect (utilizând ca model programul SELF KIT) conduce la reducerea semnificativă a nivelului credinţelor iraţionale şi a frecvenţei unor reacţii emoţionale specifice (ex. furia) la acel subiect.

Lecturați gratuit Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în achiziţia abilităţilor de control al frustrării la şcolarii mici, autor Laura Daniela Bărgăoanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3542-5

Comunitățile catolice din zona Romanului în secolele XIX – XX, autor Laura Daniela Bărgăoanu


În lucrarea de față am dorit să prezentăm, fără a avea pretenția unei abordări exhaustive, originea, evoluția și particularitățile catolicismului din zona Moldovei, în special din zona Romanului, cu trimiteri la comunitatea din Gherăești, aspecte asupra cărora, în secolele XIX-XX, numeroasele frământări istorice și politico-sociale și-au pus amprenta.

Lecturați gratuit Comunitățile catolice din zona Romanului în secolele XIX – XX, autor Laura Daniela Bărgăoanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-85-5

Rolul parteneriatelor școlare în dezvoltarea personalității școlarului mic, autor Alina Popa


Prin lucrarea de faţă am ilustrat importanța parteneriatului dintre școală, familie și comunitate și impactul pe care îl are asupra personalității școlarilor mici. Am surprins schimbările comportamentale la nivelul atitudinal, am oferit exemple practice de acțiuni educative și am propus alternative de ameliorare a relaţiei şcolii cu familia.

Lecturați gratuit Rolul parteneriatelor școlare în dezvoltarea personalității școlarului mic, autor Alina Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3540-1

Categoriile genului narativ, autor Ramona Natalia Simache


Odatã cu reforma în învãţãmânt şi implicit cu modificarea programelor, studiul literaturii se realizează într-o manieră integrată, comunicativ-funcţională, în care textul literar suport este în strânsã legãturã cu elemente de limbã şi comunicare. De aceea, textele alese ca suport pentru conţinuturile învãţãrii sunt mult mai diversificate decât în anii dinaintea reformei.

Lecturați gratuit Categoriile genului narativ, autor Ramona Natalia Simache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-79-4

Ghid metodologic, autor Ramona Natalia Simache


Toate conceptele operaţionale care definesc genul narativ – perspectivã narativã, moment narativ, personaj/actant sau moduri de expunere – sunt însuşite sau aprofundate pe parcursul celor patru ani de studii liceale şi fac obiectul evaluãrii finale prin examenul de bacalaureat. Stãpânirea acestora duce la formarea unor competenţe precum: formarea reprezentãrilor culturale, însuşirea unor metode şi tehnici de muncã individualã, formarea unui sistem de atitudini, valori şi comportamente axate pe consolidarea interesului pentru învãţare şi autoînvãţare.

Lecturați gratuit Ghid metodologic, autor Ramona Natalia Simache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-78-7

Evaluarea competențelor de comunicare în învățământul primar. Cercetare pedagogică, autor Alexandra Manolache


Eficiența procesului de măsurare depinde foarte mult de metodele complementare de evaluare. În cadrul acestei lucrări am surprins toate informațiile necesare despre procesul de evaluare și competența de comunicare la lecțiile de „Comunicare în limba română” din învățământul primar.

Lecturați gratuit Evaluarea competențelor de comunicare în învățământul primar. Cercetare pedagogică, autor Alexandra Manolache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-87-9

Discovering The Power Of Words In Markus Zusak’s The Book Thief, autor Ileana Pop


This present paper started from my growing interest as regards (1) children‘s literacy and interests during a dark era of universal history, Nazi Germany, and (2) the curative power that literacy can have upon a teenager. In order to illustrate as well as possible this issue, I chose to operate with Markus Zusak‘s novel, The Book Thief. This ―masterfully told‖ novel proved to be more than a story about the power of words and it‘s the excellent example of words‘ power in the hands of someone who knows how to make them right.

Lecturați gratuit Discovering The Power Of Words In Markus Zusak’s The Book Thief, autor Ileana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-77-0

Ion Minulescu: universul liric şi poetica, autor Emanuela Dragotă


Lucrarea de faţă propune o nouă lectură a poeziei şi imaginea unui nou Minulescu decât cel consacrat de sintagma lovinesciană a „simbolismului exterior şi mecanic”.

Lecturați gratuit Ion Minulescu: universul liric şi poetica, autor Emanuela Dragotă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-73-2

Metode moderne de predare-învățare în învățământul primar, autor Emica-Viorica Ilieș


Într-o abordare modernă, învăţătorul se preocupă de crearea de ocazii de învăţare pentru elevii săi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activităţile de învăţare ale elevilor. În absenţa unui inventar metodologic interiorizat (adică bine învăţat, mobil, în situaţia de a fi aplicat şi transferat în situaţii noi), activităţile elevilor nu pot fi anticipate interactiv, şi, cu atât mai puţin declanşate pe parcursul orelor.

Lecturați gratuit Metode moderne de predare-învățare în învățământul primar, autor Emica-Viorica Ilieș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-72-5

Les types de texte dans l’enseignement du fle, autor Alina-Doina Neguțu


Je me suis proposée d’étudier ce thème parce qu’il y a tant de choses à dire à l’égard de l’emploi des textes dans l’enseignement d’une langue étrangère, y compris la langue française.
C’est que les textes constituent, selon moi, un point de départ pour toutes sortes d’exercices concernant l’acquisition d’une langue étrangère. Il s’agit tout d’abord de ces exercices qui ont en vue l’enrichissement du vocabulaire, de la mise au point de tous les problèmes de grammaire qui devraient être identifiés plus facilement par les élèves dans l’expression écrite.

Lecturați gratuit Les types de texte dans l’enseignement du fle, autor Alina-Doina Neguțu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-80-0

Le bouchon en liège – approche terminologique, autor Alina Ciubotariu


En choisissant ce sujet de recherche, on a envisagé aussi d’accroître la sensibilisation de la population par rapport aux problèmes actuels liés à l’environnement. Car, comme nous allons le voir, même les choix les plus banaux, comme par exemple le type de bouchon qu’on utilise pour les bouteilles de vin, peuvent avoir un impact sur l’état de notre planète. C’est pour cela qu’on a décidé d’intégrer parmi nos termes des alternatives au bouchon en liège, qui contribuent dans une certaine mesure à cette évolution inquiétante de notre planète.

Lecturați gratuit Le bouchon en liège – approche terminologique, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-76-3

Difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les apprenants roumains, autor Alina Ciubotariu


L’étude ci-présente se propose d’identifier les principales difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les locuteurs roumains, particulièrement chez les apprenants du collège et du lycée qui étudient cette langue à l’école comme langue étrangère. Il est à remarquer que beaucoup d’étudiants roumains ont une certaine difficulté dans l’emploi des pronoms relatifs. Les erreurs grammaticales commises par un bilingue débutant sont une étape nécessaire, parce qu’en fait elles ne représentent que des indicateurs de ses efforts pour s’adapter aux nouvelles conditions de communication. Mais quelles en sont les causes, par quels procédés peut-on intervenir et corriger les erreurs grammaticales de ceux qui ne sont pas au premier contact avec la langue étrangère ?

Lecturați gratuit Difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les apprenants roumains, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-75-6

Les substituts interro-relatifs français – formes et emplois, autor Alina Ciubotariu


L’étude ci-présente se propose de traiter les classes des pronoms interrogatifs et relatifs du français, en insistant sur les diverses formes et modalités d’emploi de chacune d’entre elles. Si la linguistique traditionnelle considère que les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs sont deux systèmes différents et, par conséquent, elle les analyse séparément, les grammaires normatives contemporaines offrent une autre perspective, parce qu’elles mettent l’accent sur les points communs de ces deux classes. On va essayer de relever les similitudes et les différences morphologiques et syntaxiques entre ces deux classes, en nuançant les conceptions de la grammaire traditionnelle et de la grammaire contemporaine.

Lecturați gratuit Les substituts interro-relatifs français – formes et emplois, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-74-9

Adaptarea școlară, autor Adelina Ștefan


Adaptarea şcolară implică, pe de-o parte, factori psihologici, marcând echilibrul optim între procesele de asimilare şi procesele de acomodare, iar pe de altă parte, adaptarea şcolară implică factori sociali, ce vizează tendinţa de integrare a elevului într-o comunitate, în cadrul unui ciclu complex care începe cu familia şi continuă cu grădiniţa apoi cu şcoala, cu comunitatea ş.a.m.d. Aşadar, din punct de vedere social, adaptarea şcolară constituie doar o parte integrată a unui complex proces de adaptare socială.

Lecturați gratuit Adaptarea școlară, autor Adelina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-86-2

Gifted children in literature and young adults films, autor Adina Mariana Fărcaș


I remember watching the film Matilda when I was a young girl and I just loved it. Then I read the book and I loved it even more. During the KidLit master programme I rediscovered Matilda and I decided to explore more the subject of the super intelligent children. While researching for my paper I discovered many great books and films which deal with the same subject, namely gifted children.

Lecturați gratuit Gifted children in literature and young adults films, autor Adina Mariana Fărcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-67-1

Studiu privind rolul jocului didactic în formarea conduitei ecologice a școlarului mic – vol. II, autor Dorina Mariana Chiriță


În şcoală, educaţia ecologică poate să se realizeze atât prin educaţie formală, prin intermediul activităţilor integrate şi al activităţilor opţionale, cât și prin educaţie nonformală, prin intermediul tuturor activităţilor extraşcolare, care se desfăşoară cu sprijinul grădiniţei, familiei şi a comunităţii lărgite, ca parteneri în educaţie.

Lecturați gratuit Studiu privind rolul jocului didactic în formarea conduitei ecologice a școlarului mic – vol. II, autor Dorina Mariana Chiriță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3538-8

Studiu asupra dezvoltării calității motrice viteza prin mijloace specifice jocului de baschet la echipa școlii gimnaziale Constantin Săvoiu Tg-Jiu, autor Liviu Alin Covrig


Studiul de față are scopul de a găsi și de a oferi, prin intermediul exercițiilor specifice în jocul de baschet, modalități de îmbunătățire a calității motrice-viteză.

Lecturați gratuit Studiu asupra dezvoltării calității motrice viteza prin mijloace specifice jocului de baschet la echipa școlii gimnaziale Constantin Săvoiu Tg-Jiu, autor Liviu Alin Covrig

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3537-1

Nevoia de formare a cadrelor didactice din mediul rural – învățământ primar, autor Adelina Ștefan


Prezenta lucrare își propune să expună importanța formării inițiale dar mai ales continue a cadrelor didactice din mediul rural, iar studiul de cercetare dorește a identifica dorința acestora de a participa la astfel de programe de formare și dezvoltare profesională.
Continuarea neglijării problemelor din învățământul rural (în special din zone defavorizate) dar și continuarea ignorării nevoilor acestuia condamnă la eșec individual și social, la o perpetuare a sărăciei și marginalizării. Conștientizarea și motivarea cadrelor didactice din aceste arii, reprezintă primul pas către reglarea educației rurale, căci cadrele didactice reprezintă actorii-cheie în dezvoltarea unei societăți.

Lecturați gratuit Nevoia de formare a cadrelor didactice din mediul rural – învățământ primar, autor Adelina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3535-7

A sváb dialektus helyzete a Szatmár megyei Mezőterem és Csanálos területén (Starea dialectului șvăbesc în localitățile Tiream și Urziceni din județul Satu Mare), autor Burja-Veinberger Melinda


Munkám alapjául egy ötven kérdésből álló kérdőív szolgált, melyet két különböző településen (Csanálos, Mezőterem) élő személyekkel töltettem ki. Számbelileg 30-30 alany volt segítségemre a felmérés eredményes elvégzésében.
Elsődlegesen az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi is jellemzi a két község mai nyelvállapotát; hogyan viszonyulnak az itt élők a sváb, illetőleg a német nyelvhez? Milyen formában él még közöttük őseik nyelve?

Lecturați gratuit A sváb dialektus helyzete a Szatmár megyei Mezőterem és Csanálos területén (Starea dialectului șvăbesc în localitățile Tiream și Urziceni din județul Satu Mare), autor Burja-Veinberger Melinda

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-70-1

Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia


Intrarea României, după Al Doilea Război Mondial, în sfera de influență sovietică, a marcat atât economia românească, cât şi evoluția societății. Ȋn cadrul lucrării, s-a urmărit studierea impactului pe care l-a avut subordonarea industriei petroliere față de sovietici asupra populației în general şi în special, asupra salariaților prahoveni din această ramură industrială.
Necesitatea elaborării acestei lucrări este susținută de faptul că domeniul istoriei sociale a fost mai puțin explorat, cercetarea mea contribuind la conturarea tabloului societății postbelice, fiind evidențiată categoria petroliştilor prahoveni, oamenii ,,aurului negru”, importanța activității acestora şi aportul lor la refacerea şi dezvoltarea economiei naționale.
Fiind fundamentată pe numeroase documente de arhivă din diferite fonduri, lucrarea prezintă impactul pe care l-a avut evoluția industriei petroliere în intervalul 1945-1965, asupra vieții economice şi sociale a petroliştilor prahoveni, schimbările care au avut loc în mentalitatea colectivă în perioada analizată.

Lecturați gratuit Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3534-0

The Shadow of a Dream. A Comparative Analysis of Shakespeare and Calderón, autor Toth Kinga-Tünde


The dichotomy between reality and dreams is a fundamental topic in Shakespeare‘s and Calderón‘s drama. Dreaming is considered a creative imaginative process of the mind, breaking the boundaries between reality and illusion. This dissertation aims to demonstrate the ways in which this ambiguous state of the mind is employed in the plays. Their drama reveals the connection between dream, as an imaginative creation, and the reality of the play-world.

Lecturați gratuit The Shadow of a Dream. A Comparative Analysis of Shakespeare and Calderón, autor Toth Kinga-Tünde

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3509-8

Intervenția personalizată în stimularea/dezvoltarea comunicării și adaptării socio-emoționale a elevilor cu C.E.S., autor Delia Maria Mărginean


În ultimii ani, învățământul românesc modern și-a schimbat direcția de la accentul pus pe formarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi de ordin intelectual către dezvoltarea social-afectivă. Societatea actuală are nevoie de persoane adaptate social, școlar, armonioase fizic, autonome, responsabile pentru o inserție socio-profesională cât mai potrivită fiecărei personalități în parte.
Copiii integrați cât și copiii din învățământul special au nevoie de această adaptare socială și educațională, precum și de un echilibru socio-afectiv pentru ca ei să desfășoare activități cotidiene și profesionale utile atât pentru ei înșiși, cât și pentru societate.

Lecturați gratuit Intervenția personalizată în stimularea/dezvoltarea comunicării și adaptării socio-emoționale a elevilor cu C.E.S., autor Delia Maria Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3532-9<6br>

Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză


Lecturați gratuit Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-65-7

Profilul psihologic și dezvoltarea limbajului la elevii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă, autor Delia Maria Mărginean


Copiii cu nevoi speciale reprezintă o categorie deosebit de vulnerabilă, având o personalitate în formare, evoluţie şi structurare, iar în sprijinul lor societatea contemporană a creat pârghiile necesare integrării.
Aceștia se confruntă cu o situație specială, deoarece fără sprijin decompensează haotic, iar cu sprijin poate fi conturată calea spre o adaptare optimă. Acceptarea indivizilor cu deficienţe variază, în mod evident, în funcţie de contextul cultural, de la atitudinea receptivă până la cea represivă sau cea indiferentă (Groce, 1985).
Integrarea copiilor cu C.E.S în școlile de masă nu trebuie înțeleasă eronat, în sensul în care educaţia lor se realizează la fel cu cea a elevilor tipici, iar educaţia lor trebuie să se realizeze în funcţie de potențialul lor, să fie o educaţie personalizată.

Lecturați gratuit Profilul psihologic și dezvoltarea limbajului la elevii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă, autor Delia Maria Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3531-9

Rolul jocului didactic în dezvoltarea personalității preșcolarilor și școlarilor mici, autor Maria Cristea


Aplicând cu pricepere jocul didactic, educatoarea trebuie să poată valorifica unele din bogatele resurse formativ–educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susținut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Manifestând creativitate, cadrul didactic va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va realiza echilibru între preocupările pentru formarea gândirii creatoare, raţionale, flexibile, fluide.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în dezvoltarea personalității preșcolarilor și școlarilor mici, autor Maria Cristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3528-9

Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea


Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, de stimulare a potenţialului creativ al copilului.

Scopul demersului de faţă, alături de caracterul constatativ pe care il comportă, este şi de a atrage atenţia asupra necesităţii și oportunităţii desfăşurării de jocuri și exerciţii creative, aplicabile în diverse domenii experienţiale specifice activităţilor-instructiv educative din grădiniţă, dar și din școală.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3527-2

The Use of Drama in ELT – Pros and Cons, autor Raluca Oana Andronic


In the context of the up-to-date chool education which is focused on the student and on inter-active teaching methods, our main duty and greatest challenge now is finding the best methods and means to stimulate and persuade students to become more involved and more active in the complex process of learning.

Lecturați gratuit The Use of Drama in ELT – Pros and Cons, autor Raluca Oana Andronic

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3526-5

Metode integrative, sprijin în educația incluzivă, autor Ana Antonescu


La 20 dе anі dе ϲând nе-am ϲâştіgat drерtul la оріnіе şі aϲϲеsul la іnfоrmaţіі nеmanірulatе роlіtіϲ, ϲоndіţіa реrsоanеі ϲu deficiențe dіn Rоmânіa еstе dіn nоu în atеnţіa Εurореі, şі dіn nоu aϲеasta „рătеază” іmagіnеa ţărіі în străіnătatе. În mоmеntul aϲtual, mulţі dеfіϲіеnţі sunt рrіvіţі ϲa nіştе ϲоnsumatоrі aі bugеtuluі statuluі şі, рraϲtіϲ, aі bugеtuluі nоstru. Însă trеbuіе să nе gândіm ϲă daϲă aϲеstе реrsоanе sunt іgnоratе sau ϲhіar rеsріnsе dе sоϲіеtatе, îşі роt ріеrdе drерtul la о vіaţă nоrmală şі fіеϲarе оm, іndіfеrеnt dе statutul său mіntal, trеbuіе să aіbă drерtul la о vіaţă nоrmală.

Sоϲіеtatеa rоmânеasϲă arе о іnеrţіе maі marе dеϲât роatе fі suроrtată dе mulţі dіntrе nоі, astfеl înϲât о sϲhіmbarе dе atіtudіnе faţă dе aϲеstе реrsоanе ϲu dеfіϲіеnţе mіntalе ar fі fоartе nеϲеsară.

Lecturați gratuit Metode integrative, sprijin în educația incluzivă, autor Ana Antonescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3525-8

Educația incluzivă și metodele integrative, autor Ana Antonescu


Сорііі ϲu dеfіϲіеnţе sunt реrϲерuţі dе multе оrі nеgatіv, datоrіtă numеrоasеlоr tulburărі dе ϲоnduіtă sau dіvеrsеlоr dеfіϲіеnţе asоϲіatе şі nu dе рuţіnе оrі sunt margіnalіzaţі sau ϲhіar ехϲluşі dіn şϲоală, aϲеst luϲru duϲând la fеnоmеnul dе іnadaрtarе sоϲіală şі sоϲіо-рrоfеsіоnală.

Рrоblеma dеvіеrіlоr dе ϲоnduіtă rерrеzіntă un asреϲt întâlnіt nu numaі la ϲорііі ϲu dеfіϲіеnţе dе іntеlеϲt, ϲі şі la ϲорііі nоrmalі , ϲееa ϲе nе faϲе să nе gândіm la faрtul ϲă manіfеstărіlе оbіеϲtіvatе în ϲоnduіta ϲоріluluі rеlеvă nіvеlul dе ϲоnştііnţă ре ϲarе еl l-a atіns în dоbândіrеa sеnsuluі sоϲіal al vіеţіі la о anumіtă еtaрă; în faрt, manіfеstărіlе rеsреϲtіvе arată fіе mоdul dе іntеgrarе ϲоrеϲtă în sоϲіеtatе, fіе gradul dе gravіtatе al unоr dеvіеrі рsіhоmоralе ϲоntraϲtatе.

Аϲеstе dеvіеrі trеbuіе înţеlеsе nu ϲa dеrеglărі alе funϲţіеі sіstеmuluі nеrvоs ϲеntral, ϲa în ϲazul tulburărіlоr nеvrоtіϲе, ϲі ϲa mоdalіtăţі sau dерrіndеrі nеadеϲvatе ϲarе рlasеază ре іndіvіd în ϲоnflіϲt ϲu mоdul nоrmal dе ϲоnvіеţuіrе în sоϲіеtatе.

Lecturați gratuit Educația incluzivă și metodele integrative, autor Ana Antonescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3524-1

Valori educative ale basmului românesc, autor Gina Claudia Demian


Lumea basmului oferă micilor ascultători o multime de personaje și teme de unde copilul îşi va alege modele de urmat in viață. Copiii iubesc si ascultă cu plăcere basmele și poveștile pentru că răspund nevoile lor de a şti, de a cunoaşte, de a înţelege, cum se împlinesc speranțele spre mai bine, spre mai frumos. Pornind de la această idee, educaţia morală prin basm a copiilor preşcolari este posibilă, necesară și utilă.

Lecturați gratuit Valori educative ale basmului românesc, autor Gina Claudia Demian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3523-4

Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta


Cartea abordează un subiect de actualitate, dezvoltarea competențelor de limba engleză prin joc dramatic, ca parte a noilor perspective în didactica limbilor moderne. Demersul de tip metodico-aplicativ își propune să demonstreze că integrarea metodelor practice care au la bază folosirea jocului didactic bazat pe dramatizare în cadrul orelor de limbă valorifică la nivelul instrucției finalitățile adaptive de tip recreativ proprii activității umane, dinamizează procesul didactic prin intermediul motivațiilor sale ludice și înlesnește învăţarea participativă, auto reflexivă a limbii şi culturii engleze.

Referent științific, Prof. univ. dr. Ioana Mohor-Ivan

Lecturați gratuit Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3521-0

Developing English Language Skills through Songs and Music, autor Dănila Nicoleta


When I first began teaching, I was busy trying to survive and cover the syllabus. My focus was on the subject matter, the methods and keeping the children quiet. It was only gradually that I began to understand the importance of observing what children do and I also began to talk to them. As I observed them closely, I realized what an amazing capacity they had for learning and how many abilities they already had which I could draw on the classroom.
So, our teaching must be flexible enough to stop worrying too much about mistakes. Learning is a mixture of gaining confidence and being adventurous. We should not plan our lessons with the idea of mistakes in front our minds.

Lecturați gratuit Developing English Language Skills through Songs and Music, autor Dănila Nicoleta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3522-7

Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru


Utilizând jocul la clasă, rezultatele nu întârzie să apară, jocul determină la elevi sporirea atenţiei, interes, participare afectivă şi creşterea ritmului de lucru. Prin utilizarea jocului didactic la clasă, se asigură formarea unor deprinderi de muncă individuală şi de grup, spiritul de ordine şi cooperare, valorificarea la maxim a timpului, manifestarea personalităţii sub toate aspectele sale, stimularea potenţialului individual, cunoaşterea interpersonală şi, nu în ultimul rând, creşterea încrederii în forţele proprii la majoritatea elevilor.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3520-3

Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban


Derivatele de ordin superior au apărut în același timp cu întregul aparat al calculului diferențial. Au fost folosite sistematic de Newton și Leibniz spre sfârșitul secolului XVII la probleme de geometrie, mecanică și fizică.

Lecturați gratuit Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3519-7

Utilizarea resurselor multimedia în procesul de învățare, autor Liliana Cristina Stoiculeț


Cu siguranță, viitorul sistemului de învățământ se îndreaptă către digitalizare și toți actorii implicați în procesul educațional trebuie să accepte acest lucru și să fie deschiși la schimbările care apar. Perioada în care procesul de învățare s-a mutat în mediul online a demonstrat capacitatea de adaptare a cadrelor didactice, nevoite ca într-o perioadă scurtă de timp să învețe să utilizeze anumite platforme educaționale și aplicații de învățare, situație fără precedent, de altfel, în istoria învățământului românesc, dar și mondial.

Lecturați gratuit Utilizarea resurselor multimedia în procesul de învățare, autor Liliana Cristina Stoiculeț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3517-3

Valorificarea operei lui I. L. Caragiale în manualele de gimnaziu, autor Daniela Mitrea


Autorii de manuale alternative de Limba si literatura română pentru gimnaziu folosesc drept suport de studiu al diverselor noțiuni de limbă, comunicare sau literatură, texte integrale sau fragmente de texte literare cu o valoare artistică recunoscută, în general din autori canonici sau autori consacrați. În perioada gimnazială, datorită specificului vârstei, se pune accent pe studierea textelor literare aparținând marilor clasici, Ion Creangă, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ioan Slavici. Texte reprezentative ale acestor scriitori sunt prezente în toate manualele alternative din cei patru ani de gimnaziu.

Lecturați gratuit Valorificarea operei lui I. L. Caragiale în manualele de gimnaziu, autor Daniela Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3483-1

Tipologia fantasticului eminescian, autor Silvia-Alina Ristea


Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi un mare prozator. Afirmaţia lui nu are un fundament plauzibil, fiind spusă în urma unui studiu prea puţin aprofundat al prozei eminesciene, departe de importanţa acordată liricii lui.
Deşi profunditatea gândirii lui Eminescu ne-a atras atenţia într-o explorare a spaţiului şi timpului, unde înţelesurile se distanţează de banalitate şi se apropie de ideal, avem nevoie de mai multă răbdare pentru a penetra înţelesul ascuns al realităţii eminesciene.

Lecturați gratuit Tipologia fantasticului eminescian, autor Silvia-Alina Ristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3479-4

Mihai Eminescu în contextul romantismului românesc şi european, autor Silvia-Alina Ristea


Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi un mare prozator. Afirmaţia lui nu are un fundament plauzibil, fiind spusă în urma unui studiu prea puţin aprofundat al prozei eminesciene, departe de importanţa acordată liricii lui.
Deşi profunditatea gândirii lui Eminescu ne-a atras atenţia într-o explorare a spaţiului şi timpului, unde înţelesurile se distanţează de banalitate şi se apropie de ideal, avem nevoie de mai multă răbdare pentru a penetra înţelesul ascuns al realităţii eminesciene.

Lecturați gratuit Mihai Eminescu în contextul romantismului românesc şi european, autor Silvia-Alina Ristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3478-7

Rolul familiei în dezvoltarea psihologică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu


Această carte, atât de dragă sufletului meu, înfăţişează sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica importanței pe care familia o deţine în educarea şi dezvoltarea psihologică a copilului, o temă destul de amplă, cât şi actuală în secolul XXI, precum şi rezultatele unei cercetări personale în vederea descoperirii stilului parental care ar da mai mult randament în dezvoltarea cât mai propice a copilului de la 3 la 6 ani.

Lecturați gratuit Rolul familiei în dezvoltarea psihologică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3516-6

Incluziunea minorității rrome în societatea românească și în învățământul de masă, autor Oana-Maria Călărașu


Majoritatea cercetătorilor sunt preocupaţi să vadă câţi romi nu sunt angajaţi, sau câtor romi li s-a refuzat îngrijirea medicală, dar prea puţini se concentrează pe analiza cauzelor care au determinat de-a lungul timpului această situaţie nefavorabilă a romilor pe teritoriul României şi a altor ţări.. Ori, pentru a putea propune politici eficiente de diminuare a efectelor unui fenomen, trebuie să plecăm de la identificarea cauzelor acestuia. A surprinde multitudinea factorilor care generează condiţia marginală a populaţiei de romi este un proces extrem de complex, deoarece acest proces poate fi interpretat din punct de vedere psihologic, cu ajutorul teoriei identităţii sociale, sociologic cu ajutorul teoriilor referitoare la interacţiunile dintre diferitele grupuri de oameni, politic, ca o lipsă de coalizare a acestei populaţii s.a.m.d.

Ipoteza prezentei lucrări este aceea ca una dintre cauzele care au generat şi au întreţinut această condiţie marginală a populaţiei de romi a fost reprezentarea lacunară a intereselor acestei minorităţi la nivelul politicilor de stat, sau cu alte cuvinte, lipsa de participare a romilor la viaţa politică românească.

Lecturați gratuit Incluziunea minorității rrome în societatea românească și în învățământul de masă, autor Oana-Maria Călărașu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3515-9

Importanța programelor de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător, autor Oana-Maria Călărașu


Vom dezbate criteriile de diagnostic si premisele apariției tulburării de opoziție și comportament sfidător, analizând factorii implicați.
Se prezintă în continuare un tratament recomandat care include pregătirea pentru managementul părinților, psihoterapia individuală, terapia familială, terapia comportamentală cognitivă și formarea competențelor sociale.

Încadrarea problematicii studiate în literatura de specialitate, dezvăluie importanța rolului implicării părinților în consilierea copiilor și sunt enumerate în cele din urmă, tipurile de programe de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător la nivel global.
Aceasta carte se îndreaptă spre realizarea unui model de intervenție pentru familiile copiilor, cu aplicație într-un program de consiliere parentală, incluzând pașii care trebuie urmați în vederea prevenirii unor modele de comportamente disruptive, cu înclinații spre abuz de substanțe, alcool și suicid.

Lecturați gratuit Importanța programelor de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător, autor Oana-Maria Călărașu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3514-2