Domenii | Autori

Arhiva

Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase


Lecturați gratuit Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3171-7

Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu


Ține de educația fiecărui individ în parte să participe puțin câte puțin la prevenirea și eventual la remedierea efectelor poluării. Privind pe harta lumii putem vedea state mari cum ar fi India și China care suferă enorm datorită efectelor poluării rezultate în urma unei industrializări masive a mediului în care trăiesc oameni cu o densitate foarte mare a spațiului de locuit. Prețul plătit pentru industrializarea masivă este mult prea mare și pe termen îndelungat, generațiile viitoare nu se vor putea bucura de un aer calitativ, de anumite specii de plante care au dispărut, de soarele văzut clar, care uneori se ascunde în spatele unei perdele alcătuite din fum și praf, de ploile curate care între timp au fost înlocuite de smog, de liniștea unei dimineți care a fost înlocuită de vacarmul străzilor aglomerate de automobile și mijloace de transport. Dacă generațiile actuale refuză să acționeze voluntar, în mod conștient atunci să întreprindă ceva măcar pentru viitorul omenirii și anume copiii – comoara cea mai de preț a lumii.

Lecturați gratuit Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3168-7

Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu


Originalitatea profesorului în activitatea instructiv educativă, alegerea și modul în care sunt îmbinate strategiile didactice, variațiunile activităților utilizate la oră, abilitatea de a induce comportamente de învățare, formează stilul de predare a cadrului didactic. Stilurile de predare, deși variate, urmăresc același scop: o activitate didactică atractivă de calitate și eficientă.

Lecturați gratuit Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3167-0

How to Construct a Public Image Study Case-Hillary Clinton, autor Elena-Amalia Antochi


Considering the structure, the thesis contains a short biographical section with a focus on how Hillary Clinton has carefully constructed her public career, starting with the moments when she was just a leader student, or working as an advocate for children, or as First Lady of the Arkansas State, and ending with the point of her being nominated as a presidential candidate in 2016. The actual analysis is divided into two chapters, one concentrating on the rhetorical strategies that work together in an attempt to shape a public-oriented persona.

Lecturați gratuit How to Construct a Public Image Study Case-Hillary Clinton, autor Elena-Amalia Antochi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3161-8

Sistemul de lecții în predarea-învățarea morfologiei în gimnaziu, autor Aurica Nicoară


Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi de posibilitatea de a determina însuşirea informaţiei pe o traiectorie ascendentă.

Lecturați gratuit Sistemul de lecții în predarea-învățarea morfologiei în gimnaziu, autor Aurica Nicoară

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3160-1

Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară


Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi de posibilitatea de a determina însuşirea informaţiei pe o traiectorie ascendentă.

Lecturați gratuit Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3159-5

Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb


Scopul lucrării este acela de a afla care este frecvența entorselor de gleznă la jucătoarele din Liga Națională de Baschet Feminin, cauzele recidivelor, analiza metodelor terapeutice aplicate și eficiența kinetoterapiei.

Lecturați gratuit Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3158-8

Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran


Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare. Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi competenţelor noastre, la stabilirea nivelului acestora şi care determină încredere în forţele proprii, sentimentul autoeficacităţii şi o stare psihologică de bine. Statutul social şi evoluţia în carieră sunt determinate de certificarea şi validarea competenţelor deţinute.
M-am oprit mai mult asupra evaluării formative, deoarece aceasta realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade de învăţare încheiate, depistând lacunele în însuşirea conţinutului şi dificultăţile de învăţare, iar cadrul didactic nu mai e interesat doar de rezultat, ci şi de procesul care conduce la acest rezultat. Acest tip de evaluare nu realizează ierarhii şi clasificări între elevi, oferă doar premise pentru notare şi orientează profesorul şi elevul asupra nivelului de achiziţii ale învăţării, la un moment dat.

Lecturați gratuit Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3155-7

Algoritmi elementari. Culegere de aplicații destinată elevilor de liceu, profil matematică-informatică, autor Alina Vasile


Lecturați gratuit Algoritmi elementari. Culegere de aplicații destinată elevilor de liceu, profil matematică-informatică, autor Alina Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3153-3

Formarea sentimentelor patriotice şi moral-civice prin lecţiile de istorie la şcolarul mic, autor Lavinia-Gabriela Niţu


În vederea obținerii unor răspunsuri practice, studiul aplicativ al lucrării de față urmărește propunerea unor metode interactive eficiente pentru ca structura cu care se realizează predarea istoriei la școlarii mici, să schimbe situația unei țări în care patriotismul și sentimentul moral-civic nu mai sunt demult o responsabilitate, ci doar o rară opțiune.

Lecturați gratuit Formarea sentimentelor patriotice şi moral-civice prin lecţiile de istorie la şcolarul mic, autor Lavinia-Gabriela Niţu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3148-9

În completarea abecedarului. Acrostihuri. Auxiliar pentru Comunicare în limba română, autor Lucica Radu


Lecturați gratuit În completarea abecedarului. Acrostihuri. Auxiliar pentru Comunicare în limba română, autor Lucica Radu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3144-1

TV news in the EFL classroom, autor Anamaria Tănase


Television, through TV news, can offer convenient, up-to-date sources of authentic materials which are even more valuable than film. Mass media provides a variety of visual, audio and written texts that can be used in many classroom contexts to develop literacy skills. Many teachers and students all over the world have the opportunity today to connect to these innovative and engaging resources. The new media and types of communication give access to a wider range of information and the possibility to follow the dynamics of an event in real time.
The purpose of this research is to study various aspects of alternative teaching material in the EFL classroom, the use of TV news in the educational process and the ways in which teachers and learners can exploit it to make learning more appealing and easier for all age groups.

Lecturați gratuit TV news in the EFL classroom, autor Anamaria Tănase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3232-5

Culegere de exerciții de limba franceză pentru clasele V-VIII. Indicativul prezent, autor Alina Sârbu


Elaborată în conformitate cu programa şcolară în vigoare, culegerea de exerciţii de limba franceză se adresează elevilor din clasele V-VIII, putând fi utilizată în paralel cu oricare dintre manualele alternative utilizate la clasă.
Exerciţiile propuse oferă posibilitatea de aprofundare a cunoştinţelor gramaticale dobândite la orele de curs, permit exersarea actelor de vorbire, dar şi a abilităţilor de înţelegere a mesajului scris, conducând la formarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă.

Lecturați gratuit Culegere de exerciții de limba franceză pentru clasele V-VIII. Indicativul prezent, autor Alina Sârbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3115-1

Limba franceză – auxiliar curricular- Nivel A2/ B1, autor Eva Anca


Lecturați gratuit Limba franceză -auxiliar curricular- Nivel A2/ B1, autor Eva Anca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3112-0

Design – sursă de creativitate, autor Minodora-Monica Bercea


Designul tradițional va fi întotdeauna în stil, deoarece acesta este bazat pe elemente clasice. Produsele descrise în proiect (ia, obiecte din lut) sunt mai mult sau mai puțin căutate în zilele noastre de către consumatori deoarece aceștia preferă stilul modern, contemporan cu influențe tradiționale și nu produsul tradițional în sine, dar o mare parte din designeri crează bunuri moderne cu imprimeuri, aplicații tradiționale (culori cu tonuri medii, combinarea celor închise cu cele calde, modelele florale multicolore) reușind să creeze branduri și mărci autohtone: produse din ceramica neagră de la Marginea, ia stilizată.
Deși nu este inclusă în patrimoniul UNESCO, ia a devenit un brand de țară., obiectele de lut un suport pentru creații de artizanat, lemnul o sursă de creație pentru un design tradițional.

Lecturați gratuit Design – sursă de creativitate, autor Minodora-Monica Bercea

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3110-6

Tangible Heritage.The Maths Behind Its Creation, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz


This paperwork has been made with the contribution of a team of teachers from the six schools involved in the Erasmus+ School Exchange Partnership “Social Values STEM from European Heritage“, project no. 2019-1-RO01-KA229-063117.

Lecturați gratuit Tangible Heritage.The Maths Behind Its Creation, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3104-5

Le document authentique vidéo et ses utilisations en classe de langue. L’univers de la pub – auxiliar didactic, autor Mihaela-Florentina Raiciu


Le présent ouvrage aborde un territoire vaste de la didactique du FLE sans avoir la prétention d’être une étude exhaustive: l’utilisation du document authentique vidéo en classe de FLE. Son objectif principal est de présenter des aspects de didactique qu’on rencontre dans la pratique pédagogique de l’enseignant roumain qui organise ses cours en fonction des exigences du Cadre européen commun de références pour les langues et du programme scolaire.

Lecturați gratuit Le document authentique vidéo et ses utilisations en classe de langue. L’univers de la pub – auxiliar didactic, autor Mihaela-Florentina Raiciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3099-4

Fizică. Fișe de lucru pentru gimnaziu – auxiliar curricular, autor Liliana Barbu


Lecturați gratuit Fizică. Fișe de lucru pentru gimnaziu – auxiliar curricular, autor Liliana Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3097-0

Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu


Lecturați gratuit Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3096-3

RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga


Lecturați gratuit RITKA NÖVÉNYFAJOK VÉDELME: EXTRAKURRIKULÁRIS TEVÉKENYSÉGEK SZENTKATOLNA KÖZSÉG KÖRNYÉKÉN. Activități extracurriculare pentru ocrotirea plantelor din zona comunei Catalina, autor Sido Xenia Helga

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3094-9

Fostering Grammatical Accuracy Through Video Content, autor Alice Siretean


Using multimedia material in order to improve implicit grammar teaching draws learners’ attention to grammatical structures incontext and fosters accuracy of the output. The role of explicit instruction was not neglected either in this p iece of work. Besides the structure, of the tense, the meaning it conveys was also emphasized. Though aware of the above-mentioned limitations, the researcher intended to shed a upon this versatile and promising method for grammar teaching.

Lecturați gratuit Fostering Grammatical Accuracy Through Video Content, autor Alice Siretean

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-50-3

Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara Robea


Structuré en trois chapitres, cette étude veut exemplifier les divers types de texte et de discours avec un appui particulier sur la langue spécialisée, et proposer des activités pour leur exploitation en classe de FLE.

Lecturați gratuit Méthodes et procédes utilisés dans l’enseignement du texte spécialisé, autor prof. Valentina Tamara Robea

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3088-8

Învățăm să citim cuvinte, propoziții, texte. Culegere cu fișe de lectură. Clasa I, autor Rodica Daniela Vlad


Lecturați gratuit Învățăm să citim cuvinte, propoziții, texte. Culegere cu fișe de lectură. Clasa I, autor Rodica Daniela Vlad

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3080-2

Ghid legislativ pentru managerii şcolari. Încetarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. Consideraţii teoretice şi practice între nou *legea 40/2011 şi vechi *legea 53/2003, autor Mariana Vlad


Lecturați gratuit Ghid legislativ pentru managerii şcolari. Încetarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. Consideraţii teoretice şi practice între nou *legea 40/2011 şi vechi *legea 53/2003, autor Mariana Vlad

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3078-9

Tărâmul poveștilor – auxiliar pentru orele de lectură clasa a IV-a, autori Violeta Tulumis, Suzana Purice, Camelia Podaru


Lecturați gratuit Tărâmul poveștilor – auxiliar pentru orele de lectură clasa a IV-a, autori Violeta Tulumis, Suzana Purice, Camelia Podaru

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3079-6

Alteritatea lingvistică și dimensiunea pragmatică, autor Dana Pop


Această lucrare şi-a propus să discute noţiunea de alteritate din două perspective: cea pragmatică şi cea coşeriană. Comunicarea ca transmitere de informaţii, punctul de plecare al demersului nostru, nu este decât o dimensiune a comunicării de tip pragmatic, în pofida vocilor care neagă orice legătură între cele două tipuri de comunicaţie/comunicare prin limbaj (de exemplu Oswald Ducrot).

Lecturați gratuit Alteritatea lingvistică și dimensiunea pragmatică, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3076-5

Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop


Am încercat să surprindem, în această lucrare, cele două mari dimensiuni ale alterității, intersubiectivității, adică ale dialogului uman, și anume: dimensiunea sa filosofică și dimensiunea sa estetică, încheind cu o analiză pe text, pentru a dovedi că se poate vorbi despre dialog, relativ în toate aspectele existenței, de la primele gesturi de înțelegere și iubire, până la marile construcții artistice, care nu sunt, de altfel, decât o lecție de viață, povestită de oamenii care au revelația Adevărului și Iubirii.

Lecturați gratuit Alteritate și intersubiectivitate, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3075-8

A comparative approach of literature as presented in romanian textbooks. For highschool level, autor Anca-Roxana Plînge


During the last fifty years, English has emerged as the most sought-after language for foreign learners throughout the world. As the demand for effective English teaching has increased, the critical awareness of both teacher and trainee has heightened.
It is not surprising therefore, that the present mood in language teaching and testing is one of restlessness and continuous movement. Nothing could be healthier for a profession. Moreover, in no other profession would one find so many young, critical and enthusiastic practitioners. When elaborating texts, textbook writers have to take into account the requirements of the learning/ teaching reform in our country. At the same time, they must keep pace with international examination, such as TOEFL and Cambridge examinations, to ensure that standards are being met and that examinations develop in order to meet the changing needs of the candidates. Their task, therefore, is not an easy one, as they have not only to adopt different types of tests but also to adapt them to the specific conditions in our country.
This does not necessarily mean lack of originality, adaptation requiring both psychological and methodological research. To adopt international types of texts means reading everything that was published in the respective field and choosing the best solutions. To adapt these types of texts to the Romanian context is rather like adapting a classical play for the cinema. You need talent and hard work to do it properly.

Lecturați gratuit A comparative approach of literature as presented in romanian textbooks. For highschool level, autor Anca-Roxana Plînge

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3061-1

Valorificarea descrierilor de peisaje naturale în vederea dezvoltării exprimării orale, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica


Pornind de la cunoaşterea unor aspecte generale ce ţin de particularităţile dezvoltării proceselor şi capacităţilor psihice la vârsta şcolară mică şi mijlocie, ale dezvoltării proceselor senzoriale, percepţiei, reprezentărilor, memoriei, atenţiei, imaginaţiei, gândirii, limbajului, afectivităţii, deprinderilor şi intereselor, voinţei, precum şi de caracteristicile de personalitate ale copiilor, cadrul didactic pregăteşte terenul pentru formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare.
Copii trebuie încurajaţi, stimulaţi pentru a înfăţişa verbal, într-o manieră liberă, impresiile, observaţiile, părerile, sentimentele, de modul cum se realizează comunicarea educator-educaţi depinzând nu numai eficienţa actului comunicaţional concret în care aceştia interacţionează, cât şi eficienţa pe termen lung, aceea de a forma competenţele comunicative ale elevilor.

Lecturați gratuit Valorificarea descrierilor de peisaje naturale în vederea dezvoltării exprimării orale, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3053-6

Specificul comunicării orale în învățământul primar. Ghid metodologic, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica


Experienţa activităţii didactice a confirmat că dezvoltarea vorbirii, a limbajului în special, are loc sub influenţa educaţiei. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului program din şcoală, în procesul relaţiei copil – copil, copil – învăţătoare, pe baza experienţei cognitive căpătate. Sub influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării, pe parcursul anilor de şcoală, copiii asimilează, îşi însuşesc forme de limbă privind dezvoltarea fonetică, vocabularul şi structura gramaticală.
Pentru educaţia limbajului şi a comunicării există premise psihologice favorabile încă de la o vârsta timpurie. Aceasta educaţie este necesară cel puţin începând cu etapa preşcolară (3-6/7 ani), iar apoi în primele clase de şcoala, pentru o bună utilizare a limbii în comunicare, în viaţa socială.
Pentru a introduce copiii în tehnica exprimării corecte, efortul nostru, al învăţătorilor, trebuie să fie suplimentat nu numai de cunoaşterea copiilor, a universului şi personalităţii lor, dar şi de pasiune pentru acceptarea noului, pentru a căuta şi pune la îndemâna lor cele mai bune exemple de învăţare conştientă a limbii.

Lecturați gratuit Specificul comunicării orale în învățământul primar. Ghid metodologic, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3052-9

Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă


Materialul de faţă încearcă să aducă în dezbatere modul în care eu, ca și cadru didactic am încercat să integrez TIC în activitatea mea la clasă.
Din punctul de vedere al cadrului didactic, am constatat că introducerea calculatorului în școală nu constituie un scop în sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței învățării și predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru pentru noi, ca profesori cât și pentru elevi, un nou mod de concepere a instruirii și învățării, care îmbogățește sistemul activităților didactice pe care aceștia le desfășoară și prezintă importante valențe formative și informative.
Din punctul de vedere al profesorului am constatat că fiecare dintre noi, trebuie să facă predarea cât mai pe înţelesul tinerei generaţii, cât mai atractivă şi mai apropiată de practică, de aplicarea teoriei în practică. Şi nu putem face aceste lucruri fără o pregătire substanţială a noastră în a preda într-un limbaj cunoscut de ei şi folosit zilnic. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice trebuie să fie o prioritate a tuturor factorilor de decizie astfel ca toţi elevii să beneficieze de o cât mai bună pregătire şi având la dispoziţie cele mai noi tehnologii.

Lecturați gratuit Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3070-3

Studiu/cercetare. Curriculum pentru ora de religie: Analiza de conținut a programei și manualelor de religie din perspectiva promovării valorilor moral-religioase, autor Daniela Maria Breazu


Pedagogia orei de religie are ca scop privirea copilului către componenta numită ,,suflet” și orientarea vieții către Dumnezeu Care înseamnă iubire, adevăr, iertare, bunătate, milă, iar consilierea conduce omul către acea stare de bine și echilibru. Așadar, scopul comun ar fi binele omului, privit ca trinitate minte-trup-suflet.
Voi încerca să fac de altfel și o pledoarie pentru prezența orei de religie în curriculumul școlar, aceasta prin prisma faptului că omul contemporan are nevoie de o bună așezare axiologică în raport cu sine, cu ceilalți și cu Dumnezeu. Ora de religie încearcă să ofere elevilor puncte de reper pentru viață, toate avându-și izvorul în creștinism. Pentru a aduce argumente pro orei de religie, este nevoie să facem și o analiză a lumii contemporane pentru a înțelege mai bine de ce omul are nevoie să cunoască măcar importanța valorilor moral etice și roadele aplicării lor în existența noastră cotidiană.

Lecturați gratuit Studiu/cercetare. Curriculum pentru ora de religie: Analiza de conținut a programei și manualelor de religie din perspectiva promovării valorilor moral-religioase, autor Daniela Maria Breazu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3057-4