Domenii | Autori

Arhiva

COVID-19 autoimmune disease, homocysteine and depression – COVID-19 – Boala autoimună, homocisteina și depresia, autori Cristina-Amalia Dumitraș, Ecaterina Hrițcu


Moderate hyperhomocysteinemia can be found in 1% of the population and does not indicate an increased risk of thrombotic events.
Wouldn’t a trivial analysis, such as homocysteine, indicate a possible serious evolution? Patients, including those asymptomatic with upper or higher normal homocysteine, should be better monitored to receive sufficient preventive anticoagulants.
B6 and B12 could reduce the incidence rate of thrombotic accidents and possible depression. Administered before contact with the disease could lower the level of homocysteine and after it is negative would help during covalescence.

Hiperhomocisteinemie moderată poate fi întâlnită la 1% din populație și ne indică un risc crescut de evenimente trombotice
Având în vedere efectele homocisteinei, dar și analizele și evoluția pacientului cu vasculită și trombofilie consider că este esențială tratarea COVID-19 ca o boală autoimună.
Oare o banală analiză, cum ar fi homocisteina nu ne-ar indica o eventuală evoluție gravă? Pacienții, inclusiv cei asimptomatici cu homocisteina normal superior sau peste, ar trebui supravegheați mai bine, să primească anticoagulante preventiv suficiente.
B-urile ar putea să scadă rata incidentelor privind accidentele trombotice și eventualele depresii. Administrate înainte de contactarea bolii ar putea să scadă nivelul homocisteinei iar, după negativare ar ajuta în perioada de covalescență.

Lecturați gratuit COVID-19 autoimmune disease, homocysteine and depression – COVID – 19 – Boala autoimună, homocisteina și depresia, autori Cristina-Amalia Dumitraș, Ecaterina Hrițcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3271-4

Vocabulary acquisition and interactive strategies, autor Ana Donici


In my everyday teaching practice I see how students have a real problem when learning and using vocabulary in the English language. Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills and is one of the key building blocks in learning a new language. The more words students know the more they will be able to understand what they hear and read and the better they will become at expressing what they want to when speaking or writing. The larger a student’s vocabulary becomes, the easier it will be for him to connect a new word with words he already knows. A large vocabulary raises achievement and confidence and aids the student in becoming an independent learner

Lecturați gratuit Vocabulary acquisition and interactive strategies, autor Ana Donici

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3213-4

Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican


Lecturați gratuit Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3212-7

Managementul situațiilor de criză educațională, autor Adriana-Maria Sav


Existența unei persoane (fie elev sau profesor), a unei clase de elevi sau a unei școli (considerată organizație) este ciclică, aceasta fiind marcată de alternanța perioadelor de liniște, funcționalitate eficientă și randament cu perioade de tensiune, criză, cele din urmă fiind manifestări firești ale nevoii de schimbare și progres. Schimbarea sau trecerea de la o etapă la alta a sistemului se realizează progresiv, lent, cu reformarea din mers a structurii, datorită comportamentului inovativ al membrilor organizației care produc noi mijloace de realizare a scopurilor individuale sau comune. Alteori, trecerea se realizează prin momente de conflict, criză, cu toate trăsăturile și implicațiile acestora asupra oamenilor, organizației și misiunii acesteia.

Lecturați gratuit Managementul situațiilor de criză educațională, autor Adriana-Maria Sav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3211-0

Toamnă ruginie – Ghid metodic de bune practici, coordonatori Diana-Manuela Oprea, Simona Damian


Prezentul ghid cuprinde lucrările literare și plastice ale cadrelor didactice și ale elevilor care s-au remarcat în cadrul Concursului județean – cu participare regională – „TOAMNĂ RUGINIE”, cuprins în proiectul educațional ”CARAVANA PRIETENIEI”, ediția a IV-a, octombrie-noiembrie 2019.
Proiectul este cuprins în Calendarul Județean al concursurilor și proiectelor Educative – Nr. 414 / 17.01.2020, poziția 286.

Lecturați gratuit Toamnă ruginie – Ghid metodic de bune practici, coordonatori Diana – Manuela Oprea, Simona Damia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3207-3

Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie


Pentru a face faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, elevii au nevoie de competente strategice, cum ar fi abilitățile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, abilitățile de evaluare, posibile prin predarea interdisciplinară. Aceasta punând accent simultan pe multiplele aspecte ale dezvoltării școlarului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică, pentru parcurgerea cu succes a evoluției sale pentru învățarea permanentă. Deoarece modul natural al elevilor de a învăța despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață reală, în integrarea disciplinelor trebuie să se țină cont de stăpânirea instrumentelor cunoașterii; instrumentele esențiale ale învățării pentru comunicare și exprimare orală, citit, scris, socotit și rezolvare de probleme, însușirea competențelor psihologice si sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situații de viață, a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia, manifestarea simțului estetic si acționarea pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere.

Lecturați gratuit Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3202-8

Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie


Pentru a distinge mai ușor scopurile de mijloace, elevii au nevoie de un învățământ interdisciplinar, formarea la aceștia de competențe, aptitudini transversale și transferabile.
Interdisciplinaritatea este tocmai ceea ce face ca elevii să treacă cu ușurință de la un domeniu la altul și să-și îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiți prin gradul de integrare între diferitele domenii ale cunoașterii și între diferite abordări, precum și folosirea unui limbaj comun, astfel, se vor efectua schimburi de ordin conceptual și metodologic. Metodele unor discipline transferate în altele produc un grad mai mare de implicare și finalitate.

Lecturați gratuit Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3201-1

Festival autumnal de literatură FALL. Simpozion Național, Suceava, 2019, Coord.: prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Adina-Maria Popa


Publicația de față cuprinde materialele prezentate de cadrele didactice la Simpozionul național FALL, ediția a II-a, desfășurat în perioada 23- 25 octombrie 2019, la Şcoala Gimnazială Preutești, jud. Suceava, și lucrările premiate ale elevilor participanți la concursul omonim din cadrul Festivalului Autumnal de Limbă și Literatură F.A.L.L.
Simpozionul FALL reprezintă una dintre activitățile proiectului educațional Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – F.A.L.L., înscris în C.A.E.N. – C.A.E.J. pag. 11, C.3 Domeniul cultural-artistic, literatură, aprobat prin OMEN Nr. 3016/09.01.2019, fiind conceput pentru a creşte interesul elevilor pentru cultura scrisă și modalitățile de oglindire a acesteia în artele plastice. Totodată, el reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative extracurriculare complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice și a scrii- torilor și cu un ecou important în rândul comunității locale, naționale și internaționale. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor.

Lecturați gratuit Festival autumnal de literatură FALL. Simpozion Național, Suceava, 2019, Coord.: prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Adina-Maria Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3215-8

Dezvoltarea inteligenței emoționale la școlarul mic, autor Mirela Cireașă


Competenţa emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-şi gestiona propriile emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi. Pentru a putea să trăiască emoţii din ce în ce mai complexe, copiii trebuie să fie mai întâi conştienţi de sine.
Atragerea atenţiei copiilor la aspectele particulare ale comportamentului uman face posibilă dezvoltarea unei sensibilităţi faţă de diverse expresii emoţionale, cunoştinţele despre cauzele şi consecinţele comportamentului emoţional fiind mult mai bogate. Prin urmare, atenţia acordată de psihologii şcolari, cadrele didactice şi de părinţii copiilor laturii emoţionale a comportamentului uman poate contribui la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, favorizând în felul acesta realizarea unei mai bune adaptări sociale.

Lecturați gratuit Dezvoltarea inteligenței emoționale la școlarul mic, autor Mirela Cireașă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3194-6

Vechiul Testament pe înțelesul copiilor din ciclul primar, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă


Această cărticică de religie este elaborată în concordanţă cu programa şcolară în vigoare şi respectă unităţile de conţinut şi obiectivele de referinţă prevăzute de aceasta.
Fişele de lucru sunt concepute pentru Unitatea Vechiul Testament pentru fiecare ciclu de învăţământ de la clasa I până la clasa a IV–a.
Rolul acestei cărticele este de a le oferi elevilor posibilitatea concretă de a face conexiuni între noţiunile de la Vechiul Testament studiate, având orientare în timp şi spaţiu.

Lecturați gratuit Vechiul Testament pe înțelesul copiilor din ciclul primar, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3193-9

Semnificația marilor sărbători creştine pe înţelesul celor mici, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă


Lucrurile neînsemnate ne reţin prea mult atenţia, şi, mai cu seamă, pe cea a copiilor, în timp ce adevărurile fundamentale sunt în mare măsură neglijate. Uneori afirmăm că multe din „marile adevăruri” ale bibliei sunt prea greu de înţeles pentru cei mici. Din pricina aceasta cărţile pentru copii care încearcă să aducă în atenţia lor adevărurile biblice esenţiale sunt foarte rare.
Această carte conţine scurte povestiri, într-un limbaj simplu şi multe exerciţii şi jocuri atractive, însoţite de imagini frumos colorate prin care copiii pot învăţa şi înţelege cu uşurinţă multe din „marile adevăruri” relevate de Dumnezeu.
Este un material ideal de lucru pentru elevi la şcoală, dar şi acasă, şi benefic pentru cadrele didactice în orele de religie şi nu numai. Cu siguranţă, va fi îndrăgit şi de părinţi, respectiv, bunici.

Lecturați gratuit Semnificația marilor sărbători creştine pe înţelesul celor mici, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3192-2

La négation en classe de FLE. Approche théorique et didactique, autor Maria-Cătălina Bădiţa


La recherche en acquisition d’une langue étrangère a pris de plus en plus d’importance aux cours des dernières années. Le présent travail s’inscrit dans ce champs d’étude car son objectifs est d’examiner la négation d’un point de vue théorique, pragmatique, didactique et méthodique.

Lecturați gratuit La négation en classe de FLE. Approche théorique et didactique, autor Maria-Cătălina Bădiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3188-5

Probleme de matematică pentru copii isteți, autor Mirela Croitoru


Lecturați gratuit Probleme de matematică pentru copii isteți, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3206-6

Culegere de matematică pentru clasa a IV-a, autor Mirela Croitoru


Lecturați gratuit Culegere de matematică pentru clasa a IV-a, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3176-2

Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase


Lecturați gratuit Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3171-7

Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu


Ține de educația fiecărui individ în parte să participe puțin câte puțin la prevenirea și eventual la remedierea efectelor poluării. Privind pe harta lumii putem vedea state mari cum ar fi India și China care suferă enorm datorită efectelor poluării rezultate în urma unei industrializări masive a mediului în care trăiesc oameni cu o densitate foarte mare a spațiului de locuit. Prețul plătit pentru industrializarea masivă este mult prea mare și pe termen îndelungat, generațiile viitoare nu se vor putea bucura de un aer calitativ, de anumite specii de plante care au dispărut, de soarele văzut clar, care uneori se ascunde în spatele unei perdele alcătuite din fum și praf, de ploile curate care între timp au fost înlocuite de smog, de liniștea unei dimineți care a fost înlocuită de vacarmul străzilor aglomerate de automobile și mijloace de transport. Dacă generațiile actuale refuză să acționeze voluntar, în mod conștient atunci să întreprindă ceva măcar pentru viitorul omenirii și anume copiii – comoara cea mai de preț a lumii.

Lecturați gratuit Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3168-7

Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu


Originalitatea profesorului în activitatea instructiv educativă, alegerea și modul în care sunt îmbinate strategiile didactice, variațiunile activităților utilizate la oră, abilitatea de a induce comportamente de învățare, formează stilul de predare a cadrului didactic. Stilurile de predare, deși variate, urmăresc același scop: o activitate didactică atractivă de calitate și eficientă.

Lecturați gratuit Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3167-0

How to Construct a Public Image Study Case-Hillary Clinton, autor Elena-Amalia Antochi


Considering the structure, the thesis contains a short biographical section with a focus on how Hillary Clinton has carefully constructed her public career, starting with the moments when she was just a leader student, or working as an advocate for children, or as First Lady of the Arkansas State, and ending with the point of her being nominated as a presidential candidate in 2016. The actual analysis is divided into two chapters, one concentrating on the rhetorical strategies that work together in an attempt to shape a public-oriented persona.

Lecturați gratuit How to Construct a Public Image Study Case-Hillary Clinton, autor Elena-Amalia Antochi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3161-8

Sistemul de lecții în predarea-învățarea morfologiei în gimnaziu, autor Aurica Nicoară


Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi de posibilitatea de a determina însuşirea informaţiei pe o traiectorie ascendentă.

Lecturați gratuit Sistemul de lecții în predarea-învățarea morfologiei în gimnaziu, autor Aurica Nicoară

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3160-1

Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară


Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi de posibilitatea de a determina însuşirea informaţiei pe o traiectorie ascendentă.

Lecturați gratuit Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3159-5

Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb


Scopul lucrării este acela de a afla care este frecvența entorselor de gleznă la jucătoarele din Liga Națională de Baschet Feminin, cauzele recidivelor, analiza metodelor terapeutice aplicate și eficiența kinetoterapiei.

Lecturați gratuit Incidența entorselor de gleznă în baschetul feminin de performanță, autor Adelina Gabriela Șerb

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3158-8

Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran


Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare. Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi competenţelor noastre, la stabilirea nivelului acestora şi care determină încredere în forţele proprii, sentimentul autoeficacităţii şi o stare psihologică de bine. Statutul social şi evoluţia în carieră sunt determinate de certificarea şi validarea competenţelor deţinute.
M-am oprit mai mult asupra evaluării formative, deoarece aceasta realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade de învăţare încheiate, depistând lacunele în însuşirea conţinutului şi dificultăţile de învăţare, iar cadrul didactic nu mai e interesat doar de rezultat, ci şi de procesul care conduce la acest rezultat. Acest tip de evaluare nu realizează ierarhii şi clasificări între elevi, oferă doar premise pentru notare şi orientează profesorul şi elevul asupra nivelului de achiziţii ale învăţării, la un moment dat.

Lecturați gratuit Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3155-7

Algoritmi elementari. Culegere de aplicații destinată elevilor de liceu, profil matematică-informatică, autor Alina Vasile


Lecturați gratuit Algoritmi elementari. Culegere de aplicații destinată elevilor de liceu, profil matematică-informatică, autor Alina Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3153-3

Formarea sentimentelor patriotice şi moral-civice prin lecţiile de istorie la şcolarul mic, autor Lavinia-Gabriela Niţu


În vederea obținerii unor răspunsuri practice, studiul aplicativ al lucrării de față urmărește propunerea unor metode interactive eficiente pentru ca structura cu care se realizează predarea istoriei la școlarii mici, să schimbe situația unei țări în care patriotismul și sentimentul moral-civic nu mai sunt demult o responsabilitate, ci doar o rară opțiune.

Lecturați gratuit Formarea sentimentelor patriotice şi moral-civice prin lecţiile de istorie la şcolarul mic, autor Lavinia-Gabriela Niţu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3148-9

În completarea abecedarului. Acrostihuri. Auxiliar pentru Comunicare în limba română, autor Lucica Radu


Lecturați gratuit În completarea abecedarului. Acrostihuri. Auxiliar pentru Comunicare în limba română, autor Lucica Radu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3144-1

TV news in the EFL classroom, autor Anamaria Tănase


Television, through TV news, can offer convenient, up-to-date sources of authentic materials which are even more valuable than film. Mass media provides a variety of visual, audio and written texts that can be used in many classroom contexts to develop literacy skills. Many teachers and students all over the world have the opportunity today to connect to these innovative and engaging resources. The new media and types of communication give access to a wider range of information and the possibility to follow the dynamics of an event in real time.
The purpose of this research is to study various aspects of alternative teaching material in the EFL classroom, the use of TV news in the educational process and the ways in which teachers and learners can exploit it to make learning more appealing and easier for all age groups.

Lecturați gratuit TV news in the EFL classroom, autor Anamaria Tănase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3232-5

Culegere de exerciții de limba franceză pentru clasele V-VIII. Indicativul prezent, autor Alina Sârbu


Elaborată în conformitate cu programa şcolară în vigoare, culegerea de exerciţii de limba franceză se adresează elevilor din clasele V-VIII, putând fi utilizată în paralel cu oricare dintre manualele alternative utilizate la clasă.
Exerciţiile propuse oferă posibilitatea de aprofundare a cunoştinţelor gramaticale dobândite la orele de curs, permit exersarea actelor de vorbire, dar şi a abilităţilor de înţelegere a mesajului scris, conducând la formarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă.

Lecturați gratuit Culegere de exerciții de limba franceză pentru clasele V-VIII. Indicativul prezent, autor Alina Sârbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3115-1

Limba franceză – auxiliar curricular- Nivel A2/ B1, autor Eva Anca


Lecturați gratuit Limba franceză -auxiliar curricular- Nivel A2/ B1, autor Eva Anca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3112-0

Design – sursă de creativitate, autor Minodora-Monica Bercea


Designul tradițional va fi întotdeauna în stil, deoarece acesta este bazat pe elemente clasice. Produsele descrise în proiect (ia, obiecte din lut) sunt mai mult sau mai puțin căutate în zilele noastre de către consumatori deoarece aceștia preferă stilul modern, contemporan cu influențe tradiționale și nu produsul tradițional în sine, dar o mare parte din designeri crează bunuri moderne cu imprimeuri, aplicații tradiționale (culori cu tonuri medii, combinarea celor închise cu cele calde, modelele florale multicolore) reușind să creeze branduri și mărci autohtone: produse din ceramica neagră de la Marginea, ia stilizată.
Deși nu este inclusă în patrimoniul UNESCO, ia a devenit un brand de țară., obiectele de lut un suport pentru creații de artizanat, lemnul o sursă de creație pentru un design tradițional.

Lecturați gratuit Design – sursă de creativitate, autor Minodora-Monica Bercea

Cartea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3110-6

Tangible Heritage.The Maths Behind Its Creation, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz


This paperwork has been made with the contribution of a team of teachers from the six schools involved in the Erasmus+ School Exchange Partnership “Social Values STEM from European Heritage“, project no. 2019-1-RO01-KA229-063117.

Lecturați gratuit Tangible Heritage.The Maths Behind Its Creation, coordonatori: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3104-5

Le document authentique vidéo et ses utilisations en classe de langue. L’univers de la pub – auxiliar didactic, autor Mihaela-Florentina Raiciu


Le présent ouvrage aborde un territoire vaste de la didactique du FLE sans avoir la prétention d’être une étude exhaustive: l’utilisation du document authentique vidéo en classe de FLE. Son objectif principal est de présenter des aspects de didactique qu’on rencontre dans la pratique pédagogique de l’enseignant roumain qui organise ses cours en fonction des exigences du Cadre européen commun de références pour les langues et du programme scolaire.

Lecturați gratuit Le document authentique vidéo et ses utilisations en classe de langue. L’univers de la pub – auxiliar didactic, autor Mihaela-Florentina Raiciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3099-4

Fizică. Fișe de lucru pentru gimnaziu – auxiliar curricular, autor Liliana Barbu


Lecturați gratuit Fizică. Fișe de lucru pentru gimnaziu – auxiliar curricular, autor Liliana Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3097-0