Domenii | Autori

Arhiva

Războaiele balcanice 1912-1913 reflectate în presa românească, autor Maria Drăghici

Studiind o parte a însemnărilor referitoare la istoria atât de greu încercată a Balcanilor, şi dorind să aflu derularea evenimentelor din sursă reală, am apelat la presa românească din acea perioadă, descoperind un izvor nesecat de informaţie completă şi „palpabilă”.

Evenimentele istorice se înlănţuie de la sine şi parcurgerea lor este o reală plăcere, totodată realizând în mod real o plasare în timp şi spaţiu şi o „vizualizare” a acestora. Coroborarea mai multor surse de presă, mi-a creat o imagine de ansamblu a Peninsulei Balcanice între anii 1912-1913, din punct de vedere geografic, economic, social, politic, militar şi nu în ultimul rând istoric.

Interesele Marilor Puteri în această zonă şi lupta popoarelor pentru scuturarea jugului otoman, au condus la declanşarea celor două războaie balcanice.

Surprinzător a fost faptul că am descoperit presa vremii ca pe o presă care mediatiza interesul naţional, punea accentul pe problemele arzătoare ale României, dar în context european, nu singular. Reiese din acest studiu că România era privită din interior cât şi din exterior ca o forţă politică şi militară în Balcani.

Naţiunile ei sunt pătrunse de un profund sentiment naţional (poate prea profund), fiecare dorind să coincidă cu un teritoriu şi urmărind ca populaţiile sale să interacţioneze alcătuind un întreg pentru a constitui în final un stat naţional.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Războaiele balcanice 1912-1913 reflectate în presa românească, autor Maria Drăghici.

ISBN 978-606-577-789-7