Domenii | Autori

Arhiva

Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă

Cu toate că receptarea propriu-zisă se realizează în vârstele următoare, nu se poate ignora că bazele sunt fundamentate în vârstele mici: şcolaritate mică, preşcolaritate, chiar mai devreme. Mai mult, studii recente sugerează importanţa ontogenezei, dar nu numai, în transmiterea unui fond de informaţii de la predecesori la urmaşi. Lucrarea îşi propune să analizeze [...]