Domenii | Autori

Arhiva

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XII-a – Romana Şufană

Ca şi în anterioarele Ghiduri publicate (pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a), noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

“Ne gândim acum mai ales la examenul de bacalaureat, când elevii trebuie să îşi fi însuşit deja toate noţiunile elementare de literatură, iar acum să opereze cu ele.

De aceea, în concordanţă cu programa şcolară pentru clasa a XII-a, vă propunem şase studii de caz (3 în plus pentru elevii din clasele de filologie), trei prezentări de curente culturale/literare şi o dezbatere, pe lângă textele diferite faţă de ceilalţi ani şcolari, chiar dacă autorii rămân cam aceiaşi.

Sperăm să ajutăm în demersul didactic al începătorilor şi nu numai, iar pentru elevi să fim un real sprijin în procesul de învăţare permanentă.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română” – autor prof. Romana Şufană

ISBN 978-606-8129-43-3

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a – Romana Şufană

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a, publicat la Editura Sfântul Nicolae, se adresează cadrelor didactice care predau elevilor de clasa a XI-a. Ca şi precedentele Ghiduri (pentru clasa a IX-a şi clasa a X-a), anterior publicate, noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative mai potrivite pentru clasa a XI-a, cum ar fi metoda ciorchinelui, a inteligenţelor multiple, dezbaterea, studiul de caz în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a - se conformează cerinţelor programei şcolare, se poate folosi la clasă şi se poate adapta cerinţelor specifice ale elevilor.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română – clasa a XI-a

ISBN 978-606-8129-11-2

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a X-a – Romana Şufană

“Acest al doilea Ghid al profesorului debutant …, publicat la Editura Sfântul Nicolae, se adresează cadrelor didactice care predau elevilor de clasa a X-a. Ca şi în primul Ghid (pentru clasa a IX-a), anterior publicat, noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a X-a - se conformează cerinţelor programei şcolare, se poate folosi la clasă şi se poate adapta cerinţelor specifice ale elevilor.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română

ISBN 978-606-8129-07-5

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a IX-a – Romana Şufană

“Având în vedere că Limba şi literatura română este considerată, pe bună dreptate, o disciplină de bază în şcolile noastre, trebuie să tindem spre a deveni cei mai buni. Iar pentru aceasta este nevoie nu numai de cunoaşterea metodelor moderne, centrate pe gândirea şi creativitatea elevilor, ci şi de curajul aplicării lor. Din păcate, se constată că majoritatea cărţilor de pedagogie sau metodică se rezumă doar la a prezenta aceste strategii didactice şi nu aduc prea multe exemple practice. Pe de altă parte, manualele şcolare nu oferă suportul necesar pentru exersarea unor metode activ-participative.

De aceea am considerat necesar demersul nostru de a crea un mic ghid practic pentru profesorul debutant. Am respectat cerinţele programei şcolare noi şi am ales opere literare dintre cele mai importante şi cele mai indicate de studiat de către elevii clasei a IX-a.

Avem acum speranţa că, prin acest ghid, vom fi de folos cadrelor didactice, acestea având o bază de lucru care se poate folosi la clasă sau se poate adapta cerinţelor specifice ale elevilor.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română

ISBN 978-606-92245-9-5