Domenii | Autori

Arhiva

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a – Romana Şufană

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a, publicat la Editura Sfântul Nicolae, se adresează cadrelor didactice care predau elevilor de clasa a XI-a. Ca şi precedentele Ghiduri (pentru clasa a IX-a şi clasa a X-a), anterior publicate, noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative mai potrivite pentru clasa a XI-a, cum ar fi metoda ciorchinelui, a inteligenţelor multiple, dezbaterea, studiul de caz în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a XI-a - se conformează cerinţelor programei şcolare, se poate folosi la clasă şi se poate adapta cerinţelor specifice ale elevilor.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română – clasa a XI-a

ISBN 978-606-8129-11-2

You must be logged in to post a comment.