Domenii | Autori

Arhiva

Lucrare metodico-ştiinţifică: Metafora revelatorie în poezia lui Lucian Blaga

” Deşi poezia lui Lucian Blaga a constituit subiectul multor lucrări critice (mai puţin, e drept, al unor lucrări de analiză stilistică), valoarea metaforei a fost, în cele mai multe cazuri, doar intuită, fără însă a fi abordată pe deplin, semnificaţiile ei profunde fiind surprinse de un număr restrâns de lingvişti.

Metafora revelatorie, plasată în cadrul larg al noosferei, se oferă ca un univers semantic inepuizabil, atât la un nivel înalt ideologic, cât mai ales la nivelul abisal al semnificaţiilor, fiind o adevărată delectare şi o tentantă provocare pentru observatorul fin, solicitând o încordare maximă a simţurilor, o inteligenţă vie şi ascuţită şi un bagaj complex de cunoştinţe şi trăiri spirituale.

La fiecare nouă abordare a poeziei lui Blaga, metafora revelatorie, cea mai frecventă dintre tropi, ni se dezvăluie mai frumoasă, mai bogată, mai necesară şi mai luminoasă.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării metodico – ştiinţifice “ Metafora revelatorie in poezia lui Lucian Blaga”, de Claudia-Carmen Botezat

ISBN 978-606-8129-08-2

Comments are closed.