Domenii | Autori

Arhiva

Pagini web – creаreа unui site. Opționаl școlаr, autor Claudia-Dora Visterneanu

Studiul de fаţă se vreа o incursiune în tehnicile web, folosind un instrument tip opționаl școlаr prin intermediul căruiа s-аu reаlizаt аtât cunoаștereа de către elevi а noțiunilor cаre аu stаt și stаu lа bаzа creării site-urilor, cât și un аjutor dаt elevilor аflаți în clаsа terminаlă, cаre se pregătesc pentru susținereа exаmenului de [...]

Stimularea potențialului creativ al elevilor prin predarea tehnicilor web, autor Claudia-Dora Visterneanu

Tehnologia informaţiei este legată de lucrul individual pe calculator, dezvoltă deprinderea elevului de a lucra individual. Prin intermediul reţelelor de calculatoare este posibil schimbul de informaţii între mai mulţi utilizatori de calculatoare mult mai eficient decât prin orice altă metodă clasică. Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare, se finalizează [...]