Domenii | Autori

Arhiva

Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Primul război mondial a constituit un moment de cotitură în istoria României, încheindu-se cu Marea Unire, care a refăcut ţara în graniţele ei fireşti. Experienţa războiului a modificat profund mentalităţile şi a impus, implicit, un nou mod de a crea şi recepta arta.
Perioada dintre cele două războaie mondiale reprezintă un moment de referinţă în [...]