Domenii | Autori

Arhiva

Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Primul război mondial a constituit un moment de cotitură în istoria României, încheindu-se cu Marea Unire, care a refăcut ţara în graniţele ei fireşti. Experienţa războiului a modificat profund mentalităţile şi a impus, implicit, un nou mod de a crea şi recepta arta.
Perioada dintre cele două războaie mondiale reprezintă un moment de referinţă în evoluţia prozei româneşti, atât prin lărgirea ariei tematice, prin cuprinderea unor mai variate medii sociale, cât şi prin diversificarea formelor de expresie epică, a mentalităţilor narative.

Lecturați gratuit Imaginea războiului în literatura interbelică, autor Elena Cristina Mitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1107-8

You must be logged in to post a comment.