Domenii | Autori

Arhiva

Teste de antrenament. Informatică 2020. Rezolvate, autor Elena-Florica Stoian

Lecturați gratuit Teste de antrenament. Informatică 2020. Rezolvate, autor Elena-Florica Stoian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4007-8

Algoritmi elementari. Vol. II. STRUCTURA ALTERNATIVĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Culegerea este dedicată elevilor din ciclul primar și gimnazial (și nu numai … ), care vor să învețe să programeze în limbajul C++. Acest al doilea volum, oferă peste 200 de probleme a căror algoritm de rezolvare se încadrează în structura alternativă. Toate problemele sunt rezolvate în limbajul C++ cu ajutorul [...]

Algoritmi elementari. Vol. I. STRUCTURA LINIARĂ. Culegere de probleme de informatică pentru clasele I–VIII, Gelu Mustață, Daniela Ghiță

Culegerea este dedicată elevilor din ciclul primar și gimnazial (și nu numai … ), care vor să învețe să programeze în limbajul C++. Acest prim volum, oferă peste 200 de probleme a căror algoritm de rezolvare se încadrează în structura liniară. Toate problemele sunt rezolvate în limbajul C++ cu ajutorul mediului [...]

Python de la începători la avansat, autor Cătălin-Ionuț Popescu

Provocarea unui limbaj de programare este formată din sintaxa limbajului. Cu cât sintaxa este mai aproape de codul mașină, cu atât este mai greu de învățat și de a găsi răspunsuri când comportamentul nu este tocmai cel scontat.
Spre exemplu, programarea în limbajul C presupune un efort imens pt. găsirea unei soluții la un comportament [...]

Fundamente Python, autor Cătălin-Ionuț Popescu

Această carte dorește să fie piatra de temelie pentru studiul unei persoane care dorește să studieze Python. Se pot regăsi concepte legate de module, cum trimitem un email folosind un cont personal gmail, automatizarea diferitelor procese și verificarea prin expresii regulate, transferul fișierelor prin ftp, arhivarea fișierelor etc. Ultimele două capitole ale cărții ating [...]

Neprocedural în Oracle 9i, autor Geta Matievici

Această lucrare se referă la bazele de date care utilizează modelul relaţional (Codd, 1970). În cadrul acestui model, datele sunt stocate în tabele. Un tabel este alcătuit din linii şi coloane. Fiecare linie conţine informaţii referitoare la câte un element al entităţii modelate de tabelul respectiv. Fiecare coloană descrie un atribut particular al entităţii [...]

Fizică “programată”. Culegere de probleme de fizică cu rezolvări în Pascal și C++.Clasa a VI-a. Partea I, autor Dobre Valentina

Deoarece, începând cu anul școlar 2011-2012, în programa de gimnaziu s-a introdus obligatoriu o oră opțională de informatică, cartea de față încearcă să fie de ajutor profesorilor de fizică și informatică din gimnaziu, propunând o serie de probleme de fizică ce pot fi rezolvate de elevi atât la ora de fizică cât și la [...]

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Lucrarea de faţă cuprinde şase capitole în care am încercat să abordez, atât ştiinţific cât şi metodic, elementele de bază din teoria şi algoritmica grafurilor.

În primul capitol, intitulat Elemente de bază în teoria grafurilor am prezentat principalele noţiuni din teoria grafurilor.

În al doilea, Reprezentarea şi parcurgerea grafurilor, am prezentat principalele metode de reprezentare a grafurilor: matricea de adiacenţă, vectorul de muchii, listele de adiacenţă, matricea drumurilor şi matricea vârfuri-arce, precum şi cele două metode de parcurgere a unui graf BF (Breadth First) şi DF (Depth First). Pe exemple, am văzut cum se comportă algoritmii de parcurgere pentru anumite date de intrare.
Al treilea capitol, Algoritmi pentru grafuri, conţine cei mai importanţi algoritmi pentru studierea conexităţii unui graf, drumuri minime în grafuri şi pentru grafuri hamiltoniene si euleriene.

În al patrulea capitol, Arbori, am prezentat, noţiuni referitoare la arbori, precum şi trei algoritmi pentru construirea unui arbore parţial de cost minim, aferent unui graf neorientat dat.

Capitolul cinci, intitulat Flux maxim în reţele de transport, conţine câteva consideraţii generale şi algoritmul Ford-Fulkerson pentru determinarea fluxului maxim într-o reţea de transport.

Ultimul capitol, Metodică, conţine o abordare metodică a conţinutului ştiinţific prezentat anterior. Pregătirea metodică permite transformarea principiilor generale ale didacticii în strategii concrete de predare – învăţare. De asemenea, acest capitol mai conţine şi o parte aplicativă: probleme de olimpiadă rezolvate folosind algoritmi pentru grafuri şi probleme propuse spre rezolvare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-661-6

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Culegerea de probleme de faţă se doreşte a fi un ghid pentru iniţierea elevilor în programare. Ea conţine o bună parte din problemele ce constituie piatra de temelie a cunoştinţelor oricărui programator.

Materialul prezentat urmăreşte să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă şi să îşi însuşească principalele metode de rezolvare a problemelor, ce vor constitui, mai târziu, elemente de bază pentru dezvoltarea programelor mai laborioase.

Sunt prezentate probleme pentru cele 3 structuri de control: structura liniară, alternativă şi repetitivă, în cele doua limbaje studiate: Pascal şi C++.

Culegerea este utilă elevilor claselor a IX-a profil matematică-informatică intensiv şi a X-a profil matematică-informatică, problemele conţinute acoperind o bună parte din programa şcolară la această disciplină.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-660-9

Recursivitate, autor Liliana Stănescu

Culegerea de faţă vine în urma cerinţelor elevilor de a avea o culegere cu probleme explicate şi rezolvate. Ea a fost concepută în scopul de a atrage şi ajuta elevii în dorinţa lor de a pătrunde tainele recursivităţii, o metodă de programare destul de greu de implementat.

Culegerea cuprinde prezentarea recursivităţii şi a metodei de programare Divide et Impera, metodă ce se axează pe utilizarea recursivităţii, cât şi probleme rezolvate.

Lucrul cel mai important la această culegere este că la toate problemele s-au oferit exemple numerice, explicaţii şi rezolvări, care să vină în sprijinul utilizatorului.

Culegerea este utilă tuturor elevilor claselor de profil, studenţilor, profesorilor şi tuturor celor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de informatică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Recursivitate, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-651-7

Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în medicină, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

Scopul lucrării de faţă este prezentarea unor posibilităţi de utilizare a inteligenţei artificiale în medicină. Acest scop a fost ales deoarece inteligenţa artificială în medicină constituie una dintre cele mai complexe ramuri ale informaticii medicale, dar, în acelaşi timp, şi printre cele mai interesante.

Au fost alese pentru prezentare ramurile inteligenţei artificiale care sunt mai bine cunoscute datorită rezultatelor obţinute. Pentru fiecare din aceste ramuri au fost prezentate:
- domeniile medicale în care s-au identificat posibilităţi de utilizare a aplicaţiilor informatice;
- clasele de aplicaţii care pot fi utilizate în medicină şi posibilităţi ale acestora;
- diverse aplicaţii care au dat deja rezultate în domeniile semnalate.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în medicină, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu.

ISBN 978-606-577-657-9

Teoria grafurilor. Grafuri în viaţa de zi cu zi – probleme care tratează grafurile din punct de vedere interdisciplinar, autor Dobre Valentina Iuliana

Prefectul unui judet doreşte să refacă drumurile judeţului astfel încât să-i rămâna şi bani în buget (cât mai mulţi). Cunoscând numarul de localităţi din judeţ, distanţa dintre ele, precum şi costul asfaltării unui km de şosea, determinaţi ce drumuri va alege prefectul pentru a le reface, astfel încât investitia să fie minimă şi să se poata circula între oricare două localităţi ale judeţului.


(fragment preluat din lucrare – urmată de soluţie)

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Teoria grafurilor. Grafuri în viaţa de zi cu zi – probleme care tratează grafurile din punct de vedere interdisciplinar, autor Dobre Valentina Iuliana.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 30 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-625-8

Elemente de programare liniară, autor Neciu Ileana

Una dintre problemele importante pentru aplicaţiile practice ale programării liniare este următoarea: cum se modifică programul optim al unei probleme de programare liniară atunci când intervin modificările în datele numerice ale problemei ? Această problemă poate fi pusă atât după cât şi înainte de rezolvarea unei probleme de programare liniară.

Dacă datele numerice ale [...]

Culegere de probleme rezolvate C/C++, autor Neciu Ileana

Cartea cu titlul “Culegere de probleme rezolvate C/C++” pune în evidenţă importanţa pregătirii practice a elevilor din punct de vedere informatic. La finalizarea cursurilor liceale, elevii au de întocmit şi susţinut o lucrare de specialitate, lucrare care să scoată în evidenţă însuşirea şi aplicarea tuturor noţiunilor teoretice şi practice de informatică acumulate de-a [...]

Sisteme-Multiexpert medicale, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

Lucrarea de faţă se adresează în special medicilor care ar dori să participe la dezvoltarea unor aplicaţii de uz medical din domeniul inteligenţei artificiale în special prin furnizarea cunoştințelor medicale necesare.

Pot beneficia şi medicii implicaţi în conducerea unor secţii cu activităţi de cercetare în care sunt dezvoltate sau utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială.

Cunoştinţele prezentate pot fi de folos şi medicilor din departamentele de informatică ale spitalelor (şi ale altor unităţi medicale mari), deoarece asemenea aplicaţii pot fi introduse cu bune rezultate în sistemele informatice de spital. Pot fi secţii care ar utiliza în mare măsură asemenea aplicaţii.

În viitorul apropiat pot fi şi medici care să lucreze în firme care asigură asistenţa tehnică pentru sisteme informatice ale cabinetelor medicale.

În domeniul învăţământului cunoştinţele prezentate ar putea fi de folos în special pentru formarea în domeniul informaticii medicale. Din ce în ce mai important va fi că unele aplicaţii cu comportament inteligent pot fi deja folosite în scop didactic, sau pentru dezvoltarea aplicaţiilor medicale de uz didactic.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Sisteme-Multiexpert medicale, autor Dr. Mircea-Novac Ştefănescu

ISBN 978-606-577-205-2

Primii paşi în crearea unei baze de date, autor Adela Stoica

Printre beneficiile utilizării computerului un loc important îl ocupă organizarea logică a informaţiilor, fişierelor, după anumite criterii, astfel încât accesul la acestea să fie uşor.
Să ne imaginăm cum poate schimba activitatea unui asistent social, al unui funcţionar care are în lucru sute sau chiar mii de dosare , de exemplu, utilizarea unei baze de date. Orice informaţie referitoare la o persoană o putem accesa mult mai rapid completând doar numele acesteia în formularul aplicaţiei în loc să răsfoim atâtea şi atâtea dosare. Baze de date se folosesc în gestiunea informaţiilor din diverse domenii: comerţ, secretariat, evidenţa populaţiei, edituri, biblioteci şi multe altele.

Lucrarea de față își propune să vină în ajutorul celor care, fără a fi specialiști în baze de date, vor să-şi creeze propria aplicație.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Primii pași în crearea unei baze de date , autor Adela Stoica.

ISBN 978-606-577-097-3