Domenii | Autori

Arhiva

Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu

Culegerea de probleme de faţă se doreşte a fi un ghid pentru iniţierea elevilor în programare. Ea conţine o bună parte din problemele ce constituie piatra de temelie a cunoştinţelor oricărui programator.

Materialul prezentat urmăreşte să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă şi să îşi însuşească principalele metode de rezolvare a problemelor, ce vor constitui, mai târziu, elemente de bază pentru dezvoltarea programelor mai laborioase.

Sunt prezentate probleme pentru cele 3 structuri de control: structura liniară, alternativă şi repetitivă, în cele doua limbaje studiate: Pascal şi C++.

Culegerea este utilă elevilor claselor a IX-a profil matematică-informatică intensiv şi a X-a profil matematică-informatică, problemele conţinute acoperind o bună parte din programa şcolară la această disciplină.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Algoritmi elementari, autor Liliana Stănescu.

ISBN 978-606-577-660-9

You must be logged in to post a comment.