Domenii | Autori

Pași spre universul cunoașterii prin lectură pentru elevii din mediul rural. Proba de portofolii

Bogata colecție de portofolii, pe cât de variate ca format, pe atât de interesante sub aspectul conținutului, a fost inventariată atent, prin grija inimoaselor profesoare Andreea Trandafir (limba și literatura română), Daniela Mocanu (matematică) și Paula Mihai (limba și literatura engleză), arhiva stând la baza realizării acestei broșuri bibliografice. [...]

Creative Teaching Activities, autor Elena-Amalia Antochi

The central working hypothesis of this research is that creative teaching methods used in the English class enhance and develop students’ ability to produce messages, both in writing and in speaking. But besides the primary hypothesis, we have established that we need to prove a second one, which states that the use of creative [...]

Înstruțatul boului. Rit agrar al românilor din Transilvania, autor Alina Lucreția Sălvan

În noaptea de Rusalii, boul este dus de feciori în afara satului lăsat să pască în voie, chiar şi în oprituri, fiind păzit de feciorii care povestesc despre „drăguțele” lor şi doinesc. În această noapte nu se doarme. În dimineaţa de Rusalii înainte de slujbă, boul este dus în păduricea din marginea satului, unde [...]

Romanul de război în literatura română interbelică, autor Alexandra Murgu

Pentru literatură, secolul XX este un secol al romanului şi acest fapt se vede cu evidenţă la noi după 1920. Apar operele epice masive, romanul modern, în special de factură socială, plin de probleme şi de documente omeneşti. Se instituie dosare de existenţă, ca la Camil Petrescu sau H.P. Bengescu. Dacă în secolul al [...]

Experiment privind îmbunătățirea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de fotbal la elevii din ciclul gimnazial, autor Emil Laurențiu Trandafir

Printre atribuţiile profesorului de educaţie fizică se regăseşte şi aceea a evaluării elevilor lui. Evaluarea la educaţie fizică este un proces extrem de important, care are două aspecte importante: o parte a evaluării are caracter strict obiectiv, fiind formată din probe cu baremuri măsurabile, iar cea de-a doua parte are un caracter subiectiv, dar [...]

Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice în cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii de categoria I, 17-18 ani, autor Emil Laurențiu Trandafir

Lucrarea de faţă încearcă să-şi aducă o contribuţie la îmbogăţirea materialului metodic pe care îl au la dispoziţie (totuşi încă insuficient) cei ce şi-au ales nobila misiune de a iniţia în tainele handbalului, copiii şi juniorii. Încercând să fim mai aproape de cerinţele practice şi oferind o serie de mijloace axate în principal pe [...]

Constante și metamorfoze ale genului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Lucrarea de faţă îşi propune, în prima parte, o definire a genului liric, prin particularităţile sale, precum și prezentarea evoluției genului liric în literatura română (de la primele identificări ale sale de către criticii și istoricii literari și până la situația actuală, când scriitorii postmoderni par a anula granițele dintre genurile și speciile literare). [...]

Ghid metodologic. Soluții didactice pentru rezolvarea dificultăților de abordare a textului liric, autor Nicoleta Corina Popina

Demersul didactic de planificare presupune o valorificare specifică a programei şcolare şi a manualelor alternative, care permite profesorului completarea, înlocuirea sau omiterea unor conţinuturi din manualele şcolare. Așa se întâmplă, spre exemplu, în cazul materiei de clasa a X-a, unde, consider că, poeziile supuse discuției nu pot fi scoase din contextul cultural-artistic în care [...]

Teatrul absurdului sau antiteatrul, autor Nicoleta Corina Popina

De multe ori discuţiile asupra teatrului absurdului sunt cantonate în planul exclusiv al literaturii. Fără a nega valoarea literară a fenomenului, se crede că ea nu dă întreaga lui măsură, limitându-i unilateral semnificaţiile. Pentru o înţelegere cât mai exactă, completă, trebuie adăugate numaidecât latenţele pe care le deţine şi valorile [...]

Metode de predare la limba română în gimnaziu: munca individuală vs. munca în grup, autor Maria Nicoleta Dan

Dacă munca în grup este de multe ori apreciată pentru volumul mare de idei, pentru diversitatea părerilor, dar și pentru potențialul creator, nu trebuie să omitem momentul în care ajungem la responsabilitățile dintr-un grup, la modul în care aceste responsabilități sunt împărțite sau la felul în care sunt duse la îndeplinire. Pasivitatea, indiferența, poate [...]

HOW TO BECOME A SUCCESSFUL WOMAN MANAGER, autor Elena Stefania Radi

From the very beginning, I should like to present the title of my research paper, which is the following: “ How to Become a Successful Woman Manager”. The reason I have chosen this title is because I am a woman and in one way, I want to send a message to those women who [...]

Activități școlare și extrașcolare. Ghid pentru învățământul primar, autor Constantin Porojan

Prin publicarea acestui ghid doresc să împărtășesc cu dumneavoastră din experiența mea didactică desfășurată la Școala gimnazială Răscăeți, județul Dâmbovița, în contexte școlare și extrașcolare.
Toate activitățile prezentate sunt cu titlu de sugestii, ele putând fi îmbunătățite și adaptate în funcție de disciplină, conținutul acestora, obiectivele propuse etc.
Activitățile școlare sau extrașcolare din acest ghid au [...]

Rolul jocului didactic din perspectiva abordării integrate în învățământul primar, autor Marcela-Alina Neacșu

Jocul didactic are valențe instructive și formativ-educative pe care învățătorul le poate exploata în activitatea cu elevii săi, nu doar pentru a facilita asimilarea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi și competențe, ci și pentru a-i cunoaște mai bine pe aceștia și, indirect, prin culegerea unor informații prețioase despre personalitatea elevilor, despre ritmul lor de [...]

TRADUCTION ET RETRADUCTION DE GUY DE MAUPASSANT LE CAS DE BEL-AMI, autor Nadejda Lungu

Dès sa parution, le roman Bel-Ami de Guy de Maupassant a été le terrain pour beaucoup de commentaires et disputes en ce qui concerne le style de l’œuvre et de Maupassant en général. C’est un texte complet, travaillé avec beaucoup de raffinement par l’auteur.
L’objectif de cette étude est de faire [...]