Domenii | Autori

Arhiva

Influența mediului familial, social și educațional asupra dezvoltării copilului în perioada preșcolară și școlară mică, autor Alexandra-Marilena Brahă

Cadrul didactic are menirea de a-i facilita elevului învățarea și dragostea de a învăța prin organizarea activităților specifice, fapt ce trebuie susținut și continuat și de părinți. Profesorul urmărește nivelul de critică, provocarea, supraaglomerarea și tolerarea greșelilor minore. Familia asigură un cămin securizant și care, împreună cu acțiunile săvârșite de cadrul didactic, să stimuleze autonomia elevului, atât din punct de vedere cognitiv cât și comportamental. Există factori de risc care pot împiedica motivarea elevilor cu privire la socializare și învățare precum statutul socio-economic al familiei sau conflictele apărute între părinți și profesori. Pentru a promova un comportament sârguincios față de activitatea de învățare copilul trebuie să se simtă acceptat și să aibă încredere în sine. Copiii sunt încurajați să devină responsabili și autonomi și, în același timp, empatici. Adulții îi sprijină spre a comunica cu cei din jur în toate situațiile ce impun acest aspect.

Lecturați gratuit Influența mediului familial, social și educațional asupra dezvoltării copilului în perioada preșcolară și școlară mică, autor Alexandra-Marilena Brahă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2810-6

You must be logged in to post a comment.