Domenii | Autori

Arhiva

Metode de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, autor Ioana Alexandra Văduva

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite.
Educaţia integrată [...]

Developing culture using drama activities in the EFL class, autor Prof. Cristina Anușcă

The aim of this paper has been to bring into analysis the use of drama activities in the process of teaching – learning English and to establish how it can be employed in order to develop cultural awareness in the EFL class. That is to say, its aim is to underline the importance of [...]

Implementarea curriculumului. Lecția de lectură, autor Mihaela-Mariana Zibileanu

Rolul educatorului constă atât în favorizarea apariției și dezvoltării lecturii, cât și în formarea micului școlar, a unor atitudini de receptare corectă a informațiilor, de sistematizare a lor, de organizare rațională a studiului cărții.

Monografia comunei Vorona, județul Botoşani – studiu de geografie umană, autor Prof. Cristina Anușcă

Scopul principal al acestui studiu este de cunoaştere şi aprofundare a problemelor de geografie umană în special, a acestei comunei Vorona. Pentru a oferi o imagine cât mai reală asupra comunei Vorona am considerat utilă realizarea unui sondaj – anchetă. Acest lucru mi-a permis o mai bună înţelegere a anumitor comportamente demografice dar şi [...]

THE IMPACT OF DRAMA ACTIVITIES ON READING COMPREHENSION, USE OF ENGLISH AND WRITING, autor Prof. Cristina Anușcă

The present paper clearly proves the advantages of using this tool, namely drama activities in the EFL class. Students who could not even greet me or did not dare to do that, because they were afraid of not making mistakes, now are more confident about themselves (and this refers both to personality and knowledge), [...]

THE USE OF DRAMA IN THE EFL CLASS, autor Prof. Cristina Anușcă

Times change and so do the students. Nowadays, since students’ interest for study, in general, has declined, I strongly agree that teachers need to improve their teaching strategies, to use innovative and interesting activities in order to transform the foreign language acquisition, in particular, into a pleasant school subject. As a teacher in [...]

Aspecte metodice privind predarea-învăţarea noţiunilor de matematică, autor Andreea Brăescu

În dezvoltarea psihică şi în constituirea personalităţii adulte, activitatea de învăţare are un rol decisiv. Toate se dobândesc prin învăţare. Sunt însă diverse forme ale învăţării care pot fi latente şi spontane, sau conştiente, organizate sistematic cum este învăţarea şcolară.

Lecturați gratuit Aspecte metodice privind predarea-învăţarea noţiunilor de matematică, autor [...]

Dezvoltarea gândirii elevilor din ciclul primar în perspectiva formării noţiunilor de matematică superioară, autor Andreea Brăescu

Ştiu că mulţi oameni gândesc despre matematică cât de „uşoară” şi „frumoasă” este, dar mai ştiu şi alţii cărora li se pare „grea” şi „urâtă”. Sarcina omului de la catedră este tocmai aceea de a le demonstra elevilor, prin tehnicile şi metodele alese, că matematica poate fi utilă, atractivă şi plăcută. Prin alegerea de [...]

Why… me? Practical worksheets – Volumul II, autor Prof. Râșco Carmen Maria

Culegerile de față (volumul 1 și volumul 2) sunt o incursiune foarte vastă în gramatica limbii engleze, fiind concepute și gândite pentru a facilita pregătirea elevilor la clasele normale, de tehnic, intensiv și chiar pentru examenele Cambridge, cuprinzând atât teorie cât și exerciții pentru nivelurile B2, C1 și C2. Multitudinea de exerciții pornește [...]

Why…me? Practical worksheets – Volumul I, autor Prof. Râșco Carmen Maria

Culegerile de față (volumul 1 și volumul 2) sunt o incursiune foarte vastă în gramatica limbii engleze, fiind concepute și gândite pentru a facilita pregătirea elevilor la clasele normale, de tehnic, intensiv și chiar pentru examenele Cambridge, cuprinzând atât teorie cât și exerciții pentru nivelurile B2, C1 și C2. Multitudinea de exerciții pornește [...]

Stimularea motivaţiei, factor important pentru o învăţare eficientă – la şcolarii mici, autor Corina Corpaş

Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei se impune în practica educaţională ca unul dintre cele mai importante principii ale didacticii moderne, după care profesorii se pot călăuzi în încercarea de a forma şi dezvolta elevilor o motivaţie superioară. Este aproape un lucru comun astăzi că orice educator interesat [...]

Izvoarele și nuanțele umorului în opera lui Ion Creangă, autor Flavia Năznean

Dacă I. L. Caragiale se folosește de umor pentru a scoate în evidență defectele umane, cu scopul de a le corecta, Ion Creangă se folosește de umor doar din iubire pentru râs și pentru tot ceea ce este amuzant, dar și pentru a prezenta lumea, așa cum o vede el, în culori haioase. Pot [...]

Mihail Sebastian și generația sa, autor Flavia Năznean

Scriitorul Mihail Sebastian reușește să cucerească atenția publicului cu ușurință prin
autenticitatea sa și prin faptul că, diferit față de alții care au făcut și fac literatură, el reușește să transmită mesaje puternice, clare și chiar emoționante prin intermediul cuvintelor simple și a unor [...]

Traducerea expresiilor idiomatice din romanul lui Kazuo Ishiguro „Never Let Me Go” în limba maghiară, autor Zölde Júlia

The current paper aims at investigating the impact of William Shakespeare’s works on the English language. Shakespeare, often called England’s national poet, the “Bard of Avon” (or simply “the Bard”) is probably the most representative figure of English literature.

Lecturați gratuit Traducerea expresiilor idiomatice din romanul lui Kazuo [...]

The impact of Shakespeare’s literary art on the english language, autor Zölde Júlia

The current paper aims at investigating the impact of William Shakespeare’s works on the English language. Shakespeare, often called England’s national poet, the “Bard of Avon” (or simply “the Bard”) is probably the most representative figure of English literature.

Lecturați gratuit The impact of Shakespeare’s literary art on [...]

Trăiri și emoții artistice în viziunea copiilor, autori SAVIN Elena Luminița, PIUARU Brenda-Andreea, BOIA Beatrice Bianca, BAICU Alina-Elena, GRANZULEA Irina

Această carte reprezintă un efort colectiv, rezultatul colaborării dintre profesioniști din diverse domenii, care au ales să își aducă contribuția în îmbunătățirea vieții în comunitățile lor. Artiștii plastici au adus frumusețea și [...]

The Miraculous Sudoku, autor Gheorghe Ghe. Borcan

Lecturați gratuit The Miraculous Sudoku, autor Gheorghe Ghe. Borcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4997-2