Domenii | Autori

Arhiva

Nichelul în lumea vie, autor Violeta Maria Cercel

Procesele biologice implică compuşi formaţi de diferitele elemente ale sistemului periodic cu substratul biologic. Organismele animale şi vegetale sunt constituite din substanţe chimice cu o compoziţie complexă, fiind formate atât din metale cât şi din nemetale
Elementele chimice care intră în componenţa materiei vii sunt selectate de către natură după nişte principii care nu sunt [...]

Fierul – implicaţii în lumea vie, autor Lucia Moroşan

Fierul şi aliajele sale (oţelurile) sunt pe departe cele mai comune materiale feromagnetice folosite zilnic. Suprafeţele proaspete de fier sunt lucioase şi au o culoare gri-argintie, care se oxidează în aer, formând un strat roşu sau brun de oxid feric sau rugină. Cristalele pure de fier sunt moi (mult mai moi ca şi aluminiul), [...]

Valorificarea creaţiei populare locale în orele de literatură română la clasele V-VIII, autor Lucreţia Pohoaţă

Lucrarea de faţă surprinde câteva obiceiuri din viaţa spirituală a satului, aşa cum se practicau înainte şi cum se mai păstrează şi astăzi, neatinse de degradarea valorică. Folclorul este o comoară a poporului nostru, iar noi, cadrele didactice şi toţi cei care îl iubesc avem datoria să îl cunoaştem, să îl înţelegem, [...]

Diateza pasivă, autor Prof. Istrate Elena

Premisa de la care s-a pornit în elaborarea lucrării a fost aceea că analiza gramaticală și, în ultimă instanță, construcția gramaticală (exprimarea) nu se vor realiza în forme corecte, clare și expresive fără o cunoaștere temeinică a chestiunilor de limbă. Gramatica nu reprezintă doar studiul exhaustiv al limbii, ci oglindește modul de exprimare al [...]

Jocul cu textul, Coord. Prof. Istrate Elena

“Cine-mi dărâmă zidurile?”- această întrebare stă în centrul horei formate de personaje. Stingheră, ea stă fără să intre în jocul lui Manole și să îi ofere ceea ce el dorea: un răspuns. Manole e dezorientat și nu înțelege cine ar putea comite o asemenea faptă, încearcă să găsească singur răspunsul dar nu poate. Cine [...]

Monografia romanului Îmblânzitorul de lupi de Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici propune în Îmblânzitorul de lupi un areal mitic, arhetipul. Pădurea la marginea căreia îşi stabileşte Vlad Antohie ferma de câini va deveni un loc de recluziune, de regnerare, o matrice cu funcţie mnezică, un loc al Thanathosului şi al comunicării cu spiritele, un spaţiu limitrof care închide orizontul de reprezentare, [...]

Creaţie şi aspiraţie demiurgică. Orizontul literar al romanelor lui Bujor Nedelcovici, autor Mihaela Răducea

Bujor Nedelcovici aparţine unor geografii distincte: toposul arhetipal, patriarhal românesc, punctul prim al fiinţei, spaţiul copilăriei, al formării intelectuale şi al metamorfozei în creator, şi toposul adoptiv, occidental care-i conferă posibilitatea complinirii artisitice şi libertatea de exprimare. Ambele coordonate spaţiale îişi vor pune amprenta pe suprafaţa spirituală a romancierului, aflate între vest şi est [...]

Metode de rezolvare de probleme la chimie și fizică prin stimularea creativității elevilor, autor Profesor Elena Barbălată

Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat în receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate.
Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare-învăţare, sunt fundamentale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.
Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne [...]

Metodologia instruirii pentru calculul tabelar, autor Monica Simon

Programul de calcul tabelar Excel este un produs al renumitei firme Microsoft şi este un component al pachetului Microsoft Office, pachet care mai cuprinde şi alte aplicaţii: Word, Power Point, Access etc. Utilizatorul familiarizat cu exploatarea procesorului de text Word va însuşi cu uşurinţă şi programul Excel. Aici ca şi în Word meniurile sunt [...]

Realizarea unei reviste şcolare. Revista şcolii Runcu, Jud. Dâmboviţa, autor Marcu Ion

Revista şcolară reprezintă cea mai complexă formă de activitate culturală ce se desfăşoară în şcoli. Editarea unei reviste este oglinda universului vârstei, a vieţii şcolii şi a prezentului în care copiii cresc şi se formează. Ea surprinde pulsul vieţii şcolare, ecoul unor manifestări tradiţionale, cultivă interesele, dezvoltă aptitudinile, încurajează talentele. Contribuţia ei la [...]