Domenii | Autori

Arhiva

Dreptul Muncii. Studiu de caz. Mecanismele de răspundere juridică în procesul de muncă, autor Loredana Cotoi

Scopul principal al studiului constă în cercetarea, în linii generale, a răspunderii disciplinare a angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt guvernate de Codul muncii, a sancţiunilor disciplinare aplicabile angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt reglementate prin lege specială, şi identificarea tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din domeniul dat.

Lecturați [...]