Domenii | Autori

Arhiva

Comuna Vânători, judeţul Galați – studiu de geografie umană, autor Măgduţa Budurcă

Prin lucrarea de faţă am încercat un studiu asupra populaţiei comunei Vânători în perioada dintre cele două războaie mondiale, după cel de-al doilea război mondial care a avut urmări deosebite pe plan economic, social şi în evoluţia demografică a populaţiei.
Deasemeni, prin prisma restructurărilor economice care au avut loc în perioada post [...]

Implicaţii metodologice ale geografiei orizontului local din comuna Vânători – județul Galați, autor Măgduţa Budurcă

Plecând de la ideea că şcoala trebuie să le formeze elevilor o personalitate deschisă schimbărilor de tip novator, care să trăiască într-o societate democratică şi să facă faţă concurenţei care vizează progresul, prezentul curs opţional îşi propune formarea la elevi a unor competenţe, deprinderi şi abilităţi de analiză, investigare, interpretare a [...]

Victor Hugo et l’ambivalence, autor Eugenia Tănase

On a beaucoup parlé de la « moitié sombre » de l’âme hugolienne ; les critiques ont retenu surtout ses phrases du type « J’ai la nuit dans mon âme ». On a moins parlé de la « moitié lumineuse » de l’âme de ce poète. Mais tous se mettent d’accord à affirmer que [...]

Le génie noir et son âme rayonnante, autor Eugenia Tănase

Les écrivains doués d’esprit créateur ont la mission de nous guider, nous, les hommes ordinaires, qui, privés de cette capacité de créer, pouvons, au moins, choisir nos « guides ». Moi, j’ai choisi ceux sensibles à l’âme humaine. Et, entre tous ces écrivains, Victor Hugo a illustré le mieux l’âme – humaine et non-humaine [...]