Domenii | Autori

Arhiva

Dinamica așezărilor umane din Subcarpații Vâlcii (sectorul Olteț – Otăsău) și impactul acesteia asupra mediului, autor Elena-Iuliana Dumitrescu

Studiul privind impactul asupra mediului din arealul Subcarpaților Vâlcii – Sectorul dintre râurile Olteț și Otăsău generate de dinamica așezărilor umane din mediul urban și rural au dus la o mai bună înțelegere a condițiilor de mediu și sociale în zona de studiu, [...]

Lectura geografică – modalitate de sensibilizare a elevilor faţă de frumuseţile ţării, autor Turcu Iuliana Maria

M-am oprit asupra lecturii geografice deoarece, din experienţa practică la catedră, precum şi bibliografia consultată, mi-a fost întărită convingerea că aceasta reprezintă un adevărat tezaur de resurse formativ-informative deosebit de valoros. Folosite cu discernământ, ele devin pentru elev un instrument cognitiv-creativ de acţiune, de conturare a realităţii geografice, de adaptare la diferite situaţii sociale.

Lecturile geografice creează imagini vii, intuiţii autentice în mintea elevilor având o valoare reală. Aceste scrieri însufleţesc priveliştea, reprezintă relevarea amănuntelor esenţiale dintr-unpeisaj, presărate cu sensibilitate umană, care poate trece dincolo de imaginea vizuală. Cuvintele acestea înmănunchiate cu multă trudă şi talent, determină emoţii în sufletul copilului, îl luminează, trezindu-i interesul să viziteze locurile descrise, să le simtă pulsul, freamătul, să se hrănească din căldura pe care o degajă, cunoscând astfel natura. De aceea interesul şi capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului geografic sunt legate şi de educarea gustului pentru frumosul din natură. Pe măsură ce copilul învaţă să vadă natura, înţelege armonia şi îi simte frumuseţea. Emoţiile pe care cadrul geografic natural le poate trezi atât pe plan etic cât şi pe plan estetic, pot constitui punctul de plecare pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă a omului unui spaţiu, de identificare cu ceea ce reprezintă cadrul său permanent.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Lectura geografică – modalitate de sensibilizare a elevilor faţă de frumuseţile ţării, autor Turcu Iuliana Maria.

ISBN 978-606-577-816-0

Rolul centrului de documentare şi informare în optimizarea procesului de predare – învăţare – evaluare la disciplina Geografie – autor Maria – Magdalena Popa

Fiecare profesor dedicat elevilor, prins în angrenajul complicat al reformei învăţământului, pentru îndeplinirea dezideratelor acesteia şi a idealului educaţional prefigurat în Legea Învăţământului, caută răspunsuri la întrebările:
• Cum se centrează învăţarea de la cunoştinţe declarative, spre cunoştinţe procedurale, atitudini, competenţe şi metacunoştinţe?
• Cum se pot diminua sau înlocui în lecţie momentele de predare centrate pe profesor cu momente de învăţare autentică şi evaluare centrate pe elev?
• Care sunt formele de organizare, strategiile, metodele şi tehnicile, prin care elevul este determinat să înveţe implicit şi explicit, conştient şi durabil, pentru a nu mai fi doar un ecou al conţinuturilor transportate de profesor ori de manuale?

Şi lista întrebărilor care ne frământă devine cu fiecare zi mai lungă!

Este Centrul de Documentare şi Informare un răspuns la aceste întrebări?
Este Centrul de Documentare şi Informare o soluţie viabilă a optimizării procesului de predare – învăţare – evaluare?

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Rolul centrului de documentare şi informare în optimizarea procesului de predare – învăţare – evaluare la disciplina Geografie – autor Maria – Magdalena Popa

ISBN 978-606-8129-48-8

Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi – autor Maria – Magdalena Popa

La acest început de mileniu, lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe şi pentru remedierea, fie şi treptată a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe Terra.

Conceptul actual de “mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.

Incontestabil, problemele ridicate de mediul înconjurător constituie, la scara planetară, unul din dosarele cele mai acute, grave şi complexe ale contemporaneităţii. Mediul înconjurător este strâns legat de domeniile economiei, energiei, populaţiei, biologiei şi medicinei în aşa fel încât, într-o interdependenţă practic imposibil de desfăcut, toate aceste domenii se influenţează reciproc, tendinţele apărute într-unul reverberând, inevitabil, într-o perioadă mai apropiată sau mai îndepărtată, în celelalte.

Prezenta lucrare îşi propune să surprindă starea mediului în municipiul Buzău şi în împrejurimile acestuia, analizând fiecare component de mediu în interrelaţie cu factorii antropici, să determine sursele de poluare şi să prezinte măsurile de prevenire a degradării acestuia. În ultima secţiune a lucrării au fost evidenţiate unele modalităţi de valorificare în plan metodic a conţinutului ştiinţific (inclusiv metode de studiere cu elevii a fenomenelor şi cauzelor care le produc).

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Protecţia şi conservarea mediului înconjurător în municipiul Buzău şi împrejurimi – autor Maria – Magdalena Popa

ISBN 978-606-8129-37-2