Domenii | Autori

Arhiva

Joc-învățare-dezvoltare la vârstele timpurii, autor Claudia-Laura Bîrzescu

Niciuna din teoriile privind dezvoltarea umană nu este acceptată universal și nicio perspectivă teoretică nu explică toate fațetele dezvoltării. Pe măsura evoluției dezvoltării umane, modelele mecaniciste și cele organismice, au avut pe rând, influență mai mare sau mai mică. Cei mai mulți dintre pionierii din acest domeniu au preferat abordări organismice sau stadiale (Freud, [...]