Domenii | Autori

Arhiva

Finanţarea afacerii, autor Magda Csavar

Finanţarea reprezintă procesul de asigurare a fondurilor băneşti necesare desfăţurării activităţii întreprinderii.
Finanţarea reprezintă importanţă deosebită pentru supravieţuirea şi dezvoltarea unei afaceri. Sursele de finanţate sunt adaptate la nevoile agentului economic şi se regăsesc în cadrul structurilor de pasiv sub denumirea de capitaluri.
Finanţarea poate fi realizată prin surse proprii sau surse străine, externe (din afara [...]