Domenii | Autori

Arhiva

Activizarea elevilor din ciclul primar – aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Opțiunea lucrării pentru o pondere ridicată a metodelor active moderne nu încearcă să minimizeze calitățile metodelor tradiționale, cu caracter mobilizant. Există opinii conform cărora o metodă de învăţământ nu este nici veche, nici nouă, trăsătura care exprimă clasificarea din acest punct de vedere fiind concepţia, spiritul – clasic sau modern – în care metoda [...]