Domenii | Autori

Arhiva

Paralelă între impactul imaginii simbolice în psihodramă și al metaforei în consilierea psihologică, autor Luiza-Elena Gruici

În lucrarea de față ne-am propus să evidențiem anumite diferențe de formă și de fond ale utilizării imaginii simbolice în psihodrama clasică comparativ cu procesul de consiliere psihologică. În practica curentă, granița între consiliere și terapie este mereu ambiguă termenii uneori se întrepătrund iar specialistul trăiește cu impresia că delimitările [...]

Beneficiile utilizării programului de consiliere cognitiv–comportamentală pentru corectarea comportamentelor ostile la elevi în mediul școlar, autor Luiza-Elena Gruici

Plecând de la cauzele și obstacolele cu care se confruntă elevii și profesorii în activitatea școlară (cauzele fiind de natură familială, economică, socială, educațională etc.) am dorit să găsim o modalitate de a reduce numărul și intensitatea comportamentelor ostile manifestate în mediul școlar. Din acest motiv, cercetarea de față pleacă [...]