Domenii | Autori

Arhiva

Probleme specifice de utilizare a raţionamentului matematic în lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, autor Elena Roman

Însuşirea de către elevi a sistemului de noţiuni şi cunoştinţe pe care le cuprinde matematica reclamă o gândire ştiinţifică inductivă şi deductivă, capabilă să preia rolul conducător în desfăşurarea proceselor de abstractizare şi generalizare. Matematica, lucrând în prima fază cu obiecte şi noţiuni concrete, orientează treptat mintea elevilor spre înţelegerea noţiunilor, spre stabilirea a [...]