Domenii | Autori

Arhiva

Probleme specifice de utilizare a raţionamentului matematic în lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, autor Elena Roman

Însuşirea de către elevi a sistemului de noţiuni şi cunoştinţe pe care le cuprinde matematica reclamă o gândire ştiinţifică inductivă şi deductivă, capabilă să preia rolul conducător în desfăşurarea proceselor de abstractizare şi generalizare. Matematica, lucrând în prima fază cu obiecte şi noţiuni concrete, orientează treptat mintea elevilor spre înţelegerea noţiunilor, spre stabilirea a ceea ce este esenţial în lucruri, contribuind în felul acesta la formarea începuturilor gândirii abstracte şi dezvoltarea în continuare a acesteia.

În depistarea şi formarea aptitudinilor creatoare, în educaţia personalităţii active şi inventive, şcoala are un rol hotărâtor. Toţi psihologii susţin că toţi copii sunt receptivi până în momentul când adulţii, prin sistemul lor educativ, prin autoritate şi disciplina impusă nu le înăbuşă originalitatea. Depinde numai de sistemul educativ ca potenţialul creator al unui individ să se dezvolte sau să se anihileze.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Probleme specifice de utilizare a raţionamentului matematic în lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, autor Elena Roman

ISBN 978-606-577-306-6

You must be logged in to post a comment.